Cauta in aceasta categorie:

Cauze de neimputabilitate. Eroarea de fapt. Conditii de existenţă

Potrivit art. 30 cod penal, „nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu cunoştea existenţa unei stări, situaţii ori împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei”. Eroarea de fapt este definita, în general, ca fiind ca reprezentarea greșita de către cel ce săvârșește...

Citeste mai mult...

Cazul fortuit. Imprevizibilitatea absoluta a imprejurarii care a determinat producerea rezultatului. Conduita culpabila a inculpatului.

Pentru a retine existenta „cazului fortuit” conform art.47 Cod penal, trebuie ca imposibilitatea de a prevedea ivirea împrejurarii care a dat nastere rezultatului neasteptat sa aiba caracter obiectiv, respectiv aparitia acelei împrejurari sa nu poata fi prevazuta de nicio persoana. În cauza, pe lânga caracterul notoriu al problemelor prezentate de drumurile nationale, implicit...

Citeste mai mult...

Contravenţie.Caz fortuit

Contravenţie.Caz fortuit Prima instanţă a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Prima instanţă a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Conform dispoziţiilor sus-menţionate  „ Caracterul contravenţional al...

Citeste mai mult...

Plângere contraventionala. Calculul termenului de valabilitate a avizului de însotire a materialului lemnos. Aplicabilitatea art. art. 19 din Normele la hg nr. 427/2004, în cazul unui aviz de însotire expirat.

Plângere contraventionala. Calculul termenului de valabilitate a avizului de însotire a materialului lemnos. Aplicabilitatea art. art. 19 din Normele la HG nr. 427/2004, în cazul unui aviz de însotire expirat. SENTINTA CIVILA nr. 153/08.02.2007. Prin adresa înregistrata pe rolul acestei instante, la data de 03.01.2007, sub nr. 5/188/2007, intimatul MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR...

Citeste mai mult...

Art.19 pct.2 lit.b Cod penal – Culpa. Diferenţierea dintre culpă şi caz fortuit (Cazul „Catastrofa de la Mihăileşti”)

Efectuarea unui transport cu azotat de amoniu, îngrăşământ chimic susceptibil de a provoca explozie în contact cu apa, fără instruirea corespunzătoare a conducătorului auto şi fără a se asigura însoţirea lui de către un consilier de siguranţă, constituie încălcarea din culpă a unor prevederi legale atât pentru firmele transportatoare, cât şi pentru unitatea producătoare...

Citeste mai mult...

Felul nulităţii atrase de nesemnarea unor încheieri de şedinţă de către grefier, în cursul judecăţii, şi momentul până la care poate fi invocată.

Felul nulităţii atrase de nesemnarea unor încheieri de şedinţă de către grefier, în cursul judecăţii, şi momentul până la care poate fi invocată. La termenul din 05.05.2006, cu ocazia cuvântului în fond, recurentul a invocat două excepţii, respectiv nulitatea încheierilor din 10 şi 17 mai 2005 din dosarul Judecătoriei Braşov, având în vedere...

Citeste mai mult...

Aplicabilitatea art. 1082 C.civ. în litigiile comerciale şi a dispoziţiilor hg nr. 80/2003 privind plata serviciilor medicale din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate

Aplicabilitatea art. 1082 C.civ. în litigiile comerciale si a dispozitiilor HG nr. 80/2003 privind plata serviciilor medicale din Fondul national unic de asigurari de sanatate Potrivit art. 1082 C.civ., debitorul este scutit de plata daunelor-interese daca va dovedi ca neexecutarea obligatiei provine dintr-o cauza straina, ce nu-i poate fi imputata. Obligatia spitalelor...

Citeste mai mult...