Cauta in aceasta categorie:

Sistare comunitate de bunuri Bunuri şi valori imobiliare

Prin contractul de credit încheiat cu banca X, la data de 20.07.2005, reclamanta în calitate de împrumutat si pârâtul de codebitor, au luat un împrumut, pentru o perioada de 180 luni, în suma de 43.000 euro. Prin sentinta civila nr. ... din anul 2007 pronuntata de Judecatoria Arad s-a dispus desfacerea casatoriei partilor. În conformitate cu prevederile...

Citeste mai mult...

Concubini. Prezumţia de comunitate prevăzută de art. 30 alin. 3 Codul familiei nu profită concubinilor ci doar soţilor. Coproprietate şi indiviziune

Totodată concubinul trebuie să probeze intenţia de a dobândi acel bun în comun în calitate de coproprietari. Reclamanta nu a administrat probe din care să rezulte contribuţia sa la edificarea imobilului respectiv precum şi existenţa unei eventuale convenţii de a dobândi în comun acest bun. Cu martorii audiaţi la solicitarea pârâtului-intimat s-a făcut dovada că...

Citeste mai mult...