Cauta in aceasta categorie:

PLANGERE CONTRAVENTIONALA Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

: NEGOTEI LILIANA DOMENIU ASOCIAT: PLANGERE CONTRAVENTIONALA Prin sentinta civila nr. 3712 din data de 06.04.2011 pronuntata de Judecatoria Ploiesti in dosarul nr.23479/281/2010, instanta a admis plângerea, a anulat procesul verbal si a exonerat petentul de plata amenzii. Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca in cauza petentul, S.A în contradictoriu...

Citeste mai mult...

Alte cereri Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Autor Tribunalul Prahova, Secţia a II - a Civilă, de administrativ şi fiscal Domeniu asociat - alte cereri Impozitarea tichetelor cadou acordate salariaţilor potrivit dispoziţiilor art. 55 al. 2 lit. R Cod fiscal, art. 70 lit. e din Normele metodologice aprobate prin HG 44/2004. Prin acţiunea formulată reclamanta SC... a solicitat în contradictoriu cu pârâta DGFP anularea...

Citeste mai mult...

Vătămare corporală gravă (art. 182 Cod penal). Competenţa instanţei în condiţiile art.41 alin.1 Cod proc.pen. Conflict negativ de competenţă

R O M Â N I A JUDECĂTORIA MOTRU Vătămare corporală gravă (art. 182 Cod penal). Competenţa instanţei în condiţiile art.41 alin.1 Cod proc.pen. Instanţa sesizată cu judecarea unei infracţiuni rămâne competentă a o judeca chiar dacă constată, după efectuarea cercetării judecătoreşti, că infracţiunea este de competenţa instanţei inferioare. Prin plângerea adresată Consiliului Superior al Magistraturii la data de...

Citeste mai mult...

Contestaţie în anulare respinsă ca neîntemeiată. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Judecător ŞTEFAN VIERU MARINELA SENTINŢA CIVILĂ NR. 642/25.05.2011 Dosar nr. 884/310/2010 Domeniu: PROCEDURĂ CIVILĂ ŞI PENALĂ (căi de atac,competenţe etc.) Titlul: Contestaţie în anulare respinsă ca neîntemeiată. Prin cererea introdusă la această judecătorie, astfel cum a fost precizată si completată de contestatoare PC în contradictoriu cu intimaţii a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce...

Citeste mai mult...

Prin sentinţa penală nr.259 din 25 octombrie 2011, Judecătoria Curtea de Argeş, în baza art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal şi a art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal a condamnat pe inculpatul B. A

Prin sentinţa penală nr.259 din 25 octombrie 2011, Judecătoria Curtea de Argeş, în baza art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal şi a art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal a condamnat pe inculpatul B.S., la pedeapsa amenzii penale. În baza art. 14 şi 346 Cod...

Citeste mai mult...

Exceptie de nelegalitate. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Exceptie de nelegalitate. Este inadmisibila exceptia de nelegalitate având ca obiect cercetarea legalitatii unei conventii, cât timp dispozitiile art.4 din Legea nr.554/2004 permit controlul jurisdictional exercitat pe calea exceptiei de nelegalitate numai în privinta actelor administrative cu caracter unilateral. - art.4 alin.1 si 3 din Legea nr.554/2004; (CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECTIA A VIII A ADMINISTRATIV...

Citeste mai mult...

Plângere contraventionala Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Domeniu: plângere contraventionala Dosar nr. 10413/281/2011 Judecator Balaci Mariana Roxana Prin sent. civ. nr. 8290/05.09.2011, instanta a admis în parte plângerea contraventionala, formulata de petenta S.C. _____ S.R.L., în contradictoriu cu intimata COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A.-CESTRIN si a dispus înlocuirea amenzii cu sanctiunea avertismentului. Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Ploie?ti sub...

Citeste mai mult...

Mărturie mincinoasă. Ordonanţă de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni administrative. Cerere adresată instanţei civile pentru anularea declaraţiilor mincinoase. Admisibilitate Mărturie mincinoasă

Codul penal – art. 260 alin. (1) Codul de procedură penală – art. 10 lit.b1, art. 11 pct. 1) lit. b) Codul de procedură civilă – art. 109 alin. (1) Este admisibilă cererea de anulare a declaraţiilor date în procesul civil dacă, ulterior, cel care a dat declaraţia, a fost scos de sub urmărire penală şi i...

Citeste mai mult...

Expertiza tehnică efectuată într-un dosar penal. Natura juridică. Biroul local de expertize judiciare, tehnice şi contabile. Lipsa capacităţii procesuale

Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) Expertiza tehnică este o probă în dosarul penal care poate fi contestată în cadrul procesului penal, nu este un act administrativ în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004. Conform prevederilor O.G. nr. 2/2000, birourile locale de expertize, judiciare nu au personalitate juridică. Decizia nr....

Citeste mai mult...

Respectarea dreptului la apărare Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Cerinta din art. 6 pct. 1 al Conventiei, aceea ca o cauza sa fie examinata în mod echitabil, trebuie înteleasa în sensul de a se asigura respectarea principiilor fundamentale ale oricarui proces si anume principiul contradictorialitatii si principiul dreptului la aparare, ambele asigurând egalitatea deplina a partilor în proces. Dreptul la aparare are în dreptul...

Citeste mai mult...

Răspunderea civilă delictuală Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Decizia civila nr. 8/R din 12.01.2011 Prin sentinta civila nr. 1214 din 14.05.2010, pronuntata de Judecatoria Sighetu Marmatiei în dosarul nr. 1345/307/2008 a fost admisa în parte actiunea formulata de reclamantul G. V. în contradictoriu cu pârâtul R. I., care a fost obligat sa achite reclamantului suma de 2040 lei cu titlu de despagubiri civile, cu...

Citeste mai mult...

Îndreptarea erorii materiale în temeiul art. 281 Cod procedură civilă. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Decizia civila nr.239 /R din 16.03.2011 Prin încheierea civila pronuntata de Judecatoria Sighetu Marmatiei la 7 decembrie 2010 în dosarul nr. 3437/307/2010 s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentintei civile nr. 1271 din 20 aprilie 2010, a Judecatoriei Sighetu Marmatiei, formulata de pârâtul M. C., în sensul ca obliga reclamanta L. D. M. sa...

Citeste mai mult...

Constatare nulitate absoluta parţială clauza penală ;cuantum clauza penală; caracterul abuziv al clauzei penale stipulată în cadrul contractului de leasing Contracte

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că între SC GES SA Scăieni, în calitate de utilizator şi pârâta SC Itavetri Company SRL, în calitate de furnizor-proprietar, s-a încheiat la data de 7.02.1995 contractul de leasing nr.446, prin care pârâta s-a obligat să închirieze reclamantei maşini şi utilaje pentru prelucrarea geamului, contra unei chirii de...

Citeste mai mult...

Obligaţia de a face Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei după care: Mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor în fond au fost consemnate prin încheierile de şedinţă din data de 16.04.2010 şi respectiv 23.04.2010 când s-a dispus amânarea pronunţării pentru data de astăzi 30.04.2010, încheieri ce fac parte...

Citeste mai mult...

Procedură civilă.Contestaţie executare. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Pentru a se pronunţa în acest sens instanţa de fond a constatat că , contestatorul C D E , domiciliat în Oneşti str. a solicitat anularea formelor de executare silită începute împotriva contestatorului în dosarul nr. 4302001178539323 din 11.08.2009, arătând în motivarea contestaţiei că titlul executoriu ,respectiv Sentinţa Comercială nr. 49/F/2009 din 14.01.2009 a Tribunalului Neamţ...

Citeste mai mult...

Penalităţi de întârziere. Clauză penală

Plata cu întârziere a contravalorii lucrărilor realizate atrage în sarcina beneficiarului şi obligaţia de plată a penalităţilor de întârziere, prevederea acestora în devizul lucrărilor, acceptat de beneficiar sub semnătura reprezentantului, având valoarea unei clauze penale. (Decizia nr. 78 din 21 ianuarie 2002 - Secţia a Vl-a comercială) Prin Sentinţa civilă nr. 7100 din 03.01.2001,...

Citeste mai mult...