Acţiune în reducţiune. Testament. Calitate procesuală.


Bunurile în litigiu au aparţinut în exclusivitate defunctului P.I. şi s-au transmis legatarului universal al acestuia, pârâtul P.V. Reclamanta M.A. a investit instanţa cu acţiune în reducţiunea testamentului al cărui beneficiar este pârâtul, motivat de faptul că este succesoarea soţiei supravieţuitoare a lui P.I.

Cum autoarea reclamantei a exercitat acţiunea în reducţiunea liberalităţii în timpul vieţii, iar termenul de prescripţie de 3 ani s-a împlinit anterior decesului soţiei supravieţuitoare, reclamantei nu i s-a transmis dreptul de a exercita acţiunea în reducţiune, nu are calitate procesuală activă.

În calitate de succesoare, reclamanta poate continua acţiunile promovate de autoarea sa, introduce acţiunile pentru care nu există un impediment prevăzut de lege, între care şi prescripţia dreptului la acţiune conform Decretului 167/1958.

Decizia civilă nr. 1177/06.07.2004