Cauta in aceasta categorie:

Procedura insolvenţei. Contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanţe în condiţiile art.75 (1) din Legea nr.85/2006. Interpretarea greşită a tezei finale.

Procedura insolvenţei. Contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanţe în condiţiile art.75 (1) din Legea nr.85/2006. Interpretarea greşită a tezei finale. Legea nr.85/200: art.73, art.75 Teza finală a articolului 75 (1) din Legea nr.85/2006, ce a stat la...

Citeste mai mult...

Contestaţii la executare, desfiinţarea executării, suspendare. Contestaţie la executare

În motivare, contestatoarea a arătat că prin sentinţa comercială nr.212 din 18.07.2005 a Tribunalului Teleorman s-a dispus evacuarea sa dintr-un spaţiu comercial situat în Roşiori de Vede, bl. S.111, hotărâre împotriva căreia a formulat apel dar care a fost pusă în executare de către intimată, la cererea căreia s-a dispus evacuarea. A considerat însă că...

Citeste mai mult...

COM: Insolvenţă.Contestaţii formulate la: raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la starea de insolvenţă, la tabelul preliminar al creanţelor şi la procesul verbal al adunării generale a creditorilor Faliment

SENTINŢĂ COMERCIAL : . Contestaţii formulate la: raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la starea de insolvenţă, la tabelul preliminar al creanţelor şi la procesul verbal al adunării generale a creditorilor Creditoarea O.B. România SA a formulat contestaţie împotriva Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului...

Citeste mai mult...

Contestaţii la declaraţii de creanţă Faliment

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A-VII-A COMERCIALĂ Dosar nr. 31363/3/2009 SENTINTA COMERCIALA nr.4275 Şedinţa publica de la 01.06.2010 Tribunalul constituit din: PREŞEDINTE: CMECIU STEFAN CIPRIAN GREFIER: SANDU MARILENA Pe rol solutionarea cauzei comerciale formulata de creditorii BRT,PMB ş.a in contradictoriu cu debitorul RDG avand ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile Lg. 85/2006. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 11.05.2010, fiind consemnate în...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei – contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor Faliment

Procedura insolvenţei - contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor În raport de împrejurarea că administratorul judiciar nu a făcut dovada notificării către creditori a sentinţei prin care s-a deschis procedura insolvenţei debitoarei, contestaţiile acestora la tabelul preliminar vor fi admise şi creanţele lor vor fi înscrise în tabelul definitiv al creditorilor (SENTINŢA COMERCIALĂ Nr. 526/F din 08...

Citeste mai mult...

Contestaţii la executare. Deducerea din pedeapsa aplicată a perioadei cât condamnatul a fost arestat provizoriu în altă ţară, în vederea extrădării.

Domeniu: contestaţii la executare Tip: sentinţă penală Nr./data 1379/29.06.2007 Autor: Judecătoria Focşani1. Contestaţii la executare. Deducerea din pedeapsa aplicată a perioadei cât condamnatul a fost arestat provizoriu în altă ţară, în vederea extrădării. Prin sentinţa penală nr.1379/ 29.06.2007 a Judecătoriei Focşani s-a admis contestaţia la formulată de condamnatul C.V şi s-a dedus din pedeapsa de 1 an 6...

Citeste mai mult...

Contestaţii la executare. Deducerea din pedeapsa aplicată a perioadei cât condamnatul a fost arestat provizoriu în altă ţară, în vederea extrădării. Contestaţie la executare

Domeniu: contestaţii la executare Tip: sentinţă penală Nr./data 1379/29.06.2007 Autor: Judecătoria Focşani 1. Contestaţii la executare. Deducerea din pedeapsa aplicată a perioadei cât condamnatul a fost arestat provizoriu în altă ţară, în vederea extrădării. Prin sentinţa penală nr.1379/ 29.06.2007 a Judecătoriei Focşani s-a admis contestaţia la formulată de condamnatul C.V şi s-a dedus din pedeapsa...

Citeste mai mult...

Contestaţii fişă individuală de evaluare a performanţelor şi abilităţilor emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate imobiliară Teleorman – Alexandria.

Contestaţii fişă individuală de evaluare a performanţelor şi abilităţilor emisă de Oficiul de şi Publicitate imobiliară Teleorman - Alexandria. Sentinţa civilă nr. 1095 din 13.09.2006 - complet specializat pt. litigii de muncă şi asigurari sociale. Prin cererea înregistrată la acest tribunal la data de 28.02.2006, contestatoarea GI, cu domiciliul în Alexandria, strada Dunarii, nr. 8, bl....

Citeste mai mult...

Asigurări sociale Competenta instanţei de a judeca contestaţii împotriva deciziei emise de casa judeţeană de pensii

Este inadmisibilă cererea formulată de reclamant prin care solicită stabilirea stagiului de cotizare direct instanţei de judecată, fără ca instituţia specializată (Casa judeţeană de Pensii) să fi emis o decizie în legătură cu acest drept. Secţia civilă, decizia nr. 805 din 13 mai 2003 Examinând recursul prin prisma motivelor de recurs şi a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000,...

Citeste mai mult...

Contestaţii la tabelul definitiv consolidat. Faliment

Prin sentinţa 302/18 decembrie 2003 a Tribunalului Dolj, s-a respins contestaţia creditorului SC E.O. SA , împotriva tabelului definitiv consolidat al creanţelor privind pe debitorul SC N.SA, cu motivarea că, creditorul a solicitat înscrierea la masa credală cu 303.386.015 lei contravaloare energie electrică; 301.171.443 lei penalităţi de întârziere şi 16.223.104 lei cheltuieli procedurale, deşi prin...

Citeste mai mult...

Competenta materiala a soluţionării unei contestaţii în anulare în temeiata pe dispoziţiile art. 386 alin. 1 lit. a Cod de procedură penală în cazul în care aceasta este îndreptata împotriva unei sentinţe ramase definitive în apel Procedură civilă şi pena

Prin s.pen. nr. 1051/2010 a Judecătoriei Oradea definitivă prin d.pen. nr.316/A/2010 a Tribunalului Bihor s-a dispus condamnarea inculpatului Berger Sandor David la o pedeapsă de 1 an închisoare cu în regim de detenţie pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere...

Citeste mai mult...

Contestaţii la executare. Competenţă

Conform art. 373 alin. 2 Cod procedură civilă, modificat prin O.U.G. nr. 138/2000 şi 59/2001, instanţa de este judecătoria în circumscripţia căreia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Potrivit art. 399 Cod procedură civilă, împotriva executării silite înseşi precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie...

Citeste mai mult...

Contestaţie împotriva deciziei emise de Comisia de Contestaţii Pensii a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Litigiu de asigurări sociale. Competenţă teritorială. Tribunalul Bucureşti

- Legea 164/2001: art. 54 alin. 3 - Legea nr. 19/2000: art. 156 Litigiul de asigurări sociale având ca obiect contestaţie împotriva deciziei emise de Comisia de Contestaţii Pensii a Ministendui Internelor şi Reformei Administrative este de competenţa Tribunalului Bucureşti, având în vedere caracterul exclusiv al competenţei teritoriale prevăzute de Legea nr. 19/2000, aceasta fiind determinată de...

Citeste mai mult...

Formularea unei contestaţii administrative în temeiul art. 205 alin. 1 pct. 1 din O.G. nr. 92 2003, republicată, nefinalizate prin emiterea unei decizii care, potrivit art. 218 alin. 2 din O.G. nr. 92 2003, republicată, să poată fi atacată la instanţa de

Formularea unei contestaţii administrative în temeiul art. 205 alin. 1 pct. 1 din O.G. nr. 92 2003, republicată, nefinalizate prin emiterea unei decizii care, potrivit art. 218 alin. 2 din O.G. nr. 92 2003, republicată, să poată fi atacată la instanţa de contencios.În condiţiile în care soluţionarea contestaţiei a fost suspendată printr-o decizie care nu...

Citeste mai mult...

Contestaţii fişă individuală de evaluare a performanţelor şi abilităţilor emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate imobiliară Teleorman – Alexandria. Cereri

Sentinţa civilă nr. 1095 din 13.09.2006 – complet specializat pt. litigii de muncă şi asigurari sociale. Prin cererea înregistrată la acest tribunal la data de 28.02.2006, contestatoarea GI , cu domiciliul în Alexandria, strada Dunarii, nr. 8, bl. B6, sc. A, et. 8, ap. 41, jud. Teleorman, contestă fişa individuală de evaluare a performanţelor şi abilităţilor...

Citeste mai mult...

Caracterul inadmisibil al unei contestaţii în anulare fondată pe dispoziţiile art. 317 alin.1 pct. 1 Cod pr. civ., Contestaţie în anulare

Caracterul inadmisibil al unei contestatii în anulare fondata pe dispozitiile art. 317 alin.1 pct. 1 Cod pr. civ., în situatia în care o parte nu a fost legal citata nici în prima instanta, nici în apel si nici în recurs, invocând aceasta neregularitate direct în calea de atac a contestatiei în anulare. Prin cererea înregistrata...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei – Contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor, cu solicitarea reducerii creanţelor creditoarelor. Faliment

Conform art. 73 din Legea 85/2006, , contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 10 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor insolvenţei a tabelului preliminar, indiferent de procedura aleasă(generală sau simplificată), text de lege nerespectat în speţa de faţă. Decizia nr. 1877 din 11 noiembrie 2010 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia...

Citeste mai mult...

Contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor formulate de creditori şi debitori. Faliment

La data de 14.05.2010 respectiv 10.06.2010 a fost afişat tabelul preliminar al creanţelor, iar la data de 08.02.2011 un supliment al tabelul preliminar al creanţelor, tabele împotriva cărora reprezentanţii debitorului respectiv creditorii SC B SRL, CM, AG şi SCA „C” au formulat contestaţie. Reprezentanţii debitorului SC I. SA au formulat contestaţii în ceea ce...

Citeste mai mult...

COMERCIAL: Insolvenţă. Contestaţii la creanţe. Contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor prin care s-a votat planul de reorganizare. Cererea administratorului judiciar de confirmare a planului Lichidare

1. – Obiectul cererii Prin cererea înregistrată la Tribunalul Ialomiţa sub nr. 3831/98/2010 din 2.08.20101 SC U. S.A. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună deschiderea procedurii generale a insolvenţei , păstrarea dreptului de administrare a societăţii şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în :...

Citeste mai mult...