Cauta in aceasta categorie:

Art. 452 Reducerea pedepsei pentru militari Schimbări în executarea unor hotărâri ALTE DISPOZIŢII PRIVIND EXECUTAREA

Art. 452 Reducerea pedepsei pentru militari Reducerea pedepsei ce se execută în închisoare militară în cazul şi în condiţiile prevăzute în art. 62 alin. 2 din Codul penal se face la sesizarea comandantului acelei închisori. Instanţa competentă să reducă pedeapsa este tribunalul militar în a cărui rază teritorială se află închisoarea militară....

Citeste mai mult...

Art. 453 Cazurile de amânare Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă ALTE DISPOZIŢII PRIVIND EXECUTAREA

Art. 453 Cazurile de amânare Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi amânată în următoarele cazuri: a) când se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că cel condamnat suferă de o boală gravă, care face imposibilă executarea pedepsei, iar instanţa apreciază că amânarea executării şi lăsarea în libertate nu prezintă un pericol concret pentru...

Citeste mai mult...

Art. 454 Instanţa competentă Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă ALTE DISPOZIŢII PRIVIND EXECUTAREA

Art. 454 Instanţa competentă Instanţa competentă să se pronunţe asupra acordării amânării executării pedepsei este instanţa de executare. Instanţa de executare comunică hotărârea prin care s-a dispus amânarea executării pedepsei, în ziua în care aceasta devine definitivă, secţiei de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte condamnatul, jandarmeriei,...

Citeste mai mult...

Art. 455 Cazurile de întrerupere Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă ALTE DISPOZIŢII PRIVIND EXECUTAREA

Art. 455 Cazurile de întrerupere Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi întreruptă în cazurile şi în condiţiile prevăzute în art. 453, la cererea persoanelor arătate în alin. 2 al aceluiaşi articol. Dispoziţiile art. 4531 şi art. 454 alin. 11 şi 12 se aplică în mod corespunzător. OUG 60/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului...

Citeste mai mult...

Art. 456 Instanţa competentă Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă ALTE DISPOZIŢII PRIVIND EXECUTAREA

Art. 456 Instanţa competentă Instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere sau după caz, unitatea unde se execută pedeapsa la locul de muncă, corespunzătoare în grad instanţei de executare. În cazul în care persoana condamnată se află în stare de libertate în urma unei...

Citeste mai mult...

Art. 457 Evidenţa întreruperii executării pedepsei Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă ALTE DISPOZIŢII PRIVIND EXECUTAREA

Art. 457 Evidenţa întreruperii executării pedepsei Instanţa care a acordat întreruperea comunică de îndată această măsură locului de deţinere sau, după caz, unităţii unde condamnatul execută pedeapsa şi organului de poliţie, iar dacă întreruperea a fost acordată de instanţa în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere sau unitatea, aceasta comunică măsura luată şi...

Citeste mai mult...

Art. 458 Intervenirea unei legi penale noi Înlăturarea sau modificarea pedepsei ALTE DISPOZIŢII PRIVIND EXECUTAREA

Art. 458 Intervenirea unei legi penale noi Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare intervine o lege ce nu mai prevede ca infracţiune fapta pentru care s-a pronunţat condamnarea, ori o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară decât cea care se execută ori urmează a se executa, instanţa ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire,...

Citeste mai mult...

Art. 459 Amnistia şi graţierea Înlăturarea sau modificarea pedepsei ALTE DISPOZIŢII PRIVIND EXECUTAREA

Art. 459 Amnistia şi graţierea Aplicarea amnistiei, când intervine după rămânerea definitivă a hotărârii, precum şi aplicarea graţierii se fac de către un judecător de la instanţa de executare, iar dacă cel condamnat se află în executarea pedepsei, de către un judecător de la instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere...

Citeste mai mult...

Art. 460 Procedura la instanţa de executare DISPOZIŢII COMUNE

Art. 460 Procedura la instanţa de executare Când rezolvarea situaţiilor reglementate în prezentul titlu este dată în competenţa instanţei de executare, preşedintele dispune citarea părţilor interesate şi ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu, în cazurile prevăzute în art. 171. Condamnatul arestat este adus la judecată. Participarea procurorului este obligatorie. După concluziile procurorului şi ascultarea părţilor, instanţa se...

Citeste mai mult...

Art. 465 Infracţiunea flagrantă URMĂRIREA ŞI JUDECAREA UNOR INFRACŢIUNI FLAGRANTE

Art. 465 Infracţiunea flagrantă Este flagrantă infracţiunea descoperită în momentul săvârşirii sau imediat după săvârşire. Este de asemenea considerată flagrantă şi infracţiunea al cărei făptuitor, imediat după săvârşire, este urmărit de persoana vătămată, de martorii oculari sau de strigătul public, ori este surprins aproape de locul comiterii infracţiunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de natură...

Citeste mai mult...

Art. 467 Constatarea infracţiunii URMĂRIREA ŞI JUDECAREA UNOR INFRACŢIUNI FLAGRANTE

Art. 467 Constatarea infracţiunii Organul de urmărire penală sesizat întocmeşte un proces-verbal, în care consemnează cele constatate cu privire la fapta săvârşită. În procesul-verbal se consemnează de asemenea declaraţiile învinuitului şi ale celorlalte persoane ascultate. Dacă este cazul, organul de urmărire penală strânge şi alte probe. Procesul-verbal se citeşte învinuitului, precum şi persoanelor care au fost ascultate, cărora...

Citeste mai mult...

Art. 466 Cazuri de aplicare a procedurii speciale URMĂRIREA ŞI JUDECAREA UNOR INFRACŢIUNI FLAGRANTE

Art. 466 Cazuri de aplicare a procedurii speciale Infracţiunile flagrante pedepsite prin lege cu închisoare mai mare de un an şi de cel mult 12 ani, precum şi formele agravate ale acestor infracţiuni, săvârşite în municipii sau oraşe, în mijloace de transport în comun, bâlciuri, târguri, porturi, aeroporturi sau gări, chiar dacă nu aparţin unităţilor teritoriale...

Citeste mai mult...

Art. 469 Continuarea cercetării după restituire URMĂRIREA ŞI JUDECAREA UNOR INFRACŢIUNI FLAGRANTE

Art. 469 Continuarea cercetării după restituire În cazul când judecătorul a emis mandat de arestare a învinuitului şi procurorul a restituit cauza, organul de cercetare este obligat să continue cercetarea şi să înainteze dosarul procurorului o dată cu învinuitul, cel mai târziu în 3 zile de la arestarea acestuia. În cazul când nu s-a putut efectua complet...

Citeste mai mult...