Cauta in aceasta categorie:

Procedura de declarare a unui autovehicul ca fiind abandonat. Respectarea termenului de 5 zile de la comunicarea Dispoziţiei Primarului de atacare a acesteia la instanţa de contencios administrativ. Posesie

Legea nr. 421/2002, art. 3, art. 9 şi art. 10 alin. 2 Câtă vreme se face dovada comunicării Dispoziţiile Primarului prin poştă cu confirmarea de primire, iar pe formularul poştal „la rubrica motivul nepredării” apare menţiunea expirării termenului de păstrare şi înapoierea corespondenţei, culpa pentru neridicarea corespondenţei timp de aproximativ două săptămâni aparţine destinatarului, în...

Citeste mai mult...

Masura blocarii rotilor unui autovehicul. Competenta Circulaţie rutieră

TRIBUNALUL HUNEDOARA SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE ADMINISTRATIV ŞI FISCAL DECIZIA NR. 370/R/2010DOSAR NR. 3313/221/2009 Şedinţa publică din 29 martie 2010 PREŞEDINTE:………………- preşedinte secţie ………………- judecător ……………… - judecător ……………… - grefier Pe rol fiind judecarea recursului contencios formulat de catre petentul C.A. S. împotriva sentintei civile nr.422/19.01.2010 pronuntata de Judecatoria Deva in dosarul nr. 3313/221/2009(judecător Z. B.). La apelul nominal facut in sedinta...

Citeste mai mult...

Înmatriculare autovehicul second-hand. Cerere de inmatriculare depusă ulterior datei de 01.01.2013

      Tribunalul DOLJ Sentinţă civilă nr. 1 din data de 15.03.2013 Prin acțiunea înregistrată la Tribunalul Dolj sub nr. x/63/2012, în data de 28.01.2013, reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâta INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI DOLJ - SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR solicitând ca, prin hotărârea...

Citeste mai mult...

Înmatricularea unui autovehicul fără plata taxei pe poluare. Acte ale autorităţilor publice

TRIBUNALUL COVASNA SECŢIA CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ NR. 1912 Şedinţa publică din 25 mai 2012 PREŞEDINTE: ………………………… GREFIER: ………………………… Pe rol fiind soluţionarea acţiunii în administrativ, formulată de reclamanta S. K.-E. în contradictoriu cu pârâta INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI COVASNA – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR, având ca obiect înmatricularea unui autovehicul fără plata taxei pe...

Citeste mai mult...

Procedura de declarare a unui autovehicul ca fiind abandonat. Respectarea termenului de 5 zile de la comunicarea Dispoziţiei Primarului de atacare a acesteia la instanţa de contencios administrativ

Câtă vreme se face dovada comunicării Dispoziţiile Primarului prin poştă cu confirmarea de primire, iar pe formularul poştal „la rubrica motivul nepredării” apare menţiunea expirării termenului de păstrare şi înapoierea corespondenţei, culpa pentru neridicarea corespondenţei timp de aproximativ două săptămâni aparţine destinatarului, în speţă reclamantului. Secţia comercială, de administrativ şi fiscal, Decizia nr. 171 din...

Citeste mai mult...

Refuzul prefectului de înmatriculare a unui autovehicul. Taxă de poluare

Este vătămător, în sensul art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, refuzul prefectului de a înmatricula un autovehicul atâta timp cât taxa prevăzută de O.U.G. nr. 50/2008 este discriminatorie. Secţia administrativ şi fiscal, Decizia nr. 396 din 21 februarie 2012 Prin sentința civilă nr. 915/05.04.2011 Tribunalul Arad a respins cererea de chemare în judecată...

Citeste mai mult...

ÎNMATRICULARE AUTOVEHICUL FĂRĂ PLATA TAXEI DE POLUARE Impozite şi taxe

92.ÎNMATRICULARE AUTOVEHICUL FARA PLATA TAXEI DE POLUARE Deliberând, constata: Prin actiunea înregistrata la Tribunalul Dolj sub nr. ............... în data de, reclamantul C. D a chemat în judecata pe pârâta PREFECTURA DOLJ - SERVICIUL COMUNITAR, REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR solicitând ca, prin hotarârea ce se va pronunta,aceasta sa fie obligata...

Citeste mai mult...