Cauta in aceasta categorie:

Legea nr. 10/2001. Prioritatea masurilor compensatorii în raport cu masura acordarii de despagubiri conform Titlului vii din Legea nr. 247/2005. Acordarea de bunuri în compensare – atributul exclusiv al unitatii detinatoare. Limitele controlului jude…

3. Legea nr. 10/2001. Prioritatea masurilor compensatorii în raport cu masura acordarii de despagubiri conform Titlului VII din Legea nr. 247/2005. Acordarea de bunuri în compensare – atributul exclusiv al unitatii detinatoare. Limitele controlului judecatoresc. Includerea bunurilor în categoria celor disponibile este o atributie care revine consiliului local, în temeiul art. 38 lit....

Citeste mai mult...

Revendicare imobiliară. Prioritatea dreptului comun, faţă de Legea nr.10/2001, în condiţiile în care organele speciale de aplicarea Legii nr.10/2001, nu au soluţionat notificarea fostului proprietar şi bunul se află în prezent întabulat pe seama pers…

SECŢIA CIVILĂ MIXTĂ MATERIE: DREPT CIVIL OBIECTUL: Revendicare imobiliară. Prioritatea dreptului comun, faţă de Legea nr.10/2001, în condiţiile în care organele speciale de aplicarea Legii nr.10/2001, nu au soluţionat notificarea fostului proprietar şi bunul se află în prezent întabulat pe seama persoanei fizice de la care a fost preluat de...

Citeste mai mult...

Taxa de primă inmatriculare. prioritatea dreptului comunitar. art. 90 paragr. 1 din tratatul ce. nelegalitatea impunerii pentru autoturismele deja înmatriculate într-un stat membru.

TAXA DE PRIMĂ INMATRICULARE. PRIORITATEA DREPTULUI COMUNITAR. ART. 90 paragr. 1 DIN TRATATUL CE. NELEGALITATEA IMPUNERII PENTRU AUTOTURISMELE DEJA ÎNMATRICULATE ÎNTR-UN STAT MEMBRU. -art. 90 paragr. 1 Tratatul CE; -art. 214/1 – 214/3 Cod fiscal. Dispoziţiile art.2141-2143 Cod fiscal contravin dispoziţiilor...

Citeste mai mult...

INCULPAT MINOR. PRIORITATEA MĂSURILOR EDUCATIVE.Măsuri de siguranţă şi educative

În temeiul art.83 Cod penal s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1128 din 21 aprilie 2005 a Judecătoriei Botoşani şi executarea în întregime a acestei pedepse alături de pedeapsa aplicată prin sentinţa mai sus menţionată, inculpatul având de executat în total 11 luni închisoare. Pentru a...

Citeste mai mult...

Condiţiile de acordare a primelor în instituţiile publice. Prioritatea aplicării dispoziţiilor legale faţă de cele contractuale. Calitate procesuală activă. Calitate procesuală pasivă

Legea nr. 130/1996, republicată, art. 12 alin. (1) Legea nr. 54/2003, art. 28 alin. (1) şi (2) H.G. nr. 281/1993°, art. 13 Legea nr. 154/19982), art. 4, art. 18 ■ în cazul salariaţilor instituţiilor bugetare pot fi încheiate contracte colective de muncă, cu condiţia ca prin acestea să nu se negocieze clauze referitoare la drepturile ale...

Citeste mai mult...

Prioritatea reglementării acordării tichetelor de masă prin lege specială

Legea nr. 435/2006art. 23 ■ Categoria socio-profesională căreia îi aparţin angajaţii din sistemul sanitar-veterinar beneficiază de acordarea tichetelor de masă în baza unui act normativ special, Legea nr. 435/2006, care în cuprinsul art. 23 dispune că începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul încadrat în unităţile sanitar-veterinare publice finanţate din venituri proprii şi...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Prioritatea masurilor compensatorii in raport cu masura acordarii de despagubiri conform Titlului VII al Legii nr. 247/2005. Unitatea detinatoare are plenitudine de competenta in stabilirea masurilor compensatorii, dar dupa exprimarea a

Reclamanta F.E., în contradictoriu cu pârâtii Primaria municipiului Constanta si C.L. Constanta, a solicitat instantei obligarea acestora sa-i restituie în natura : 1) imobilul situat în Constanta, str. P.B. nr. 13, compus din teren în suprafata de 255 m.p. pe care se afla doua corpuri de casa formate din doua camere, bucatarie, camara, vestibule si respectiv,...

Citeste mai mult...

TAXA DE PRIMĂ INMATRICULARE. PRIORITATEA DREPTULUI COMUNITAR. ART. 90 paragr. 1 DIN TRATATUL CE. NELEGALITATEA IMPUNERII PENTRU AUTOTURISMELE DEJA ÎNMATRICULATE ÎNTR-UN STAT MEMBRU. Abuzuri

DREPTULUI COMUNITAR. ART. 90 paragr. 1 DIN TRATATUL CE. NELEGALITATEA IMPUNERII PENTRU AUTOTURISMELE DEJA ÎNMATRICULATE ÎNTR-UN STAT MEMBRU. -art. 90 paragr. 1 Tratatul CE; -art. 214/1 – 214/3 Cod fiscal. Dispoziţiile art.2141-2143 contravin dispoziţiilor art.90 paragraful 1 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene în măsura în care impun plata taxei de primă înmatriculare în România şi pentru autoturismele importate din alte state...

Citeste mai mult...

Prioritatea aplicării dispoziţiilor comunitare aplicabile în raport cu norma internă contrară Convenţiei Pensii

„bun” prev. de art. 1 Protocolul 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în contextul în care dreptul a fost clar prevăzut în legislaţie, iar Curtea Constituţională s-a pronunţat de nenumărate rânduri cu privire la faptul că o lege nouă în materie de pentru a nu retroactiva trebuie să se aplice doar celor ce...

Citeste mai mult...