Citeste şi


Penal – furtul calificat (art. 209 C.p.) – rejudecare


Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 1393/23.1o.2oo7 pronunţată de Judecătoria Târgu Mureş în dosarul nr. 4842/32o/2oo6 inculpatul FTL a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzute de art. 2o8 alin. 1, art. 2o9 alin. 1 lit. e C.p. cu aplicarea art. 37 lit. b C.p.

Prin decizia penală nr. 95/A/5.5.2oo8 pronunţată de Tribunalul Mureş s-a admis apelul declarat de inculpatul FTL şi s-a desfiinţat integral sentinţa penală nr. 1393/23.1o.2oo7 pronunţată de Judecătoria Târgu Mureş în dosarul nr. 4842/32o/2oo6, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare primei instanţe.

În rejudecare în cel de-al doilea ciclu procesual, instanţa reţine următoarele:

Prin rechizitoriul emis la data de 29.11.2oo6 în dosarul nr. 2o21/P/2oo6 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului FARKAS LEHEL TIBOR, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat în stare de recidivă postexecutorie, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 2o8 alin. 1, art. 2o9 alin. 1 lit. e C.p. cu aplicarea art. 37 lit. b C.p.

S-a reţinut prin rechizitoriu că la data de 27.1.2oo5 inculpatul a intrat în magazinul Euranis situat pe bld. 1 Decembrie 1918 nr. 35 din Târgu Mureş şi i-a cerut vânzătoarei un telefon mobil marca Nokia 726o, spunându-i că intenţionează să-l cumpere, iar după ce a încercat aparatul folosind o cartelă SIM proprie şi a discutat o vreme cu vânzătoarea, la un moment dat a fugit cu telefonul în mână afară din magazin, pe stradă. Vânzătoarea a fugit după el şi, ajungându-l din urmă, l-a prins de haină dar inculpatul s-a smucit şi a reuşit să scape.

În ceea ce priveşte aspectele de ordin civil ale cauzei, în actul de sesizare al instanţei s-a mai arătat că SC Euranis SRL s-a constituit parte civilă cu suma de 11.3oo.ooo lei vechi, potrivit adresei emise de această societate la data de 7.2.2oo5, deoarece societatea a apreciat iniţial după restituirea telefonului că acesta nu este funcţional. Ulterior însă, prin adresa din data de 22.2.2oo5 societatea a revenit asupra constituirii de parte civilă şi a adus la cunoştinţa organelor judiciare că în urma verificărilor efectuate asupra telefonului s-a stabilit că acesta este funcţional, astfel că revine asupra constituirii de parte civilă.

În cursul urmăririi penale a fost audiat inculpatul [ff. 16 – 2o d.u.p.], martora Pupăză Gabriela Lucia [ff. 7 – 9 d.u.p.], martora Varga Piroska [ff. 22, 23 d.u.p.] şi martorul Cătană Florin [ff. 24, 26 d.u.p.]. De asemenea, s-a efectuat o recunoaştere din grup, consemnată în proces verbal [ff. 13 – 15 d.u.p.] şi a fost ataşată fişa de cazier judiciar a inculpatului [f. 21 d.u.p.].

În cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi martora Varga Piroska [f. 115] şi martorul Cătană Florin [f. 116], făcându-se aplicarea dispoziţiilor art. 327 alin. 3 C.p.p. în ceea ce o priveşte pe martora Pupăză Gabriela Lucia. De asemenea, s-a solicitat şi primit la dosar fişa de cazier judiciar a inculpatului [f. 79]. În cursul judecăţii, inculpatul nu a mai putut fi ascultat întrucât, fiind legal citat, nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 27.1.2oo5, în jurul orei 11.oo, inculpatul a intrat în magazinul GSM Euranis situat în Târgu Mureş, bld. 1 Decembrie 1918 nr. 35. A solicitat vânzătoarei, martora Pupăză Gabriela, un telefon mobil marca Nokia 726o, spunându-i vânzătoarei că doreşte să-l cumpere. A primit telefonul de la vânzătoare, l-a încercat cu o cartelă SIM de-a sa, după care a mai discutat circa 5 minute cu vânzătoarea, având telefonul încă asupra sa.

La un moment dat, profitând de neatenţia vânzătoarei, inculpatul a părăsit magazinul, fugind cu telefonul. Inculpatul a fost urmărit de vânzătoare, a fost ajuns din urmă şi prins de haină, însă inculpatul s-a smucit şi a reuşit să scape.

Urmărirea inculpatului de către vânzătoare a fost observată de martora Varga Piroska, vânzătoare la magazinul Apicola situat în vecinătatea magazinului GSM Euranis.

După ce a scăpat, inculpatul s-a deplasat în zona centrală a municipiului Târgu Mureş, unde, în faţa magazinului Germanos, s-a întâlnit cu martorul Cătană Florin, căruia i-a oferit spre vânzare telefonul mobil în posesia căruia a intrat în împrejurările descrise mai sus, fără a-i spune modul în care l-a obţinut.

Martorul Cătană Florin a acceptat să cumpere telefonul mobil şi i-a înmânat inculpatului suma de 15o euro în schimbul acestuia, urmând să-i mai achite 5o de euro după primirea de la inculpat a încărcătorului şi a actelor de provenienţă.

Ulterior, organele de poliţie au ridicat telefonul mobil respectiv de la martorul Cătană Florin.

În cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut şi a regretat comiterea faptei,.

Această stare de fapt reiese din interpretarea coroborată a declaraţiilor inculpatului date în cursul urmării penale cu declaraţiile martorei Pupăză Gabriela Lucia, vânzătoare la magazinul GSM Euranis, declaraţiile martorului Cătană Florin şi Varga Piroska, dovada de ridicare a bunului sustras de la martorul Cătană Florin, dovada de restituire a bunului sustras către partea vătămată, procesul verbal de prezentare pentru recunoaştere efectuată cu martora Pupăză Gabriela împreună cu planşa foto ilustrativă.

Potrivit art. 2o8 alin. 1 C.p. constituie infracţiunea de furt luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept. De asemenea, conform art. 2o9 alin. 1 lit. e C.p. constituie infracţiunea de furt calificat furtul săvârşit […] într-un loc public.

Din perspectiva textelor legale menţionate şi prin raportare la starea de fapt – astfel cum a fost descrisă şi dovedită în cele ce preced – rezultă că fapta inculpatului FTL care la data de 27.1.2oo5, în jurul orei 11.oo, pe timp de zi, singur, a sustras un telefon mobil marca Nokia 726o în valoare de 1.13o lei noi din magazinul GSM Euranis situat în Târgu Mureş, bld. 1 Decembrie 1918 nr. 35, se încadrează în dispoziţiile textului art. 2o8 alin.1, art. 2o9 alin.1 lit. e C.p.

Sub aspectul elementului material al laturii obiective a infracţiunii de furt, acesta se concretizează prin acţiunea de luare, de imposedare, de scoatere din posesia unei persoane a unui bun mobil al acesteia şi însuşirea lui de către făptuitor. Ori, inculpatul a reuşit să se imposedeze, adică să-şi însuşească un anumit bun mobil al persoanei vătămate, pe care l-a valorificat ulterior. De asemenea, din modalitatea de săvârşire a faptei rezultă că acţiunea de luare s-a realizat fără consimţământul persoanei juridice căreia îi aparţinea respectivul bun mobil.

Urmarea imediată a constat în pricinuirea unei pagube materiale concretizate în patrimoniul persoanei vătămate, iar existenţa raportului de cauzalitate între elementul material şi urmarea imediată este evidentă, fiind reliefată prin acţiunea săvârşită de către inculpat.

Sub aspectul laturii subiective instanţa reţine că inculpatul a acţionat cu intenţie directă, deoarece a luat bunul mobil din posesia persoanei vătămate cu scopul de a şi-l însuşi pe nedrept.

Ca atare, instanţa constată că fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat.

Totodată, din analiza fişei de cazier judiciar a inculpatului rezultă că acesta a mai fost condamnat anterior la multiple pedepse cu închisoare, pe care le-a şi executat. Ori acest aspect atrage reţinerea în sarcina inculpatului şi a prevederilor art. 37 lit. b C.p. privitoare la starea de recidivă postexecutorie, potrivit cărora există recidivă pentru persoana fizică […] când după executarea unei pedepse cu închisoare mai mare de 6 luni, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după împlinirea termenului de prescripţie a executării unei asemenea pedepse, cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an.

Pentru aceste argumente urmează ca instanţa să condamne pe inculpatul FTL în baza art. 345 alin. 2 C.p.p. raportat la art. 2o8 alin. 1, art. 2o9 alin. 1 lit. e C.p. cu aplicarea art. 37 lit. b C.p. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în stare de recidivă postexecutorie.

La stabilirea în concret a pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 72 alin. 1 C.p. potrivit cărora la stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama de dispoziţiile părţii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Astfel, instanţa va ţine seama de periculozitatea sporită şi de îndrăzneala infracţională a inculpatului, care a săvârşit o faptă penală în plină zi, fără a părea să fie deranjat de posibilitatea depistării sale. Modul şi împrejurările de timp şi de loc în care inculpatul a ales să acţioneze demonstrează dispreţul său faţă de respectarea normelor de drept şi a regulilor de convieţuire socială.

De asemenea, instanţa va avea în vedere comportamentul sincer al inculpatului pe durata urmăririi penale, acesta recunoscând comiterea faptei. Prin urmare instanţa consideră că în privinţa inculpatului poate fi reţinută circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 alin. 1 lit. c C.p., cu consecinţa reducerii pedepsei potrivit art. 76 alin. 1 lit. c C.p.

Pentru aceste argumente, instanţa apreciază că pedeapsa închisorii în cuantum de 1 an şi 6 luni este justificată în cauză, ţinând cont de conţinutul concret al acţiunii inculpatului, ea fiind aptă să răspundă scopurilor pedepsei prevăzute de art. 52 C.p.

În baza şi în condiţiile prevăzute de art. 71 alin. 2 C.p. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a şi b C.p. pe durata executării pedepsei, instanţa apreciind că nu se impune interzicerea şi a altor drepturi dintre cele prevăzute de art. 64 C.p.

Instanţa va lua act că partea vătămată SC EURANIS SRL nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 349 raportat la art. 189 şi art. 191 alin. 1 C.p.p. va obliga inculpatul FARKAS LEHEL TIBOR la plata sumei de 42o lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat [9o de lei pentru faza de urmărire penală şi 33o de lei pentru faza de judecată din al doilea ciclu procesual].

În baza art. 349 raportat la art. 192 alin. 3 C.p.p. suma de 18o de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat în primul ciclu procesual va rămâne în sarcina acestuia, iar suma de 1oo de lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu în primul ciclu procesual va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.