Cauta in aceasta categorie:

Dreptul familiei. Ocrotirea minorului prin măsura plasamentului în regim de urgenţă. Necesitatea cenzurării măsurii şi după luarea acesteia prin aplicarea principiului interesului superior al copilului

 Dreptul familiei. Ocrotirea minorului prin măsura plasamentului în regim de urgenţă. Necesitatea cenzurării măsurii şi după luarea acesteia prin aplicarea principiului interesului superior al copilului        Prin sentinţa civilă nr.4/S din 14 februarie 2005, Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov a admis cererea de chemare în judecată formulată...

Citeste mai mult...

Dreptul familiei – adopţie Deschiderea procedurii adopţiei interne Art.9 ; art 13 din Lg.nr.273/2004

Dreptul familiei – adopţie Deschiderea procedurii adopţiei interne Art.9 ; art 13  din Lg.nr.273/2004 Prin sentinţa civilă nr. 84/18.12.2012, pronunţată de Tribunalul Călăraşi în dosarul nr. …./116/2012 a fost respinsă cererea reclamantei DGASPC Călăraşi de încuviinţare deschidere procedură adopţie pentru copilul CD Pentru a  pronunţa această soluţie, tribunalul...

Citeste mai mult...

Dreptul familiei. Legături personale cu minorul. Cerere reconvenţională având ca obiect plata restantă a pensiei de întreţinere. Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia)

În solutionarea cererii principale s-a retinut ca este dreptul celuilalt parinte caruia nu i-a fost încredintat copilul de a pastra legaturi personale cu acesta ,iar pe de programul propus de reclamanta a fost stabilit de instanta ca fiind unul în interesul superior al copilului. Totodata apararea pârâtului cât priveste programul de vizitare din actiunea principala a...

Citeste mai mult...

Dreptul familiei. Încredinţare minori Minori

Potrivit dispoziţiilor art. 42 din Codul familiei , instanţa judecătorească va hotărî , odată cu pronunţarea divorţului , căruia dintre părinţi vor fi încredinţaţi copiii minori , ţinând seama , cu prioritate de interesele acestora. În speţă, minorul a fost încredinţat mamei spre creştere şi educare cu ocazia pronunţării divorţului dintre părinţii copilului, apreciindu-se...

Citeste mai mult...

Dreptul familiei. Partaj de bunuri comune. Bun propriu. Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia)Partaj

Pentru a pronunţa această decizie instanţa de apel a reţinut următoarele: Reclamantul S.V. a chemat în judecată pe pârâta P.C. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună ieşirea din indiviziune cu privire la apartamentul bun comun, dobândit în timpul căsătoriei, apartament situat în municipiul P.N, str. M.V., judeţul N., la achiziţionarea căruia...

Citeste mai mult...

Dreptul familiei. Partaj. Imobil dobândit dupa celebrarea casatoriei religioase si anterior încheierii casatoriei civile. Lipsa unei conventii asupra regimului matrimonial ales. Caracterul de bun propriu al sotului mentionat în contractul de vânzare-cumpa

Prin decizia civila nr. 330/26.05.2008 pronuntata de Tribunalul Constanta a fost respins apelul formulat de reclamanta P.S. împotriva sentintei nr. 7465/15.06.2007 a Judecatoriei Constanta, în contradictoriu cu intimatii pârâti MUNICIPIUL CONSTANTA, CONSILIUL LOCAL CONSTANTA si R.A.E.D.P.P. CONSTANTA, apelanta fiind obligata la plata cheltuielilor de judecata. Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de apel a avut în...

Citeste mai mult...

Dreptul familiei. Divorţ cu minori. Culpa exclusivă a reclamantului. Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia)Minori

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că s-a căsătorit cu pârâta la data de 06.02.1999 din căsătorie rezultând minorii I-A născut la data de 28.12. 2003 şi K născută la 11.05.2010. A mai arătat reclamantul că s-au despărţit în fapt definitiv în urmă cu aproximativ o săptămână, deşi neînţelegerile dintre ei au apărut cu aproximativ...

Citeste mai mult...

Situaţia vizată de textul art. 142 din Codul familiei este cea în care persoana „nu are” discernământ, respectiv discernământul acesteia este abolit, fiind o stare permanentă care să conducă la imposibilitatea pentru persoana în cauză de a se îngriji de i

(Trib. Bistriţa-Năsăud, s. civ., sent. nr. 9/A/11 februarie 2010) Prin sentinţa civilă nr. 4857 din 20.08.2009, pronunţată de Judecătoria Bistriţa s-a respins ca neîntemeiată cererea formulată de către reclamanta PI de punere sub interdicţie a pârâtului CI şi s-a respins ca nedovedită cererea pârâtului de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. Împotriva sentinţei expuse...

Citeste mai mult...

Dreptul familiei. Stabilire paternitate Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia)

- Art.60 din Codul familiei. Potrivit art. 61 Cod familiei „Timpul cuprins între a trei sute şi a o sută optzecea zi dinaintea naşterii copilului este timpul legal al concepţiunii. El se socoteşte de la zi la zi”. În situaţia în care din expertiză medico – legală privind cercetarea paternităţii rezultă în procent ridicat că pârâtul...

Citeste mai mult...

Dreptul familiei. Încredinţarea minorului rezultat dintr-o relaţie de concubinaj Minori

- Art.100 Codul familiei şi art. 31 alin. 3 din Legea 272/2004 Potrivit art. 100 C. familiei copilul minor locuieşte cu părinţii săi. Daca părinţii nu locuiesc împreună, aceştia vor decide de comun acord la care dintre ei va locui copilul. În caz de neînţelegere între părinţi, instanţa judecătorească, ascultând autoritatea tutelară, precum şi pe copil,...

Citeste mai mult...

Dreptul familiei. Stabilire paternitate. Încuviinţarea ca minora să poarte numele tatălui. Paternitate. Stabilire. Tăgadă

Asupra acţiunii civile de faţă; Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 10.03.2011 si înregistrată sub nr. XXX/202/2011, reclamanta M.M. l-a chemat în judecată pe pârâtul B.H., solicitând instanţei ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se stabilească că pârâtul este tatăl minorei I.A., născută la data de 11.11.2010, să...

Citeste mai mult...