Cauta in aceasta categorie:

Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Competenţă. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice Competenţă materială

Competenţă materială Decizia penală Nr. 2 R/5 ianuarie 2010 Examinând actele şi lucrările dosarului se constată că la data de 21 noiembrie 2007 petenta X. S.A. cu sediul în Bucureşti, strada X nr. Y, sector Z, reprezentată legal prin A. T. – director general şi L. B. – , a formulat plângere penală faţă de administratorul...

Citeste mai mult...

PLÂNGERE ÎMPOTRIVA SOLUŢIEI PROCURORULUI.PRESCRIPŢIA RĂSPUNDERII PENALE.REDESCHIDERE URMĂRIRE PENALĂ.Acte ale autorităţilor publice

PLÂNGERE ÎMPOTRIVA SOLUŢIEI PROCURORULUI.PRESCRIPŢIA RĂSPUNDERII PENALE.REDESCHIDERE URMĂRIRE PENALĂ. Prin sentinţa penală nr.534 din 29.10.2009 pronuntata in dosarul nr.11843/301/2009 Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti in baza art. 278/1 al. 8 lit. b C.p.p. a admis, în parte, plângerea formulată de petenta Asociaţia de Bl. 4 A din Bucureşti, împotriva Ordonanţei nr. 4831/P/2002 din 13.04.2009 a Parchetului de...

Citeste mai mult...

Acţiune întemeiată pe art. 16 din Legea nr. 29/1990. Memoriu adresat procurorului general în vederea promovării unui recurs în anulare. Lipsa de relevanţă juridică

Faţă de împrejurarea că autoritatea administrativă - respectiv Comisia Locală de aplicare a Legii fondului funciar - nu a pus în posesie pe reclamant, deşi există o hotărâre judecătorească învestită cu formulă în acest sens, se va aplica conducătorului acesteia - respectiv primarul localităţii - amenda prevăzută de art. 10 alin. 3 din Legea...

Citeste mai mult...

PLÂNGERE ÎMPOTRIVA ORDONANŢEI PROCURORULUI Plângeri prealabile

PRACTICĂ RELEVANTĂ PENAL PLÂNGERE ÎMPOTRIVA ORDONANŢEI PROCURORULUI Art. 278 ind. 1 alin. 8 lit. b Cod procedură penală "Admiterea plângerii formulată de petentă împotriva ordonanţei numărul Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş. Desfiinţarea ordonanţei Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş şi trimiterea cauzei procurorului, în vederea începerii urmăririi penale faţă de intimaţi sub aspectul infracţiunilor de violare de...

Citeste mai mult...

NEPARTICIPAREA PROCURORULUI. SANCŢIUNE. CASARE CU TRIMITERE SPRE REJUDECARE

In speţă, participarea procurorului este impusă în virtutea legii, conform dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. nr. 506/2001, astfel încât concluziile procurorului sunt, potrivit legii, obligatorii. în consecinţă pronunţarea sentinţei fără participarea procurorului atrage sancţiunea nulităţii hotărârii. Prin sentinţa civilă nr. 31/CA pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosar nr. 35/CA/2002, a fost admisă contestaţia...

Citeste mai mult...

NEPARTICIPAREA PROCURORULUI. SANCŢIUNE

Examinând sentinţa recurată se constată că tribunalul a soluţionat pricina cu ignorarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 506/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 13/2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control, respectiv fără participarea procurorului. Prin sentinţa civilă nr. 22/CA/16 aprilie 2002, Tribunalul Giurgiu a admis în parte contestaţia formulată de...

Citeste mai mult...

Participarea procurorului în litigiile având ca obiect OUG 27/ 2003 privind procedura aprobării tacite Acte ale autorităţilor publiceProcedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Prin sentinţa civilă nr. 1874 din 22 mai 2007, Tribunalul Harghita – Miercurea Ciuc a respins acţiunea formulată de reclamanta S.C. „ADRIA PROD” S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul Primarul municipiului Topliţa şi a obligat reclamanta să plătească pârâtului cheltuieli de judecată în sumă de 300 lei. Pentru a pronunţa în acest sens, instanţa de fond a...

Citeste mai mult...

Calitatea procesuală activă a procurorului de a exercita acţiunea civilă pentru desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris fals Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A III-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE - DOSAR NR.18760/4/2009 - DECIZIA CIVILĂ NR.168/15.02.2011) Prin sentinţa civilă nr.1539/22.02.2010, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentului PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI, a respins acţiunea formulată de acest...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva rezoluţiei procurorului respinsă Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

În motivarea plângerii, petenţii au arătat că prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia din data de 31.05.2010 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor MC şi ME, organul de urmărire catalogând activitatea învinuiţilor ca fiind doar o simplă faptă penală şi nu infracţiune, motivat de faptul că aceasta nu constituie pericolul...

Citeste mai mult...