Săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 192,208-209,217,321 Cod penal


Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de inculpatul C S ( fiul lui D şi F),  trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 192,208-209, 217, 321 Cod penal , împotriva deciziei  penale nr.415 din 25.11.2005 pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 4203/2005.

Se constată că dezbaterea recursului a avut loc la data de 3 februarie 2006, când părţile prezente şi reprezentantul Ministerului Public au pus concluzii care au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi ,încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi cînd s-a amânat pronunţarea în cauză la data de 7.02.2006, după care:

Examinând actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr.359/18.08.2005 a Judecătoriei Făurei, inculpatul C S a fost condamnat la:

– 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere prev. de art.217 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.75 lit.c, art.37 lit. a şi art.78 Cod penal;

– 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri prev. de art.321 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.75 lit.c, art.37 lit.a şi art.78 Cod penal.

În baza art.33 lit.a şi 34 lit.b Cod penal, s-a contopit pedeapsa de 6 luni închisoare cu pedeapsa de 2 ani închisoare şi s-a dispus ca inculpatul Chiru Stelian să execute pedeapsa cea mai grea , respectiv pedeapsa de 2 ani închisoare.

Conform art.864 Cod penal s-a dispus revocarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an şi 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.149/21.04.2003 a Judecătoriei Brăila.

În baza art.7 din Legea nr.543/2002 s-a revocat graţierea condiţionată a pedepsei de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.149/21.04.2003 a Judecătoriei Brăila.

S-a dispus ca pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare şi pedeapsa de 8 luni închisoare să fie executată separat de pedeapsa de 2 ani închisoare, urmând ca în total inculpatul C S să execute o pedeapsă rezultantă de 4 ani şi 4 luni închisoare.

Inculpatul C A M a fost condamnat la :

– 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere  prev. de art.217 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.75 lit.c şi art.78 Cod penal;

– 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri prev. de art.321 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art. 75 lit.c şi art.78 Cod penal.

În baza art.33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal s-au contopit pedepsele de mai sus şi s-a dispus ca inculpatul C A M să execute o pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare.

Potrivit art.864 Cod penal s-a revocat suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an şi 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.149/21.04.2003 a Judecătoriei Brăila.

În baza art.7 din Legea nr.543/2002 s-a revocat graţierea condiţionată a executării pedepsei de 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.149/21.04.2003 a Judecătoriei Brăila.

S-a dispus ca pedeapsa de 1 an  şi 2 luni închisoare şi pedeapsa de 4 luni închisoare  să fie executată separat de pedeapsa de 2 ani închisoare, urmând ca în total inculpatul C A Msă execute 3 ani şi 6 luni închisoare.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut în fapt ,că , în data de 4.09.2004, inculpaţii C S şi C A M, împreună cu inculpatul N D S au provocat un scandal în barul SC” T G  „ SRL Ulmu, au spart 3 ochiuri de geam, scrumiere, au deteriorat scaune şi mese din PVC, au proferat injurii şi ameninţări la adresa consumatorilor din local şi au avut manifestări prin care au tulburat grav ordinea şi liniştea publică.

Prin decizia penală nr.415/25.19.2005 a Tribunalului Brăila,  apelurile declarate de inculpaţii C S şi inculpaţii C A M au fost respinse ca nefondate.

Împotriva celor două hotărâri a declarat recurs ,în termen legal, inculpatul C S.

În motivarea recursului inculpatul C S a susţinut că este nemulţumit de modul în care i-au fost soluţionate antecedentele penale.

RECURSUL ESTE FONDAT.

Prin sentinţa penală nr.440/18.11.2002 a Judecătoriei Brăila, inculpatul C S a fost condamnat la:

– 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere prev. de art.217 alin.3 Cod penal cu aplicarea art.75 lit.c Cod penal, art.74,76 şi art.80 Cod penal;

– 1 an şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a,g,i şi alin.3 lit.a Cod penal cu aplicarea art.75 lit. c, art.74 , 76 şi art.80 Cod penal.

În baza art.33 lit.a şi 34 lit.b Cod penal s-a contopit pedeapsa de 8 luni închisoare cu pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea ,respectiv pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare, sporită la 1 an şi 10 luni închisoare.

Potrivit art.861 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării sub supraveghere pe o durată de 4 ani .

Ulterior,  prin sentinţa penală nr.149 din 21.04.2003 a Judecătoriei Brăila s-a admis sesizarea formulată de Biroul executări penale.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 1 an şi 10 luni închisoare în pedepsele componente şi s-a constatat că pedeapsa de 8 luni închisoare este graţiată integral şi condiţionat.

Cum pedepsele de 8 luni închisoare şi 1 an şi 8 luni închisoare au fost aplicate pentru infracţiuni concurente, instanţa avea obligaţia să recontopească cele două pedepse şi să dispună ca doar pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare să fie executată separat de  pedeapsa de 2 ani închisoare.

Situaţia este identică şi pentru inculpatul C A M, pentru care prin sentinţa penală nr.440/18.11.2002 a Judecătoriei Brăila s-a stabilit o pedeapsă rezultantă de 1 an şi 3 luni închisoare.

Faţă de considerentele de mai sus, văzând şi dis part.38515 pct.2 lit.d şi art.192 alin.3 Cod pr.penală,

ADMITE  recursul declarat de inculpatul C S ( fiul lui D şi F cetăţenie română, stagiul militar nesatisfăcut, necăsătorit , fără ocupaţie, fără antecedente penale, cu domiciliul în com. Ulmu, judeţul Brăila), împotriva deciziei  penale nr.415 din 25.11.2005 pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 4203/2005 ( sentinţa penală nr.351 din 18.08.2005 pronunţată de Judecătoria Făurei în dosarul nr.460/2005).

În temeiul art.3857 Cod pr.penală, extinde efectele recursului declarat de inculpatul C S şi asupra inculpatului C A -M ( fiul lui D şi F cetăţenie română, studii 8 clase, stagiul militar nesatisfăcut, fără ocupaţie, fără antecedente penale, în prezent deţinut în Penitenciarul de Minori  şi Tineri Tichileşti).

Casează  în parte, respectiv numai în ceea ce priveşte latura penală şi aceasta numai în ceea ce-i priveşte pe inculpaţii C S şi C A -M, decizia penală nr.415/25.11.2005 a Tribunalului Brăila şi sentinţa penală nr. 351/18.08.2005  a Judecătoriei Făurei şi în rejudecare:

Înlătură din decizia penală recurată dispoziţiile conform cărora:

– au fost respinse ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii C S şi C A-M;

– au fost obligaţi inculpaţii C S şi C A – M la câte 100 lei (RON) fiecare cu titlul de cheltuieli judiciare către stat în apel.

Înlătură din sentinţa penală recurată dispoziţiile potrivit cărora :

– în baza art.864 Cod  penal şi art.7 din Legea nr.543/2002 s-a dispus ca pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare şi pedeapsa de 8 luni închisoare să fie executate alături de pedeapsa de 2 ani închisoare, urmând ca inculpatul C S să execute o pedeapsă rezultantă de 4 (patru) ani şi 4 (patru) luni închisoare;

– în baza art.864 Cod penal şi art.7 din Legea nr.543/2002 s-a dispus ca pedeapsa de 1 an şi 2 luni  închisoare şi pedeapsa de 4 luni închisoare să fie executată separat de pedeapsa de 2 ani închisoare , urmând  ca inculpatul C A- M să execute în total o pedeapsă rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

În temeiul art.33 lit.a şi  34 lit.b Cod penal, recontopeşte pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare cu pedeapsa de 8 luni  închisoare şi dispune ca inculpatul C S să execute pedeapsa cea mai grea , respectiv pedeapsa de 1  an şi 8  luni  închisoare , sporită la 1 an şi 10 luni închisoare .

În baza art.864 Cod penal şi art.7 din Legea nr.543/2002 ,dispune ca pedeapsa de 1  an şi  10 luni închisoare să fie executată separat de pedeapsa de 2 ani închisoare, urmând ca în total inculpatul C S să execute o  pedeapsă rezultantă de 3 (trei) ani şi 10 (zece) luni închisoare.

În baza 33 lit.a şi 34 lit.b Cod penal ,recontopeşte pedeapsa de 4 luni închisoare cu pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare şi dispune ca inculpatul C A – M să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, sporită la 1 an şi 3 luni închisoare.

Potrivit art.864 Cod penal şi art.7 din Legea nr.543/2002, dispune ca pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare să fie executată  separat de pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, urmând ca inculpatul C A – M să execute o pedeapsă rezultantă de 3 (trei) ani şi 3 (trei) luni închisoare.

Anulează mandatul de executare nr.694/22.12.2005,  emis de Judecătoria Făurei  în baza sentinţei penale recurate şi dispune emiterea unui nou mandat de executare pentru inculpatul C A – M în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Menţine celelalte dispiziţii ale hotărârilor  penale recurate.

Conform art.192 alin.3 Cod pr.penală, cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelurilor şi recursurilor  declarate de inculpaţii C S şi C A- M  rămân în sarcina statului.

Suma de 200 lei  (RON) reprezentând onorariu pentru apărătorul dsemnat din oficiu în recurs va fi virată în contul Baroului Galaţi din fondurile Ministerului Justiţiei.

NOTĂ

Inculpatul C A-M se află în C.R.Tichileşti  şi execută pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare,aplicată prin sentinţa penală nr.45/20.01.2005 a Judecătoriei Făurei.