Cauta in aceasta categorie:

Recurs litigii cu profesioniştii. cesiunea părţilor sociale. necesitatea judecării acţiunii în anularea contractelor de cesiune a părţilor sociale, în contradictoriu şi cu societăţile comerciale emitente a părţilor sociale cesionate. – art.203 şi 20…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CESIUNEA PĂRŢILOR SOCIALE. NECESITATEA JUDECĂRII ACŢIUNII ÎN ANULAREA CONTRACTELOR DE CESIUNE A PĂRŢILOR SOCIALE, ÎN CONTRADICTORIU ŞI CU SOCIETĂŢILE COMERCIALE EMITENTE A PĂRŢILOR SOCIALE CESIONATE. - art.203 şi 204  din Legea nr.31/1990. Decizia nr.344/C/28.05.2012 a...

Citeste mai mult...

Cesiunea drepturilor de creanţă împotriva instituţiilor publice.

Condiţiile speciale pentru validitatea cesiuni drepturilor de încasat de la instituţiile publice (acceptul prealabil al instituţiei publice, inexistenţa datoriilor cedentului către bugetul de stat) au fost introduse prin art. 6 indice 1 din O.U.G. 146/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 125/2011. Anterior acestei modificări legislative, singura condiţie care rezulta din prevederile...

Citeste mai mult...

Dividende. Cesiunea acţiunilor. Calitate procesuală activă

Prin decizia civilă nr. 676/R din 20.11.2001, Curtea de Apel Bucureşti -Secţia a Vl-a comercială a respins recursul declarat de reclamanţii B.M.E. şi B.A. împotriva sentinţei civile nr. 5473 din 28.06.2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti. Prin sentinţa atacată a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor şi, în consecinţă, a fost respinsă acţiunea ca...

Citeste mai mult...

Cesiunea contractului de inchiriere. Conditii. Lipsa acordului proprietarului locuintei. Efecte. ContracteLocaţiune. Închiriere

Legea locuintei nu prevede dispozitii cu privire la cesionarea contractului de închiriere, situatie în care în tacerea legii, s-a apreciat în literatura juridica si în jurisprudenta ca încheierea contractului de cesiune nu este interzisa, însa pentru încheierea valabila a contractului de cesiune trebuie respectate dispozitiile dreptului comun. Potrivit Codului civil, cesiunea contractului de locatiune este...

Citeste mai mult...

Opozitie împotriva hotarârii AGA privind cesiunea partilor sociale. Tardivitatea declararii caii de atac. Societăţi comerciale

Opozitie împotriva hotarârii AGA privind cesiunea partilor sociale. Tardivitatea declararii caii de atac. - art. 62 alin.3 din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - art.301 si art.103 Cod procedura civila. Potrivit art. 62 alin.3 din Legea nr.31/1990 rep., hotarârea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai recursului. Deoarece legea speciala nu prevede...

Citeste mai mult...

Cesiunea de datorii bancare intervenită între soţi. Inopozabilitatea actului faţă de instituţia bancară.Consecinţe. Partaj

Inopozabilitatea actului faţă de instituţia bancară.Consecinţe. Dosar nr. 2349/218/2009 Decizia civilă nr. 181/Ap/20.10.2010 Prin sentinţa civilă nr.895/21.04.2010 pronunţată în dosar nr.2349/218/2009, Judecătoria Carei arespins excepţia lipsei calităţii procesuale active ridicată de pârâta BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCUREŞTI prin Sucursala Satu Mare, ca neîntemeiată; a respins, ca neîntemeiată, acţiunea civilă intentată de reclamantul S. J. împotriva pârâţilor BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCUREŞTI prin Sucursala Satu Mare...

Citeste mai mult...

RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CESIUNEA PĂRŢILOR SOCIALE. NECESITATEA JUDECĂRII ACŢIUNII ÎN ANULAREA CONTRACTELOR DE CESIUNE A PĂRŢILOR SOCIALE, ÎN CONTRADICTORIU ŞI CU SOCIETĂŢILE COMERCIALE EMITENTE A PĂRŢILOR SOCIALE CESIONATE. – art.203 şi 204 din

Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CESIUNEA PĂRŢILOR SOCIALE. NECESITATEA JUDECĂRII ACŢIUNII ÎN ANULAREA CONTRACTELOR DE CESIUNE A PĂRŢILOR SOCIALE, ÎN CONTRADICTORIU ŞI CU SOCIETĂŢILE COMERCIALE EMITENTE A PĂRŢILOR SOCIALE CESIONATE. - art.203 şi 204 din Legea nr.31/1990. Decizia nr.344/C/28.05.2012 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II – a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Prin sentinţa...

Citeste mai mult...

Opoziţia creditorului unei societăţi comerciale la cesiunea de părţi sociale decisă de asociatul unic al societăţii . Natura juridică a opoziţiei şi efectele acesteia. Societăţi comerciale

Reclamanta şi-a motivat opoziţia, arătând că societatea menţionată figurează cu datorii la bugetul general consolidat al statului, iar prin transmiterea părţilor sociale ale asociatului unic către o altă persoană reclamanta este prejudiciată, prin faptul că asociatul unic al societăţii se sustrage de la plata acestor datorii şi de la o eventuală atragere a răspunderii patrimoniale...

Citeste mai mult...

Cesiunea drepturilor de creanţă împotriva instituţiilor publice. Concesionări, concesiuni

Conform art. 1395 Cod civil, plata efectuată de debitorul cedat către cedent îl eliberează pe acesta de orice obligaţie, câtă vreme a fost efectuată înainte de notificarea unei cesiuni valabile. Curtea de Apel Galaţi, Decizia civilă nr. 89/ A /13 octombrie 2011 Prin cererea înregistrată sub nr. 8891/121/2010, la data de 7.09.2010, pe rolul Tribunalului Galaţi,...

Citeste mai mult...

Opoziţie la cesiunea de părţi sociale. Condiţii de admisibilitate Societăţi comerciale

Condiţia de admisibilitate a cererii de opoziţie este aceea ca hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale ale societăţii să fie păgubitoare pentru creditorii sociali sau alte persoane, respectiv să cauzeze acestora un prejudiciu care să nu poată fi reparat decât prin anularea hotărârii de transmitere a părţilor sociale. (Trib. Bistriţa-Năsăud, s. com., de cont....

Citeste mai mult...