Anulare Hotărâre aga. Modificarea ordinii de zi


Ordinea de zi a convocatorului este respectata în condi?iile în care un punct al acesteia vizeaza tocmai alegerea unui nou administrator. Alegerea unui nou administrator ce figureaza ca punct pe ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor, presupune alegerea în concret a administratorului si nu desemnarea candidatilor pentru ca, ulterior, sa procedeze la votarea efectiva a administratorului societar.

Tribunalul Olt – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, prin sentinta nr. 8 din 05.04.2009 a respins ca neîntemeiata actiunea reclamantei ID care a solicitat anularea Hotarârii AGA de la SC A.R.S.A. din 09.03.2009, pe considerentul ca a fost modificata ordinea de zi.

Instanta de fond a apreciat ca, desfasurarea AGA s-a realizat în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 atât cu privire la convocare, ordine de zi, încheierea procesului verbal de prezenta si a procesului verbal referitor la desfasurarea adunarii.

Curtea a respins apelul formulat de reclamanta ID, pentru urmatoarele considerente :

Vointa societara se formeaza prin organul de deliberare care este adunarea generala a actionarilor.

Adunarea generala este organul de deliberare si decizie al societatii comerciale si exprima vointa sociala care decide în toate problemele esentiale ale activitatii societatii.

Hotarârile luate de adunarea generala cu respectarea legii si a actului constitutiv sunt obligatorii pentru toti actionarii, obligativitatea fiind un corolar al principiului majoritatii, care guverneaza  formarea vointei sociale a  oricarei societati comerciale.

Ordinea de zi a convocatorului AGA din 09.03.2009 a fost respectata, în conditiile în care pct. 1  a  vizat tocmai alegerea unui nou administrator, ceea ce înseamna ca actionarii au fost chemati sa aleaga în concret un administrator si nu sa voteze în legatura cu desemnarea candidatilor, pentru ca, ulterior, sa procedeze la votarea efectiva a administratorului societar.