Cauta in aceasta categorie:

Aplicabilitatea dispoziţiei speciale din Legea 143/2000/ individualizarea pedepsei relativă modalităţii de executare

A fost condamnat inculpatul Corangă Ş.L. la o pedeapsă rezultantă de 11 ani închisoare precum şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza aIIa lit.b C.p. pe o durată de 4 ani pentru săvârşirea, în concurs real, a infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc prev. de art.2 al.2...

Citeste mai mult...

Admiterea acţiunii. Anularea dispoziţiei de respingere a cererii de înscriere în „Programul de Aur”. Obligarea intimatei să emită o decizie de încetare a contractului individual de muncă al petentei în temeiul art. 55 lit.b din Codul Muncii. Obligar…

Admiterea actiunii. Anularea dispozitiei de respingere a cererii de înscriere în „Programul de Aur”. Obligarea intimatei sa emita o decizie de încetare a contractului individual de munca al petentei în temeiul art. 55 lit.b din Codul Muncii. Obligarea intimatei la plata despagubirilor cuvenite, solicitate de petenta, actualizate la data platii efective. Obligarea intimatei la...

Citeste mai mult...

Anularea dispoziţiei de impunere.Competenţă.Conflict negativ de competenţă

Anularea dispoziţiei de impunere.Competenţă.Conflict negativ de competenţă Reclamantul G. R. a solicitat,prin cererea formulată,anularea în parte a dispoziţiei de impunere şi constatarea faptului că datorează impozit doar pentru diferenţa valorică dintre suma rezultată în urma vânzării şi cea investită la data cumpărării bunurilor şi suspendarea executării silite a dispoziţiei de impunere...

Citeste mai mult...

Contestaţie împotriva dispoziţiei emise de primar în baza legii nr. 10/2001. Imobil ce are altă destinaţie decât de locuinţă. Despăgubiri reprezentând contravaloarea investiţiilor. Termen de prescripţie şi temei legal

La imobil s-au efectuat doar reparaţii capitale şi îmbunătăţiri, prima instanţă concluzionând în mod legal în sensul că imobilul nu a fost transformat în unul nou faţă de cel preluat, astfel, nu s-a operat o extindere pe orizontală si verticală a clădirii. Aria desfăşurată a acestei clădiri nu depăşeşte cu 100 %...

Citeste mai mult...

Contestaţie formulată împotriva dispoziţiei emise în temeiul Legii nr.10/2001. Măsuri reparatorii prin echivalent. Teren liber de construcţii care poate fi acordat în compensare. Criteriul echivalenţei valorice a terenului. Restituiri

Prin cererea adresată Tribunalului Gorj, reclamantul. N. E. F. a formulat contestaţie împotriva dispoziţiei nr. 6654/8 dec. 2005 emisă de Primăria Municipiului Tg. Jiu în contradictoriu cu Primarul Municipiului Tg. Jiu – C. F., Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj şi Statul Român prin . În motivarea contestaţiei, s-a susţinut că prin dispoziţia atacată i...

Citeste mai mult...

Hotărâre judecătorească irevocabilă de respingere a contestaţiei împotriva dispoziţiei emisă în baza Legii 10/2001. Puterea de lucru judecat a hotărârii în litigiul având ca obiect hotărâri în litigiul având ca obiect contestaţia formulată împotriva noii

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj sub nr.20018/63/2007, reclamanţii G.C. şi G.M. au solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, în contradictoriu cu intimaţii Primarul Municipiului Craiova şi Primăria Municipiului Craiova, să anuleze dispoziţia nr.18538 emisă de pârâtă la data de 02.10.2007 şi să dispună restituirea în natură a suprafeţei de...

Citeste mai mult...

Admiterea acţiunii. Anularea dispoziţiei de respingere a cererii de înscriere în Programul de Aur”. Obligarea intimatei să emită o decizie de încetare a contractului individual

Admiterea actiunii. Anularea dispozitiei de respingere a cererii de înscriere în Programul de Aur". Obligarea intimatei sa emita o decizie de încetare a contractului individual de al petentei în temeiul art. 55 lit.b din Codul Muncii. Obligarea intimatei la plata despagubirilor cuvenite, solicitate de petenta, actualizate la data platii efective. Obligarea intimatei la plata...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Contestaţie formulată împotriva dispoziţiei emisă de primar. Calitatea de persoană îndreptăţită Primari, primării

În condiţiile n care prin dispoziţia emisă de primar în temeiul art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 li s-a recunoscut reclamanţilor calitatea de persoane îndreptăţite la acordarea de măsuri reparatorii , în cadrul contestaţiei formulate de reclamanţi împotriva acestei dispoziţii nu se mai poate pune în discuţie calitatea acestora de persoane îndreptăţite în...

Citeste mai mult...

Suspendarea voluntară a judecăţii. Natura dispoziţiei înscrise în art. 242 pct. 2 cod procedură civilă.

Instanţa este obligată să suspende judecata dacă nici una din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii şi nu s-a cerut judecarea în lipsa deoarece dispoziţia înscrisă în art. 242 pct. 2 Cod procedură civilă este imperativă şi nu facultativă. Secţia Comercială, decizia nr. 3465 din 6 octombrie 1998. Tribunalul a admis acţiunea introdusă de reclamantă S.C....

Citeste mai mult...

Irevocabilitatea dispoziţiei emisă de autoritatea publică locală în calitate de unitate deţinătoare a bunului a cărui restituire este solicitată. Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice.

Actele emise de Primar, ca reprezentant al autoritatii publice locale în solutionarea notificarilor întemeiate pe dispozitiile Legii 10/2001, sunt acte juridice civile care produc efecte în planul drepturilor de proprietate, astfel ca dispozitia emisa initial nu poate fi revocata printr-o alta dispozitie. Revocarea actului juridic civil prin care s-a stabilit îndreptatirea contestatorilor la despagubiri pentru imobilul...

Citeste mai mult...

Alte cereri – contestaţie împotriva dispoziţiei de sancţionare

Dosar nr. 3125/89/2009Alte cereri - contestatie împotriva dispozitiei de sanctionareR O M Â N I ATRIBUNALUL VASLUISECTIA CIVILASENTINTA CIVILA Nr. 20/C.A.Sedinta publica de la 11 Ianuarie 2010Instanta constituita din:PRESEDINTE IOLANDA-MIHAELA PASCARUGrefier ANGELA CHIRVASA-------Pe rol judecarea cauzei administrativ si fiscal privind pe reclamant V C, cu domiciliul. si pe pârât PENITENCIARUL VASLUI, cu sediul în...

Citeste mai mult...

Procedeul modificării dispoziţiei nr. 3031/2005, adoptat de primar, nesocoteşte şi este de natură să suprime stabilitatea, precum şi securitatea raporturilor juridice, a situaţiilor de

Drept civil.Sentin?? civil?Proprietate public? Procedeul modific?rii dispoziției nr. 3031/2005, adoptat de primar, nesocote?te?i este de natur? să suprime stabilitatea, precum?i securitatea raporturilor juridice, a situa?iilor de drept fixate între p?r?i cu caracter definitiv. Procedeul modific?rii dispoziției nr. 3031/2005, adoptat de primar, nesocote?te?i este de natur? să suprime stabilitatea, precum?i securitatea raporturilor juridice, a situa?iilor de drept fixate...

Citeste mai mult...

Anularea dispoziţiei de impunere.Competenţă.Conflict negativ de competenţăConflict negativ de competenţă

Anularea dispoziţiei de impunere.Competenţă.Conflict negativ de competenţă Reclamantul G. R. a solicitat,prin cererea formulată,anularea în parte a dispoziţiei de impunere şi constatarea faptului că datorează impozit doar pentru diferenţa valorică dintre suma rezultată în urma vânzării şi cea investită la data cumpărării bunurilor şi suspendarea executării silite a dispoziţiei de impunere nr. 39.455/2007,până la...

Citeste mai mult...

Litigiu în legătură cu anularea dispoziţiei de destituire din funcţie Acte ale autorităţilor publice

SECŢIA ADMINISTRATIV ŞI FISCAL DECIZIE Nr. 79/R Şedinţa publică de la 16 Februarie 2007 Completul compus din: PREŞEDINTE - Vasile Susanu Judecător - Mariana I. Trofimescu Judecător - Ioan Speianu Grefier - Ana Maria Serea .-.-.-.-.-.-.-.-.-. Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra soluţionarea recursului declarat de JALBĂ GHERGHINA, domiciliată în comuna Gemenele, judeţul Brăila, împotriva sentinţei nr. 48/CA/16.03.2006 pronunţată...

Citeste mai mult...

Legea 10/2001. Contestaţie formulată împotriva dispoziţiei prin s-a soluţionat notificarea formulată de persoanele îndreptăţite . Nerespectarea termenului prevăzut de art. 26 din lege Proprietate privată

Prin sentinta civila nr. 30 din 11 ianuarie 2006, pronuntata de Tribunalul Harghita în dosarul nr. 842/2005, s-a admis actiunea reclamantilor B.A.H.I. si L.T.I. , împotriva pârâtei Primaria municipiului Miercurea Ciuc si în consecinta, s-a dispus anularea Dispozitiei nr. 656 din 9 martie 2005, emisa de pârâta; restituirea în natura a suprafetei de 1750...

Citeste mai mult...

Admiterea acţiunii. Anularea dispoziţiei de respingere a cererii de înscriere în „Programul de Aur”. Obligarea intimatei să emită o decizie de încetare a contractului individual de muncă al petentei în temeiul art. 55 lit.b din Codul Muncii. Obligarea int

Prin sentinta civila nr.3033/02.04.2008, pronuntata în dosarul nr. 589/95/2008 a Tribunalului Gorj, au fost respinse exceptiile privind necompetenta materiala a instantei si privind tardivitatea introducerii actiunii invocate de intimata SC BCR SA , a fost admisa în parte actiunea formulata de petenta G.A. împotriva intimatei SC BCR SA Bucuresti, a fost anulata dispozitia cuprinsa în...

Citeste mai mult...

Acţiune în nulitatea dispoziţiei emise de primar. Calitatea procesuală activă a terţului titular al contractului de concesiune pentru teren. Sintagma „construcţii noi autorizate” Concesionări, concesiuniFondul funciar

Legea nr. 10/2001 art. 11 alin. 3, art. 14, art. 26 În măsura în care justifică un interes şi un drept propriu, terţele persoane, între care şi cele ce au edificat construcţii noi autorizate pe terenul concesionat, pot contesta dispoziţiile emise în favoarea persoanelor îndreptăţite, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 10/2001. Calitate procesuală activă au...

Citeste mai mult...

Contestaţie împotriva dispoziţiei emise de primar. Calitatea procesuală pasivă a statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice în capătul de cerere având ca obiect obligarea la plata despăgubirilor Despăgubiri, penalităţi

În cazul în care restituirea în natură nu este posibilă, entitatea competentă în soluţionarea notificării face doar propunerea de acordare de despăgubiri, în condiţiile legii speciale. Faptul că în procedura executării statul este cel ce va plăti despăgubirea în cadrul instituit prin Legea nr. 247/2005, nu îi conferă calitate procesuală în contestaţia împotriva dispoziţiei emise...

Citeste mai mult...

Contestarea dispoziţiei de imputare Funcţionar public Instanţa competentă

C.A. Ploieşti, decizia nr. 204 din 8 februarie 2002 Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Dâmboviţa, contestatoarea A.D. a chemat în judecată Direcţia Muncii şi Solidarităţii Sociale, solicitândanularea dispoziţiei de imputaredin 11 iulie 2001, prin care i-a fost reţinută suma de 1.525.370 lei.În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că în perioada ianuarie – februarie 2001 i-au fost...

Citeste mai mult...

Irevocabilitatea dispoziţiei emisă de autoritatea publică locală în calitate de unitate deţinătoare a bunului a cărui restituire este solicitată. Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice. Restituiri

Revocarea actului juridic civil prin care s-a stabilit îndreptatirea contestatorilor la despagubiri pentru imobilul notificat printr-un act ulterior care desfiinteaza drepturi recunoscute initial, înseamna o încalcare a principiului securitatii raporturilor juridice. La data de 13.10.2008, s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj contestatia formulata de E. C si E.L. împotriva dispozitiei nr.4093/30.09.2008, emisa de Primarul...

Citeste mai mult...