Cauta in aceasta categorie:

Pentru imobilele preluate cu titlu valabil si evidentiate în patrimoniul unei societati comerciale privatizate notificarea se adreseaza institutiei publice ce a facut privatizarea Societăţi comerciale

(CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE -- DECIZIA CIVILA NR.206 A/22.03.2010) Prin cererea introdusa la data de 06.08.2007 pe rolul Tribunalului Bucuresti, reclamantii C.J., D.E.M. si M.G. au chemat în judecata pârâtii SC "I." SA si P.M.B. prin P.G. pentru ca în contradictoriu cu...

Citeste mai mult...

Sfera de aplicare a Legii nr. 112/1995. Imobilele ce au aparţinut unor persoane juridice nu pot face obiectul acestei legi. Soarta contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în legătură cu aceste imobile.Contracte

Imobilele care fac obiectul Legii nr. 112/1995 sunt definite în art. 1 al legii. Din economia acestui text legal rezultă că intră sub incidenţa Legii nr. 112/1995 imobilele cu destinaţie de preluate ca atare din proprietatea persoanelor fizice. Ca urmare, pentru ca un imobil să poată face obiectul vânzării către chiriaş, după expirarea...

Citeste mai mult...

Stabilirea liniei de graniţă dintre imobilele. Delimitarea servituţii de trecere. Cerere reconvenţională. Constatare nulitate contract de vânzare-cumpărare. Servituţi

Prin sentinţa civilă nr. 1088/2005 a Judecătoriei Mediaş s-a admis în parte acţiunea principală formulată de reclamanţii A.. G. şi A. M. în contradictoriu cu pârâţii O. A., O. L. şi O. R. S-a respins cererea reconvenţională formulată de pârâţii O. A., L. şi R. de constatare a nulităţii absolute a contractului de vânzare – cumpărare...

Citeste mai mult...