Cauta in aceasta categorie:

PENAL.Furt in dauna patrimoniului.Abuz de incredere

Pe rol  fiind pronunţarea asupra acţiunii penale cu care a fost investită instanţe de judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă privind pe inculpatul  P. M.-M. ., dedus judecăţii pentru săvârşirea infracţiunilor de furt în dauna patrimoniului şi abuz de încredere prev. de art. 208 a. 1 cod penal şi art. 213...

Citeste mai mult...

INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI TALHARIE  art. 233, 234 C.p.

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele: Prin rechizitoriul nr. …../P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv, inculpaţii B.II.F. şi C.R.B., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată prev. de art. 233-234 alin. 1 lit. a C.p. În actul de sesizare a...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare acţiuni. Clauză de nedivizare a patrimoniului pârâtei. încălcarea ei. Consecinţe

Prin contractul din 23 decembrie 2003, a vândut pârâtei acţiuni Ic în valoare de 2.264.350.000 Ici (ROL, rcspectiv 226.435 RON) deţinute la SC R. SA, reprezentând 100% din capitalul social subscris şi vărsat la această societate, precum şi acţiunile ce vor rezulta în urma conversiei obligaţiilor realizate conform art. 3.1 1 lit. a) din contract. Potrivit...

Citeste mai mult...

Transmiterea patrimoniului unei societăţi cu răspundere limitată către asociatul unic. Consecinţă directă a dizolvării sau înstrăinare „mascată”

Legea nr. 31/1990, art. 236 alin. (1) în situaţia în care persoana juridică titular a patrimoniului în care se afla imobilul în litigiu nu mai există datorită dizolvării, reclamanţii nu mai pot urmări bunul îndreptându-se împotriva ei, căci este lipsită de capacitate de exerciţiu, ci doar împotriva succesorilor. Pe de altă parte, transmiterea universală a patrimoniului...

Citeste mai mult...

Dizolvarea societăţii pe acţiuni. Transmiterea patrimoniului către acţionarul unic. Consecinţe. Lipsa capacităţii de folosinţă a societătii

Decretul nr. 31/1954, art. 40 Transmiterea patrimoniului către acţionarul unic operează ope legis, ea nu mai trebuie să fie constată de instanţă. De altfel, după dizolvare, societatea nu mai are capacitate de folosinţă şi deci este lipsită de calitate procesuală pasivă. Prin urmare, o astfel de acţiune este lipsită pe de o parte de interes, iar...

Citeste mai mult...

Executarea silită asupra patrimoniului asociaţilor cu răspundere nelimitată în caz de faliment. Faliment

Pe măsura încasării sumelor din executarea silită judecătoresc este obligat să vireze aceste sume în contul averii debitoarei indicat de către lichidator. Distribuţia ulterioară a acestor sume reprezintă o operaţiune specifică procedurii falimentului , reglementată ca atare de dispoziţiile art. 121-123 din şi care atât timp cât procedura este în curs reprezintă...

Citeste mai mult...

Majorare capital social. Reevaluare a patrimoniului Societăţi comerciale

Prin încheierea de sedinta nr. 6258 din 4 decembrie 2008, judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Suceava, a respins cererea de înregistrare ca nefondata. Pentru a se pronunta astfel, judecatorul delegat a retinut ca Hotarârea AGEA sus mentionata, prevede majorarea capitalului social cu 41.815,10 RON, ca urmare a aportului în natura în...

Citeste mai mult...

Noţiunea de prejudiciu. Diminuarea efectivă a patrimoniului angajatorului. Obligarea salariatului la despăgubiri

Penalităţi de întârziere. Sancţiune prevăzută într-o lege specială. Răspundere având o altă natură juridică decât răspunderea patrimonială de dreptul muncii C. muncii, art. 270 Decretul nr. 209/1976, art. 50-51 1. Angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului presupune îndeplinirea cumulativă a anumitor condiţii referitoare la faptă ilicită şi personală a acestuia, prejudiciu cauzat patrimoniului angajatorului, legătura de cauzalitate între...

Citeste mai mult...

Insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile şi este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de

În motivarea cererii, creditoarea a aratat ca debitoarea îi datoreaza suma de 42.612,30 lei reprezentând facturi fiscale neachitate la care se adauga penalitati de întârziere de 0.5% potrivit contractului nr.14/01.08.2009, care se vor calcula de la data scadentei pâna la data deschiderii procedurii insolventei. Prin sentinta nr. 384 din data de 4 martie 2011 Tribunalul Prahova...

Citeste mai mult...