Savarsirea infractiubii prev de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.g, i C.p. cu aplic. art.74 lit.a C.p. oi art.76 lit.a C.p. rap.la art.33 lit.a C.p.


DOSAR NR. 5331/2005

DOSAR NR. 5331/2005

TRIBUNALUL BUCUREŞTI-SECŢIA a II- a PENALĂ

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din 05 octombrie 2005

Tribunalul constituit din:

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE: ANCA MĂNĂILESCU

PREŞEDINTE: ANCA MĂNĂILESCU

JUDECĂTOR: SIMONA CÎRNARU

JUDECĂTOR: SIMONA CÎRNARU

GREFIER: CRISTIANA NECIU

GREFIER: CRISTIANA NECIU

Pe rol judecarea cauzei penale având ca obiect apelul formulat de inculpatul CURCĂ REMUS, împotriva sentinţei penale nr. 1651/20.07.2005, pronunţată de Judecătoria Buftea, în dosarul nr.1178/2005.

 Ministerul public – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI – reprezentat prin procuror VOICU SORIN CEZAR.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns apelantul – inculpat, personal şi asistat de apărător ales Găman Alin Alexandru, cu împuternicire avocaţială  nr. 351951/05.10.2005, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că la data de 20.09.2005, prin serviciul registratură, s-a depus de către intimata –  parte civilă S.C. Steilmann Bukarest S.R.L. adresă prin care arată că îşi menţine pretenţia cu privire la acoperirea prejudiciului produs, după care,

Tribunalul, având în vedere că nu sunt cereri de formulat sau excepţii de invocat, acordă cuvântul pe apel.

Apărătorul ales al apelantului  – inculpat apreciază că soluţia instanţei de fond este netemeinică. Învederează faptul că, iniţial, inculpatul a fost achitat, ulterior,  admiţându-se apelul declarat de  parchet, cauza a fost  trimisă spre rejudecare unde nu au fost administrate probe noi care să dovedească  vinovăţia inculpatului. Din primele declaraţii şi expertiza judiciară  care s-a efectuat  pe parcursul urmăririi penale, se constată că  distanţa dintre autotirul din care s-au sustras aceste bunuri aparţinând  părţii vătămate S.C. Steilmann S.R.L. şi automobilul parcat în  spatele vecinului şoferului, erau doar 10 cm, pentru ca acum, după 7 ani, şoferul  să declare că parcă erau 20 de cm. Apreciază că trebuie luate în considerare declaraţiile date  la momentul  săvârşirii faptei şi expertiza judiciară care s-a realizat. La domiciliul  inculpatului au fost găsite câteva articole despre care concubina acestuia a susţinut că le-a cumpărat personal din Complexul  Europa, proba parchetului în acest sens fiind aceea că în Complexul Europa nu există un  stand Steilmann, însă apreciază că este cunoscută  împrejurarea că aici nu se vând produse numai la stand, existând fel şi fel de comercianţi. Apreciind ca netemeincă hotărârea instanţei de fond, solicită admiterea  apelului, casarea sentinţei penale criticate şi achitarea inculpatului în  baza art. 11 pct. 2  lit.  a  C.p.p.  rap. la art. 10 lit.  c C.p.p., fapta nu a fost săvârşită de inculpat şi nu există probe  în acest sens.

 Reprezentantul Ministerului Public, apreciind ca legală şi temeinică  hotărârea instanţei de fond care a stabilit în  mod concret situaţia de fapt şi încadrarea juridică  în  baza probelor existente, realizând o corectă individualizare a pedepsei, atât pe latură penală, cât şi  pe latură civilă, solicită respingerea apelului ca  nefondat, cu obligarea la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Apelantul – inculpat, personal, arată că nu este vinovat, concubina sa a cumpărat acele bunuri din Complexul Europa pentru fiică, întrucât erau  la un  preţ convenabil.

T R I B U N A L U L

Având nevoie de timp pentru a delibera,

D I S P U N E

Amână pronunţarea la data de 12 octombrie 2005.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 05 octombrie 2005.

PRESEDINTE GREFIER

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA A II- A PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR. 1085/A

Şedinţa publică din 12 octombrie 2005

Pe rol pronunţarea cauzei  penale cu  numărul de mai sus, ce are  ca obiect apelul formulat de inculpatul CURCĂ REMUS, împotriva sentinţei penale nr. 1651/20.07.2005, pronunţată de Judecătoria Buftea, în dosarul nr.1178/2005.

Ministerul Public – Parchetul de pe lîngă Tribunalul Bucuresti – a fost reprezentat în instanţă de procuror VOICU SORIN CEZAR.

Dezbaterile în apel au avut loc în şedinţa publică din data de 05 octombrie 2005, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de azi, când a hotărât următoarele:

T R I B U N A L UL

Deliberând asupra apelului penal de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr.1651/20.07.2005 pronunţată în dosarul nr.1178/2005/R al Judecătoriei Buftea s-a dispus în baza art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.g, i C.p. cu aplic. art.33 lit.a C.p  condamnarea inculpatului Curcă Remus la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.g, i C.p. cu aplic. art.74 lit.a C.p.  şi art.76 lit.a C.p. rap.la art.33 lit.a C.p. a condamnat pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani  închisoare.

În baza art.34 lit.b C.p. inculpatul a executat pedeapsa de 2 ani  închisoare.

În baza art.81 C.p. a suspendat condiţionat executarea pedepsei în termen de 4 ani stabilit potrivit art.82 C.p.

S-au pus în vederea inculpatului dispoziţăiile art.83 C.p.

În temeiul art.14 şi art.346 C.p.p. a obligat inculpatul  la plata sumei de 254.087.000 lei cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă SC  STEILMANN SRL.

În baza art.191 C.p.p. a obligat inculpatul la plata  sumei de 3.000.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avanstate de stat, iar onorariul avocatului din oficiu în cuantum de 400.000 lei s-a avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa a reţinut următoarele:

Furtul a fost săvârşit în noaptea de 12/13.08.1998 , în timp ce autocamionul condus de martorul Francisc Pavel era staţionat la domiciliu  acestuia, de către inculpatul Curcă Remus.

Un element important  s-a relevat împrejurarea că furtul s-a produs în noaptea  de 12/13.08.1998, a rezultat din constatarea făcută cu ocazia expertimentului judiciar.

Instanţa a mai reţinut că la urmărirea penală  atât martorul Francisc Pavel cât şi martorul Stoica Nicoloae au declarat că între cele două autocamioane respectiv autofurgonul condus de Francisc Pavel şi autogunoierea de serviciu a martorului Stoica Nicolae era o distanţă de 10 – 14 cm, aceştia parcând în mod expres maşinile cât mai aproape una de alta pentru a împiedica un eventual furt.

Din probele  administrate, a rezultat în mod neîndoielnic că bunurile găsite în domiciliul inculpatului Curcă Remus, provin din  lotul sustras în noaptea de 12/13.08.1998 , din autocamionul aparţinând SC  STEILMANN SRL.

De asemenea au fost găsite 10 perechi de ciorapi făcând parte din lotul sustras la  15/16.06.1998, din autocamionul SC STEILMANN BUKAREST SRL s-a constituit parte civilă cu suma de 254.087.000 lei.

Partea vătămată SC Linda  Internaţional nu s-a constituit parte civilă.

În drept faptele inculpatului, întrunesc  elementele constitutive ale infracţiunii prev.de art.208 – 209 alin.1 lit.g, i C.p. cu aplicarea art.74 C.p. şi art.76 lit.c C.p. rap.la art.33 lit.a C.p. texte de lege în baza cărora inculpatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii.

La individualizarea pedepsei instanţa a avut în vedere gradul de pericol social al faptelor, atitudinea inculpatului în faţa instanţei şi circumstanţele atenuante conform art.74 – 76 C.p.

S-a dispus suspendarea condiţionată a pedepsei pe un termen de  încercare de 4 ani apreciind că scopul educativ al pedepsei poate  fi mai bine atins fără privarea de libertate a inculpatului.

Instanţa a admis acţiunea civilă şi a obligat inculpatul la plata sumei de 254.087.000 lei cu titlu de despăgubiri civile către partea vătămată SC Steilmann SRL Bucureşti.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul Curcă Remus, criticând-o pentru netemeinicie şi  solicitând achitarea sa, în baza art.11 pct.2 lit.a C.p. rap.la art.10 lit.c C.p.p., deoarece fapta nu a fost săvârşită de apelant şi nu există probe în acest sens.

Apelantul – inculpat a învederat faptul că , iniţial, a fost achitat , iar ulterior, admiţându-se apelul declarat de  parchet , cauza a fost trimisă spre rejudecare unde nu au fost administrate probe noi care să dovedească vinovăţia  sa. Din primele declaraţii şi expertiza judiciară care s-a efectuat pe parcursul urmăririi penale, se constată că distanţa dintre autotirul din care s-au sustras bunurile aparţinând părţii vătămate SC Stelimann SRL şi  automobilul parcat în spatele  vecinului şeferului erau doar 10 cm pentru ca acum, după 7 ani, şoferul să declare că, parcă, erau 20 cm

S-a solicitat să fie luate în considerare declaraţiile date la momentul săvârşirii faptei şi expertiza judiciară efectuată.

Apelantul – inculpat a mai arătat că la domiciliul său au fost găsite câteva articole  despre care concubina acestuia a  susţinut că le-a cumpărat personal din Complexul Europa, proba parchetului, în acest sens, fiind aceea că în  complexul respectiv nu există un stand Steilmann, însă este cunoscută împrejurarea că în locaţia respectivă nu se vând produse numai la stand, existând  fel şi fel de comercianţi.

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale atacate, prin prisma motivelor de apel invocate cât şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, conform  art.371 alin.2 C.p.p., tribunalul constată apelul ca fondat,  în considerarea următoarelor argumente:

Analizând întregul  material probator administrat în  cauză, atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de cercetare judecătorească, tribunalul reţine următoarea situaţie de fapt:

În seara de 12.08.1998, martorul Francisc Pavel a parcat autocamionul cu nr.B-14-DCI, aparţinînd  SC Steilmann Bukarest SRL, în apropierea locuinţei din comuna Popeşti Leordeni. Autocamionul a fost parcat în faţa unei gunoiere conduse de vecinul său Stoica Niculae, astfel încât uşile maşinii în care se aflau produse  marca Steilmann  să nu poate fi deschise. Pe trotuar, paralel cu autocamionul  respectiv, a fost parcată maşina martorului Butacu Florin.

Din depoziţiile martorilor Francisc Pavel, Butacu Florin şi Stoica Niculae a rezultat faptul că, în acea noapte maşinile nu au fost mişcate şi având în vedere distanţa mică dintre ele , aproximativ 15 – 20 cm, uşile autocamionului cu nr.

B-14-DCI nu puteau fi deschise, astfel încât să fie sustrase bunuri din interiorul maşinii.

În dimineaţa zilei de 13.08.1998 martorul Francisc Pavel, şoferul autocamionului a plecat din comuna Popeşti Leordeni, fără a verifica încuietorile maşinii şi a mers în Slatina, judeţul Olt, unde trebuia  să predea marfa la un magazin Steilmann. Ajungând mai devreme , acesta a  adormit în autocamionul parcat, fiind  trezit de martora Scaete Elena, vânzător în cadrul magazinului. Ulterior, cei doi au observat că  încuietorile aurocamionului nu mai aveau lacăt şi fuseseră sustrase articole de îmbrăcăminte, fiind anunţate organele de  poliţie.

Tribunalul nu va lua în considerare depoziţiile martorilor Stoica Niculae şi Francisc Pavel audiaţi în faza de cercetare judecătorească cu ocazia primei judecăţi (filele nr. 36, 41), dat fiind faptul că  aceste declaraţii au fost luate după trecerea unui timp îndelungat de la data faptei, aproximativ 6 ani.Mai mult decât atât, imediat după săvârşirea faptei, pe baza depoziţiilor acestor  martori în cauză a fost întocmit un experiment judiciar care a  stabilit în mod clar faptul că, în noaptea de 12/13.08.1998 nu se puteau deschide uşile din spate ale autofurgonului şi nici nu se putea pătrunde în interior, unde se aflau mărfurile.

În urma percheziţiei efectuate la domiciliul apelantului inculpat la data de 09.10.1998 au fost găsite bunuri marca Steilmann din lotul sustras la  data de 12/13.08.1998,  în valoare de 4.043.000 lei, conform adresei emise de  SC Steilmann Bukarest SRL (fila nr.25 d.u.p.) .Cu aceeaşi ocazie a fost găsită cantitatea de 10 perechi de ciorapi  făcând parte din lotul sustras la 15/16.06.1998 din autocamionul aparţinând SC Linda Internaţional  Import-Export SRL.

Din depoziţiile inculpatului coroborate cu cele ale  concubinei sale, martora  Pormubiţa Medalia rezultă că aceste bunuri au fost cumpărate de aceasta din urmă din zona Complexului Comercial En-gros „Europa”.

Organele de urmărire penală nu au stabilit în mod clar , imediat după săvârşirea faptei de unde anume a  cumpărat bunurile respective concubina inculpatului; nu a făcut verificări pentru a stabili dacă vreunul din standurile din cadrul complexului comercializează astfel de bunuri , considerând suficient răspunsul SC Steilmann Bukarest SRL (fila 35),  în sensul că nu are punct de desfacere în acest complex. De asemenea, tribunalul apreciază  că, în faza de urmărire  penală , martora a  fost audiată în  mod incomplet.

Cu ocazia audierii martorei Porumbiţa  Medalia în faza de judecată (fila 65 dosar rejudecare), aceasta a  precizat că a  cumpărat „nişte lucruri de la un bărbat care se afla la cca 50 m de intrarea principală a Complexului  Europa”.

Tribunalul apreciază că declaraţiile date de martoră pe  parcursul procesului penal nu sunt contradictorii, în faţa instanţei martora precizând, în mod detaliat, modul  şi locul de unde au fost cumpărate bunurile respective.

Faţă de considerentele expuse anterior, tribunalul constată că organele de cercetare penală nu au stabilit, cu certitudine, împrejurările în care au fost achiziţionate bunurile găsite cu ocazia percheziţiei efecutate la domiciliul inculpatului, potrivit susţinerilor acestuia din urmă şi ale martorei Porumbiţa Medalia.

Din analiza situaţiei de fapt expusă mai sus rezultă că nu există probe certe care să ducă la concluzia că inculpatul a săvârşit cele două infracţiuni de furt calificat pentru care  este cercetat.

Simpla prezenţă la domiciliul inculpatului, la o perioadă de 4 luni de la data comiterii furtului din camionul aparţinând SC Linda Internaţional Import – Export SRL, a 10 perechi de ciorapi, o singură probă indirectă, în condiţiile în care a fost  sustrasă cantitatea de 1.900 perechi , nu poate duce, prin ea însăşi, necoroborată cu alte  mijloace de probă, că apelantul – inculpat este autorul faptei.

În privinţa furtului produselor „Steilmann”, din declaraţiile martorilor Stoica Niculae şi Francisc Pavel , susţinute şi de experimentul judiciar efectuat în cursul urmăririi penale rezultă că uşile autocamionului nu puteau fi  deschise,  în momentul staţionării maşinii, în noaptea de 12/13.08.1998, în localitatea Popeşti-Leordeni.  Faptul că, în urma aceleiaşi percheziţii , au fost găsite la domiciliul apelantului produse în valoare de aproximativ 4.000.000 lei în condiţiile  în care valoarea prejudiciului depăşeşte suma de 258.000.000 lei,  nu poate constitui, prin ea însăşi,  necoroborată cu alte mijloace de probă, dovada vinovăţiei inculpatului.

Faţă de considerentele expuse  anterior, având în vedere că  prezumţia de nevinovăţie reglementată de disp.art.5/2 C.p.p., în cauză nu a fost  răsturnată, ţinând cont şi de prevederile art.66 C.p.p. precum şi  de principiul potrivit căruia „orice dubiu profită inculpatului”, tribunalul constată că faptele există în materialitatea lor, însă nu au fost săvârşite de apelantul – inculpat.

În consecinţă,  în baza art.379 pct.2 lit.a C.p.p. tribunalul va admite apelul, va desfiinţa sentinţa  penală atacată şi rejudecând în fond:

În baza art.11 pct.2 lit.a C.p.p. rap.la art.10 alin.1 lit.c C.p.p. va achita pe apelantul – inculpat Curcă Remus sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de furt calificat, prev.şi ped.de art.208 alin.1 – 209 alin.1 li.g, i C.p. cu aplic. art. 33 lit.a C.p.

În baza  art.88 C.p. va constata că inculpatul a fost arestat preventiv pe perioada 09.10.1998 – 13.10.1998.

În baza art.346 alin.1 C.p.p. va lua act că SC Linda Internaţional Import – Export SRL nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În baza art.346 alin.3 C.p.p. va respinge, ca inadmisibilă, acţiunea civilă formulată de partea civilă SC Steilmann Bukarest SRL.

Văzând şi disp.art.192 alin.3 C.p.p.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul declarat de inculpatul  CURCĂ REMUS  împotriva sentinţei penale nr.1651/20.07.2005 a Judecătoriei Buftea.

Desfiinţează, în totalitate sentinţa penală atacată şi rejudecând în fond:

În baza art.11 pct.2 lit.a C.p.p. rap.la art.10 alin.1 lit.c C.p.p. achită pe apelantul – inculpat Curcă Remus, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de furt calificat, prev.şi ped.de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.g, i C.p. cu aplic. art.33 lit.a C.p..

În baza art.88 C.p. constată că inculpatul a fost arestat preventiv pe perioada 09.10.1998 – 13.10.1998.

În baza art.346 alin.1 C.p.p. ia act că SC Linda Internaţional Import – Export SRL nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În baza art.346 alin.3 C.p.p. respinge, ca inadmisibilă, acţiunea civilă formulată de partea civilă SC Steilmann Bukarest SRL.

În baza art.192 alin.3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în fond şi în apel rămân în sarcina  acestuia.

Cu drept de recurs în 10 zile de la pronunţare pentru procuror  şi apelant şi de la comunicare pentru intimate.

Pronunţată  în  şedinţă publică azi 12 octombrie 2005.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR

 ANCA MĂNĂILESCU SIMONA CÎRNARU

GREFIER

CRISTIANA NECIU

RED MM

DACT IM

3 EX

JUD.BUFTEA

JUD.FOND: BĂRBUŢ FLORENŢA

1