Cauta in aceasta categorie:

Rolul activ al judecătorului în cadrul procedurii adopţiei, reglementată prin Legea nr. 273/2004, republicată privind procedura adopţiei

10.Rolul activ al judecătorului în cadrul procedurii adopţiei, reglementată prin Legea nr. 273/2004, republicată privind procedura adopţiei Drepturile asistentului maternal în procedura adopţiei Calitatea procesuală activă a administratorului maternal în exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţă în materia cererilor vizate de art. 74 din Legea nr. 273/2004 ...

Citeste mai mult...

Invalidarea hotărârii de respingere a plasamentului minorului. Aplicarea art. 8 din Conventia Europeană a Drepturilor Omului. Inten?ia reclamantilor-intimati de eludare a prevederilor Legii nr. 273/2004 privind adoptia.

Este fără relevanţă că reclamanţii fac obiectul unor grave suspiciuni (intenţia de eludare a prevederilor legii adopţiei indicată expres în corespondenţa D.G.A.S.P.C. cu Ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice)  prin raportare la prejudiciul cert pe care copilul urma să îl sufere având în vedere perioada de peste 2 ani (de la nastere...

Citeste mai mult...

Deschiderea procedurii adopţiei interne, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 29 din Legea nr.273/2004.

Deschiderea procedurii adopţiei interne, îndeplinirea condiţiilor prevăzute  de art. 29 din Legea nr.273/2004.  Măsurile de protecţie specială prevăzute de Legea nr.273/2004 sunt măsuri cu caracter temporar, minorii având  dreptul de a beneficia de şansa de a fi integraţi într-o familie adoptativă,  cu consimţământul lor şi după consilierea psihologică aferentă. Aceasta cu atât...

Citeste mai mult...

Adopţie minor

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Neamţ sub nr.  …. la data de  22.12.2015, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, reprezentată legal prin Director general–Cristina Păvăluţă, în calitate de reclamantă, în contradictoriu cu R.A., în calitate de pârâtă, a solicitat ca, prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună încuviinţarea adopţiei...

Citeste mai mult...

Deschidere procedură adopţie.

În condiţiile în care părinţii nu prezintă garanţii materiale şi morale pentru creşterea şi educarea minorului şi, mai mult, au demonstrat, de-a lungul timpului, un dezinteres accentuat în privinţa acestuia, refuzul pârâtei, care a fost legal citată pentru mai multe termene în faţa instanţei, de a-şi da consimţământul pentru deschiderea procedurii de adopţie internă...

Citeste mai mult...

Adopţie. Competenţă teritorială

Adopţie. Competenţă teritorială Potrivit art. 63 din Legea nr. 272/2004, pe toată durata plasamentului, domiciliul copilului se află, după caz, la persoana, familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip rezidenţial care îl are în îngrijire, iar conform art. 74 alin. 3 din Legea nr. 273/2004, cererile prevăzute de prezenta lege sunt de competenţa...

Citeste mai mult...

Încuviinţare adopţie minor

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. 10334/118/2013, reclamanta ... a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii ... şi ..., să se dispună încuviinţarea adopţiei copilului ..., născut la data de ... în …, CNP ..., fiul lui ..., familiei ... şi …, cu domiciliul în..., iar după adopţie copilul sa poarte numele...

Citeste mai mult...

Dreptul familiei – adopţie Deschiderea procedurii adopţiei interne – art.8 din Legea nr.273/2001

Dreptul familiei – adopţie Deschiderea procedurii adopţiei interne -  art.8 din Legea nr.273/2001 Autoritate de lucru judecat Prin sentinţa civilă nr. 83/18.12.2012, pronunţată de Tribunalul Călăraşi în dosarul nr. …./116/2012 a fost admisă excepţia autorităţii de lucru judecat invocată din oficiu, şi pe cale de consecinţă respinsă acţiunea formulată...

Citeste mai mult...

Deschidere procedură adopţie internă

Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestui tribunal la data de 24 mai 2013, sub nr. 2952/104/2013, reclamanta D. G. de A. S. şi P. C. ., în contradictoriu pârâtul N. I. a solicitat instanţei să dispună deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copilul S. J.-C.-V. născut la...

Citeste mai mult...

Recunoaştere hotărâre de adopţie pronunţată în străinătate. Condiţii

Revizuire pensie. Venituri neluate în calcul.  Prin neincluderea în calculul pensiei a stagiului contributiv realizat de reclamant şi atestat de aceste câştiguri salariale brute certificate de adeverinţa nr.15/16.01.2009 eliberată de fostul angajator, cuantumul pensiei acordate este diminuat, nereflectând integral datele comunicate de angajator. (Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. civ., sent. nr. 1455/F/27 iunie 2011,...

Citeste mai mult...

Adopţie. Stabilirea caracterului abuziv al refuzului părintelui firesc de a-şi exprima consimţământul la adopţie.

Adoptia copilului de catre sotul parintelui, este un caz special de adoptie, iar exprimarea consimtamantului la adoptie  de catre celalalt parinte, este  o conditie de fond. Potrivit legii, in mod exceptional, instanta judecatoreasca poate trece peste refuzul parintelui firesc sau, dupa caz, al tutorelui de a consimti la adoptia copilului, daca...

Citeste mai mult...

Adopţie încuviinţată după intrarea în vigoare a Noului C.civ. (Legea nr. 287/2009). Admisibilitatea cererii formulate de familia adoptatoare de a preschimba unul din prenumele copilului adoptat, în raport de dispoziţiile Legii adopţiei nr. 273/2004 ş…

Adopţie încuviinţată după intrarea în vigoare a Noului C.civ. (Legea nr. 287/2009). Admisibilitatea cererii formulate de familia adoptatoare de a preschimba unul din prenumele copilului adoptat, în raport de dispoziţiile Legii adopţiei nr. 273/2004 şi a dispoziţiilor Noului Cod civil din art. 263 . 264, art. 469 şi 473 Cererea adoptatorilor, formulată în...

Citeste mai mult...

Dreptul familiei – adopţie Deschiderea procedurii adopţiei interne Art.9 ; art 13 din Lg.nr.273/2004

Dreptul familiei – adopţie Deschiderea procedurii adopţiei interne Art.9 ; art 13  din Lg.nr.273/2004 Prin sentinţa civilă nr. 84/18.12.2012, pronunţată de Tribunalul Călăraşi în dosarul nr. …./116/2012 a fost respinsă cererea reclamantei DGASPC Călăraşi de încuviinţare deschidere procedură adopţie pentru copilul CD Pentru a  pronunţa această soluţie, tribunalul...

Citeste mai mult...

Prin acţiunea înregistrată la data de 24.02.2010 pe rolul Tribunalului Argeş, reclamanta b.f. a chemat în judecată pe pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea pârâtului la încadr…

Prin cererea înregistrată la data de 30.11.2010, reclamantul G.I. a chemat în judecată pârâta Casa Judeţeană de Pensii Argeş solicitând obligarea acesteia să îi emită o decizie de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă, conform dispoziţiilor O.U.G. nr.4/2005, în care la stabilirea punctajului mediu anual să fie utilizat un stagiu complet de cotizare...

Citeste mai mult...

Nulitate adopţie

(Tribunalul Mehedinţi – s.c.176/24.09.2011) La data de  7.06.2011 reclamanta Ş. E. în contradictoriu cu pârâţii Primarul comunei Dîrvari şi Consiliul Local al comunei Dîrvari  a solicitat  nulitatea adopţiei încuviinţate  prin Decizia  nr.12/23.12.1971 a Consiliului Popular al com.Dîrvari, judeţ Mehedinţi. În motivarea cererii a arătat că  prin Decizia nr.12/1971 s-a încuviinţat...

Citeste mai mult...

Deschidere procedura adoptie. Suplinire consimtamant mama.

Deschidere procedura adoptie. Suplinire consimtamant mama. Prin cererea inregistrata la Tribunalul Olt la data de 14.07.2011, sub nr. 3103/104/2011 reclamanta a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta, in contradictoriu cu parata T. I. sa dispuna deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copilul T. J.M. nascut la data de 03.11.2008 in...

Citeste mai mult...

Constată că prin contestaţia înregistrată la 30 august 2011, petenta sc c.i.c.srl, în calitate de lider al Asociaţiei sc c.i.c.srl şi sc s. adn srl a solicitat în contradictoriu cu autoritatea contractantă Municipiul Câmpulung anularea adresei nr.256…

Constată că prin contestaţia înregistrată la 30 august 2011, petenta SC C.I.C.SRL, în calitate de lider al Asociaţiei SC C.I.C.SRL şi SC S. ADN SRL a solicitat în contradictoriu cu autoritatea contractantă Municipiul Câmpulung anularea adresei nr.25605/26.08.2011, reprezentând comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de lucrări, precum şi obligarea autorităţii...

Citeste mai mult...

Cont. adm. : Contravenţie prevăzută la art. 3 lit. b) în referire la art. 20 alin. 2 lit. b) din hg nr. 996/2008. Nerespectarea obligaţiei referitoare la raportarea informaţiilor în sumal.Individualizarea sancţiunii

1.) – Obiectul Plângerii Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr.10249/200/2010 din 23.07.2010 , petenta SC C. T. 2006 SRL a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimatul I.T.RS.V. Focşani să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie nr.3578 din 6.07.2010 , în baza căruia...

Citeste mai mult...