Cauta in aceasta categorie:

Obligarea autorităţii publice locale la încheierea unui contract de închiriere în vederea asigurării serviciului public

Obligarea autorităţii publice locale la încheierea unui contract de închiriere în vederea asigurării serviciului public: Autoritatea publică locală are obligaţia legală de a asigura buna funcţionare a serviciilor publice, printre care şi cele conexe actului medical, fapt  pe care trebuie să îl dovedească pentru a opune posibilitatea conferită de art. 12 al. 2...

Citeste mai mult...

Refuz nejustificat al autoritatii publice de a comunica necesitatea completarii dosarului aferent eliberarii autorizatiei de construire.

Refuz nejustificat al autoritatii publice de a comunica necesitatea completarii dosarului aferent eliberarii autorizatiei de construire. - Legea nr. 50/1991 Criticile formulate de recurenta pârâta cu privire la solutia de admitere a actiunii nu pot fi nici ele retinute ca întemeiate, având în vedere ca, asa cum corect a aratat prima instanta,...

Citeste mai mult...

Achiziţii publice. Completarea unor documente a căror valabilitate a fost depăşită. Incidenţa art. 77 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006. principiu tratamentului egal. Drept administrativ. Achiziţii publice. Evaluarea ofertelor – achiziţ…

La Curtea de Apel Bacău, sub nr. 107/32/26.02.2009, a fost înregistrată plângerea formulată de S.C. „P.C"' S.R.L. Bacău împotriva deciziei nr. 585/C1/264 din 10.02.2009 prin care Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins contestaţia aceleaşi societăţi formulată în contradictoriu cu autoritatea contractantă Consiliul local Scorţeni. În motivarea plângerii petiţionara a...

Citeste mai mult...

Anulare act administrativ emis de organele administraţiei publice locale – primarul localităţii. Stabilirea cadrului procesual de reclamant

Anulare act administrativ emis de organele administraţiei publice locale – primarul localităţii. Stabilirea cadrului procesual de reclamant Solicitarea reclamantului, în faţa instanţei de fond, privind introducerea în cauză, alături de pârâţii indicaţi prin acţiune, - primăria şi primarul -, şi a consiliului local, nu poate conduce la respingerea acţiunii sale pentru lipsa de...

Citeste mai mult...

Obligarea autoritatii publice la înmatricularea autoturismului second-hand fara plata taxei de poluare. Examinarea aspectelor privind lipsa procedurii prealabile.

Art.109 – Cod pr.civilă   Art.7 – Legea nr.554/2004   Prin cererea înregistrată la data de 21.07.2010 pe rolul Tribunalului Tulcea sub nr.2318/88/2010 reclamantul A.S.I a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Institutia Prefectului Tulcea - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor Tulcea, obligarea la...

Citeste mai mult...

Obligaţia autorităţii publice de a solicita clarificări operatorului economic ce a ofertat un preţ aparent neobişnuit de scăzut. Respectarea principiului nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.

Dispoziţiile art. 202 din OUG 36/2006 instituie în mod imperativ în sarcina autorităţii publice o obligaţie necondiţionată de a solicita clarificări operatorului economic ce a ofertat un preţ aparent neobişnuit de scăzut, în sensul dispoziţiilor alin. 11, dar şi de a verifica justificările primite, raţiunea textului fiind legată în mod evident de necesitatea evitării...

Citeste mai mult...

Acte ale autorităţilor publice.refuzul autorităţii de a răspunde.

ACTE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE.REFUZUL AUTORITĂŢII DE A RĂSPUNDE. Prin acţiunea înregistrata la aceasta instanţa sub nr.572/2006 reclamanta Crăciun Doina a chemat in judecata pe paratele: Arhivele Naţionale – Direcţia Judeteana Brăila, Prefectura Brăila, Primăria com.Cireşu si Primăria com. Zăvoaia solicitând a fi obligate acestea sa-i răspundă la cererile trimise cu confirmare de primire...

Citeste mai mult...

Legea nr.64/1995 republicată. Administraţia Finanţelor Publice – calitate procesuală activă pentru a formula cerere de deschidere a procedurii. Titlul de creanţă – declaraţia depusă de contribuabil.

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Botoşani – secţia comercială,contencios administrativ şi fiscal sub nr.43 din 3.05.2005, creditoarea Administraţia Finanţelor Publice Botoşani a solicitat  deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi falimentului debitoarei S.C.”F” SA Botoşani. În motivarea cererii, creditoarea arată că are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de 554.731.301 lei, pe care debitoarea refuză...

Citeste mai mult...

Acte ale autoritatilor publice , legea 215/2001 Anulare act de numire a Comisiei de concurs pentru ocuparea postului de secretar al unei comune si anularea concursului

ACTE ALE AUTORITATILOR PUBLICE , LEGEA 215/2001 Anulare  act  de numire a Comisiei de concurs  pentru ocuparea postului de secretar  al unei comune  si anularea concursului Prin cererea inregistrata  la nr. 6513/05 petentul DF  a chemat in judecat Consiliul Local al comunei X si primarul localitatii  pentru a se dispune...

Citeste mai mult...

conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere şi conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoana care, la

SENTINŢA PENALĂ nr. 1370/2014 Şedinţa publică din data de  18 noiembrie 2014 PREŞEDINTE: ………….. GREFIER: ……….. Din partea Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, a participat procuror ………….. Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul ………, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui...

Citeste mai mult...

Acte ale administraţiei publice

Motivarea corespunzătoare a măsurilor dispuse prin acte administrative ce sunt în competenţa organelor fiscale. Dosar nr. 8068/55/2014 Instanţa de apel Admite apelul. Motivarea corespunzătoare a măsurilor dispuse prin acte administrative ce sunt în competenţa organelor fiscale(cum este şi decizia de instituire a măsurilor asigurătorii) asigură respectarea legii şi implicit a drepturilor ocrotite prin aceasta,...

Citeste mai mult...

Achiziţii publice . Invocarea conflictului de interese în achiziţii publice : sfera de aplicare potrivit normelor art. 69 indice 1 din Ordonanţa de Urgenţă 34/2006, coroborarea normei cu dreptul comun, reţinerea condiţiilor privind obiectul, regimul şi ca

Sunt neîntemeiate criticile privind decizia de declarare a ofertei ca fiind inacceptabilă, în procedura licitaţiei deschise având drept criteriu preţul cel mai scăzut, atât timp cât verificarea propunerii financiare şi a răspunsurilor la clarificările cerute de către autoritatea contractantă relevă lipsuri ale propunerii financiare ce conduc spre concluzia unui preţ neobişnuit de scăzut ....

Citeste mai mult...

INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE DRMURILE PUBLICE SI INFRACTIUNI CONTRA VIETII art. 192 alin. 1, 2  si art. 334 alin. 3 din Codul Penal.

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele: Prin rechizitoriul nr……/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, a fost trimis în judecată inculpatul I.D.C., pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, faptă prevăzută de art. 192 alin. 1, alin. 2 din Codul penal şi tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate, faptă prevăzută de...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de neglijenţă în serviciu. Achiziţii publice. Nerespectarea dispoziţiilor legale. Executarea în mod corespunzător a lucrărilor. Consecinţe InfracţiuniAbuzuriExpertizeProbe, doveziProcedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

1. Infracţiunea de neglijenţă în serviciu. Conţinut constitutiv. Contract de execuţie de lucrări încheiat cu o autoritate publică. Organizarea licitaţiei. Modificarea contractului. Suplimentarea lucrărilor. Nerespectarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice. Executarea în mod corespunzător a lucrărilor. Inexistenţa unui prejudiciu. Consecinţe 2. Raport de expertiză extrajudiciară aflat la dosarul de urmărire penală. Nerespectarea dispoziţiilor art.116 şi urm....

Citeste mai mult...

Infracţiunea de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere prev. De art. 86 alin. 1

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria O.S. înregistrat la această instanţă sub nr._____ s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului M.S.Cs. pentru săvârşirea infracţiunii prev.şi ped.de art.86 alin.1 din OUG nr.195/2002, în condiţiile art.37 lit.b Cod penal.În fapt s-a reţinut în sarcina inculpatului că în data de 1 mai 2008 a fost depistat pe...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de conducere pe drumurile publice. Jurisprudență Circulaţie rutieră

Judecătoria MOINEŞTI Sentinţă penală nr. 312 din data de 19.09.2014 Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești, înregistrat pe rolul acestei instanțe la data de 11.03.2014 sub 871/260/2014, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului P D, pentru comiterea infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere prev. de art. 86 alin. 1 din O.U.G nr. 195/2002, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal. Infracţiuni

În fapt s-a reţinut în sarcina inculpatului că în data de 1 mai 2008 a fost depistat pe raza oraşului C.S. conducând un autoturism fără a poseda permis de conducere. Inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunii. Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa stabileşte următoarea stare de fapt. În data de 15 noiembrie 2008, în jurul orelor 11,45 a fost...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de conducere pe drumurile publice. Jurisprudență Infracţiuni

Judecătoria MOINEŞTI Sentinţă penală nr. 396 din data de 05.11.2014 Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești, înregistrat pe rolul acestei instanțe la data de 11.06.2014 sub nr. 2059/260/2014, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului M M G, pentru comiterea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de conducere pe drumurile publice de o persoana cu o îmbibaţie alcolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge Circulaţie rutieră

SENTINŢA PENALĂ NR. 298 Din 12.05.2011 Judecător, Anca Mădălina Stan Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 16.12.2010 sub 8441/260/2010, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului R.M.I. pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care...

Citeste mai mult...