Cauta in aceasta categorie:

Revizuirea. hotărâri ce pot face obiectul revizuirii. hotărâre pronunţată de instanţa de recurs ce nu evocă fondul. inadmisibilitate.

Curtea de Apel a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuenta G.J.M. în contradictoriu cu intimaţii C.G., C.P., D.J. şi D.R.G. Potrivit art.322, al.1 cod pr. civ., pot face obiectul cererii de revizuire doar hotărârile rămase definitive în instanţele de apel sau prin neapelare şi respectiv cele pronunţate de o instanţă...

Citeste mai mult...

Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 394 lit. e Cod procedură penală. Inadmisibilitatea revizuirii în situaţia în care hotărârile definitive care nu se pot concilia sunt pronunţate de aceeaşi instanţă, în acelaşi dosar.

Revizuirea poate fi cerută, potrivit dispoziţiilor art. 394 al. 1 lit. e Cod procedură penală, când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot concilia, însă cu condiţia ca aceste hotărâri să fie pronunţate de instanţe diferite.  Prin cererea de revizuire adresată Curţii de Apel Suceava, revizuientul C.I. a solicitat revizuirea...

Citeste mai mult...

Obiectul revizuirii întemeiată pe art.322 pct.2 cod procedură civilă. Decizia instanţei de recurs de casare cu trimitere, Inadmisibilitatea revizuirii.

Din textul art.322 alin.1 cod procedură civilă, rezultă că pot face obiectul revizuirii doar  hotărârile prin care s-a rezolvat fondul pretenţiei ce a fost dedusă judecăţii. Nu au avut caracter şi deci nu pot face obiectul revizuirii deciziile instanţei de recurs, de casare cu trimitere spre rejudecarea apelurilor sau acţiunii, deoarece...

Citeste mai mult...

Inadmisibilitatea revizuirii indreptata impotriva unei hotarari pronuntata in temeiul . 2781 alin.8 lit. a şi b cpp este inadmisibilă”.

SENTINŢA PENALĂ  nr.  175 / 24 ianuarie 2008 Inadmisibilitatea revizuirii indreptata impotriva unei hotarari pronuntata in temeiul . 2781 alin.8 lit. a şi b CPP este inadmisibilă”. Potrivit art. 393 C.proc.pen. sunt supuse revizuirii numai hotărârile judecătoreşti definitive, atât sub aspectul laturii penale, cât şi sub aspectul...

Citeste mai mult...

Revizuire. Hotărâri ce pot fi supuse revizuirii.

TRIBUNALUL SATU MARE - SECŢIA PENALĂ SENTINŢA PENALĂ NR. 54/07.04.2016, RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRIN NECONTESTATE Revizuire. Hotărâri ce pot fi supuse revizuirii. Din analiza dispoziţiilor art. 453 alin. 1 lit. a-f Cod procedură penală, rezultă că sunt supuse revizuirii numai hotărârile judecătoreşti prin care s-a soluţionat fondul cauzei, adică acele hotărâri prin...

Citeste mai mult...

Cerinţe ale înscrisurilor noi, invocate pe calea revizuirii, în condiţiile art. 509 alin. (1)  pct. 5 C.pr.civ.

Înscrisul reprezentat de o  decizie civilă pronunţată anterior într-o cauză în care revizuenta a fost parte, nu îndeplineşte condiţia nu fi putut fi înfăţişat dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa, revizuienta putând solicita oricând o copie de pe acea hotărâre. De asemenea, înscrisul denumit ,,Acord”  nu îndeplineşte condiţia de a fi existat la...

Citeste mai mult...

Inadmisibilitatea revizuirii indreptata impotriva unei hotarari pronuntata in temeiul . 2781 alin.8 lit. a şi b CPP este inadmisibilă”. Revizuire

SENTINŢA PENALĂ nr. 175 / 24 ianuarie 2008 Inadmisibilitatea revizuirii indreptata impotriva unei hotarari pronuntata in temeiul . 2781 alin.8 lit. a şi b CPP este inadmisibilă”. Potrivit art. 393 C.proc.pen. sunt supuse revizuirii numai hotărârile judecătoreşti definitive, atât sub aspectul laturii penale, cât şi sub aspectul laturii civile, respectiv se poate cere revizuirea unei...

Citeste mai mult...

Procedura de realizare a revizuirii medicale a încadrării în grad de invaliditate a pensionarilor aflaţi în evidenţă. Actul normativ aplicabil

Deciziile rămase definitive pot fi revizuite în caz de erori de către unitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă care le-a emis, la sesizarea părţii interesate sau a organelor de control ale C.N.P.A.S., or, în speţă, nu există dovezi privind vreo sesizare a organelor de control ale C.N.P.A.S. În decizia asupra capacităţii...

Citeste mai mult...

Cauză penală.Inadmisibilitatea revizuirii care se întemeiază pe alte motive decât cele prev. de art. 394 C.proc. pen. Revizuire

Cauză penală.Inadmisibilitatea revizuirii care se întemeiază pe alte motive decât cele prev. de art. 394 C.proc. pen. În virtutea autorităţii de lucru judecat, hotărârea judecătorească penală este considerată ca o expresie a adevărului (res judicata pro veritate habetur). Cu toate acestea, în practică a reieşit că, în anumite situaţii, chiar hotărârile judecătoreşti rămase definitive...

Citeste mai mult...

Cauză penală.INadmisibilitatea revizuirii care se întemeiază pe alte motive decât cele prev. De art. 394 C.Proc. Pen.

S.P. 266/31.01.2008 Cauză penală.Inadmisibilitatea revizuirii care se întemeiază pe alte motive decât cele prev. de art. 394 C.proc. pen. În virtutea autorităţii de lucru judecat, hotărârea judecătorească penală este considerată ca o expresie a adevărului (res judicata pro veritate habetur). Cu toate acestea, în practică a reieşit că, în anumite situaţii, chiar hotărârile judecătoreşti rămase definitive sunt...

Citeste mai mult...

Caracterul revizuirii de cale extraordinară de atac, prin folosirea căreia se pot înlătura erorile judiciare, cu privire la faptele reţinute printr-o hotărâre judecătorească definitivă, datorită necunoaşterii de către instanţe a unor împrejurări de care d

Art. 393 Cod procedură penală Art. 394 Cod procedură penală Fiind o cale extraordinară de atac, revizuirea poate privi exclusiv hotărârile determinate de art. 393 Cod procedură penală şi numai pentru cazurile prevăzute în art. 394 Cod procedură penală, şi respectiv art. 408 ind. 1 şi art. 408 2Cod procedură penală, singurele apte a...

Citeste mai mult...

Admisibilitate revizuirii unei hotarâri prin care s-a rezolvat cererea de ajutor public judiciar în conformitate cu O.U.G.51/2008 Revizuire

Asupra recursului civil de fata; Prin sentinta civila nr. 4569 din 21 septembrie 2010, pronuntata de Judecatoria Slatina, în dosar nr. 7215/311/2010, s-a respins cererea formulata de M. T., ca neîntemeiata. Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut ca cererea revizuientului este neîntemeiata, nefiind îndeplinite conditiile impuse de art. 322 alin. 1, pct. 2...

Citeste mai mult...

Obiectul revizuirii. Hotărâre prin care a fost soluţionată o cerere de revizuire. Inadmisibilitate Revizuire

Prin cererea de revizuire înregistrată la 30 aprilie 2010 revizuienta S.E. a solicitat revizuirea deciziei civile nr. 677/R/25.03.2010 pronunţată de Curtea de Apel Cluj, prin care s-a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire declarată de revizuienta S.E. împotriva deciziei civile nr. 67/R din 15 ianuarie 2010 a Curţii de Apel Cluj, pe care a menţinut-o. În...

Citeste mai mult...