Hotărâre pronunţată în revizuire. Incidenţa art.328 alin.1 Cod pr.civilă. Recurs declarat împotriva unei decizii irevocabile. Revizuire


Potrivit art.328 alin.(1) Cod pr.civila, hotarârea pronuntata în revizuire este supusa cailor de atac prevazute pentru hotarârea revizuita.

Hotarârea atacata cu prezentul recurs este irevocabila si, în consecinta, nesusceptibila de reformare pe calea exercitarii unui nou recurs.

Hotarârea atacata cu prezentul recurs este irevocabila si, în consecinta, nesusceptibila de reformare pe calea exercitarii unui nou recurs.

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Olt, revizuientul V.S. a formulat cerere de revizuire a deciziei civile nr. 449 din 20 aprilie 2010 pronuntata de Tribunalul Olt, în conformitate cu dispozitiile art. 322 pct.5 cod procedura civila.

Prin decizia nr.951 din 4 oct.2010 Tribunalul Olt a respins cererea de revizuire.

Împotriva deciziei a declarat recurs revizuientul V. S. solicitând în conformitate cu art.304 pct.9 si 10 Cod pr.civila, admiterea recursului, modificarea hotarârii si admiterea cererii de revizuire.

S-a invocat de catre intimat exceptia lipsei de admisibilitate a recursului nefiind întrunite cerintele art.328 alin.1 Cod pr.civila, decizia atacata fiind irevocabila si nesusceptibila de reformare pe calea exercitarii unui nou recurs.

Recursul nu este admisibil pentru considerentele ce succed.

Prioritara în examinare este exceptia lipsei admisibilitatii recursului.

Prin decizia nr.449/20.04.2010 irevocabila, Tribunalul Olt a admis recursul declarat de intimatul F. P., a casat sentinta civila si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.

Împotriva acestei decizii a formulat cerere de revizuire întemeiata pe dispozitiile art.322 pct.5 Cod pr.civila revizuientul V. S.

Aceasta cerere de revizuire a fost respinsa în mod irevocabil prin decizia nr.951/4.10.2010 a Tribunalului Olt, decizie împotriva careia s-a declarat recursul prezent.

Conform art.129 din Constitutia României ,revizuita prin Legea nr.249/2003, împotriva hotarârilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, în conditiile legii.

În raport cu principiul statuat prin textul mentionat, admisibilitatea unei cai de atac si, pe cale de consecinta, provocarea unui control judiciar al hotarârii atacate, este conditionata de exercitarea acesteia în conditiile legii.

Ori, potrivit art.328 alin.(1) Cod pr.civila, hotarârea pronuntata în revizuire este supusa cailor de atac prevazute pentru hotarârea revizuita.

În speta, recursul declarat nu este admisibil potrivit dreptului comun, ca urmare a neîndeplinirii conditiei prevazute de art.299 Cod pr.civila cu referire la existenta unei hotarâri susceptibile de reformare pe aceasta cale, determinata ca atare de lege. Decizia atacata nu face parte din categoria celor la care se refera art.299 Cod pr.civila, calea de atac exercitata împotriva ei nefiind prevazuta de lege.

Recunoasterea unei cai de atac în alte situatii, decât cele prevazute de legea procesuala, constituie o încalcare a principiului legalitatii acestora, precum si a principiului constitutional al egalitatii în fata legii si autoritatilor si, din acest motiv, apare ca o solutie inadmisibila în ordinea de drept.

Normele procesuale privind sesizarea instantelor judecatoresti si solutionarea cererilor în limitele competentei atribuite prin lege, sunt de ordine publica, corespunzator principiului stabilit prin art.126 alin.(2) din Constitutia României.

Asadar, în cazul din speta recursul nu este admisibil, atâta vreme cât hotarârea atacata cu revizuire a fost solutionata în mod irevocabil, si prin urmare hotarârea pronuntata în revizuire nu mai poate fi supusa exercitarii vreunei cai de atac, fiind pronuntata în mod irevocabil.

Una din regulile comune pentru folosirea cailor de atac, este aceea a legalitatii si unicitatii dreptului de a folosi o cale de atac.

Aceasta înseamna ca dreptul de a folosi o cale de atac reglementata de lege, este unic si se epuizeaza prin chiar exercitiul lui.

În cauza , hotarârea împotriva careia s-a exercitat recursul este o hotarâre irevocabila.

Potrivit art.299 Cod pr.civila, asa cum s-a aratat, sunt supuse recursului hotarârile date fara drept de apel si cele date în apel, ori decizia atacata nu face parte din aceasta categorie, calea de atac exercitata împotriva ei nefiind prevazuta de lege.

??

??

??

??

2