Reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament. Din dispozitiile art. 2 din legea nr. 1/2000 rezulta ca principiul reconstituirii dreptului de proprietate este acela al atr4ibuirii vechilor amplasamente daca acestea nu au fost atribu…


Reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament.

Din dispozitiile art. 2 din legea nr. 1/2000 rezulta ca principiul reconstituirii dreptului de proprietate este acela al atr4ibuirii vechilor amplasamente daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.

Din dispozitiile art. III din legea nr. 169/1997 alin.23 asa cum a fost modificat prin legea nr. 247/2005 rezulta ca fostii proprietari pot reveni la vechiul amplasament si atunci când persoanele puse în posesie pe aceste terenuri renunta în favoarea lor titlurile de proprietate deja eliberate.

Prin actiunea introductiva reclamantii au solicitat în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locala de fond Funciar, Comisia Judeteana de Fond Funciar si Directia Silvica Gorj anularea propriului titlu de proprietate si a procesului verbal de punere în posesie emise în anul 2002 si eliberarea unor noi acte pentru terenul ce reprezinta vechiul amplasament.

În sustinerea cererii au aratat ca Ocolul Silvic a predat ulterior eliberarii titlului de proprietate, prin protocol vechiul amplasament al terenului Comisiei Locale si ca atribuirea vechiului amplasament este posibila.

Prin sentinta civila nr. 3023/23.09.2008 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti în dosarul nr. 3282/317/2008 s-a admis exceptia autoritatii lucrului judecat si s-a admis doar în parte actiunea reclamantilor cu privire la rectificarea numelui unei parti cuprinsa în titlul de proprietate, respingându-se în rest cererea.

S-a retinut ca reclamantii s-au mai judecat pentru atribuirea vechiului amplasament si prin sentinta civila nr. 4166/14.11.2007 ramasa irevocabila li s-a respins cererea.

Reclamantii au declarat recurs împotriva sentintei aratând ca gresit nu le-a fost atribuit vechiul amplasament, ca acesta în prezent este liber si la dispozitia Comisiei Locale si ca dispozitiile art. 1201 Cod civil nu sunt aplicabile, cauza juridica a actiunii fiind alta, respectiv faptul ca în prezent se poate atribui vechiul amplasament.

Prin decizia civila nr. 3492/11.12.2008 s-a admis recursul reclamantilor, s-a modificat sentinta în sensul ca s-a anulat titlul de proprietate si procesul verbal de punere în posesie, contestate si s-a dispus eliberarea unor noi acte pe vechiul amplasament. Au fost mentinute restul dispozitiilor sentintei.

S-a retinut ca în speta sunt aplicabile dispozitiile art. 2 din legea 1/2000 potrivit carora principiul reconstituirii dreptului de proprietate este acela al atribuirii vechilor amplasamente daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.

Ca, din dispozitiile art. III din legea nr. 169/1997 alin.23 asa cum a fost modificat prin legea nr. 247/2005 rezulta ca fostii proprietari pot reveni la vechiul amplasament si atunci când persoanele puse în posesie pe aceste terenuri renunta în favoarea lor titlurile de proprietate deja eliberate.

De asemenea s-a mai retinut ca nu exista autoritate de lucru judecat întrucât cauza cererii introductive este alta, împrejurarile de fapt si de drept schimbându-se, în sensul ca terenul a fost pus la dispozitia Comisiei Locale în vederea reconstituirii dupa pronuntarea sentintei civile nr. 4166/14.11.2007 si astfel vechiul amplasament este liber.