Citeste şi


Plangere contraventionala.cazul fortuit.


PLANGERE CONTRAVENTIONALA . CAZUL FORTUIT – CAUZA CARE INLATURA CARACTERUL CONTRAVENTIONAL AL FAPTEI

S.c nr. 11779/04.11.2009

Definitia cazului fortuit prevazuta de  art. 47 C.p. (  « Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, al cărei rezultat este consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută. ») se aplica  si in materie contraventionala, in lipsa unor dispozitii speciale . Cazul fortuit consta in interventia unui eveniment sau a unei intamplari ce nu putea fi prevazuta sau inlaturata si care determina producerea rezultatului socialmente periculos.

Pentru ca fapta savarsita de petent  sa fie lipsita de caracter contraventional , trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele  conditii :  rezultatul actiunii ilicite a contravenientului sa fie consecinta unei imprejurari straine de cunoasterea si vointa acestuia , aceasta imprejurare sa nu fi putut fi prevazuta , imposibilitatea de prevedere sa fie generala si obiectiva.

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti sub nr. … la data de 20.05.2009, petentul BN a solicitat anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei seria … incheiat la data de 08.05.2009 de catre intimata DGPMB-Brigada de Politie Rutiera, iar in subsidiar, revenirea asupra masurii aplicate si restituirea permisului de conducere, cu mentinerea masurii amenzii; fara cheltuieli de judecata.

In motivarea plangerii, petentul a aratat ca , la data de 08.05.2009 , a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 360 lei si retinerea permisului de conducere, pentru ca a condus auto X pe str. Marin Pazon , iar  la intersectia cu str. Valea Buzaului , nu a respectat semnificatia indicatorului „ cedeaza trecerea” , intrand in coliziune cu autoY. De asemenea, petentul mentioneaza ca a respectat semnificatia indicatorului „ cedeaza trecerea”, incetinind pana aproape de oprire si inaintand foarte incet , pentru a se putea asigura ca nu vine vreun autovehicul de pe drumul cu prioritate insa, din cauza ca vizibilitatea drumului era blocata de tomberoane de gunoi , care fusesera gresit amplasate in strada, cu toate ca a inaintat foarte incet, a fost lovit de un autoturism  care circula pe drumul cu prioritate, cu viteza mare.

 Analizand actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

Prin procesul-verbal de constatare a contraventiei seria …. , petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum  de 360 lei si cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile, asa cum reiese din procesul-verbal depus la dosar  , pentru incalcarea disp. art. 57 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 R privind circulatia pe drumurile publice . Se retine in sarcina petentului ca , la data de 08.05.2009, ora 22.00 , a condus autoturismul cu numarul de inmatriculare X  , pe str. Marin Pazon  , iar la intersectia cu str. Valea Buzaului , nu a respectat semnificatia indicatorului “ Cedeaza trecerea ” , intrand in coliziune cu autoturismul  cu nr. de inmatriculare Y .

In ceea ce priveste fapta , astfel cum a fost descrisa de agentul constatator, instanta retine ca aceasta  se circumscrie dispozitiilor legale-respectiv art.16 din OG nr.2/2001.

In ceea ce priveste temeinicia actului sanctionator, instanta retine ca petentul nu a facut dovada existentei unei alte situatii de fapt decat cea retinuta in sarcina sa prin procesul-verbal de contraventie , desi, potrivit disp. art. 1169 C. civ . si a art. 129 alin 1 teza finala C.p.c., lui  ii incumba sarcina acestei probe.

Astfel, instanta retine ca la rubrica destinata consemnarii obiectiunilor , petentul  a recunoscut cele consemnate in procesul-verbal cu privire la desfasurarea evenimentului rutier , declarandu-se vinovat , dar invocand lipsa de vizibilitate , datorata existentei in intersectia respectiva a unor tomberoane de gunoi .

Pentru ca circumstanta de care face vorbire petentul , anume existenta acelor tomberoane de gunoi , care opturau vizibilitatea in intersectia respectiva , sa duca la inlaturarea caracterului contraventional al faptei, trebuie ca aceasta in coroborare cu aparitia celuilat autoturism cu care petentul a intrat in coliziune sa se incadreze intr-una din cauzele care duc la inlaturarea caracterului contraventional al faptei, cauze enumerate in art. 11 din OG nr. 2/2001.

Asa cum rezulta si din declaratia acestuia  data in fata organelor de politie cu ocazia constatarii accidentului ( fila 18 ) , precum si din mentiunile acestuia din cuprinsul actului de constatare , petentul  nu a contestat situatia de fapt retinuta in cuprinsul procesului-verbal , insa a invocat exonerarea sa de raspundere contraventionala , ca urmare a aavarsirii faptei in conditiile cazului fortuit.

Instanta apreciaza ca aparitia celuilat autoturism nu poate fi asimilata cazului fortuit , pentru a duce la inlaturarea caracterului contraventional al faptei.

Pentru a decide astfel, instanta a avut in vedere urmatoarele considerente :

Potrivit art. 47 C.p., « Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, al cărei rezultat este consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută. », aceasta definitie aplicandu-se si in materie contraventionala, in lipsa unor dispozitii speciale . Cazul fortuit consta in interventia unui eveniment sau a unei intamplari ce nu putea fi prevazuta sau inlaturata si care determina producerea rezultatului socialmente periculos.

Pentru ca fapta savarsita de petent  sa fie lipsita de caracter contraventional , trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele  conditii :  rezultatul actiunii ilicite a contravenientului sa fie consecinta unei imprejurari straine de cunoasterea si vointa acestuia , aceasta imprejurare sa nu fi putut fi prevazuta , imposibilitatea de prevedere sa fie generala si obiectiva. Prin urmare, petentul nu poate fi exonerat de raspundere decat in situatia in care aparitia autoturismului in intersectia in care el inaintase nu putea sa fie prevazuta de nicio persoana,  oricat de diligenta ar fi fost.

Faptul ca petentul nu avea vizibilitate nu este de natura sa duca la concluzia ca celalat autoturism trebuia sa evite impactul, deoarece acest din urma autoturism circula pe un drum cu prioritate, astfel incat , nu era obligat sa opreasca in dreptul acelei intersectii, pentru a nu risca impactul cu un alt autoturism care circula pe o strada fara prioritate .

Fata de toate aceste considerente , instanta considera ca fapta a fost savarsita de petent cu vinovatie, neputandu-se retine circumstanta cazului fortuit.