Cauta in aceasta categorie:

Înlocuire amendă cu prestarea unei munci în folosul comunităţii. Prescripţia executării sancţiunii amenzii. Cazuri de întrerupere

Art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, Art.131, 133 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală Pentru a întrerupe prescripţia, plata trebuie să fie voluntară, deci să ateste în mod clar voinţa respectivei persoane de a recunoaşte debitul, or plata sumei de 2 lei dintr-un debit de 500 lei, fără...

Citeste mai mult...

Contestarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională, emis de Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi. Ȋnlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertisment. Plângere contravenţională

Contestarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională, emis de  Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi. Ȋnlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertisment. Plângere contravenţională Cuprins pe materii: Drept contravenţional. OUG 23/2008 . O.G. nr. 2/ 2001. Permis de pescuit recreativ-sportiv. Sancţiunea trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei...

Citeste mai mult...

Inadmisibilitatea acţiunii prin care se solicită transformarea sancţiunii muncii în folosul comunităţii în amendă contravenţională, în fază de executare

Sentinţa civilă nr. 1222/20.09.2012 – Materie civilă – Inadmisibilitatea acţiunii prin care se solicită transformarea sancţiunii muncii în folosul comunităţii în amendă contravenţională, în fază de executare INSTANŢA Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de xx, sub nr. xx, petentul Inspectoratul...

Citeste mai mult...

Înlocuirea sancţiunii amenzii

SENTINŢA  CIVILĂ Nr. 450/2012 Şedinţa publică de la 20 Februarie 2012 Prin cererea înregistrată sub nr. 13974/180/2011 din 06.09.2011 la Judecătoria Bacău, organul constatator I. P. J. Bacău, a solicitat instanţei să dispună înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale aplicate contravenientului C. L., prin procesul-verbal seria AX nr. 2919868/02.11.2005, cu sancţiunea obligării...

Citeste mai mult...

Plângere cv.

Dosar nr. 6455/318/2011 R O M Â N I A Cod operator 2445 JUDECATORIA TÂRGU JIU JUDETUL GORJ SECTIA CIVILA SENTINTA CIVILA Nr. 6064 Sedinta publica de la 04 Iulie 2011 Completul compus din: PRESEDINTE DORINA IVANISI Grefier ELENA CARBUNESCU Pe...

Citeste mai mult...

Plangere contraventionala. Elementele constitutive ale contraventiei

Prin plangerea inregistrata sub nr. de mai sus pe rolul Judecatoriei Zarnesti la data de 27.01.2011 petenta C.I.H a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria AP nr. 1XX46X2/21.01.2011 incheiat de intimata I.P.J Brasov- Postul de Politie Vulcan si in subsidiar inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertisment. in motivarea plangerii, petenta arata...

Citeste mai mult...

Amenda civila – competenta materiala

Dosar nr. 21623/3/2010 R O M Â N I A TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A-VI-A COMERCIALĂ Sentinţa comercială nr. 8390 Şedinţa publică de la 06 Septembrie 2010 Completul compus din: PREŞEDINTE : Judecător Ana Maria Mateescu Grefier: Ştefania Felicia Grigore Pe rol judecarea cauzei...

Citeste mai mult...

Plângere rezoluţie procuror . Tardivitate .

Prin sentinţa penală nr. 3723 din 03.12.2009 a Judecătoriei Iaşi s-a dispus, în baza dispoziţiilor  art. 278 ind. 1 alin 8 lit. a ) Cod procedură penală respingerea ca tardivă a plângerii formulate de către petenta G.R. împotriva ordonanţei Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi dată la data de 04.05.2009 în dosarul nr.6785/P/2008, menţinuta...

Citeste mai mult...

Neaplicarea pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi civile prev. de art. 64 lit. a-c C.pen. în cazul aplicării pedepsei amenzii penale.

Neaplicarea pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi civile prev. de art. 64 lit. a-c C.pen. în cazul aplicării pedepsei amenzii penale. Prin decizia penală nr. 11/14.01.2009 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosar nr. 2712/317/2008  a fost admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti împotriva sentinţei penale 674/16.10.2008 pronunţată de Judecătoria...

Citeste mai mult...

Plângere contraventionala. Anularea procesului-verbal de contraventie în situatia aplicarii unei singure sanctiuni pentru savârsirea a doua contraventii.

Sentinta civila nr. 2826 Sedinta publica din data de 7.11.2008 Plângere contraventionala. Anularea procesului-verbal de contraventie în situatia aplicarii unei singure sanctiuni pentru savârsirea a doua contraventii. Nerespectarea dispozitiilor art. 10 din O.G.2/2000 privind regimul juridic al contraventiilor  nu este sanctionata în mod expres cu nulitatea procesului-verbal, nefiind mentionata între cauzele...

Citeste mai mult...

Plangere contraventionala. prezumtii de fapt si de drept reglementate de norma nationala vs. prezumtia de nevinovatie

PLANGERE CONTRAVENTIONALA. PREZUMTII DE FAPT SI DE DREPT REGLEMENTATE DE NORMA NATIONALA VS. PREZUMTIA DE NEVINOVATIE -OG 2/2001 -dispoziţiile art. 1 lit n) din HGMB 10/2001 Procesul-verbal de constatare a contravenţiei, în măsura în care cuprinde constatările personale ale agentului constatator, are forţă probantă prin el însuşi şi constituie o dovadă...

Citeste mai mult...

Plângerea contravenţională.Lipsa datei săvârşirii contravenţiei . Nulitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.Data săvârşirii contravenţiei nu este una şi aceeaşi cu data constatării săvârşirii acesteia.

Sentinţa civilă nr. 5/8 ianuarie 2007  Prin plângerea contravenţională formulată în cauză, contravenienta S.C.”J” S.R.L a contestat procesul verbal de contravenţie prin care i s-a aplicat o amendă contravenţională în sumă de 100000 lei pentru săvârşirea contravenţiei  prev. de art. 26 al. 1 lit. a din Legea nr.50/1991 , constând în...

Citeste mai mult...

Apel inadmisibil. încheiere de aplicare a amenzii judiciare. încheiere de respingere a cererii de anulare a amenzii judiciare. art. 409 Cpp.

Domeniu: Aspecte de drept procesual. Apel. Amenda judiciară. APEL INADMISIBIL. ÎNCHEIERE DE APLICARE A AMENZII JUDICIARE. ÎNCHEIERE DE RESPINGERE A CERERII DE ANULARE A AMENZII JUDICIARE. ART. 409 Cpp. (decizia penală nr. 450/A/11.03.2016 a Curții de Apel București- Secția a II-a Penală, dosar nr. 34791/4/2015) Prin încheierea Judecătoriei sectorului...

Citeste mai mult...

Sentinţa civilă nr.442

SENTINŢA CIVILĂ NR.442 Şedinţa publică de la 20 mai  2015 Completul compus din: PREŞEDINTE : RAICEA LIVIU GREFIER : PASCU EDITH Pe rol fiind soluţionarea  plângerii contravenţionale  formulată de către petenta SC NO L. SRL - prin V. J.,  împotriva Procesului verbal de contravenţie seria DGAF nr....

Citeste mai mult...

CIVIL-Proces verbal de contraventie rutiera

Dosar nr. R O M Â N I A JUDECĂTORIA RÎMNICU SĂRAT Sentinţa civilă nr. …….. Şedinţa publică de la ……… Completul constituit din: PREŞEDINTE: ………… Grefier: ……………. Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect plângere contravenţională formulată de petentul C.M., împotriva procesului...

Citeste mai mult...

Activităţi de comerţ, fără deţinere de autorizaţie de comercializare eliberată în condiţiile legii sau o formă de autorizare pentru a desfăşura activităţi economice în mod independent pe teritoriul României

Petentul are calitatea  de administrator al Societăţii M.M. S.R.L. iar cu prilejul controlului efectuat în cursul anului 2014 de către inspectorii antifraudă la această societate s-a solicitat D R A F 6 Oradea efectuarea de verificări privind tranzacţiile desfăşurate de  M.M. S.R.L. cu O.A. S.R.L. Cluj. Potrivit procesului-verbal nr. …../24.10.2014 încheiat de D...

Citeste mai mult...

Reindividualizare sancţiune contravenţională

Prin procesul verbal de contravenţie nr. …/10 din data de 04.07.2013, întocmit de intimata Primăria municipiului Mangalia, petenta SC E.C.C. SRL a fost amendată cu suma de 10.000 de lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) raportat la art. 3 din Legea nr. 50/1991 şi sancţionată de art. 26...

Citeste mai mult...

Obligarea agentului constatator la cheltuieli de judecată în apel in cazul menținerii de către instanța de apel a soluției date de prima instanță în ceea ce privește înlocuirea amenzii contravenționale cu avertismentul. Lipsa culpei procesuale.

Obligarea agentului  constatator  la cheltuieli de judecată în apel  in cazul menținerii de către instanța de apel  a soluției date de prima instanță în ceea ce privește înlocuirea amenzii contravenționale cu avertismentul. Lipsa culpei procesuale. Cuprins pe materii:  art. OG 2/2001, art. 453 alin.1 C .proc. civ. Culpa procesuală a agentului constatator în...

Citeste mai mult...

Amendă judiciară. Titlu executoriu. Contestaţie la executare fiscală

Amendă judiciară. Titlu executoriu. Contestaţie la executare fiscală. Hotărârea judecătorească, în ansamblul ei, are putere executorie, legiuitorul nefăcând distincţie ce componentă din cuprinsul unei hotărâri judecătoreşti este titlu executoriu.   Sentinţa civilă nr. 9288/21.10.2015 a Judecătoriei Galați  Prin sentinţa civilă nr. 9288 pronunţată la data de 21.10.2015 în dosarul nr....

Citeste mai mult...

Anulare proces verbal de constatare a contravenţiilor

Întrucât noua reglementare legislativă, intervenită în cursul judecării procesului, este mai favorabilă în ceea ce priveşte sancţiunea complementară a suspendării activităţii operatorului, în sensul că pentru contravenţia reţinută în sarcina petentei aceasta nu se mai aplică, în aplicarea prevederilor art. 12 din OG nr. 2/2001 şi a dispoziţiilor art. 15 din Constituţie, potrivit cărora...

Citeste mai mult...