Citeste şi


Plangere in baza art.278/1 c.p.p. admisa cu trimitere la parchet


Probe dovezi . Plangere in baza art.278/1 c.p.p. admisa cu trimitere la parchet.

Prin Sentinţa Penală Nr.2089 / 19.11.2012 in dosarul nr. 13232/2012 instanta a dispus: În baza 2781 alin. 8 lit. b C.proc.pen., admite  plângerea formulată de petenta  S. A. cu domiciliul în comuna L., sat Ş., nr. 295, judetul P. împotriva rezoluţiei nr. 12232/P/2011  din  08.02.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, menţinută prin rezolutia nr. 747/II/2/2012 din 14.03.2012 a prim-procurorului adjunct din cadrul Parchetului de pe langa Judecătoria Ploieşti, în contradictoriu cu intimatul N.G. I., domiciliat în comuna L., sat L., nr. 523, judetul P..

Desfiinţează soluţia dată prin rezolutia nr.12232/P/2011 din 08.02.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti.

Dispune trimiterea cauzei Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti in vederea  redeschiderii urmăririi penale fata de 

În art.192 al.3 C.proc.pen cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina de plata a statului.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.11.2012.”

Pentru a ajunge la această soluţie, instanţa a reţinut următoarele:

Prin plângerea adresată Judecătoriei Ploieşti şi înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de sub nr. 13232/281/2012, petenta S. A. cu domiciliul în comuna L., sat Ş., nr. 295, judetul P. a formulat plângere în baza art. 2781 Cod procedură penală împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi nr. 12232/P/2011  din  08.02.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, menţinută prin rezolutia nr. 747/II/2/2012 din 14.03.2012 a prim-procurorului adjunct din cadrul Parchetului de pe langa Judecătoria Ploieşti, în contradictoriu cu intimatul N.G. I., domiciliat în comuna L., sat L., nr. 523, judetul P..

În motivarea plângerii se arată petenta ca prin sentinta civila nr.2449/2011 a Judecatoriei Ploiesti N. G.  a fost obligat la pensie de intretinere in favoarea minorului N. V. G. în cuantum de 150 lei incepand cu data de 26.10.2010 pana la 31.12.2010 si de 167, 50 lei lunar de la 01.01.2011 pana la majoratul minorului daca nu intervin alte modificari, insa din lun octombrie 2010 si pna in present adica pana la momentul formularii plangerii tatl minorului nu si-a respectat aceste obligatii desi are posibilitati reale.

Intr-o alta ordine de idei este criticata solutia organelor de urmarire penala, intrucat s-a considerat ca ca nu au fosrt administrate suficiente probe pentru a se stabili reaua credinta, concluzionad in a se solicita admiterea plangeri desfintarea solutiilor si retinerea cauzei spre judecare .

În vederea soluţionării plângerii s-a dispus ataşarea dosarului de urmărire penală nr. 12232/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti şi s-a dispus citarea în cauză în calitate de intimat a numitului N. G. I.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 04.10.2011 numita S. A. M. s-a adresat cu plangere organelor de urmarire penala solictand tragerea la raspundere penala a numitului N. G. pentru savarsirea infractiunii de abandon de famile prevazuta si pedepsita de dispozitiile art 305 al.1 litera c C.pen, considerand ca tatl minorului desi obligat prin sentinta civila nr.2449/2011 a Judecatoriei Ploiesti N. G.  la pensie de intretinere in favoarea minorului N. V.G. în cuantum de 150 lei incepand cu data de 26.10.2010 pana la 31.12.2010 si de 167, 50 lei lunar de la 01.01.2011 pana la majoratul minorului daca nu intervin alte modificari,  din luna octombrie 2010 cu rea credinta nu si-a executat aceasta obligatie legala.Fiind audiat N.G. I. a declarat ca a luat la cunostiinta de constinutul sesizari si ca a trimis prin mandate postal suma de 300 lei insa neavand posibilitai material nu a achitat pensia de intretinere in mod integral.

În urma cercetărilor efectuate, Parchetul de pe lângă  Judecatoria Ploiesti  a dispus, în temeiul art. 228 alin.4 şi art. 10 lit. d C.p.p, neînceperea urmăririi penale faţă de petent pentru săvârşirea infracţiunii menţionate considerandu-se ca nu a fost facuta dovada relei credinte.Împotriva acestei soluţii petenta a formulat plângere, care a fost respinsă ca neîntemeiată de către prim-procurorul Parchetului de lângă Judecătoria Ploieşti, prin rezoluţia nr. 747/II/2/2012 din 14.03.2012.

Potrivit art. 2781 Cod procedură penală, împotriva rezoluţiei procurorului de neîncepere a urmăririi penale, partea vătămată poate face plângere la instanţa căreia i-ar reveni competenţa sa judece cauza in fond, care va examina plângerea pe baza lucrărilor si a materialelor din dosar precum si a înscrisurilor noi prezentate.In fata instantei considerandu-se intemeiata cererea formulate de catre petenta instanta a dispus emiterea unei adrsee catre Consiliul local in a carei raza teritoriala domiciliaza intimatul care a comunicat situatia patrimoniala, din aceste inscrisuri reiesind ca intimatul a achizitionat la data de 14.05.2012 un autoturism conform unui contract de vanzare cumprare atasat la dosar.

În urma analizei dosarului de urmărire penală, rezultă ca soluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti nu este legala si temeinică, întrucât făptuitorul a acţionat cu rea-credinţă, in executarea obligatiei ce ii incumba prin hotarare judecatoreasca.

Din declaratia  numitului N.G. I. coroborata cu inscrisuri rezida ca acesta a inceract sa isi execute o parte din obligatie intrucat a fost in imposibilitate materiala de a executa intrutotul pensia de intretinere, situatie care insa este eludata de inscrisurile ce au fost inaintate pe parcursul cercetarii judecatoresti si care dovedesc contrariul celor sustinute de catre tatl minorului.

Pentru a se dispune o astfel de solutie organul judiciar are obligatie de a administra probe atat in favoarea cat si in defavoarea celui ce are calitate de invinuit sau a celui ce este cercetat intr-o cauza penala, insa raporta la solutia dispusa instanta considera ca probel?e sunt insuficiente pentru a se dovedi dincolo de orice dubiu lipsa de vinovatie a numitului N. G.. In plus in cauza plecand de la jurisprudenta in materie instanta va conchide ca nu poate fi subestimat interesul minorului pe care legea il ocroteste in mod deosebit simpla prezumtie a faptului ca in cauza nu exist rea credinta fiind rasturnata de minimul de probe ce dovedesc alte imprejurari de fapt.

Potrivit  dispozitiilor art.305 al.1 lit.c c.p., neplata cu rea credinta o perioada mai mare de 2 luni a penisiei de intretinere atrage raspunderea penala, neputand fi retinut ca plata unei parti din pensie inlatura raspunderea cata vreme din insesi elemntul material al laturii obiective se deceleaza ca prin actiunea concretizata in rea credinta se subantelege si o plată parţială a pensiei datorate, cu ata mai mult in cauza existand si un minim de probe care staueaza poisibilitatea reala a numitului N.G.I. de a executa acesta obligatie.

Susţinerile făcute în Rezoluţia Parchetului privind achitarea unor diverse sume de bani este lipsita de suport jurdic in a stabili lipsa relei credinte, asa incat considerandu-se ca fapta intruneste elemntele constitutive ale infractiunii de abandon de familie urmeaza a dispune trimiterea cauzei la parchet in vederea administrarii uni probatoriu amplu constand in

-audierea numitului N. G. I., a unor martori care sa confirme sau sa infirme situatia pecuniara a acestuia

-si emiterea unei adrese catre Consiliul Local pentru a se statua raportat la cele prezentate daca situatia patrimoniala permite sau nu acoperirea in intregime a pensiei datorate minorului.

Instanţa reţine că potrivit Deciziei nr. 48/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, în cazul plângerii formulate împotriva rezoluţiei prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, instanţa învestită nu poate pronunţa soluţia prevăzută de art.2781 alin. 8 lit. c  C.pr.pen.

În consecinţă, în baza art. 2781 alin. 8 lit. b C.pr.pen., instanţa va admite plângerea formulată de petenta  S. A. cu domiciliul în comuna L., sat Ş., nr. 295, judetul P. împotriva rezoluţiei nr. 12232/P/2011  din  08.02.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, menţinută prin rezolutia nr. 747/II/2/2012 din 14.03.2012 a prim-procurorului adjunct din cadrul Parchetului de pe langa Judecătoria Ploieşti, în contradictoriu cu intimatul N. G. I., domiciliat în comuna L., sat L., nr. 523, judetul P., va desfinta pe cale de consecinta soluţia dată prin rezolutia nr. 12232/P/2011  din  08.02.2012 a Parchetului, urmand ca organele de urmărire penală urmează să  procedeze in conformitate cu cele stabilite in considerentele prezentei.