Cauta in aceasta categorie:

Domiciliul procesual ales. Schimbarea domiciliului in timpul procesului. Necomunicarea acestei schimbari instantei de judecata si partii adverse. Efecte.

Conform dispozitiilor art. 98 Cod pr. Civila, schimbarea domiciliului uneia dintre parti în timpul procesului trebuie, sub sanctiunea neluarii ei în seama, sa fie adusa la cunostinta instantei prin petitie la dosar, iar partii adverse prin scrisoare recomandata, a carei recipisa de predare se va depune la dosar odata cu petitia prin care se...

Citeste mai mult...

Citarea se va face la reşedinţa cunoscută ori la locul ales de ele; în lipsa acestora citarea poate fi făcută la locul cunoscut unde îşi desfăşoară permanent activitatea curentă.

Prin sentinţa civilă nr. 11295 din 23.12.2014 pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. 8477/182/2014 s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamantul C P în contradictoriu cu pârâta C L, s-a desfăcut căsătoria încheiată între părţi la data de 08.03.1980 în Ulmeni, jud. Maramureş şi înregistrată în registrul de stare civilă al Primăriei...

Citeste mai mult...

Avocat ales care asistă mai mulţi inculpaţi care au interese contrare

Încheierea unui contract de asistenţă juridică presupune manifestarea de voinţă atât a avocatului, cât şi a persoanei care are calitatea de suspect, respectiv inculpat într-o cauză. Încheierea unui contract de asistenţă juridică presupune manifestarea de voinţă atât a avocatului, cât şi a persoanei care are calitatea de suspect, respectiv inculpat într-o cauză. ...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Reprezentantul ales în organul de conducere al sindicatului. Interdicţia desfacerii contractului de muncă, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului

Potrivit dispozitiilor art. 223 alin. 2 din Codul muncii pe toata durata executarii mandatului, precum si pentru o perioada de 2 ani de la încetarea acestuia, reprezentantii alesi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediati pentru motive care nu tin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesionala sau pentru motive ce tin de...

Citeste mai mult...

Domiciliul procesual ales. Schimbarea domiciliului in timpul procesului. Necomunicarea acestei schimbari instantei de judecata si partii adverse. Efecte. MinoriProcedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Art. 93, art. 98 Cod procedura civila Art. 284 si art. 103 Cod procedura civila Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr. 8810/212/2009, reclamantul C.L.S. a chemat în judecata pe pârâta G.A. pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna reîncredintarea minorelor C.M.E., nascuta la 25.02.2002, si C.R.S., nascuta la 29.06.2005, spre...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Reprezentantul ales în organul de conducere al sindicatului. Interdicţia desfacerii contractului de muncă, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului Contracte de muncă

În conditiile în care aceeasi interdictie este prevazuta si de Contractul colectiv la nivel de ramura, iar potrivit art. 7 si 8 din Legea 130/1996 si ale art. 243 din Codul muncii , respectarea acestei interdictii este obligatorie pentru angajator, decizia de concediere a reclamantului , care este vicepresedinte al sindicatului , este nelegala,...

Citeste mai mult...

Concediere. Interdicţia temporară de concediere a unui reprezentant ales în organele de conducere ale unei organizaţii sindicale. Dispoziţii legale aplicabile Raporturi de muncă

C.muncii, art. 60 alin. (1) lit. h), art. 223 alin. (2) Legea nr. 54 /2003, art. 10 alin. (1) Art. 223 alin. (2) şi art. 60 alin. (1) lit. h) din Codul Muncii reglementează o protecţie mai categorică a membrilor aleşi în cadrul organelor de conducere ale sindicatelor decât cea instituită prin art. 10 din Legea...

Citeste mai mult...

Ales local. Condiţiile în care acesta ar putea beneficia de stimulente financiare pentru implicarea sa în gestionarea fondurilor comunitare Primari, primăriiActe ale autorităţilor publice

Întrucât aleşii locali primesc pentru activitatea desfăşurată dor o indemnizaţie fixă, ce este prevăzută de lege ca fiind unica formă de remunerare a acestora, acordarea altor stimulente precum sunt cele ce ar putea decurge din implicarea lor în gestionarea fondurilor comunitare, nu se poate realiza decât în cazul îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute de legiuitor, printre...

Citeste mai mult...