Savarsirea infractiunii prev si ped de art.208-209 Legea 52/1994, art.290 al.1 C.p., art.293 al.1 C.p.


DOSAR 4556/2001

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A II A PENALA

Sentinta  penala  nr.1028

Sedinta publica de la 19 iulie 2005

Tribunalul  compus din:

PRESEDINTE – IOSEFINA PARVU

GREFIER – ALICE PESCARU

…………………

Pe  rol pronuntarea cauzei penale privind pe inculpatii  Panaitescu Miron Victor  si Sava Ciprian Octavian care au fost trimisi in judecata pentru savarsirea infractiunii  prev si ped de  art.208-209 Legea 52/1994, art.290 al.1 C.p., art.293 al.1 C.p.

Ministerul Public  Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti  a fost reprezentat prin procuror Marian Vraciu.

Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta publica din data de  21 iunie 2005 fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data care face parte integranta  din prezenta, iar tribunalul avand nevoie de  timp pentru a delibera a amanat pronuntarea succesiv la 28 iunie 2005 , 5 iulie 2005, 12 iulie 2005 si apoi la 19 iulie  2005, cand a pronuntat urmatoarea sentinta:

T R I B U N A L U L,

Prin rechizitoriul Parchetului de pe linga Curtea Suprema de Justitie s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor :

– PANAITESCU MIRON VICTOR pentru comiterea infr prev si ped de art.31 al.2 Cod penal  raportat  la art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a si al.3  Cod penal  , cu aplicarea  art.41 al.2 Cod penal  ; art.114 din Legea 52/1994 cu aplic art.41 al.2 Cp , art.290 al.1 Cod penal  , art.290 al.1 Cod penal  cu aplicarea  art.41 al.2 Cod penal  , toate cu aplicarea  art.33 lit.a si b Cod penal  .

– SAVA CIPRIAN ROBERT pentru comiterea infr prev si ped de art.31 al.2 Cod penal  raportat  la art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a si al.3 Cod penal  cu aplicarea  art.41 al.2 Cod penal ; art.114 din Legea nr 52/1994 cu aplicarea  art.41 al.2 Cod penal  ;  art.288 al.1 Cod penal  ; art.290 al.1 Cod penal  cu aplicarea  art.41 al.2 Cod penal  ; art.291 Cod penal  cu aplicarea  art.41 al.2 Cod penal  ; art.293 al.1 Cod penal  cu aplicarea  art.41 al.2 Cod penal , toate cu aplicarea  art.33 lit.a si b Cod penal

– LAZIN NICOLAE pentru comiterea infr prev de art.26 Cp rap la art.208 al.1 – art.209 al.1 lit.a si al.3 Cod penal  combinat cu art.31 al.2 Cod penal  si art.290 al.1 Cod penal

Prin actul de inculpare s-a retinut in sarcina inculpatilor  ca in perioada decembrie 1998- februarie 1999 inculpatul Panaitescu Miron Victor in calitate de administrator de fapt al SVM VALINVEST SA Baia Mare impreuna cu inculpatul SAVA ROBERT CIPRIAN care utiliza identitatea falsa de “Constantin Adrian” au incheiat contracte de intermediere de valori mobiliare cu SVM EXPERT BROKER GROUP SA Bucuresti, SVM A/A INVEST BUCURESTI, SVM KGT INVEST SA GHERLA , judet Cluj, carora le-au transmis ordine de vinzare de actiuni dobindite in urma procesului de privatizare in masa la 36 de societati comerciale , care au fost executate fara acordul posesorilor de  valori mobiliare, fapte in urma carora s-a cauzat  un prejudiciu de 8.973.252.270 lei .

Din ansamblul probator administrat in cauza, respectiv procesul verbal de sesizare din oficiu din 11.02.1999, sesizarea formulata de CNVM , raportul anchetei CNVM privind SVM VALINVEST  SA , procesul verbal din 24.03.1999 intocmit de CNVM  (vol.I fila 52) , adresele CNVM C/4395 si C/11363 din 10.11.2000 prin care s-a stabilit prejudiciul cauzat  de  inculpati  , procesul verbal CNVM privind controlul efectuat la  SC VALINVEST SA  in 25.02.1999, nota explicativa catre CNVM data de martorul Lazin Nicolae , procesul verbal privind rezultatele  controlului efectuat de organele de cercetare penala la  SVM EXPERT BROKER GROUP SA , borderou privind ordine de vinzare cumparare in contul SVM VALINVEST SA catre SVM EXPERT BROKER GROUP SA transmis acesteia la 10.02.1999 ora 12.37 , ridicate de la Directia  de  Telecomunicatii Bucuresti – Serviciul Telex Fax din Sos Stefan cel Mare, precum si confirmarea transmiterii acestui borderou , chitanta nr 9160/191/A din 10.02.1999 reprezentind contavaloarea serviciilor fax prestate la 10.02.1999 pentru SVM VALINVEST SA de catre Directia  de  Telecomunicatii Bucuresti – Serviciul Telex Fax din Sos Stefan cel Mare, cartea de identitate a vehiculului B 16 JMJ apartinind  inculpatului Panaitescu , contracte de vinzare cumparare incheiate de Panaitescu Miron Victor si Feredinte Dumitru cu referire la imobilul din Bucuresti, Aleea Parladelor nr 2, bl Rosu , sc.C, parter , sector 6 , proces verbal de perchezitie domiciliara a martorului Lazin Nicolae si respectiv inculpatilor la sediul Valinvest SA Baia Mare, conventia de cont de depozit la vedere  incheiata intre inculpatul Sava Ciprian Robert utilizind identitatea falsa de Constantin Adrian si Banca Comerciala Romana , precum si rulajul contului descris , conventia de cont de  depozit la vedere incheiata intre Cristea Gabriela si BCR si rulajul contului deschis  , adresa BCR privind situatia conturilor deschise de Cristea  Gabriela si inculpatul Sava pe numele de Constantin Adrian , adresa West Bank SA Arad Sucursala Municipiului Bucuresti privind situatia contului SVN VALINVEST SA Bucuresti  si o serie de inscrisuri ridicate de la aceasta banca cuprinzind cerere deschidere cont in original SC VALINVEST SA, fisa cuprinzind specimenele de semnatura ale persoanelor autorizate sa dispuna de conturile SC VALINVEST SA , rulajul contului SVM VALINVEST SA in perioada 09.12.1998 – 03.12.1999, cerere deschidere cont formulata de inculpatul Sava Ciprian pentru Constantin Adrian , copie xerox  a  filelor 2 si 3 din BI seria BE  nr 809893 utilizat de inculpatul Sava Ciprian Robert , rulajul contului titularului Constantin Adrian deschis la West Bank de inculpatul Sava Ciprian Robert ,  adresa  CNVM cuprinzind lista societatilor de valori mobiliare , simbolul societatii, calitatea si numarul de telefon ,  precum si tranzactiile raportate  pe emitenti , adresa emisa de sistemul electronic de tranzactionare RASDAQ in legatura  cu punctele de lucru SVM KGT INVEST SA, SVM ROMCAPITAL SA si SVM  VALINVEST SA, adresa Registrul Roman al  Actionarilor cuprinzind activitatile conturilor  martorului Salagean Dorel Iulian si Constantin Adrian si lista transferurilor efectuate pentru SC BUCUR  OBOR SA , ordonante CNVM de sanctionare si anulare a tranzactiilor efectuate la  ordinul SVM VALINVEST SA , documente privind situatia SVM VALINVEST SA , o parte din ele purtind semnaturile inculpatului Panaitescu in calitate de administrator , documentele privind activitatea SVM KGT INVEST SA, contracte intermediere  valori mobiliare SVM A/A si VALINVEST SA , cerere deschidere cont  SC VALINVEST SA , certificat inregistrare fiscala , recapitulari decontari contract VALINVEST SA precum si ordinele de vinzare VALINVEST SA , documentatie privind operatiuni efectuate de SVM EXPERT BBROKER  GROUP  la ordinul SVM VALINVEST SA , centralizator al tranzactiilor efectuate la ordinul SC VALINVEST SA, centralizator emis de CNVM privind tranzactiile de actiuni  SC BUCUR SA pentru  care s-au formulat reclamatii privind ilicita lor vinzare , adresa BANCA TRANSILVANIA SA – Sucursala Rosetti Bucuresti privind contul inculpatului Panaitescu si SC VALINVEST SA, rulajul contului inculpatului Panaitescu si al contului Valinvest SA , rapoartele de constatare tehnico-stiintifica  nr 247509/1999 si respectiv raportul de constatare tehnico-stiintifica  grafica nr 247480/1999 efectuat de IGP Institutul de Criminalistica, raportul de constatare  tehnico stiintifica asupra  inregistrarilor magnetice efectuate pe cele trei casete audio anexate in dosarul cauzei , chitante emise de  SNTC Romtelecom SA – Directia de Telecomunicatii pentru serviciile prestate catre inculpatul Panaitescu si respectiv SC VALINVEST SA, adresa SC TURBOMECANICA SA privind actionarii societatii ale caror actiuni au fost tranzactionate fara acordul acestora , contract cesiune a pachetului majoritar de actiuni  SVM VALINVEST SA incheiat intre Panaitescu Miron si Sava Ciprian  Robert , imputernicirea de reprezentare data de inculpatul Panaitescu pentru inculpatul Sava Ciprian Robert , adeverinta privind calitatea inculpatului Sava Ciprian Robert de reprezentant al SC VALINVEST SA , situatia operatiunilor efectuate la ordinul SC VALINVEST SA , situatia zilnica a tranzactiilor efectuate de SC A/A INVEST SA la ordinul VALINVEST SA , situatia rascumpararilor efectuate de  SC A/A INVEST SA pentru  o parte a actionarilor ale caror actiuni au fost tranzactionate in mod ilicit  , ordinele de vinzare cumparare emise de  VALINVEST SA in baza carora SVM  A/A  INVEST SA a procedat la tranzactionarea actiunilor pe  piata de capital , adresa Camera de Comert si Industrie a  Romaniei nr 13491/1999 privind inregistrarile efectuate referitoare  la SVM , procesul verbal incheiat de CNVM  privind predarea documenteleor ridicate cu ocazia controlului efectuat de Departamentul de Control si Ancheta de la societatea comerciala KGT INVEST SA GHERLA , situatia confirmarilor de executare a ordinelor de tranzactionare efectuate de KGT la ordinul SVM VALINVEST SA pe perioada 18.12.1998 – 31.12.1998 , adresele Ministerului de Interne – IGP  – Biroul National Interpol si Relatii Internationale privind exradarea inculpatului Sava Ciprian Robert precum si adresa IGP Biroul National Interpol nr 30.169/BCF din 2000 privind arestarea in Italia  a inculpatului Sava Ciprian Robert , depozitiile partilor vatamate +  certificate actionar original si copie xerox , depozitiile martorilor Salagean I ,  Lazin C, Giscan C , Lazarescu Dan , Badescu I , Zamfirescu C , Coroianu Chirila, Cristea G , Filimon E , Goga Octavian , Stadion Speranta , Ruse Roxana, Somanescu I ,  Olteanu A , Negru Lucian, Camenikzi I, Aron Gabi , Zamfirescu C , coroborate si cu declaratiile inculpatilor , tribunalul va retine in esenta urmatoarea  situatie de fapt :

In vara anului 1998, inculpatul Panaitescu Miron Victor i-a propus martorului Bucur Constantin – actionar majoritar  la SVM GRIN SA – sa  vinda impreuna actiuni pe piata de capital , fara a avea acordul titularilor  , motivind ca  pentru aceasta au nevoie de un SVM intermediar si respectiv de datele actionarilor in registrele diferitelor societati .

Planul consta in transformarea unui SVM in “societate carcasa” careia sa  ii fie deschis un cont in banca , societatea prin intermediul careia urma sa se efectueze tranzactii frauduloase .

Pentru derularea acestei activitati , inculpatul Panaitescu a propus aceluiasi martor utilizarea unei persoane  fizice care folosindu-se de  documente de identitate false sa incheie diverse acte in numele societatii si sa ridice banii ce urmau a fi virati in contul acesteia.

Martorul Bucur Constantin a refuzat propunerea inculpatului , iar in luna ianuarie 1999 cind s-a  reintilnit cu inculpatul Panaitescu , acesta i-a spus printre altele ca a “demarat afacerea” cu ajutorul numitului Constantin Adrian.

In luna noiembrie 1998 , inculpatul Panaitescu , in cadrul unei intilniri cu martorii Tanase Hadrian, Stadion Speranta si Ardelea Adrian a impartasit  acestora intentia sa de a cumpara pachetul majoritar la SVM VALINVEST . In acest context, inculpatul i-a propus martorului Tanase sa accepte postul de director la aceasta societate , mentionind ca rolul acestuia ar consta in semnarea unor documente privind tranzactionarea pe piata bursiera de actiuni fara acordul proprietarilor si deschiderea de conturi bancare pentru incasarea banilor astfel obtinuti.

Dupa ce martorul Tanase a facut o serie de investigatii printre angajatii SVM VALINVEST, a refuzat propunerea inculpatului.

Urmare refuzului martorului Tanase , inculpatul Panaitescu s-a adresat inculpatului Sava Ciprian Robert care a fost de acord cu conditiile prezentate de Panaitescu . Astfel, si-a procurat – imprejurari care nu au putut fi stabillite – un buletin de identitate seria BE nr 809893 eliberat de Polita Muncipiului Curtea de Arges apartinind numitului Constantin Adrian cu care avea trasaturi fizionomice asemanatoare cu ale sale  , buletin pe care a fost aplicata si stampilata, in fals, la fila a II a , fotografia inculpatului. De asemenea, inculpatul a iscalit la rubrica “semnatura titularului” cu numele de Constantin Adrian  , caracterele utilizate fiind vizibil diferite de cele ale scrisului adevaratului titular.

Semnatura falsa este insa identica cu cele care se regasesc in diferite acte semnate de inculpatul Sava ,  in calitate de  director al SVM VALINVEST SA.

La rubrica privind data valabilitatii a fost trecuta ziua de 23.10.2002  , actul fiind declarat  pierdut  de catre posesor in anul 1997 .

Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca la data de 26.11.1998 , numitul Lazin Nicolae prin mandatarul Lazin Celestin a incheiat un contract cu Panaitescu Miron Victor privind cesionarea unui numar de 7.603 actiuni reprezentind 59,5 % din capitalul social al SVM VALINVEST SA Baia Mare . Ulterior Lazin Nicolae procedeaza la autentificarea actului aditional la statutul si contractul SC VALINVEST SA conform caruia acesta declara ca Adunarea Generala a Societatii din 03.12.1998 a hotari mai multe modificari , printre care retragerea lui Lazin Nicolae din societate incepind cu data de 03.12.1998 si cesionarea majoritatii capitalului social catre inculpatul Panaitescu Miron Victor

Prin acelasi act se precizeaza la art.5 ca Panaitescu Miron Victor , in calitate de  administrator al societatii , va raspunde de  activitatea desfasurata in punctul de lucru din Bucuresti si zona limitrofa , avind drept de reprezentare a societatii in relatiile cu tertii si celelalte institutii cu care societatea are contracte.

La data de 11.12.1998, la Biroul Notarului Public Iuliana Ciurea a fost autentificat contractul sub conditie suspensiva prin care inculpatul Panaitescu Miron Victor ii cesioneaza inculpatului Sava Ciprian Robert – ce folosea identitatea falsa de Constantin Adrian – numar de 6.703  actiuni reprezentind 59,65% din capitalul social al SVM VALINVEST SA Baia Mare . Cesionarul Constantin Adrian urma sa  intre in posesia actiunilor la data achitarii integrale a acestora catre CEDENT , pina cel mai tirziu la 21.12.1998.

Achitarea integrala a contravalorii actiunilor nu a mai avut loc si in consecinta cesionarul nu a intrat niciodata in posesia actiunilor cesionate , contractul fiind desfiintat cu efect retroactiv datorita neindeplinirii conditiei suspensive.

Din aceasta imprejurare rezulta categoric intentia inculpatului Panaitescu de a  se pastra aparent departe de “operatiunile” ce urmau  a fi efectuate dar si sa creeze cadrul formal si aparenta unui singur vinovat in persoana inculpatului Sava Ciprian .

De remarcat este de asemenea imprejurarea ca practic inculpatii nu au avut nici un moment intentia sa  primeasca , respectiv sa  plateasca contravaloarea actiunilor conform contractului de cesiune, deoarece nu intentionau sa desfasoare o  activitate licita.

La scurt timp, cei doi incupati incheie un proces verbal din care rezulta ca la 12.12.1998 inculpatul Panaitescu i-a predat numitului Constantin Adrian arhiva SC  VALINVEST SA si stampila cu nr 2 a acestei societati .

La data de  18.01.1999 , inculpatul Panaitescu , in calitate de reprezentant al SVM VALINVEST SA, incheie un contract de vinzare cumparare cu numitul Stadion Speranta Alexandru caruia i-a vindut dreptul de proprietate asupra cotei de 98/273 mp. teren si spatii comerciale de productie , spalatorul in suprafata de 156 mp. din imobilul situat in Baia Mare, B-dul Traian nr 8, judetul Maramures, pretul vinzarii fiind de 250.000.000 lei , contract ce a fost autentificat in baza declaratiei date de  inculpat pe propria raspundere din care rezulta ca imobilul in cauza nu reprezenta aport in natura la capitalul social al societatii .

Intentia inculpatului Panaitescu a fost evidenta, respectiv aceea de a decapitaliza societatea , astfel incit la data incetarii activitatii infractionale sa se recupereze banii care s-au “investit” in crearea  cadrului necesar punerii in practica a rezolutiei infractionale, context in care profitul ar fi fost maxim ia pretinsele cheltuieli facute de inculpati in faza actelor pregatitoare ar fi fost in cea mai mare parte recuperate .

Aceasta finalitate rezulta si din depozitia martorului Stadion Speranta Alexandru care a relatat ca inculpatul i-a  marturisit intr-o discutie ca a preferat sa ii vinda imobilul deoarece avea prefigurat un plan conform caruia societatea urma sa ramina fara patrimoniu social .

Desi inculpatul Panaitescu a incercat sa acrediteze ideea ca din greseala a pastrat calitatea de administrator dupa ce a vindut societatea numitului Constantin Adrian , nu va fi retinuta aceasta sustinere intrucit din documentele existente in dosarul cauzei, inclusiv declaratia data pe proprie raspundere la 14.01.1999 in fata notarului public Smintina Poenaru , denota ca se considera si actiona si la aceasta data ca actionar majoritar si administrator SVM VALINVEST SA .

Din analiza actelor juridice incheiate de cei doi inculpati rezulta ca  dupa data de 03.12.1998 , intr-o perioada relativ scurta ,  acestia au incheiat o multitudine de contracte de natura contradictorie , ce se justificau poate doar in cazul in care se urmarea cu  totul  alta  finalitate decit desfasurarea unei activitati comerciale normale. Astfel, intr-un timp foarte scurt , acestia au incheiat contracte de cesiune, imputerniciri , contracte de intermediere valori mobiliare, au dat ordine de vinzare cumparare actiuni incasind banii obtinuti , activitate ce denota o buna coordonare si o intentie evidenta, aceea de a  eluda legea .

Astfel, la numai 7 zile dupa ce a devenit proprietarul majoritar de actiuni, respectiv cu o zi inainte de incheierea contractului de cesiune , inculpatul Panaitescu il imputerniceste pe Sava ca utilizind numele de Constantin Adrian , in calitatea sa  de director comercial, sa deschida conturi bancare, sa semneze contracte cu persoane fizice si juridice si  sa reprezinte societatea  in raport cu tertii si toate institutiile pietei de capital, toate acestea in contextul in care incepind cu 10.12.1998 capitalul social al SVM VALINVEST SA fiind redus la suma de  127.480.000 lei ,  societatea nu mai indeplinea conditiile legale pentru a functiona. Mai mult decit atit, procura este lipsita de eficienta juridica, cita  vreme la 21.12.1998, inculpatul Sava devenea actionar majoritar al societatii .

Din toate aceste date si actiuni rezulta ca inculpatii lucrau contra cronometru neavind timp sa incheie toate actele necesare transferului de proprietate ,  dar si intentia acestora de evita  un control privind activitatea firmei  .

La data de 15.12.1998, inculpatul Sava folosind identitatea falsa de Constantin Adrian si in baza procurii data de inculpatul Panaitescu incheie , in calitate de  reprezentant al SVM VALINVEST SA, un contract de intermediere valori mobiliare cuu SVM A/A INVEST SA Bucuresti . Obiectul acestui contract il reprezenta executarea de catre intermediar a ordinelor de vinzare cumparare de valori mobiliare pe Piata Rasdaq si BVM ce urmau sa fie transmise intermediarului de catre beneficiar , acesta raminind singurul responsabil pentru emiterea unor ordine de vinzare cumparare sau transfer la registru in numele  unor clienti fara consimtamintul  lor sau in numele unor clienti fictivi .

La data de 16.12.1998, inculpatul Sava incheie in aceeasi modalitate un contract de intermediere valori mobiliare cuprinzind aceleasi clauze , in sensul ca intermediarul nu urma sa fie  tinut de vreo obligatie in raporturile dintre beneficiar si terti , cu SVM KGT INVEST SA Gherla  , judetul Cluj, iar  la 05.01.1999, un alt contract cu SVM EXPERT BROKER GROUP SA Bucuresti.

Deoarece conform dispozitiilor ce reglementeaza desfasurarea  activitatii pe piata de capital , sumele de bani obtinute in urma efectuarii tranzactiilor de actiuni se vireaza in conturile bancare ale societatilor de valori mobiliare, inculpatii aveau nevoie de astfel de instrumente fara a trezi suspiciuni in rindul intermediarilor ce executau ordinele .

In acest sens, inculpatul folosind documente false referitor la societatea pe care o reprezenta , s-au prezentat in cursul anului 1998 la diverse banci unde au solicitat deschiderea de conturi, atit in nume personal , cit si  pentru SVM VALINVEST SA.

Astfel, la 09.12.1998 , inculpatul Panaitescu , in calitate de reprezentant al SC VALINVEST SA deschide cont pentru persoane juridice la  WEST BANK SA Sucursala Bucuresti  , persoane autorizate sa dispuna de cont fiind inculpatul si Constantin Adrian .

Din rulajul acestui cont cu  nr 2511000041900437 rezulta ca in decurs de 2 luni Constantin Adrian folosind buletinul de identitate seria BE nr 809893 a ridicat suma totala de 2.877.689.016 lei .

In perioada 21.01.1999 –  27.01.1999 , prin contul nr 2511000041800457 deschis la West Bank SA Bucuresti inculpatul Sava Ciprian a rulat si ridicat suma de 517.575.000 lei.

La data de 31.08.1998, martora Cristea Gabriela a deschis contul 459002823601 la Banca Comerciala Romana sector 1 Bucuresti prin care era imputernicit si inculpatul Panaitescu Miron Victor iar inculpatul Sava a deschis in numele lui Constantin Adrian contul nr 459033064301 la BCR Sucursala Sector 1 Bucuresti prin care in perioada 14.01.1999 –  13.08.1999  s-a rulat suma de  360.817.228 lei provenita din vinzarea actiuni de piata de capital din care 360.617.990 lei a fost ridicata de titularul contului, respectiv Coonstantin Adrian.

In baza contracctelor de intermediere valori mobiliare incheiate SVM VALINVEST SA , inculpatii au incheiat urmatoarele tranzactii :

A.Tranzactii efectuate prin intermediul SVM A/A INVEST SA :

– in perioada 16.12.1998 – 14.01.1999, inculpatul Sava a dat ordine de  tranzactionare actiuni pe piata de capital unui numar de 1267 de actionari  la diverse  societati , ordine ce au fost executate pe acest interval  fie urmare transmiterii unor fax-uri  , fie  prin prezentarea personala a  inculpatului la sediul societatii de intermediere .

Sumele incasate in urma  vinzarilor s-au ridicat la valoarea de  528.518.710 lei din care 493.266.016 lei au fost virate de intermediari , conform dispozitiilor contractuale, in contul SVM VALINVEST SA nr 2511000041900437 deschis la West Bank SA prin urmataorele ordine de  plata :

341/22.12.1998; 344/23.12.1998; 345/24.12.1998; 347/28.12.1998; 348/29.12.1998; 349/04.01.1999; 354/11.01.1999; 356/12.01.1999; 365/15.01.1999.

Pe  linga aceste ordine de tranzactionare valori mobiliare ,  SVM  A/A INVEST SA a  efectuat si operatiuni de vinzare in regim cross (tranzactii pentru doi dintre clientii aceluiasi SVM) . Astfel, SVM VALINVEST a ordonat intermediarului sa efectueze vinzari de actiuni in numele societatii , actiuni care apoi sa fie cumparate in numele  clientului SVM VALINVEST SA , Salagean Iulian Dorel, rezultind astfel doua tranzactii de aceeasi valoare , dar in sensuri opuse .

In baza adresei nr.C/1081/03.1999, a CNVM prin care se recomanda onorarea solicitarilor acelor persoane care au reclamat vinzarea actiunilor pe care le aveau in posesie fara acordul lor, SVM  A/A INVEST SA a rascumparat si restituit actiuni in valoare de 35.740.975 lei unui numar de 28 persoane , iar suma de 44.172  lei constind in viramente ramase de efectuat de catre SVM VALINVEST SA a fost pusa la dispozitia organelor de urmarire penala pentru  a fi avuta in vedere la despagubirea  partilor vatamate.

B. Tranzactii efectuate prin SVM EXPERT BROKER GROUP SA

La data de 05.01.1999 intre SVM VALINVEST SA reprezentata de numitul Constantin Adrian  (in realitate inculpatul Sava Cristian Robert)  si SVM EXPERT BROKER GROUP SA reprezentata de Badescu Ion s-a incheiat un contract de intermediere valori  mobiliare avind aceleasi clauze ca si contractul incheiat de inculpat  cu SVM A/A INVEST SA.

Pentru incheierea contractului, inculpatul a prezentat certificatul de inmatriculare al societatii pe care o “reprezenta” precum si o adeverinta falsa din care rezulta ca era imputernicit de catre directorul executiv, numitul Lucian Negru sa incheie contracte cu alte societati de valori  mobiliare in vederea intermedierii ordinelor de vinzare si/sau cumparare preluate de SVM VALINVEST de la diversi clienti.

Urmare verificarilor efectuate in vederea identificarii directorului executiv , respectiv a numitului Negru Lucian , s-a stabilit ca in evidentele Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti-Serviciul Evidenta Populatiei, figureaza 4 persoane cu acest nume. Audiate fiind, acestea au aratat ca nu au desfasurat nici o activitate manageriala la SVM VALINVEST SA sau la alte societati si nu i-au cunoscut pe inculpati .

In aceste context, concluzia este ca imputernicirea folosita de inculpatul Sava era  un fals menit sa induca in eroare  partile contractuale si sa creeze aparenta legalitatii actelor ce urmau a fi incheiate.

Mai mult decit atit, este evident ca la acea data, 02.12.1998,  SVM VALINVEST SA nu mai putea fi autorizata sa efectueze vinzari/cumparari de valori mobiliare pe cont propriu intrucit capitalul social al acestei societati era numai de 340.000.000 lei  , incalcindu-se in acest mod dispozitiile  art.4  si 6 ale Regulamentului nr 3/1998 al CNVM .

Important este de asemenea pentru conturarea rezolutiei infractionale a celor doi inculpati  faptul ca desi noului client nu i se deschisese cont la societatea intermediara , reprezentantul SVM BROKER  GROUP nu a facut verificari prealabile, procedind la executarea ordinelor  pe piata de capital ce erau transmise prin fax de la cabina din cartierul Floreasca nr 1-3 apartinind Directiei de  Telecomunicatii Bucuresti.

In consecinta, in perioada ianuarie februarie 1999, SVM EXPERT  BROKER GROUP SA a efectuat vinzari de actiuni in baza ordinelor SVM VALINVEST SA in valoare totala de  6.967.068.691 lei din care 4.696.133.050 lei pe Piata Rasdaq si 2.270.935.641 lei pe  BVB . Tot in aceasta perioada s-au executat si ordine de cumparare in valoare totala de 3.559.035.150 lei  din care 3.409.856.250 lei  de  pe Rasdaq si 149.178.900 lei de pe BVB .

Procedindu-se la compensarea sumelor datorate de societati una alteia , urmare efectuarii operatiunilor mentionate mai sus,  SVM EXPERT BROKER GROUP SA mai avea un rest de plata catre SVM VALINVEST SA in suma de 3.094.391.954 lei, din care s-a  achitat  1.915.721.694 lei prin ordine de  plata in contul nr 25110000419037 deschis la West Bank SA.

Aceste operatiuni au fost realizate prin urmatoarele ordine de plata : 30/08.01.1999; 20/13.01.1999,  24/14.01.1999, 25/14.01.1999, 29/15.01.1999, 28/15.01.1999, 37/19.01.1999, 39/20.01.1999, 40/21.01.1999, 44/22.01.1999,  45/25.01.1999 , 46/26.01.1999.

In aceasta modalitate, in perioada 05.01.1999 – 26.01.1999, s-au tranzactionat ordine de vinzare pe piata de capital unui numar de 6.610 persoane.

C. Tranzactii efectuate prin intermediul SC KGT INVEST SA Gherla, judetul Cluj:

La data de  16.12.1998, intre SVM KGT INVEST SA GHERLA reprezentata prin Coroian Chirila Petrus si SVM VALINVEST SA  reprezentata de inculpatul Sava Ciprian Robert , care utiliza identitatea falsa de Constantin Adrian, s-a  incheiat un contract de  intermediere de valori mobiliare, clauzele fiind identice cu cele cuprinse in contractele incheiate de catre inculpat  cu SVM A/A  INVEST SA si SVM  EXPERT BROKER GROUP SA .

La incheierea contractului, inculpatul Sava a prezentat un inscris falsificat reprezentind o Hotarire  a Adunarii Generale a Actionarilor SVM VALINVEST SA  BAIA MARE din data de 23.12.1998 din care rezulta ca s-a aprobat cesiunea pachetului majoritar de catre Panaitescu Miron Victor catre Constantin Adrian . De asemenea, prin aceeasi Adunare Generala s-ar fi procedat la alegerea unui nou consiliu de administratie.

Conform intelegerii intervenite intre inculpat  si SVM KGT INVEST SA , ordinele de tranzactionare  se transmiteau prin fax , iar banii obtinuti se virau in contul societatii beneficiare.

Incepind cu data de  16.12.1998, de la nr de fax 230.10.10 , apartinind cabinei Telex- Fax Floreasca nr 1- 3 a  Directiei Telecomunicatii Bucuresti au inceput sa fie transmise facsimile cuprinzind ordine de  vinzare cumparare actiuni in contul SVM VALINVEST SA , ordine ce indicau nr de cont 2511000041900437 de le West Bank in care urmau sa se achite sumele  obtinute din vinzari.

In aceasta modalitate , in perioada 16.12.1998 – 18.01.1999 au fost tranzactionate actiuni  apartinind unui numar de 1.939 persoane.

Conform situatiei privind tranzactiile efectuate de SVM KGT INVEST SA , rezulta ca in perioada 17.12.1998 – 13.01.1999  s-au efectuat ordine de vinzare de actiuni pe piata de capital pentru SVM VALINVEST SA  , in valoare totala de 1.163.616.980 lei  si ordine de cumparare in valoare de 374.158.020  lei .

Sumele datorate de intermediar beneficiarului au fost achitate cu ordine de plata dupa cum urmeaza : 1932/23.12.1998, 1940/24.12.1998, 1941/24.12.1998, 7/06.01.1999, 1943/29.12.1998, 1942/29.12.1998, 1911/04.01.1999, 1947/04.01.1999,  1950/05.01.1999, 7/06.01.1999,  9/07.01.1999, 11/08.01.1999,  17/11.01.199,  18/11.01.1999, 32/20.01.1999,  23/09.01.1999 si 28/18.01.1999.

La data de 09.04.1999 CNVM – Departamentul  control , ancheta si informatizare a pietei de capital a sesizat organele de urmarire penala asupra faptului ca numitii Lazin Nicolae, Dorolti Iuliana, Filimon Elena, Teodorescu Ioana Mihaela , administratori de drept  ai SVM VALINVEST  precum si Panaitescu Miron Victor , Constantin Adrian, Lucian Negru  , Ionescu Tiberiu Florin,  administrator de fapt  si Lazin Celestin au tranzactionat in mod ilegal valori mobiliare pe piata de  capital avind in acest sens concursul societatilor intermediare  . SVM EXPERT BROKER GROUP SA administrata de  Badescu Ion, SVM KGT  INVEST SA administrata de Chirila Petrus si SVM A/A  INVEST administrata de Zamfirescu Cristian .

Conform procesului verbal incheiat la 24.03.1999 de catre reprezentantul CNVM in urma controlului efectuat la sediul SC VALINVEST SA a rezultat ca s-au depistat o serie de nereguli privind obligarea obligatiilor de raportare financiara , tinere a evidentei contabile  precum si in derularea activitatii economice.

Astfel, societatea in cauza a tranzactionat in mod fraudulos , prin intermediul a trei societati de valori mobiliare intermediare  , in baza unor informatii confidentiale obtinute ilegal din bazele de date ale pietei de capital de catre persoane neautorizate .

Din raportul anchetei privind SVM VALINVEST SA efectuata de CNVM rezulta ca in perioada 12.02 –  29.03.1999 , controlorii de valori mobiliare au efectuat controale si verificari la societatea in cauza, constatind grave incalcari ale Legii nr 52 si ale regulamentelor emise in scopul aplicarii acesteia.

S-a concluzionat astfel in acest raport ca in perioada 01.06.1998 –  05.12.1998 , SVM VALINVEST a desfasurat activitati de intermediere in spatiul din Bucuresti, B-dul Decebal nr 11 in conditiile in care nu solicitase de la CNVM autorizarea la adresa respectiva a unui sediu secundar .

Raportul anchetei mai face referire de asemenea si la modificarile care au intervenit in perioada 03.12.1998 – 23.12.1998 in ceea ce priveste structura actionariatului , a capitalului social si componenta Consiliului de Admninistratie , concluzionind ca intrucit la data de 10.12.1998  capitalul social a fost redus la 127.480.000  lei prin deducerea sumei de 216.000.000 lei reprezentind  contravaloarea sediului social, VALINVEST SA nu mai indeplinea conditiile pentru a functiona.

In ceea ce priveste activitatea  comerciala pe piata  de capital,  raportul concluzioneaza ca incepind cu februarie 1999, numerosi investitori au sesizat CNVM ca au fost deposedati de actiunile lor in mod fraudulos , tranzactiile efectuindu-se de catre SVM VALINVEST SA.

Raportul face mentiune despre derularea contractelor  intre  SVM VALINVEST si cele trei societati de intermediere , concluzionind ca actiunile vindute in baza ordinelor date de catre SVM VALINVEST SA s-au tranzactionat in mod fraudulos , in baza unor informatii confidentiale  obtinute ilegal din bazele de date ale pietei de capital de catre persoane neautorizate care au selectat si au folosit aceste informatii , in scopul obtinerii de foloase necuvenite prin insusirea sumelor provenind din aceste tranzactii.

Conform adresei Societati Nationale de Compensare – Decontare si Depozitare pentru Valori Mobiliare  , SC VALINVEST SA , actionar la SNCDD , a fost suspendata de la activitatea de decontare din data de 12.01.1999,  , in urma cererii efectuata de aceasta societate , data de la care nu mai avea  nici o actiune in contul deschis la SNCDD si nu mai avea datorii fata de aceasta institutie.

Prin adresa C/4395 a CNVM din 09.02.1999 (vol I -fila 63) rezulta ca prejudiciul total creat de inculpat prin furtul de actiuni este de 8.973.252.270 lei , iar defalcat pe cele trei societati de valori mobiliare este de  806.463.364 lei prin intermediul SVM A/A SA  ,  1.158.152.560 lei prin intermediul SVM KGT SA si 7.008.636.346 lei prin intermediul SVM EXPERT  BROKER  GROUP SA, sume ce reprezinta contravaloarea  vinzarilor de actiuni efectuate de  fiecare societate intermediara in parte .

Prin ordonanta nr 114/07.04.1999 a CNVM s-a dispus retragerea  definitiva a autorizatiei de functionare a SVM VALINVEST SA si anularea tranzactiilor efectuate in baza ordinelor de tranzactionare transmise prin fax de catre cele trei societati de valori mobiliare in executarea contractelor de intermediere  incheiate in frauda legii , ordonanta care nu a fost pusa insa in executare .

Audiat fiind inculpatul Panaitescu Miron Victor a precizat ca a recomandat inculpatului Sava Ciprian sa vinda actiunile persoanelor decedate pe care ulterior  sa le rascumpere precum si ca acesta i-ar  fi cerut dreptul de  a utiliza ideea lui , solicitind informatii suplimentare pentru punerea ei in practica , urmind ca  ulterior sa-i dea  diverse sume de bani. Ulterior, inculpatul a revenit asupra acestei depozitii , precizind ca planul infractional nu i-ar fi apartinut , negind totodata ca l-ar fi initiat pe inculpatul Sava in tranzactionarea frauduloasa de actiuni pe piata  de capital .

S-a aparat totodata inculpatul Panaitescu in sensul ca nu putea comite infractiunile retinute in sarcina sa deoarece prin ordinele de tranzactionare au fost modificate numai niste date in registre, modificari ce nu au insa valoare de  transfer de proprietate si datorita caracterului dematerializat al valorilor mobiliare, acestea nu pot face obiectul altor infractiuni decit al celei de intermediere neautorizata de  valori mobiliare  prev  de art.114 din Legea nr 52/1994.

Contradictiile existente  in cuprinsul declaratiilor sale din faza de urmarire penale  , inculpatul le-a explicat sustinind ca s-ar fi exercitat o serie  de presiuni asupra sa  , ce au vizat atit fondul cit si forma declaratiilor sale .

De remarcat este ca aceeasi pozitie contradictorie a avut-o si in cursul cercetarii judecatoresti, contestind discutia avuta cu martorul Tanase Hadrian, in contextul in care acest martor a relatat in detaliu discutia avuta cu inculpatul privitor la propunerea postului de director la SVM VALINVEST  si la planul privind tranzactionarea pe piata bursiera de actiuni fara acordul proprietarilor.

Intr-un final, inculpatul Panaitescu a relatat modul de tranzactionare pe piata de capital , incercind sa acrediteze ideea ca toate aceste tranzactii au fost efectuate numai de catre inculpatul Sava, sustinind ca nu are cunostinta asupra  modului in care s-au obtinut datele confidentiale din registru  , necontestind insa ca a fost in posesia  dischetei ce  continea aceste date.

Tribunalul va inlatura apararea inculpatului ca nefiind sincera, pe de o parte dat fiind atitudinea oscilanta a acestuia si contrazicerilor repetate din propriile declaratii.

Astfel, desi a sustinut ca toate tranzactiile pe piata de cpaital ar fi fost facute de inculpatul Sava si din punctul lui de vedere nu s-a fraudat legea, ulterior a recunoscut ca avea cunostinta de imprejurarea ca inculpatul Sava utiliza o identitate  falsa si ca l-a imputernicit pe acesta sa semneze contractele de intermediere.

Mai mult decit atit, explicind mecanismul pe baza caruia se efectuau tranzactiile, inculpatul Panaitescu a aratat ca in virtutea  contractelor incheiate de SVM VALINVEST SA , se dispune pe nedrept de actiunile asa numitilor “cuponari” , intermediindu-se vinzari pentru care nu se daduse o imputernicire  prealabila. A admis ca  ideea  de baza si scopul urmarit era acela de a realiza  prejudiciu zero , in sensul ca  actiunille vindute urmau sa  fie rascumparate dupa un timp in care presupunea ca scopul acestora scadea , perioada in care banii obtinuti se multiplicau pe baza dobinzilor si a cresterii dolarului.

Declaratia inculpatului se coroboreaza cu materialul probator administrat in cauza constind  in ordine de cumparare actiuni date de catre SVM VALINVEST SA  societatilor intermediare dupa ce  partile vatamate au inceput sa faca reclamatii.

Desi a sustinut ca nu a ridicat niciodata bani din conturile deschise la West Bank SA Bucuresti, inculpatul a recunoscut ca aceste conturi au fost deschise impreuna cu Sava , titulari fiind el si imputernicit  inculpatul Sava.

Un argument al faptului ca practic Panaitescu a fost initiatorul derularii acestei  “activitati”  este faptul ca depozitiile martorilor Stadion S, Ardelea A, Tanase H converg spre ideea ca  le-a fost prezentata o propunere de a intra in aceasta afacere solicitindu-li-se  ajutorul si participarea.

La rindul sau, martorul Bucur Constantin, actionar majoritar la SVM GRIN SA  , a declarat ca  in vara anului 1998 inculpatul Panaitescu i-a spus ca  poate sa vinda actiuni pe piata  de capital fara acordul proprietarilor daca ar intra in posesia datelor din registrele diferitelor  societati si s-ar folosi de societatea de valori mobiliare. A mai relatat martorul ca  a refuzat propunerea de a se  asocia cu inculpatul Panaitescu intrucit era evident ca se urmarea efectuarea de tranzactii neautorizate pe piata de capital.

Din depozitia martorei Constantinescu Mihaela Alina , angajata la SVM CONFIDENT SA, in calitate de trader  , a declarat ca in perioada iulie – august 1998 inculpatul Panaitescu , pe care il cunostea de mai multa vreme, i-a  propus sa efectueze tranzactii de actiuni pe piata de capital fara acordul titularilor ,  doar in baza CNP-urilor pe care inculpatul i-a spus ca le are din diverse surse. A mai precizat martora ca inculpatul i-a cerut sa  divulge citeva parole din depozitar care sa fie utilizate la efectuarea de  tranzactii ilegale prin intermediul SVM VALINVEST SA , administrata la acel moment  de Lazin Celestin.

Conform adresei  CNVM (vol I fila 57)  , o persoana particulara nu poate consulta registrul actionarilor decit pentru propria persoana , in conditiile in care este actionar al societatii emitente respective .

In ciuda acestor norme  prohibitive, numitul Lazin Celestin (martor in prezenta cauza si cercetat intr-o alta cauza) i-a procurat inculpatului Panaitescu Miron Victor datele inscrise in registrele actionarilor la diferite societati comerciale pe care acesta  impreuna cu inculpatul Sava Ciprian Robert le-a utilizat la intocmirea ordinelor transmise intermediarilor.

Documentele ridicate de la cabina fax nr 9 apartinind Directiei de Telecomunicatii Bucuresti- Serviciul Telex Fax Floreasca confirma  ca  s-au transmis ordine de tranzactionare atit  de catre inculpatul Panaitescu cit si de inculpatul Sava.

Martorele Tomescu Aurelia si Aron Gabi – telegrafiste la cabina fax in cauza – au recunoscut fara dubii din plansele fotografice prezentate pe inculpatii Sava si Panaitescu ca fiind persoanele care s-au prezentat la aceasta cabina pentru a trimite si ridica documente pentru SVM VALINVEST SA.

In ceea ce-l priveste pe inculpatul Sava Ciprian Robert, pe parcursul cercetarilor acesta s-a sustras urmaririi penale plecind in Italia imediat dupa savirsirea faptelor.

Fiind dat in urmarire generale internationala in baza ordinului S 244068/01.07.1999  dupa  circa un an a fost retinut de organele de politie italiene , in acest sens fiind adresa nr 30169/10 F/11.01.2000 a Ministerului de Interne, IGP Biroul International Interpol .

In ciuda faptului ca s-au comunicat organelor judiciare italiene informatii complete in legatura cu activitatea infractionala a inculpatului , acestea au dispus inlocuirea arestului preventiv cu masura arestului la domiciliu pina la judecarea definitiva a cererii de extradare formulata de autoritatile romane.

Prin decretul Ministerului de Justitie din 288.06.2001  s-a admis cererea de  extradare a inculpatului Sava Ciprian Robert formulata in baza MAP nr 76 emis de Parchetul de pe linga Curtea de Suprema de Justitie al Romaniei la 27.09.1999.

De remarcat este imprejurarea ca inculpatul Sava nu a fost adus in tara urmare cererii de extradare, acesta prezentindu-se benevol in sala de judecata la termenul din 09.09.2003 , cind a si fost audiat .

In declaratia data cu ocazia audierii sale, inculpatul a precizat ca buletinul de care s-a folosit sub numele de Constantin Adrian i-a  fost procurat de catre o cunostinta. Desi cunostea ca este un fals si ca in aceasta modalitate incalca legea, inculpatul a precizat ca a folosit acest act de identitate intrucit nu avea o studii de specialitate privind activitatea de  broker .

Din punctul de vedere al inculpatului, toata activitatea de tranzactionare actiuni pe piata de capital s-a desfasurat in limite legale, neavind cunostinte de specialitate , context in care s-a limitat sa intreprinda acele demersuri ce erau  gindite de inculpatul Panaitescu.

Tribunalul va inlatura aceste sustineri ale inculpatului ca nefiind sincere, pentru urmatoarele considerente :

Prin folosirea acelui buletin falsificat , inculpatul a  constientizat categoric ca incalca legea , neavind nici o relevanta imprejurarea ca nu avea studii de  specialitate pentru a desfasura activitatea de broker , studii pe care nu i le putea in nici un caz conferi acest act de identitate. Mai mult decit atit, inculpatul s-a folosit de acest act si a semnat in fals pe  de o parte actul de identitate si diverse acte , in calitate de  director al SVM VALINVEST SA.

Fapta inculpatului a produs consecinte juridice, consecinte urmarite de  altfel de inculpat, fiind deschise o serie de conturi pe numele si incheiate  diverse contracte, utilizind in vederea producerii acestor consecinte o procura data de inculpatul Panaitescu despre care stia ca este falsa conform declaratiilor sale.

Dupa data de  03.12.1998, intr-o perioada foarte scurta,  inculpatii au incheiat o serie de contracte de natura contradictorie  si chiar daca am admite sustinerea inculpatului ca  nu avea cunostinte de  specialitate privind profesia de  broker  , este putin credibil ca aceste acte , respectiv contracte de cesiune, imputerniciri, contracte bancare sa nu ridice semne de  intrebare .

Simplul fapt ca folosea o identitate falsa si o procura falsa in derularea contractelor de intermediere valori mobiliare duce la concluzia categorica ca inculpatul a constientizat fraudarea legii si natura activitatii ilegale desfasurate. In sprijinul acestei idei vine si faptul ca toate conturile deschise la  West Bank si BCR erau sub numele de Constantin Adrian si in aceast modalitate a ridicat sume foarte mari de bani pe care le-a rulat intr-o perioada relativ scurta .

In faza de urmarire penala, procedindu-se la confruntarea inculpatului Panaitescu cu martorul Lazarescu Dan (cercetat in alta cauza)  , inculpatul Panaitescu , dezorientat de multitudinea de declaratii contradictorii pe care le-a dat pe parcursul urmaririi penale, referindu-se la un moment dat la inculpatul Sava, a  precizat ca acesta i-a fost prezentat de  martorul Lazarescu in septembrie 1998 sub porecla de “Crocodilul” si i s-ar  fi solicitat sa-l invete pe acesta modul in care urma sa fie  efectuata o anumita tranzactie neautorizata  pe piata  de  capital, lucru pe care l-a si facut. A rezultat ca pentru aceasta activitate , inculpatul Panaitescu a primit de la inculpatul Sava Ciprian suma de 100.000.000 lei pentru aceste servicii.

In acest context, este greu de admis ca inculpatul Sava nu ar  fi constientizat caracterul ilicit al activitatii desfasurate , pe de o parte  dat fiind declaratiile inculpatului Panaitescu, parte dintre ele confirmate si de martorii Lazarescu, Tanase Hadrian si Olteanu Ion,  dar si de faptul ca la un moment dat ,  discheta care cuprindea datele actionarilor s-a aflat in posesia sa, fiind utilizata pentru a  vinde actiuni pe piata de capital fara acordul actionarilor.

Rulajele celor doua conturi , respectiv SVM VALINVEST SA si cel  deschis pe numele CONSTANTIN ADRIAN reflecta drumul pe care l-au parcurs sumele de bani de la incasarea lor de catre intermediari in urma executarii ordinelor de tranzactionare pina la momentul ridicarii acestora. Este de reamrcat ca inculpatul Sava a ridicat imediat dupa alimentare , in numerar, direct din contul SVM VALINVEST SA, cea mai mare parte a banilor , iar restul i-a transferat in contul personal , de unde i-a ridicat in numerar in ziua efectuarii trasnferului, la scurt timp dupa ce conturile au fost alimentate.

In cauza, la solicitarea inculpatului Sava Ciprian Robert, s-a incuviintat efectuarea unei expertize criminalistice care sa stabileasca , in raport de contestarile inculpatului, daca ordinele de tranzactionare din vol.38  pag 124 –  127  , 124 – 168 vol 37 , pag 60 sunt semnate de inculpat si respectiv contractul de intermediere valori mobiliare  vol. 39 pag 48 – 50 poarta semnatura inculpatului si respectiv data incheierii acestui act .

Din observatiile preliminare inserate in acest raport de  expertiza a rezultat ca s-au avut in vedere scriptele de comparatie provenite de  la inculpatul Sava pe numele Constantin Adrian luindu-se in calcul starea neobinsuita in care se afla inculpatul , motiv pentru care s-a procedat la analiza doar a actului provenit de la West Bank SA Arad, nu si a probelor grafice date in fata instantei de catre inculpat.

In concluziile raportului de expertiza se  precizeaza ca ordinele de tranzactionare de la pag 124- 127 din vol.38 au fost obtinute prin imprimare la imprimanta de tip “INK JET” si intrucit actele contestate nu ofera un indiciu care sa sustina o anumita ipoteza a concluzionat ca nu poate stabili daca aceste ordine de tranzactionare sunt exemplare originale sau copii.

Cu privire la ordinele de tranzactionare de la pag 124- 168 din vol.38 intocmite ppe file de hirtie format A4 si respectiv file de hirtie de la fax , examenul grafic comparativ dintre grafismul contestat si cel aflat pe  actul provenit de la West Bank Arad si pe actele de la pag 61, 471, 477 , 480 din vol.37 releva asemanari de ordin general si particular , asemanari ce demonstreaza ca  semnaturile contestate au fost executate de catre aceeasi persoana care a  semnat actul provenit actul de la West Bank SA Arad pozitia nr 2 si actele de la pag nr 61 , 471, 477, 480 din vol.37.

Concluziile raportului de expertiza criminalistica intocmit in cauza trebuie coroborate si cu declaratiile inculpatului date cu ocazia auderii sale in instanta in care nu a contestat ca s-a folosit de un act de identitate fals cu numele de Constantin Adrian semnind acte si diverse contracte, pentru ca ulterior sa revina asupra acestei pozitii si sa sustina fara temei ca nu toate ordinele de tranzactionare  ar fi fost semnate de el.

In drept, faptele inculpatilor PANAITESCU MIRON VICTOR si SAVA CIPRAIN ROBERT care in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, in  perioada decemrie 1998 – februarie 1999, fara autorizarea CNVM , utilizind SVM VALINVEST au ordonat SVM KGT INVEST SA, SVM A/A INVEST SA si SVM EXPERT BROKER GROUP SA  sa tranzactioneze actiuni pe piata de valori mobiliare, fara sa fi avut in acest sens consimtamintul posesorilor de valori mobiliare, in scopul insusirii pe nedrept a sumelor de bani rezultate , intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat prin participatie improprie si intermediere neautorizata de valori mobiliare in forma continuata si concurs ideal, fapte prevazute de art.31 al.2 Cp rap la art.208 al.1 –  209 al.1 lit.a si al.3 Cp cu aplic art.41 al.2 Cp si art.114 din Legea nr 52/1994 cu art.41 al.2 Cp si art.33 lit.b Cp .

De remarcat ca de la momentul sesizarii instantei si pina la solutionarea pe fond a cauzei Legea nr 52/1994  a fost abrogata prin OUG nr 28/2002 , iar la data de 09.04.2002 a intrat in vigoare OUG nr 28/2002 privind valorile mobiliare , investitiile financiare si pietele reglamentate care prin art.185 al.3 abroga Legea nr 52/1994 (anterior fiind emise OUG nr 25, 26 si 27 privind statutul CNVM , fondurile de investitii si bursele de marfa) .

Aplicind principiul legii mai favorabile, tribunalul va constata incidenta disp art.11 pct.2 lit.a rap la art.10 lit.b Cpp dispunind achitarea inculpatilor pentru art.114 din Legea nr 52/2004 cu aplic art.41 al.2 Cp

S-a sustinut de catre inculpati ca potrivit art.5 din Instructiunile CNVM nr 8/2004 privind preluarea si executarea ordinelor de vinzare a actiunilor dobindite in cadrul Programului de privatizare in masa, nerespectarea obligatiei de a executa un ordin de vinzare  daca a fost preluat direct sau personal de la detinatorul actiunilor sau, in cazuri exceptionale, de la o persoana mandatata de acesta , se sanctioneaza conform Titlului 10 din Legea nr 97/2004 cu amenda, fapta fiind considerata contraventie.

In subsidiar , s-a solicitat schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de furt in infractiunea de abuz in serviciu motivat de faptul ca practica a aratat  ca existenta acestei infractiuni nu este conditionata de  executarea defectuoasa a unui act in indeplinirea atributiunilor obligatorii de serviciu, ci tine de executarea fara drept a unui act legat de atributiile de serviciu. Conform Ordonantei nr 28/2002 , pietele reglementate sub forma de bursa de valori se infiinteaza  si functioneaza ca institutii publice cu personalitate juridica , iar in art.27 se reglementeaza clar  ca pietele reglementate , altele decit bursele de valori, se infiinteaza exclusiv ca societati pe actiuni, fara sa fie considerate institutii publice.

In acest context, se poate concluziona ca desfasurind activitate in cadrul  VALINVEST pe piata mobiliara de capital, inculpatii pot fi asimilati functionarului public sau functionar in intelesul Codului penal.

Tribunalul nu va impartasi punctul de vedere exprimat de inculpati, in sensul ca nerespectarea obligatiei de a executa un ordin de vinzare preluat direct sau personal de la detinatorii actiunilor ar fi contraventie , in aplicarea legii mai favorabile, dar nici solicitarea subsidiara , in sensul ca faptele inculpatilor ar  constitui infractiunea de abuz in serviciu, pentru urmatoarele considerente :

Astfel, faptele deduse judecatii au constat in tranzactionarea de actiuni pe piata de valori mobiliare fara consimtamintul posesorilor , modalitate in care inculpatii si-au insusit pe nedrept diverse sume de bani. Aceasta a fost posibil datorita  incalcarii grave a atributiilor de serviciu de catre reprezentantii societatilor intermediare , dar si a usurintei cu care acestia au  executat tranzactiile ordonate , fara sa faca verificarile necesare la ORC si CNVM privind autenticitatea documentelor executate sau transmise de catre inculpat.

Mai mult decit atit, din probatoriu a rezultat ca manoperele frauduloase in vederea realizarii rezolutiei infractionale nu au fost exercitate direct asupra partilor vatamate , ci actiunea de deposedare s-a realizat prin scoaterea bunului  din sfera de stapinire a posesorilor si imposedarii lor , acte ce s-au succedat intr-un interval de timp foarte scurt, modalitate in care inculpatii si-au creat posibilitatea de  a dispune de bunuri pe care le-au tranzactionat , insusindu-si in aceasta maniera sume de bani .

Apararea inculpatilor in sensul ca nici unul dintre ei nu si-au insusit vreo valoare mobiliara deoarece acestea au fost tranzactionate pe piata de capital neexistind o actiune de insusire efectiva , urmeaza a fi inlaturata pentru urmatoarele considerente  :

Conform prev art.2 lit.a din Legea nr 1994 reluata ulterior si in Legea nr 28/2002 si Legea nr 297/2004 si in Regulamentul CNVM nr 12/2004 , actiunea este o valoare mobiliara , respectiv un instrument negociabil emis in forma materiala sau evidentiat prin inscrierile in fond , ce confera detinatorului ei drepturi patrimoniale asupra emitentului , conform legii si in conditiile specifice de emisiune .

In speta, actiunile nu mai aveau o forma materiala ( inscrisuri  reprezentind titluri de valoare) , ci erau dematerializate, fiind evidentiate in registrele  diferitelor societati detinute la Registrul Roman al Actionarilor.

Potrivit art.1 din Regulamentul nr 13/1996 privind functionarea unui Registru  independent auorizat emis de CNVM “poate desfasura activitati specifice de  registru numai pentru emitentii ale caror valori  mobiliare ale  caror valori  mobiliare sunt tranzactionate pe o piata supravegheata de CNVM. Registrul va opera numia cu valori mobiliare in forma dematerializata si poate mentine dreptul de proprietate in numele detinatorului sau in numele depozitarului ca agent al detinatorului . Inainte ca Registrul sa presteze servicii pentru un emitent ale carui actiuni sunt emise in forma materializata , actiunile trebuie dematerializate asa cum prevede art.2 .

Conform prev art.14 din regulamentul mai sus mentionat ” la cererea detinatorului de valori mobiliare, Registrul va trimite un extras de cont care contine datele solicitate in art.3 , precum si informatii suplimentare, respectiv  : data emiterii extrasului de cont, textul vizibil afisat (document ce nu este negociabil, fiind doar un extras de cont al Registrului) . Dreptul de proprietate raportat in acest document nu este transferabil decit prin vinzare sau transfer autorizat prin intermediul unei societati de intermediere autorizata si in conformitate cu Regulamentul CNVM .

Rezulta, asadar, ca actiunea este un bun mobil incorporal , ce are o valoare economica , aflata in circuitul civil , fiind susceptibila de apropriere in forma  unui drept patrimonial .

In consecinta, acitunile mobiliare pot face obiectul infractiunii de furt caci potrivit disp art.208 al.2 Cp ” se considera bunuri  mobile si orice energie care are o valoare economica ” . Datorita specificului actiunilor mobiliare- bunuri incorporale – elementul material al infractiunii de furt a imbracat o forma particulara,  fiind exclus contactul fizic cu bunul.

Astfel, ” luarea  ” a constat intr-o operatiune, virtuala , electronica intr-un transfer de date , in sensul trecerii actiunilor dintr-un cont in altul , transfer ce are valoarea de “luare a unul bun mobil “in sensul art.208 Cod penal  , doearece in aceasta modalitate actiunile au trecut din posesia diverselor persoane fizice , fara consimtamintul acestora , in posesia inculpatilor , cu consecinta dobindirii dreptului de dispozitie asupra bunurilor (situatie similara  asimiliata in practica  furtului de energie electrica) .

Categoric , inculpatii au actionat cu intentie directa , scopul primordial urmarit fiind insusirea pe nedrept a actiunilor mobiliare.

In cauza, sunt aplicabile dispozitiile art.209 al.3 Cp , chiar dupa  modificarea art.146 Cod penal  prin OUG nr 207/2000 si Legea nr 456/2001 relevant pentru stabilirea  corecta a incadrarii juridice fiind prejudiciul de la data comiterii faptelor constind in paguba efectiva produsa partilor vatamate .

In drept, faptele inculpatului Panaitescu Miron Victor care in calitate de administrator al SVM VALINVEST SA a intocmit un inscris prin care il imputernicea pe inculpatul Sava Ciprian Robert sa reprezinte societatea in raport cu terte persoane in conditiile in care avea cunostinta ca acesta utiliza identitatea falsa de Constantin Adrian si societatea nu mai indeplinea conditiile legale de functionare, inscris pe care I l-a incredintat acestuia spre folosire, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata  prev de  art.290 Cod penal  , text a carui  aplicare se va face in cauza si in baza caruia va fi condamnat.

Faptele inculpautlui Sava Ciprian Robert care a falsificat buletinul de identitate seria BE nr 809893 eliberat de Politia Municipiului Curtea de Arges pe care l-a completat la semnatura titularului cu numele de Constantin Adrian si pe care apoi, in repetate rinduri in perioada decembrie 1998- februarie 1999, in realizarea aceleiasi rezolutii  infractionale , l-a utilizat prezentindu-se sub o identitate falsa cu ocazia incheierii unor raporturi juridice civile si comerciale, intrunesc elementele constitutive ale infractiunii  de fals  material  in inscrisuri orficiale si fals privind identitatea ultima in forma continuata , ambele in concurs real, fapte prev de art.288 al.1 Cp si art.293 Cp cu aplic art.41 al.2 Cp totul cu aplic art.41 al.2 Cp totul cu aplic art.33  lit.a Cp

Desi falsul priveste un inscris oficial perimat, deoarece nici inscrisul adevarat nu mai avea aptitudinea de  a produce consecinte juridice, este de remarcat ca in speta, cauza de nulitate nu era atit de evidenta incit sa poata fi observata de indata de cei carora le-a fost adresat inscrisul ( angajati ai diverselor banci, societati de valori mobiliare) , astfel incit fapta a produs totusi consecintele juridice urmarite de inculpat , fiind deschise conturi pe numele sau si incheiate diferite contracte.

Faptele inculpatilor Sava Ciprian Robert si Panaitescu Miron Victor care in perioada decembrie 1998 – februarie 1999, in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, au intocmit in fals mai multe ordine de vinzare cumparare , actiuni pe care le-au transmis societatilor de valori mobiliare intermediare care le-au executat , intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata , prev de art.290 al.1 Cp cu aplic art.41 al.2 Cp .

Faptele inculpatului Sava Ciprian Robert care in decembrie 1998 – ianuarie 1999 , in repetate rinduri si in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, a utilizat, in vederea producerii de consecinte juridice , procura data de inculpatul Panaitescu Miron Victor  despre care stia ca este falsa , intruneste elementele constitutive ale infractiunii de uz de fals in forma continuata , fapta prev de art.291 Cp cu aplic art.41 al.2 Cp

Infractiunile savirsite de inculpatul Panaitescu  Miron Victor precum si cele savirsite de inculpatul Sava Ciprian Robert vor fi retinute in concurs real.

La individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpatilor, tribunalul va avea in vedere gradul de periocl social deosebit de ridicat al faptelor, prejudiciul produs , dar si persoanele  inculpatilor , inculpatul Panaitescu cunoscut cu antecedente penale, in timp ce inculpatul Sava se afla la primul conflict cu legea penala ,  sustragindu-se de la urmarirea penala si partial cercetarii judecatoresti, conduita procesuala nesincera a acestora.

In ceea ce-l priveste pe inculpatul Panaitescu Miron Victor , prin sentinta penala nr 928/03.10.2002 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a II a Penala, definitiva prin decizia penala nr 5166/2003 a Curtii Supreme de Justitie , inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 11 ani inchisoare si 5 ani interzicerea drepturilor prev de art.64 lit.a, b Cp, in conditiile art.71 – art.64 Cp , mentinindu-se starea de arest si deducind din perioada aplicata perioada aretsarii preventive de la 08.12.1999 la zi.

Constatind ca in cauza sunt incidente dispozitiile art.36 al.1 Cp cu referire la  art.34 lit.b Cp , se va contopi pedeapsa ce se va aplica in prezenta cauza cu pedeapsa de 11 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala mai sus mentionata , mentinindu-se conform art.35 al.2  Cp  masura interdictiei  drepturilor prev de art.64 lit.a,b Cp  pe o perioada de 5 ani dupa executarea pedpesei dispusa prin aceasta sentinta.

Se va face aplicarea  art.71 , 64 Cod penal  pentru inculpati

In baza art.65 Cp se vor interzice inculpatului Sava drepturile prev de art.64  lit.a, b Cp pe o perioada determinata dupa executarea pedepsei .

Se va lua act ca inculpatul Panaitescu a fost arestat preventiv in prezenta cauza de la 17.08.1999 –  18.12.2000 aflindu-se in prezent in executarea pedepsei de 11 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr 928/2002 a Tribunalului Bucuresti – Sectia a II a Penala .

In baza art.88 Cp , se va deduce din perioada pedepsei ce se va aplica inculpatului Panaitescu preventia de la 17.08.1999 la zi.

In ceea ce il priveste pe inculpatul Sava, se va constata ca acesta a fost arestat preventiv de  la 09.09.2003 – 16.06.2005 , perioada ce  va fi dedusa de asemenea din perioada pedepsei.

In cauza , tribunalul a dispus disjungerea laturii civile motivat de faptul ca pe parcursul solutionarii cauzei  numarul partilor civile s-a marit continuu . Astfel  au fost remise instantei cereri de constituire parti civile,  inseriate din eroare in alte dosare aflate pe rolul unor instante din Constanta si respectiv Baia Mare, fie urmare a disjungerii, fie a incidentei disp art.21 Cpp (in prezent in cauza figurind circa 8.000 parti civile).

Mai mult decit atit, pentru solutionarea laturii civile este necesara administrarea mai multor probe pentru clarificarea prejudiciului ramas de acoperit , urmind a fi avute in vedere profitul realizat de diversre societati la care erau depuse actiunile, cuantumul dividendului aferent unei actiuni in raport de exercitiul financiar pentru persoanele fizice ce au detinut cupoane  , cota impozitului pe dividend, impozit/divident virat lei, dividend net/actiune.

Administrarea acestor probe pe latura civila categoric nu a influentat stabilirea incadrarii juridice a faptelor, nevizind valoarea prejudiciului cauzat pentru care in dosar  exista suficiente dovezi in acest sens.

Prin adresa C/4395 a CNVM din 09.02.1999 (vol I – fila 63) rezulta ca prejudiciul total creat de inculpat prin furtul de actiuni este de 8.973.252.270 lei ( filele 64 -70) , iar defalcat pe cele trei societati de valori mobiliare este de  806.463.364 lei prin intermediul SVM A/A SA  ,1.158.152.560 lei prin intermediul SVM KGT SA si 7.008.636.346 lei prin intermediul SVM EXPERT  BROKER  GROUP SA, sume ce reprezinta contravaloarea  vinzarilor de actiuni efectuate de  fiecare societate intermediara in parte .

Se va dispune anularea ordinelor de tranzactionare actiuni : 341/22.12.1998, 344/23.12.1998, 345/24.12.1998, 347/28.12.1998, 348/29.12.1998,  349/04.01.1999, 354/11.01.1999, 356/12.01.1999 , 365/15.01.1999 – efectuate prin  SVM INVEST SA prin WEST BANK  SA; 30/08.01.1999, 20/13.01.1999, 24/14.01.1999, 25/14.01.1999, 29/15.01.1999, 28/15.01.1999, 37/19.01.1999,  39/20.01.1999, 40/21.01.1999, 44/22.01.1999, 45/25.01.1999 si  46/26.01.1999  – efectuate prin SVM  EXPERT Broker Group SA prin West Bank  SA ; 1932/23.12.1998, 1940/24.12.1998, 1941/24.12.1998, 7/06.01.1999,  1943/29.12.1998, 1942/29.12.1998, 1911/04.01.1999, 1947/04.01.1999, 1950/05.01.1999, 7/06.01.1999, 9/07.01.1999, 11/08.01.1999, 17/11.01.1999,  18/11.01.1999,  32/20.01.1999, 23/09.01.1999,  28/18.01.1999,  efectuate prin SVM  KGT INVEST SA.

Se va dispune anularea B.I. seria BE nr 809893 emis de  Politia Municipiului Curtea de Arges ( folosit de inculpatul Sava sub numele de  Constantin)  si procura  falsificata la 10.12.1998 (prin care Panaitescu imputernicea pe Sava ca sub numele de Constantin sa semneze contracte cu persoane fizice/juridice).

Se vor respinge cererile  de schimbare a calificarii juridice a faptelor  retinute in sarcina  inculpatilor din art.31 al.2  Cod penal raportat la art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a si  alin.3 Cod penal cu aplicarea  art.41 al.2 Cod penal si art.13 Cod penal in art.246 Cod penal ca nefondate .

In baza prev art.191  Cod de procedura penala va obliga pe inculpati  la plata cheltuielilor  judiciare  catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

In baza prev art.31 al.2  Cod penal raportat la art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a si al.3 Cod penal cu aplicarea  art.41 al.2 Cod penal si art.13 Cod penal condamna pe inculpatul PANAITESCU MIRON VICTOR, fiul lui Victor Claudiu si Elena,  nascut la data de 15.05.1974 in Bucuresti, necasatorit, necunoscut cu antecedente penale , domiciliat  in Bucuresti, str. Doamna Ghica nr 7, sector  2,  la pedeapsa de 12 ani  inchisoare.

Interzice inculpatului drepturile prev de art.64  lit.a,  b  Cod penal pe o durata de 3  ani dupa executarea  pedepsei , conform art.65 Cod penal  .

In baza art.290 al.1  cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal  si art.13 Cod penal mai  condamna pe acelasi inculpat  la  pedeapsa de 2 ani inchisoare.

In baza prev art.290 al.1  Cod penal  cu aplicarea  art.13 Cod penal mai condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare.

In baza prev art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.b Cod de procedura penala achita pe inculpatul PANAITESCU MIRON VICTOR pentru art.114 din  Legea nr.52/1994 cu aplicarea art.41 al.2  Cod penal .

In baza prev art.33 lit.a Cod penal  , art.34 lit.b  Cod penal  ,  inculpatul va exeucta pedeapsa cea mai grea de 12 ani inchisoare .

In baza prev art.36  alin.1 Cod penal cu ref la art.34 lit.b Cod penal contopeste pedeapsa aplicata in prezenta cauza cu pedeapsa  de 11 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala  nr 928/2002 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a II a Penala , definitiva la 12.11.2003 prin Decizia nr 5166/2003 a Curtii Supreme de Justitie , executind pedeapsa rezultanta de  12  ani inchisoare  .

Face  aplicarea prev art.71 – 64 Cod penal.

In baza prev art.35  alin.2 Cod penal mentine masura interzicerii  drepturilor prev  de  art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioada de 5 ani dupa executarea pedepsei , dispusa prin sentinta penala  nr 928/2002 pronuntata de  Tribunalul Bucuresti Sectia a II a Penala .

Ia act  ca inculpatul a fost arestat preventiv in prezenta  cauza de la 17.08.1999  –  18.12.2000  (aflindu-se in prezent in executarea pedepsei de 11  ani inchisoare aplicata prin  sentinta  penala nr 928/2002 a Tribunalului Bucuresti Sectia a II a Penala .

In baza prev art.88 Cod penal deduce  din durata pedepsei preventia de  la 17.08.1999 la zi.

In baza prev  art.31 al.2 Cod penal  raportat la  art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a  si alin.3 Cod penal cu aplicarea  art.41 al.2 Cod penal si art.13  Cod penal condamna pe inculpatul SAVA CIPRIAN ROBERT,  fiul lui Sorin si Maria, nascut la 13.10.1971  in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, str. Iuliu Maniu nr 51,  bl.22, sc.B, ap.81, sector 6,  la pedeapsa de 10 ani si  6  luni inchisoare  .

In baza prev art.65  Cod penal interzice inculpatului drepturile prev de art.64 lit.a,b  Cod penal pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei.

In baza prev art.288  alin.1 Cod penal  cu aplicarea art.13 Cod penal mai condamna pe  acelasi inculpat la pedeapsa de 2 ani inchisoare .

In baza prev art.293 al.1 Cod penal cu aplicarea  art.41 al.2 Cod penal  si art.13 Cod penal  mai condamna pe  acelasi inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare .

In baza prev art.290 al.1 cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal si art.13 Cod penal mai condamna  pe acelasi inculpat la pedeapsa  de 2 ani inchisoare .

In baza art.291 Cod penal cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal si art.13 Cod penal mai  condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 2 ani  inchisoare.

In baza prev art.11 pct.2 lit.a  raportat la art.10 lit.b Cod de procedura penala  achita pe inculpatul SAVA CIPRIAN ROBERT pentru art.114 din Legea nr 52/1994 cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal .

In baza prev art.33  lit.a si 34 lit.b Cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai  grea de 10 ani si 6  luni inchisoare  .

Face aplicarea  prev art.71- 64 Cod penal

Constata ca inculpatul a  fost arestat preventiv de  la 09.09.2003 – 16.06.2005 perioada ce va fi dedusa din durata pedepsei.

In baza prev art.445 Cod de procedura penala dispune anularea ordinelor de tranzactionare actiuni : 341/22.12.1998, 344/23.12.1998, 345/24.12.1998, 347/28.12.1998,348/29.12.1998,349/04.01.1999,354/11.01.1999,356/12.01.1999 , 365/15.01.1999 – efectuate prin  SVM INVEST SA prin WEST BANK  SA; 30/08.01.1999,20/13.01.1999,24/14.01.1999,25/14.01.1999,29/15.01.1999, 28/15.01.1999, 37/19.01.1999,  39/20.01.1999, 40/21.01.1999, 44/22.01.1999, 45/25.01.1999 si  46/26.01.1999  – efectuate prin SVM  EXPERT Broker Group SA prin West Bank  SA ; 1932/23.12.1998, 1940/24.12.1998, 1941/24.12.1998, 7/06.01.1999,  1943/29.12.1998, 1942/29.12.1998, 1911/04.01.1999, 1947/04.01.1999, 1950/05.01.1999, 7/06.01.1999, 9/07.01.1999, 11/08.01.1999, 17/11.01.1999,  18/11.01.1999,  32/20.01.1999, 23/09.01.1999,  28/18.01.1999,  efectuate prin SVM  KGT INVEST SA.

Anuleaza B.I. seria BE nr 809893 emis de  Politia Municipiului Curtea de Arges ( folosit de inculpatul Sava sub numele de  Constantin)  si procura  falsificata la 10.12.1998 (prin care Panaitescu imputernicea pe Sava ca sub numele de Constantin sa semneze contracte cu persoane fizice/juridice).

Respinge cererile  de schimbare a calificarii juridice a faptelor  retinute in sarcina  inculpatilor din art.31 al.2  Cod penal raportat la art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a si  alin.3 Cod penal cu aplicarea  art.41 al.2 Cod penal si art.13 Cod penal in art.246 Cod penal ca nefondate .

In baza prev art.191  Cod de procedura penala obliga pe inculpati la cite 2.000 lei  grei fiecare cheltueili judiciare catre stat.

Cu apel.

Pronuntata in sedinta publica  azi, 19.07.2005

JUDECATORGREFIER

IOSEFINA PIRVU ALICE PESCARU

Red PI/25.08.05

Dact BA/5ex

 

 

Dosar nr. 4556/2001

TRIBUNALUL  BUCURESTI SECTIA A II-A PENALA

I N C H E I E R E

Şedinţa publică de la  21 iunie 2005

Tribunalul compus din :

PREŞEDITNE  –  IOSEFINA PÂRVU

GREFIER ALCE PESCARU

Pe rol soluţionarea cauzei penale cu nr. de mai sus, privind pe inculpaţii Panaitescu Miron Victor şi Sava Cirprian Octavian care au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208-209 Legea 52/1994, art. 290 al.1 cod penal, art. 293 al.1 cod penal.

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost reprezentat în instanţă de procuror Marian Vraciu.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns inculpatul în stare de  libertate  Sava Ciprian Robert  şi asistat de avocat Dediu George cu delegaţie la dosar,  inculpatul Panaitescu Miron Victor şi asistat de avocat  Marcel Vrabie cu delegaţie la dosar.

.Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care :

Reprezentantul  Ministerului Public, arată că prin expertiza grafologică s-a concluzionat că  ordinele de plată au fost semnate de aceeaşi persoană care a semnat şi în SC WEST BANK SA,  solicitând a se lua act că  nu are abiecţiuni de formulat  la acest raport de expertiză în raport de detaliile expuse,  potrivit probelor  grafice şi de actele depuse.

Inculpatul Sava Cirprian Robert prin apărătorul său, arată că  în raportul de expertiză grafologică au apărut  aspecte care nici nu au fost solicitate.  Arată că nu are obiecţiuni la raportul de expertiză.

Inculpatul Panaintescu Miron Victor prin avocat,  arată că nu are obiecţiuni la raportul de expertiză,  având în vedere că nici nu-l priveşte pe inculpatul pe care îl  reprezintă.

Reprezentantul Ministerului Public arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Apărătorul inculpatului Sava Ciprian solicită  în temeiul disp. art. 334 C.p.p. a se dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor din infracţiunile prev. de art. art. 208-209 Legea 52/1994, art. 290 al.1 cod penal, art. 293 al.1 cod penal în infracţiunea prev. de art. 246 C.p. În motivarea acestei cereri arată că trebuia să există acea preluare ( aşa cum este expusă în teoria apropiaţiunii), iar maniera în care le reţinea nu era de furt, iar inculpatul Sava nu a luat acele înscrisuri pentru a şi le însuşi, certificatele de acţionar au rămas în posesia  persoanelor. Prin extensie, inculpatul  ar putea cel mult a fi condamnat pentru infracţiunea prev.de art.258  C.p. în situaţia în care inculpatul ar putea fi asimilat cu „ alţi funcţionari”. Arată că va depune concluzii scrise.

Apărătorul inculpatului Panaitescu Miron Victor,  achiesează la concluziile puse de apărătorul inculpatului Sava Cirprian, solicitând la rândul său schimbarea încadrării juridice a faptelor din infracţiunea prev. de art. 208-209 Legea 52/1994, art. 290 al.1 cod penal, art. 293 al.1 cod penal, în infracţiunea prev. de art.246 C.p.

Inculpatul Panaitescu Miron Vicror personal,  arată că prin agent sau funcţionar public ( conf. art. 145 C.p.), obiectul de activitate  al societăţii de valori mobiliare  nu deservesc  activităţi de interes public.  Pe calitatea  juridică a depune note scrise în urmă cu câteva luni. Din instrucţiunile nr. 8/2004, rezultă că ceea ce este dedus judecăţii este de fapt o contravenţie, aşa cum este prevăzut şi în  regulamentul nr.12 /2004.

Inculpatul Sava Cirprian  personal,  arată că faptele comise de el pot fi încadrate la contravenţii  şi nu la infracţiuni. Expertiza grafologică este tendenţioasă.

Reprezentantul Ministerului Public arată că inculpatul Panaitescu Miron Victor a mai solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor şi la unul din termenele anterioare, când a depus un set de documente, solicitând  aplicarea legii mai favorabile, respectiv a legii nr.297 /2004, respectiv a art.272 din această lege. În ceea ce priveşte schimbarea încadrării juridice a faptelor prev. de art. 208-209 Legea 52/1994, art. 290 al.1 cod penal, art. 293 al.1 cod penal în infracţiunea prev. de art.246 – 248  al.1 C.p. arată că se opune acestei cereri motivat de faptul că infracţiunea de abuz  în serviciu se referă la neîndeplinirea  sau la îndeplinirea în mod defectuos  a atribuţiilor de serviciu. În cauză nu există  vreo cerere din partea  părţilor vătămate, adresată inculpaţilor pentru a le tranzacţiona acţiunile pe  piaţa de capital.

Tribunalul urmează a se pronunţa pe cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor, odată cu fondul. Constatând dezbaterile încheiate, cercetarea judecătorească terminată ( pe latură penală),  constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public, expune pe larg rechizitoriul solicitând condamnarea inculpaţilor pentru săvârşire infracţiunilor prev. de  art. 208-209 Legea 52/1994, art. 290 al.1 cod penal, art. 293 al.1 cod penal, la pedepse cu închisoare cu executare în regim de detenţie, aplicarea disp. art. 71,64 C.p.; aplicarea disp. art. 64 lit.a şi b C.p. în condiţiile prev. de art. 65 C.p., deducerea prevenţiei conf. art. 88 C.p. şi la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Apărătorul inculpatului Sava Ciprian solicită admiterea cererii de schimbare a încadrării juridice a faptelor, aplicarea unei pedepse în limita celei executate,

 Apărătorul inculpatului Panaitescu Miron,  solicită  aplicarea legii mai favorabile , respectiv a  art.272 din  Legea  nr. 297/2004 în temeiul art.13 C.p. p care arată că se consideră contravenţii  următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea prezentei legi;

b) desfăşurarea fără autorizaţie sau cu încălcarea oricărei condiţii sau restricţii prevăzute în autorizaţie, a oricăror activităţi sau operaţiuni pentru care prezenta lege sau reglementările C.N.V.M. impun autorizarea;

c) nerespectarea regulilor prudenţiale şi de conduită;

d) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora;

e) nerespectarea obligaţiilor de auditare a situaţiilor financiare sau auditarea lor de persoane neautorizate.

 În art. 114 din Legea 52/1994  arată că reprezintă infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă intermedierea de valori mobiliare fără autorizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, săvârşită de administratorii, directorii societăţilor comerciale şi orice persoane fizice.

În art. 181  al.1 din OUG 28/2002 se arată că (1) Săvârşirea cu intenţie a faptelor prevăzute la art. 130, 131, 133, 150 alin. (3) şi la art. 155 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă în limitele prevăzute la art. 176 lit. b) şi cu pedeapsa accesorie a interdicţiei prevăzute la art. 173 lit. b) pct. 4.

În art. 279 al. 1 din Legea 279/2004 arată că săvârşirea cu intenţie a faptelor prevăzute la art. 237 alin. (3), art. 245 – 248 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art. 276 lit. c), şi cu pedeapsa accesorie a interdicţiei prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) pct. 3.

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art. 276 lit. c), accesarea cu intenţie de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzacţionare, de depozitare sau de compensare-decontare.

Instrucţiunea CNVM nr.8 din 2004,  privind preluarea  şi executarea ordinelor  de vânzare a acţiunilor  dobândite în cadrul  Programului de Privatizare în masă, , arată la art.2, arată că la art.2 al. 1  că ordinele de vânzare  a acţiunilor dobândite  în cazul Programului  de Privatizare în Masă vor şi preluate şi executate de intermediari direct şi personal de la deţinătorii acţiunilor sau, în cazuri excepţionale , de la persoanele  mandatate de aceştia.

Conf.art.5,  nerespectarea obligaţiei  de a executa un ordin  de vânzare doar  dacă a fost preluat direct  sau personal de la deţinătorul acţiunilor sau,  în cazuri excepţionale de la o persoană mandatată  de acesta,  se sancţionează  conf. titlului  X din Legea 279/2004,  mai exact conform art.  272 litera a  constituind contravenţie. Instrucţiunea nr.8/2004 a fost abrogată de instrucţiunea 5/2005.

În cazul în care nu se consideră  că această faptă este contravenţie, se poate aprecia că a fost un abuz  în serviciu contra intereselor persoanei comis de Sava.

Faţă de toate aceste considerente  solicită a se dispune achitarea inculpatului Panaitescu Miron în temeiul disp.art. 11 pct.2 litera a rap. la art. 10 al.1 litera a .p.p. respectiv – fapta nu există.

În ceea ce priveşte infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, din probatoriul administrat în cauză, nu există nici o dovadă că ar fi participat la întocmirea vreunei liste, în plus contrafacerea sau modificarea unui înscris, ceea ce nu a avut loc.

Cu privire la infracţiunea de  participaţia improprie la furt calificat  şi intermedierea neautorizată de valori mobiliare, probatoriul  s-a bazat pe depoziţiile a 7 martori.

În subsidiar,  în situaţia în care instanţa nu va dispune achitarea inculpatului Panaitescu Miron în temeiul disp. art. disp.art. 11 pct.2 litera a rap. la art. 10 al.1 litera a .p.p solicită a se dispune achitarea inculpatului  î n temeiul disp.art. 11 pct.2 litera a rap. la art.10 litera b C.p.p. ca urmare a apariţiei Legii 297/2004 care dezincriminează  penal  intermedierea neautorizată de valori mobiliare, prin art. 272  litera b, iar în art. 272 litera a, arată că se consideră contravenţie  orice încălcarea a dispoziţiilor legii  sau a regulamentelor emise de CNVM în aplicarea ei.

În cazul în care nu se admite cererea de achitare,  solicită schimbarea încadrării juridice a faptei din  participaţie improprie  la furt calificat în  complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanei, emis de inculpatul Sava  pentru motivele arătate de inculpat în memoriul depus la termenul din 22 aprilie 2005. 

La individualizarea pedepse solicită a nu se reţine circumstanţa agravantă privind consecinţele deosebit de grave, deoarece prejudiciul produs prin tranzacţiile efectuate  prin A&A şi KGT nu atinge 2 miliarde lei. La dosar nu exist nici o dovadă a implicării inculpatului Panaitescu  sau a inculpatului Sava în tranzacţiile efectuate prin Expert Broker Grup.

În subsidiar, solicită restituirea cauzei la Parchet  pentru stabilirea vinovăţiei directorilor celor 3 S:V.M-uri. Identificarea celor care au sustras ordinele, a celor care au menţinut relaţia cu E.B.G., care au semnat şi transmis ordinele  către E.B.G., a celor care au contribuit la încasarea banilor  obţinuţi din vânzări, după ce Sava nu a mai ridicat bani din SC WEST BANK SA .

Mai solicită a se dispune contopirea pedepsei ce urmează a-i fi aplicată inculpatului Panaitescu, cu pedeapsele contopite prin sentinţa penală nr.489/1.04.2005, conform mandatului de executare nr. 575/26 aprilie 2005, prin aplicarea celei mai grele pedepse, fără aplicarea vreunui spor.

Apărătorul inculpatului Sava Ciprian, solicită în  principal schimbarea încadrării juridice a faptelor, conf. art. 334 C.p.p.  motivat de faptul că,  indiscutabil obiectul material al infracţiunii de furt îl constituie bunurile mobile, astfel cum sunt ele reţinute prin codul civil. Bunul mobil trebuie să fie , în fapt, în posesia sau detenţia unei persoane, în momentul sustragerii. Ca regulă generală, furtul se referă dosar la bunuri mobile corporale, însă prin excepţie de la acest principiu  art. 208 al.2 ,  asimilează bunurilor mobile şi înscrisurile. În acest din urmă caz ceea ce se însuşeşte este un bun  incorporal  care, fiind susceptibil  de apropriaţiune , poate fi furat.

Pentru a fi în prezenţa infracţiunii de furt este necesară o acţiunea de luare a bunului mobil, ceea ce presupune o mutaţie efectivă, obiectivă, din patrimoniul lezat, în sensul că sunt scoase  din aceasta bunuri care sunt scoase din acesta bunuri care sunt trecute  în stăpânirea făptuitorului.

În speţa dedusă judecăţii se constată că nu a fost, nu a existat o acţiune efectivă de luare a certificatului de acţionar( aflate în fapt  în posesia sau detenţia  părţilor vătămate) urmate de o trecere în stăpânirea vreunuia dintre inculpaţi.

Inculpatul Panaintescu Miron personal, solicită amânarea pronunţării pentru a depune concluzii scrise. Achiesează la concluziile puse de apărătorul său.

Inculpatul Sava Ciprian, personal, în ultimul cuvânt, arată că nu a avut relaţii cu Expert Group  Broker.  Este de acord cu concluziile puse de apărătorul său.

T R I B U N A L U L

Conf. art. 306 C.p.p. pentru a da posibilitate inculpaţilor să depună concluzii scrise, urmează a amâna pronunţarea astfel că, 

D I S  P U N E

D I S  P U N E

D I S  P U N E

D I S  P U N E

Amână pronunţarea la 28 iunie 2005.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 21 iunie 2005..

PRESEDINTE GREFIER

PRESEDINTE GREFIER

PRESEDINTE GREFIER

PRESEDINTE GREFIER

Î N C H E I E R E

Î N C H E I E R E

Î N C H E I E R E

Şedinţa publică de la 28 iunie 2005

T R I B U N A L U L

T R I B U N A L U L

T R I B U N A L U L

În aceeaşi compunere şi pentru aceleaşi considerente, urmează a amâna pronunţarea astfel că ,

Amână pronunţarea la 05 iulie 2005.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 28 iunie 2005..

Şedinţa publică de la 05 iulie 2005

În aceeaşi compunere având nevoie de timp pentru a delibera , urmează a amâna pronunţarea astfel că ,

În aceeaşi compunere având nevoie de timp pentru a delibera , urmează a amâna pronunţarea astfel că ,

Amână pronunţarea la 12 iulie 2005.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 05 iulie 2005..

Şedinţa publică de la 12 iulie 2005

Amână pronunţarea la 19 iulie 2005.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 12 iulie 2005..

1