Plângere în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art. 278 ind.1 C.p.p.). Admiterea plângerii în baza art. 278 ind. 1 al. 8 lit. b Cpp şi trimiterea cauzei la Parchet în vederea completări…


Prin sentinţa penală nr. 733 din 15 Martie 2007  a Judecătoriei sect.1 Bucureşti, pronunţată în dosarul nr. 2598/299/2007 instanţa, în baza art. 278 ind. 1 al. 8 lit. b Cpp a admis plângerea petentei P.A. în contradictoriu cu intimatul N.F.M, a desfiinţat rezoluţia 11070/P/2005 a Parchetului de pe lângă Judecătoria sector 1 şi rezoluţia 3389/II-1/2006 a Prim-Procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria sector 1 şi a trimis cauza la Parchetul de pe lângă Judecătoria sector 1 în vederea completării probatoriului prin efectuarea unui raport de expertiză medico-legală care să stabilească numărul de zile de îngrijiri medicale necesar pentru vindecare şi dacă leziunile suferite de petentă constituie infirmitate. În baza art. 192 al. 3 Cpp cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În baza art. 193 al. ultim Cpp a fost obligat intimatul la 1000 RON cheltuieli judiciare către petentă.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 10.08.2005, intimatul  N.F.M. a produs un accident  rutier, în urma căruia  partea vătămată a suferit leziuni care au necesitat  pentru vindecare 45-50  de zile de îngrjiri medicale.

La data de 16.08.2005, partea vătămată a declarat că nu  depune plângere prealabilă pentru săvârşirea infr.prev.de art.184 al.1 şi 3 C.p.

Prin rezoluţia nr.11070/P//2005  s-a dispus  neînceperea urmării penale faţă de intimat  pentru săvârşirea  infr.prev.de art.184 al.1 şi 3 C.p.  ca efect al  lipsei plângerii prealabile.

Soluţia a fost  menţinută  prin rezoluţia  nr.3389/II-1//2006 a Prim-Procurorului  Parchetului de pe lângă Judecătoria  Sectorului 1 şi comunicată petentei la data de 5.01.2007 (fila 3  dosar instanţă).

Împotriva  acestor  soluţii a formulat  plângere în termen legal la instanţa de judecată,  petenta  P.A.

Instanţa apreciază că plângerea este întemeiată şi în baza art.2781 al.8 lit.b C.p.p.  o va admite pentru următoarele considerente:

Din raportul de expertiză  medico-legală de la fila 12 up, instanţa reţine că petenta a suferit leziuni care au necesitat  pentru vindecare  45-50 de zile de îngrijiri  medicale.

Se mai reţine  să  aprecierea  unei eventuale infirmităţi  post-traumatice  va putea  fi făcută după epuizarea tuturor proceselor medicale de recuperare la minim  6 luni de la data  producerii accidentului (expertiza nelămurind  problema infirmităţii).

Faţă de aceste  concluzii, organele de urnărire penală şi Parchetul trebuiau  să stăruie în clarificarea  situaţiei părţii vătămate, întrucât o eventuală infirmitate suferită de partea vătămată, avea  relevanţă  aspra încadrării juridice corecte a faptei intimatului (art.184 al.1 şi 3 C.p. sau art.184 al.2 şi 4 C.p.)

O nouă expertiză  medico-legală se impunea şi pe considerentul  că numărul de zile de îngrijiri medicale necesare victimei (45-50  de zile)  este foarte aproape de  limita prevăzută de lege (60 de zile) peste care  fapta inculpatului  ar fi  încadrată în disp.art.184 al.2 şi 4 C.p.  iar  nu ale  art.184 al.1,3 C.p.

Lămurirea  cauzei prin efectuarea unei noi expertize  medico-legale avea  relevanţă şi asupra modului  de punere în mişcare  a acţiunii penale şi asupra modului de stingere a acţiunii penale

În condiţiile  în care o nouă expertiză medico-legală  ar fi stabilit  că victima  a rămas cu infirmitate  sau  că numărul de zile  de îngrijiri medicale necesar  pentru  vindecare  e  mai mare  de 60,  fapta  intimatului s-ar fi încadrat  în  disp.art.184 al.2 şi 4 C.p. pentru care acţiunea penală se pune în mişcare  din oficiu, iar nu la plângerea prealabilă a părţii  vătămate,. Infracţiunea pentru care nu mai avea  relevanţă  că partea vătămată nu înţelege să formuleze  plângere în cauză.

Prin urmare Parchetul nu putea dispune neînceperea urmăririi penale în lipsa plângerii prealabile fără lămurirea problemei  infirmităţii şi a numărului de zile de îngrijri medicale şi fără  a stabili prin expetrtiză  medico-legală  dacă fapta intimatului  se încadrează  în disp.art.184 al.1 şi 3 C.p. saz  art.184 al.2 şi 4 C.p.

De aceea, instanţa  va desfiinţa  soluţiile Parchetului de pe lângă Judecătoria  Sectorului 1 şi va trimite  cauza la Parchetul de pe lângă Judecătoria  Sectorului 1 în vederea  completării probatoriului prin efectuarea unui raport  de exprtiză  medico-legală care să stabilească  numărul de zile de îngrijiri medicale necesar pentru vindecare şi dacă leziunile suferite de petentă constituie infirmitate.

În baza art.192 al.3 C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Întrucât  intimatul a căzut în pretenţii, potrivit legii civile (la care  face trimitere art.193  al.ultim C.p.p.) deoarece plângerea petentei a fost  admisă, el va  fi obligat şi la plata  de cheltuieli judiciare  către petentă  ( onorariu de avocat).

Desigur, în cazul  în care Parchetul va menţine  soluţia de neîncepere a urmăririi penale, iar o eventuală  plângere a petentei va fi respinsă, intimatul va putea  solicita  şi el cheltuieli  judiciare în acel proces penal.