Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.


STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR

SENTINTA CIVILA  Nr.

Sedinta publica din 28 Octombrie 2008

Completul compus din:

PRESEDINTE :

GREFIER :

Pe rol se afla judecarea cererii formulata de reclamantii: TIN, BMME, TFEC, DI, BM, DI, DN, DVA, BCE, DD si CMA,  toti cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura in Sibiu, strada AI, , judetul Sibiu in contradictoriu cu paratii: RNP–R– prin DS ALBA IULIA cu sediul in Alba Iulia, strada B, judetul Alba si  OSVA cu sediul in Cimpeni , strada H, jud., Alba  avand ca obiect ordonanta presedintiala.

La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca  reclamantii au depus prin Serviciul Registratura al Judecatoriei Cimpeni cerere de judecare a cauzei in lipsa, si concluzii scrise.

INSTANTA

Prin cererea de ordonanta presedintiala inregistrata sub dosar nr. _/203/2008, reclamantii TIN, BMME, TFEC, DI, BM, DI, DN, DVA, BCE, DD si CMA,  toti cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura in Sibiu, strada AI, , judetul Sibiu in contradictoriu cu paratii: RNP–R– prin DS ALBA IULIA cu sediul in Alba Iulia, strada B, judetul Alba si  OSVA cu sediul in Cimpeni , strada H, jud., Alba, solicitand ca prin hotarare judecatoreasca:

– sa fie obligati paratii sa nu mai liciteze masa lemnoasa si sa nu mai efectueze lucrari de punere in valoare pe terenurile forestiere cu suprafata de 75,10 hectare pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate prin hotararile nr. 775/2006 si 1114/2007 ale Comisiei Judetene Alba pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor , din UP IV Valea Mare, Ua 111, 112, 20A si 21C.

– sa nu se mai emisa autorizatii de exploatare pentru partidele amplasate pe terenurile mentionate anterior

– sa se sisteze exploatarea transportul si instrainarea masei lemnoase de pe aceste terenuri

Sa fie obligati paratii la plata cheltuielilor de judecata

Se motiveaza ca prin Hotararea nr. 775/2006 a Comisiei Judetene Alba pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor s-a reconstituit dreptul de proprietate in favoarea reclamantilor pentru suprafata de 75,19 hectare , aceasta hotarare nefiind contestata. Arata ca ulterior prin hotararea nr. 1114/2007 s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 26,22 hectare, astfel incat amplasamentul terenurilor proprietatea reclamantilor este in UP IV Valea Mare, Ua 111, 112, 20A si 21C, insa nu s-a realizat punerea in posesie. Afirma ca paratii tergiverseaza punerea in posesie si continua taierile de masa lemnoasa avand ca efect diminuarea valorii patrimoniale a respectivelor parcele.  Afirma ca , potrivit atributului dreptului de proprietate, reclamantii au si dreptul de a supraveghea dreptul de conservare a padurilor pana la punerea in posesie, astfel incat aceasta actiune urmareste evitarea prejudicierii irecuperabil a dreptului de proprietate, eventuale despagubiri nefiind de natura a repara pagubele produse decat partial. Se arata ca RNP – ROMSILVA nu are nici o justificare valabila pentru ingerinta reprezentata de exploatarea proprietatilor forestiere aceasta fiind arbitrara si incalcand dreptul de proprietate.

In drept se invoca dispozitiile art. 51 Cod procedura civila si art. 1 al Protocolului la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, acesta avand prioritate fata de normele interne , potrivit art. 29 alin.2 din Constitutia Romaniei. Prezinta si practica CEDO incidenta cazului de fata, considerand ca reclamanti iau un interes legitim pentru a se admite integral cererea formulata.

S-a dispus citarea paratilor insa acestia nu au inteles sa formuleze intampinare sau sa-si formuleze apararea in sedinta de judecata.

Se retine ca prin hotararea nr. 775/27 iunie 2006 a Comisiei Judetene Alba pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor s-a admis in parte solicitarea Comisiei Locale Bistra, dispunandu-se reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea reclamantelor pentru suprafata de 76,29 hectare teren cu vegetatie forestiera, terenurile fiind situate in UP IV, Ua 112, potrivit tabelului nominal care constituie si anexa nr. 37. Prin hotararea nr. 1114/23 oct.2007 aceleasi comisii s-a admis solicitarea Comisiei Locale de Fond Funciar Bistra in sensul ca s-a dispus validarea amplasamentului pentru suprafata de 26,22 hectare in UP IV Valea Mare, Ua 20A si 21C , pentru restul suprafetei de 48,97 hectare fiind stabilit amplasamentul initial.

Din datele de la dosar rezulta ca in favoarea reclamantelor s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 75,19 hectare teren cu vegetatie forestiera, amplasamentul fiind stabilit in UP IV, Ua 111, 112, 20A si 21C.

Referitor la speta dedusa judecatii, sunt aplicabile dispozitiile art. 581 Cod procedura civila astfel ca instanta va putea ordona masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara.

Din datele de la dosar rezulta ca nu s-a realizat punerea in posesie a celor doua hotarari, astfel ca reclamantii sunt pusi in situatia de a nu-si putea exercita atributele dreptului de proprietate, potrivit art. 480 Cod civil, respectiv, sunt impiedicati sa-si exercite posesie si folosinta bunului.

Paratele nu contesta faptul ca pentru parcelele mentionate in cele doua hotarari se exercita acte de dispozitie din partea autoritatilor silvice, mai exact acte de exploatare a vegetatiei forestiere, fara a exista un acord expres si prealabil al proprietarilor.

Recunoscandu-li-se dreptul de proprietate in favoarea reclamantilor , acestia au si dreptul de a supraveghea modul de conservare a padurilor pana la punerea acestora in posesie. Reclamantii justifica un interes legitim , intrucat urmaresc impiedicarea exploatarii masei lemnoase de pe terenul proprietatea acestora pentru a impiedica prejudicierea irecuperabila a dreptului de proprietate.

In cauza , in mod legal s-au invocat dispozitiile art. 1 al Protocolului 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, acesta avand prioritate fata de normele interne, in conformitate cu disp. art.20 din Constitutie Romaniei, intrucat reclamantii urmaresc doar respectarea dreptului de proprietate pentru bunurile mentionate in actele administrative. Recunoscandu-se in favoarea reclamantilor dreptul de proprietate, acestia au ca si atribut si dreptul de a dispune de bunurile sale, potrivit vointei lor, insa in limitele legale. Referitor la aplicabilitatea acestei norme europene, Curtea Europeana a aratat ca un reclamant nu poate sa invoce o incalcare a acestei dispozitii decat in cazul in care situatiile pe, cale le incrimineaza se refera la bunurile sale, indreptatindu-l pe reclamant sa pretinda ca a avut cel putin o „speranta legitima” de a obtine efectiv atributele dreptului de proprietate.

Paratele, prin continuarea activitatii de exploatare a respectivelor terenuri, potrivit obiectului  lor de activitate, incalca dreptul garantat de CEDO si principiul de drept international al „legitimei asteptari” sau al „asteptarii rezonabile” in sensul ca orice persoana are dreptul de a-i fi solutionata cererea privitoare la un drept intr-un termen rezonabil si intr-o maniera incat dreptul sau sa nu fi devenit lipsit de efectivitate. Potrivit acestui principiu, proprietarii au dreptul la reconstituirea dreptului de proprietate si la punerea efectiva in posesie , pentru bunul lor, in starea in care acesta se afla la data solutionarii cererii de reconstituire, intre perioada de la momentul recunoasterii dreptului si pana la punerea in posesie paratele fiind obligate sa vegheze la conservarea proprietatii forestiere. In situatia in care paratele continua exploatarile de masa lemnoasa pe terenurile proprietatea reclamantilor, la momentul punerii efective in posesie, dreptul acestora este golit de substanta, realizandu-se efectiv o invalidare totala sau partiala a dreptului lor. In situatia in care se continua exploatari de masa lemnoasa pe terenurile proprietatea reclamantilor, la momentul punerii in posesie acestia vor primi un teren ocupat doar partial sau chiar deloc cu padure, prin aceasta incalcandu-se principiul constitutional al garantarii dreptului la proprietate privata. Paratele nu au indreptatire legala pentru a modifica, restrange sau anula dreptul de proprietate al reclamantilor, normele care reglementeaza functionarea organelor silvice fiind necesare a se pune in concordanta cu dispozitiile europene. Doar in situatia in care se stopeaza taierile de arbori de pe terenul proprietatea reclamantilor se poate remedia direct incalcarea dreptului garantat , orice despagubire neputand realiza o reparatie integrala la valoarea masei lemnoase care se exploateaza.

Reclamantii au o speranta legitima , concretizata intr-o norma administrativa prin care se recunoaste un drept de proprietate la bunul acestora, aceasta putand fi considerata ca si un element intrinsec, anterior momentului in care acestia isi vor putea exercita integral atributele dreptului recunoscut.

Ingerinta celor doua parate in dreptul de proprietate este abuziva incalcand dreptul de proprietate al reclamantilor si nu se poate invoca, in sprijinul paratelor, ca se apara un interes general.

Reclamantii au facut pe deplin dovada indeplinirii conditiile de admisibilitate ale cererilor potrivit art. 581 Cod procedura civila intrucat urmaresc doar evitarea unei pagube iminente care s-ar produce in situatia continuarii exploatatiilor forestiere, in vederea apararii dreptului lor la proprietate si nu se prejudeca fondul, dreptul acestora putandu-se stabili la momentul in care se realizeaza identificarea efectiva si punerea lor in posesie.

In aceste conditii se admite cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamanti in modalitatea mentionata in petit, in sensul ca:

Obliga paratele sa nu mai liciteze masa lemnoasa si sa nu mai efectueze lucrari de punere in valoare pe terenurile cu vegetatie forestiera, pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate prin Hotararile nr. 775/2006 si 1114/2007 ale Comisiei Judetene Alba pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor , din UP IV Valea Mare, Ua 111, 112, 20A si 21C.

Obliga paratele sa nu mai liciteze masa lemnoasa si sa nu mai efectueze lucrari de punere in valoare pe terenurile cu vegetatie forestiera, pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate prin Hotararile nr. 775/2006 si 1114/2007 ale Comisiei Judetene Alba pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor , din UP IV Valea Mare, Ua 111, 112, 20A si 21C.

Obliga paratele sa nu mai emita autorizatii de exploatare pentru partidele aflate pe terenurile mentionate in Hotararile nr. 775/2006 si 1114/2007 (mentionate mai sus), din UP IV Valea Mare, Ua 111, 112, 20A si 21C si sa nu mai predea parchetele spre exploatare.

Obliga paratele sa nu mai emita autorizatii de exploatare pentru partidele aflate pe terenurile mentionate in Hotararile nr. 775/2006 si 1114/2007 (mentionate mai sus), din UP IV Valea Mare, Ua 111, 112, 20A si 21C si sa nu mai predea parchetele spre exploatare.

Obliga paratii sa sisteze exploatarea, transportul si instrainarea masei lemnoase de pe terenurile mentionate in Hotararile nr. 775/2006 si 1114/2007 ale Comisiei Judetene Alba pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor , din UP IV Valea Mare, Ua 111, 112, 20A si 21C.

Pentru a se preveni paguba care poate rezulta in urma continuarii exploatatiilor forestiere, iar prin aceasta sa se nege efectiv dreptul la proprietate al reclamantilor, aceasta hotarare este executorie deindata si fara somatie, potrivit art. 581 alin. 4 Cod procedura civila.

Potrivit art. 274 Cod procedura civila vor fi obligate paratele in solidar sa achite in favoarea reclamantilor suma de 2212,9 lei cheltuieli de judecata constand din: 2200 onorariu de avocat potrivit chitantelor de la dosar, 12,6 lei taxa de timbru si 0,3 lei timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamantii TIN, BMME, TFEC, DI, BM, DI, DN, DVA, BCE, DD si CMA,  toti cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura in Sibiu, strada AI, , judetul Sibiu in contradictoriu cu paratii: RNP–R– prin DS ALBA IULIA cu sediul in Alba Iulia, strada B, judetul Alba si  OSVA cu sediul in Cimpeni , strada H, jud., Alba si-n consecinta:

Obliga paratii sa sisteze exploatarea, transportul si instrainarea masei lemnoase de pe terenurile mentionate in Hotararile nr. 775/2006 si 1114/2007 ale Comisiei Judetene Alba pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor , din UP IV V M, Ua 111, 112, 20A si 21C.

Executorie de indata si fara somatie.

Obliga paratele, in solidar, sa achite in favoarea reclamantilor suma de 2212,9 lei cheltuielile de judecata.

Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica din 28 Octombrie 2008.

JUDECATOR,  GREFIER,