Cauta in aceasta categorie:

Civil.desfacerea căsătoriei.minori

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de reclamanta - pârâtă S. I.,  în contradictoriu cu pârâtul – reclamant S. S., având ca obiect desfacerea căsătoriei încheiată la data de 01.05.2000 şi înregistrată în Registrul Stării Civile al comunei Cilibia sub nr.2/2000,reluarea numelui,exercitarea autorităţii părinteşti,stabilirea locuinţei minorelor şi ovligarea la plata pensiei de...

Citeste mai mult...

Civil.desfacerea căsătoriei.

Pe rol fiind pronunţarea cererii de divorţ promovată de reclamantul-pârât L. A., în contradictoriu cu pârâta-reconvenientă  L. M., având ca obiect desfacerea căsătoriei încheiată la data de 27.09.2008, înregistrată în registrele stării civile de la Primăria comunei Smeeni sub nr.31/27.09.2008, din vina ambelor părţi, şi a cererii reconvenţionale formulată de  pârâta-reconvenientă în...

Citeste mai mult...

Civil.desfacerea căsătoriei.minori.

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile formulată de  reclamanta -  pârâtă  T. C.-T.  în contradictoriu cu pârâtul – reconvenient T. M., având ca obiect desfacerea căsătoriei încheiată la data de 18.08.2007 la Primăria oraşului Pogoanele, din culpa exclusivă a pârâtului, reluarea numelui avut anterior căsătoriei , exercitarea în comun a autorităţii părinteşti...

Citeste mai mult...

CVIIL.Desfacerea căsătoriei

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile promovată de reclamantul D. V.-M.,  în contradictoriu cu pârâta D. O.-M.A, având ca obiect desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de  23 octombrie 2010 şi înregistrată în Registrul de stare civilă al comunei Largu sub nr.4/2010, fără stabilirea culpei, exercitarea  autorităţii părinteşti cu privire la...

Citeste mai mult...

Civil.divorţ

Pe rol fiind judecarea cauzei civile de divorţ promovată de reclamanta S. M., în contradictoriu cu pârâtul  S. P., având ca obiect desfacerea căsătoriei încheiate la data de  27.12.1987, şi înregistrată în Registrul de Stare Civilă al comunei Cilibia, din vina exclusivă a reclamantei. Cererea a fost legal timbrată cu taxă...

Citeste mai mult...

Civil.pretenţii

Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii civile formulată de reclamanta T. P.,  în contradictoriu cu  pârâţii T. I. şi T. M., având ca obiect obligarea pârâţilor la plata sumei 40.500 lei din care 33.500 lei reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse imobilului casă de locuit situat în comuna G. S., judeţul B. şi 7.000...

Citeste mai mult...

Divorţ. Culpa în desfacerea căsătoriei

Raportat la prevederile art. 934 Cod procedură civilă, în situaţia în care părţile sunt despărțite în fapt de mai puțin de 2 ani și din probele administrate nu a rezultat o culpă comună în destrămarea relațiilor de căsătorie, instanța urmează a face aplicarea dispozițiilor art. 934 alin. 3 Cod procedură civilă respingând cererea ca...

Citeste mai mult...

Insolvenţă. Cerere deschidere procedură de insolvenţă formulată de creditor.

Cuprins pe materii: Insolvenţă. Cerere deschidere procedură de insolvenţă formulată de creditor. art. 5, pct. 72, art.70 alin.1  din Legea 85/2014 art. 72 alin.1 din Legea 85/2014 Judecătorul sindic a constatat că, prin contestaţia formulată, debitoarea a solicita obligarea creditoarei la depunerea unei cauţiuni în cuantumul prev. de lege, deoarece...

Citeste mai mult...

Dispoziţiile Legii nr. 10/2001 se aplică în mod prioritar în concurs cu normele dreptului comun

Dispoziţiile Legii nr. 10/2001 se aplică în mod prioritar în concurs cu normele dreptului comun, astfel că nu mai există posibilitatea unei opţiuni între a urma procedura reglementată de Legea nr. 10/2001 şi a recurge în continuare la dreptul comun, respectiv la acţiunea în constatarea nulităţii absolute, cu atât mai mult cu cât dispoziţia...

Citeste mai mult...

Cerere de chemare în garanţie

Cerere de chemare în garanţie . Prin Încheierea din data de 9 februarie 2016, pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea în dosarul nr. 8710/288/2015, a fost respinsă, în principiu, cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtul Colegiul de Silvicultură şi Protecţia Mediului Rm. Vâlcea, reţinând, în esenţă, faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile...

Citeste mai mult...

Ordonanţă de plată. Proba caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei. Lipsa posibilităţii instanţei de a analiza fondul raportului juridic dintre părţi.

Ordonanţă de plată. Proba caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei. Lipsa posibilităţii instanţei de a analiza fondul raportului juridic dintre părţi. În contextul dispoziţiilor ce reglementează procedura ordonanţei de plată, lipsa însuşirii facturilor nu este acoperită de comenzile efectuate de debitoare, acestea fiind insuficiente pentru a confirma poziţia de recunoaştere a certitudinii creanţei...

Citeste mai mult...

Codul civil vechi – acţiune în daune contractuale – art.969 cc

Sentinţa civilă nr. 1318/13.06.2016 Cuprins pe materii: Codul civil vechi – acţiune în daune contractuale – art.969 CC Din ansamblul probelor administrate în cauză  instanţa  reţine  că  între  părţi  s-a  încheiat la  25  octombrie  2007  convenţia de  credit  nr. …  prin care reclamanta a  obţinut  de la  SC V – România - ...

Citeste mai mult...

Premiu anual

După anul 2011 toate actele normative ce reglementează salarizarea interzic expres acordarea de prime de vacanță şi premii, indiferent de felul acestora, deci inclusiv premiile anuale solicitate în cauză de reclamanți. Sentinţa civilă nr. 619 din 05.07.2016 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi, reclamantii au solicitat în contradictoriu cu angajatorul acordarea...

Citeste mai mult...

Reexaminarea încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată admisă pentru îndreptarea neregularităţii actului de procedură.

Cuprins pe materii : Drept procesual civil . Înlăturarea vătămării fără anularea actului de procedură.  art  177 alin 1 şi alin 3 Cpc Index alfabetic : act de procedură, nulitate, vătămare Prin încheierea de şedinţă din data de…, instanţa, în baza art 200 alin 4 Cpc a anulat cererea de chemare...

Citeste mai mult...

Pentru instituirea unui ordin de protecţie nu este necesar ca violenţa agresorului să fie concretizată fizic cu un nivel de gravitate semnificativ.

Pentru instituirea unui ordin de protecţie nu este necesar ca violenţa agresorului să fie concretizată fizic cu un nivel de gravitate semnificativ. Sentimentul de insecuritate creat victimei este de natură a impune măsuri de protecţie în ceea ce o priveşte. Decizia civila nr. 829/19.08.2016 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Galaţi, sub...

Citeste mai mult...

Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la tribunalul din raza sa de domiciliu sau resedinta, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 252 alin.5 Codul muncii.

Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la tribunalul din raza sa de domiciliu sau resedinta, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 252 alin.5 Codul muncii. Din modalitatea de reglementare a procedurii cercetării disciplinare rezultă că intenţia legiuitorului a fost de a nu permite salariatului...

Citeste mai mult...