Constatare nulitate absolută parţială a titlului de proprietate – soluţie de respingere ca urmare a faptului că terenul în litigiu nu face parte din proprietatea reclamantului.


Constatare nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate – solutie de respingere ca urmare a faptului ca terenul în litigiu nu face parte din proprietatea reclamantului.

Reclamantul M.A. i-a chemat în judecata pe pârâtii M.S. si Comisia Judeteana de Fond Funciar, solicitând constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate emis pe numele pârâtului M.S. pentru suprafata de 1000 mp. teren intravilan de pe raza satului M.K., com.A.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca terenul în suprafata de 1000 mp. care a fost inclus în titlul de proprietate al pârâtului, a apartinut înainte de colectivizare parintilor sai si ca dupa anul 1991 i-a fost reconstituit dreptul de proprietate al acestui teren fiind inclus într-un lot de 5110 mp. teren arabil.

Instanta a respins actiunea, motivat de faptul ca din expertiza topometrica efectuata în cauza, a reiesit ca terenul în litigiu în suprafata de 1000 mp. nu face parte din trupul de 5110 mp., deoarece are un amplasament separat. În concret, suprafata de 1000 mp. este situata în tarlaua 50, parcela 64/1, iar terenul reclamantului în suprafata de 5110 mp. este situat în tarlaua 50, parcela 43/1.

(sent.civ.nr.9/5.01.2009)