Cauta in aceasta categorie:

Litigiu de muncă. Acordarea venitului în completare, egal cu diferenţa dintre salariul mediu net pe economie pe ultimele trei luni înainte de concediere şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.

Litigiu de muncă. Acordarea venitului în completare, egal cu diferenţa dintre salariul mediu net pe economie pe ultimele trei luni înainte de concediere şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. Prin cererea de chemare în judecată reclamanta, fost salariat a l D.R.D.P. Bucureşti, concediată în luna ianuarie 2007 din motive neimputabile, a solicitat obligarea A.J.O.F.M....

Citeste mai mult...

Dreptul muncii. Protecţia salariaţilor. Dreptul la plată egală pentru muncă egală. Criterii de diferenţiere a salariilor

Plata trebuie să fie egală pentru muncă egală. În sistemul public, acest principiu este aplicabil în interiorul aceleaşi ramuri, al aceluiaşi domeniu sau la acelaşi nivel, fiind posibile, însă, deosebiri, întemeiate obiectiv şi rezonabil, între ramuri, domenii sau nivele, fără a se pune problema discriminării. Salarizarea poate fi diferenţiată după următoarele criterii: nivelul studiilor; importanţa...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Acordarea venitului în completare, egal cu diferenţa dintre salariul mediu net pe economie pe ultimele trei luni înainte de concediere şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. Contracte de muncă

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta, fost salariat a l D.R.D.P. Bucureşti, concediată în luna ianuarie 2007 din motive neimputabile, a solicitat obligarea A.J.O.F.M. la plata venitului suplimentar, motivat de neachitarea acestuia potrivit prevederilor O.U.G. nr. 8-2003. de către fostul angajator. Pârâta prin întâmpinare s-a opus acţiunii cu motivarea că salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective...

Citeste mai mult...

Protecţia salariaţilor. Dreptul la plată egală pentru muncă egală. Criterii de diferenţiere a salariilor Salarizare

Legea nr. 50/1996, art. 19 alin. 3 O.G. nr. 8/2007, art. 3 alin. 8 Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 14 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 23 pct. 2 Carta Socială Europeană revizuită, art. 4 pct. 3 O.G. nr. 137/2000, art. 1 alin. 2 lit. i Pactul Internaţional cu...

Citeste mai mult...

Discriminare în raporturile de munca. Dreptul la un salariu egal pentru munca egala. Data de la care curge termenul de prescriptie a dreptului la actiune. Despăgubiri, penalităţiDrepturile omuluiRaporturi de muncă

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Tulcea, reclamantul B.T. a chemat în judecata pârâtii Ministerul Justitiei si Tribunalul Tulcea, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta, pârâtii sa fie obligati la plata de despagubiri egale cu sporurile acordate pentru solutionarea cauzelor ce au ca obiect infractiunile de coruptie pe perioada noiembrie 2002-martie 2006, actualizate...

Citeste mai mult...