Cauta in aceasta categorie:

Revizuire, contrarietate de hotărâri. Instanţa competentă cu soluţionarea cererii.

Curtea de Apel Ploieşti prin decizia civilă nr.6 din 8 ianuarie 2004, a declinat competenţa de soluţionarea cererii de revizuire, în favoarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia civilă. Potrivit art.323 pct.2 cod procedură civilă, dacă se solicită revizuirea pentru contrarietate de hotărâri, competenţa privind soluţionarea cererii revine instanţei mai mare...

Citeste mai mult...

Revizuire. Instanţa competentă.

Revizuire. Instanţa competentă. Din interpretarea disp.art.401 Cod procedură penală, rezultă că soluţionarea cererii de revizuire se face de către instanţa care, la data formulării acesteia, este competentă să judece fondul cauzei. (Curtea de Apel Piteşti, dec.pen.nr.71/A/19.06.2007) Prin sentinţa penală nr.2/F/2...

Citeste mai mult...

Revizuire. Instanţa competentă

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, încheiere nr. 59/R din 14 ianuarie 2010 Prin cererea  înregistrată la  8 decembrie  2009 N.I. şi N.M. au solicitat revizuirea deciziei civile nr. 289/R/11.03.2009 şi nr. 939/R/4.11.2009 pronunţate de Tribunalul Maramureş, solicitând schimbarea lor în totalitate în...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională. Instanţă competentă. În conformitate cu dispoziţiile art.32 din o.g. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este de competen…

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA CIVILĂ NR.147/C DIN DATA DE 20.01.2009 Plângere contravenţională. Instanţă competentă. În conformitate cu dispoziţiile art.32 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este de competenţa de soluţionare a judecătoriei în raza căreia a fost săvârşită contravenţia. ...

Citeste mai mult...

Divorţ. Competenţă teritorială exclusivă. Instanţă competentă

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA CIVILĂ NR.415/C /18.02.2009 Divorţ. Competenţă teritorială exclusivă. Instanţă competentă. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia la data de 13.11.2008 reclamanta M. M. a chemat în judecată pe pârâtul M.G. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună desfacerea din culpa soţului pârât...

Citeste mai mult...

Anulare hotărâre de consiliu local. Instanţa competentă material

În condiţiile în care legislaţia specifică dreptului administrativ nu califică o hotărâre de consiliu local, dată în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, ca fiind act administrativ ori, dimpotrivă, act juridic civil, după cum se referă la proprietatea publică sau la proprietatea privată a unităţii administrativ...

Citeste mai mult...

Sentinţă arbitrală. Desfiinţare. Instanţa competentă

C. proc. civ., art. 342, art. 365 alin. (1) Instanţa, din oficiu, a invocat excepţia nccompetenţei materiale a Curţii de Apel Bucureşti în soluţionarea pricinii de faţă, având în vedere valoarea obiectului cauzei supuse arbitrajului. Asupra excepţiei invocate, Curtea a reţinut următoarele: prin hotărârea arbitrală nr. 4 din 14 aprilie 2005 a Comisiei Centrale de Arbitraj, a...

Citeste mai mult...

Dreptul reclamantei-creditoare de a alege instanţa alternativ competentă în temeiul convenţiei părţilor

C. civ. 1864, art. 969 C. proc. civ., art. 10 alin. (1) pct. 4, art. 12 O.U.G. nr. 119/2007, art. 5 alin. (1) Competenţa teritorială de soluţionare a ordonanţei de plată se determină potrivit regulilor prevăzute de lege pentru soluţionarea fondului. Competenţa teritorială este alternativă în cazul alegerii instanţei prin convenţia părţilor numai în...

Citeste mai mult...

CONTOPIRE PEDEPSE – INSTANŢA COMPETENTĂ Competenţă teritorială

DOMENIUL ASOCIAT : COMPETENTA TERITORIALA CONTOPIRE PEDEPSE – INSTANTA COMPETENTA Dosar nr. 2323/324/2010 Sentinta penala nr.278/ 03 iunie 2010 Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.2323/324/2010, petentul condamnat P B, în prezent detinut în Penitenciarul Galati, a solicitat contopirea pedepselor de 3 ani si 6 luni închisoare, 5 ani închisoare, 7 ani închisoare, 2 ani închisoare, aplicate prin...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. Instanţa competentă. Contestaţie la executare

Cod procedură penală: art.460 alin.1 şi 6; art.461, art.462, art.197 alin.2 Potrivit dispoziţiilor art.461 alin.2 din Codul de procedură penală, în cazul contestaţiei la formulată în condiţiile art. 461 lit.d) din acelaşi cod, instanţa competentă este cea prevăzută la art. 460 alin1 sau 6 din Codul de procedură penală şi anume, instanţa de executare (prima instanţă potrivit art. 418 alin1...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. Instanţa competentă. Competenţă teritorială

Prin sentinţa penală nr. 1486/24.08.2010 a Judecătoriei Brăila s-a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Brăila, excepţie invocată din oficiu. În temeiul art. 42 C.pr.pen. raportat la art. 39 C.pr.pen., art.461 al. 2 C.pr.pen., cu referire art. 461 al. 1 lit. c C.pr.pen., s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei, având ca obiect contestaţia...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. Instanţa competentă să soluţioneze contestaţia la executare.

Contestaţie la executare. Instanţa competentă să soluţionezecontestaţia la executare.Chiar dacă contestaţia la a fostretrasă, manifestarea de voinţă a contestatoruluiîn acest sens, nu poate avea loc decât în faţainstanţei competente material să soluţionezecauza, care, dacă erau îndeplinite condiţiilelegale, putea lua act de aceasta.(Curtea de Apel Piteşti - deciziapenală nr.677/R din 4 decembrie2007) Prin sentinţa penală nr.381...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. Instanţa competentă să soluţioneze contestaţia la executare.Contestaţie la executare

contestaţia la executare. Chiar dacă contestaţia la a fost retrasă, manifestarea de voinţă a contestatorului în acest sens, nu poate avea loc decât în faţa instanţei competente material să soluţioneze cauza, care, dacă erau îndeplinite condiţiile legale, putea lua act de aceasta. (Curtea de Apel Piteşti – decizia penală nr.677/R din 4 decembrie 2007) Prin sentinţa penală nr.381 din 11 septembrie 2007, pronunţată de...

Citeste mai mult...

Instanţa competentă să soluţioneze contestaţia împotriva unei decizii de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă, în situaţia în care salariatul a sesizat atât instanţa

Instanţa competentă să soluţioneze contestaţia împotriva unei decizii de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă, în situaţia în care salariatul a sesizat atât instanţa de administrativ, potrivit procedurii speciale, cât şi instanţa specializată în soluţionarea conflictelor de muncă şi asigurări sociale. Legea nr. 128/1997, art. 122 României, art. 21 alin. (4) Câtă vreme reclamantul a...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare – instanţa competentă

Printr-o decizie a Tribunalului Botoşani s-a admis recursul inculpatei şi a fost casată sentinţa, dispunându-se achitarea acesteia pentru infracţiunea de insultă, obligând-o la plata cheltuielilor judiciare către stat. Inculpata a făcut contestaţie la executare. Judecătoria Dorohoi, prin sentinţa penală nr. 249 din 20 septembrie 2000 şi-a declinat competenţa în favoarea Tribunalului Botoşani, cu motivarea că acesta...

Citeste mai mult...

Dovada contractului individual de muncă. Instanţa competentă

Prin sentinta civila nr. 663/28.01.2005 pronuntata în dosar nr. 9091/2004 al Judecatoriei Baia Mare s-a respins cererea petentei F.M. împotriva pârâtelor Cooperativa Drum Nou", SC GENSONIC PREST SRL, Inspectoratul Teritorial de Baia Mare pentru reconstituirea vechimii în munca retinându-se ca petenta a solicitat reconstituirea vechimii în munca, dar ca cererea este prematura, întrucât nu...

Citeste mai mult...