Reprezentarea persoanei juridice. Administrator social. Daune din activitatea desfăşurată.


Reprezentarea persoanei juridice. Administrator social. Daune din activitatea desfăşurată.

În absenţa contestării deciziei organului de control, nu poate fi stabilită cu certitudine vinovăţia managerului societăţii faţă de care s-a luat măsura sancţiunii contravenţionale, în legătură cu prejudiciul produs – amenda aplicată prin actul de constatare.

Societatea reclamantă a solicitat obligarea pârâtului MR la plata sumei de 1 miliard lei, reprezentând daune provenite din amenda aplicată persoanei juridice de Consiliul Concurenţei.

Reclamanta a apreciat că amenda suportată de societate urmează a fi imputată administratorului de la acea dată, pe considerentul că acesta a fost răspunzător de organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii, în baza unui contract de management.

Conform clauzelor contractuale, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor, părţile urmau să răspundă ,,potrivit legislaţiei civile şi comerciale’’.

Managerul pârât a dispus ca tarifele negociate de reclamantă cu o parte din partenerii societăţii să fie impuse şi celor care nu au fost prezenţi la discuţiile purtate în acest sens, motiv pentru care la Consiliul Concurenţei a fost depusă o sesizare privind încălcarea prevederilor Legii nr. 21/1996. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că prin negocierea purtată doar cu o parte din partenerii de afaceri, conducerea societăţii reclamante a urmărit eliminarea concurenţei altor prestatori de servicii portuare similare; s-a aplicat în consecinţă o amendă, în cuantumul menţionat.

Acţiunea reclamantei a fost respinsă ca nefondată.

Instanţa a reţinut că societatea nu a probat în nici un mod contestarea deciziei Consiliului Concurenţei, motiv pentru care nu poate fi stabilită cu certitudine vinovăţia pârâtului.

(sentinţa civilă nr. 1669 COM/27.06.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 662 COM/ 17.12.2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială. Cu ocazia soluţionării recursului s-a apreciat că tarifele au fost negociate pe baza notei de fundamentare întocmite de compartimentele de specialitate ale societăţii, iar nu în mod arbitrar de către manager. Câtă vreme reclamanta a acceptat amenda aplicată şi a achitat-o fără a contesta actul organului de control, răspunderea civilă delictuală a persoanei care a îndeplinit atribuţii de manager nu mai poate fi antrenată.)