Cauta in aceasta categorie:

Asigurări sociale – plata ajutor de deces

Dosar nr. 3200/89/2009 asigurari sociale – plata ajutor de deces R O M Â N I A TRIBUNALUL VASLUI SECTIA CIVILA SENTINTA CIVILA Nr. 2709 Sedinta publica de la 03 Decembrie 2009 Instanta constituita din: PRESEDINTE CORINA-SUZANA ARTENE Judecator LAURA-MONICA BALAN Asistent judiciar...

Citeste mai mult...

Asigurări sociale. Pensii.

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.755 din 5.02.2009 d-na V. S. a formulat contestaţie împotriva debitului stabilit în sarcina sa, de 835 lei, de C.J.P. Bacău prin decizia nr.105033/21.10.2008. În motivarea contestaţiei s-a arătat că decizia este emisă în mod abuziv întrucât nu precizează cu claritate ce reprezintă suma de...

Citeste mai mult...

Asigurari sociale.Pensii

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 7311 din 15.12.2008 d-na O.B. a solicitat anularea deciziei nr. 103912/04.07.2007 emisă de CJP Bacău. În motivarea acţiunii sale a arătat contestatoarea că încă de la pensionarea sa Casa de Pensii a comis numeroase erori, astfel că nici în prezent nu ştie care sunt...

Citeste mai mult...

Asigurari sociale. Valorificarea perioadei lucrate în grupa a IIa de munca. Calculul vârstei standard de pensionare în raport de anexa nr. 3 din Legea nr. 19/2000

Asigurari sociale. Valorificarea perioadei lucrate în grupa a IIa de munca. Calculul vârstei standard de pensionare în raport de anexa nr. 3 din Legea nr. 19/2000 Reducerea vârstei de pensionare prin valorificarea muncii prestate în grupa a II-a de munca nu determina si o diminuare stagiului complet de cotizare. Potrivit art. 42 din...

Citeste mai mult...

Asigurări sociale. Recalculare pensie cu valorificarea sporului de muncă nenormată peste programul de lucru.

ASIGURARI SOCIALE. Recalculare pensie cu valorificarea sporului de munca nenormata peste programul de lucru. Potrivit principiului contributivitatii reiterat în Legea nr. 19/2000 prin art. 2 lit. e), orice element salarial efectiv încasat pe parcursul întregului stagiu de cotizare, pentru care salariatul si/sau angajatorul (în functie de reglementarea în vigoare) au achitat statului contributii...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. cesiunea părţilor sociale. necesitatea judecării acţiunii în anularea contractelor de cesiune a părţilor sociale, în contradictoriu şi cu societăţile comerciale emitente a părţilor sociale cesionate. – art.203 şi 20…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CESIUNEA PĂRŢILOR SOCIALE. NECESITATEA JUDECĂRII ACŢIUNII ÎN ANULAREA CONTRACTELOR DE CESIUNE A PĂRŢILOR SOCIALE, ÎN CONTRADICTORIU ŞI CU SOCIETĂŢILE COMERCIALE EMITENTE A PĂRŢILOR SOCIALE CESIONATE. - art.203 şi 204  din Legea nr.31/1990. Decizia nr.344/C/28.05.2012 a...

Citeste mai mult...

Asigurări sociale. Recalculare pensie cu valorificarea veniturilor suplimentare cu caracter permanent realizate şi precizate prin adeverinţa eliberată de fostul loc de muncă.

ASIGURARI SOCIALE. Recalculare pensie cu valorificarea veniturilor suplimentare cu caracter permanent realizate si precizate prin adeverinta eliberata de fostul loc de munca. În prezenta neclaritatii de reglementare, tribunalul apreciaza ca principiul contributivitatii, afirmat în art. 2 din Legea nr. 19/2000 si dezvoltat în art. 23 alin. (1) si în art. 78 alin. (1)...

Citeste mai mult...

Asigurări sociale. Recalculare pensie cu valorificarea veniturilor reprezentând sporuri cu caracter permanent încasate de reclamant.

ASIGURARI SOCIALE. Recalculare pensie cu valorificarea veniturilor reprezentând sporuri cu caracter permanent încasate de reclamant. Pentru o corecta si justa aplicare a dispozitiilor art. 2 lit. e, art. 23 alin. 1 lit. a, art. 160 alin. 5 si art. 162 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, la recalcularea pensiei reclamantului pârâta trebuia sa...

Citeste mai mult...

Recurs. Litigiu de asigurări sociale – deschiderea dreptului de pensie pentru limită de vârstă; neluarea în calcul a tuturor sporurilor din alte evidenţe decât menţiunile carnetului de muncă. Posibilitatea reţinerii concluziilor unui raport de exper…

11. Recurs. Litigiu de asigurări sociale - deschiderea dreptului de pensie pentru limită de vârstă; neluarea în calcul a tuturor sporurilor din alte evidenţe decât menţiunile carnetului de muncă. Posibilitatea reţinerii concluziilor unui raport de expertiză anulat de instanţă. Asigurări sociale. Drept procesual civil. Art. 78, 164 din Legea 19/2000, art. 10...

Citeste mai mult...

Litigiu de asigurari sociale. Aplicabilitatea sanctiunii prescriptiei extinctive a dreptului material la actiune conform art. 1 si 3 din Decretul nr. 167/1958 în cazul cererilor având ca obiect obligatia de actualizare a pensiilor de serviciu ale mag…

Litigiu de asigurari sociale. Aplicabilitatea sanctiunii prescriptiei extinctive a dreptului material la actiune conform art. 1 si 3 din Decretul nr. 167/1958 în cazul cererilor având ca obiect obligatia de actualizare a pensiilor de serviciu ale magistratilor. Neincidenta dispozitiilor Legii nr. 45/2007 în ce priveste magistratii pensionari. Curtea retine ca fiind nefondata si...

Citeste mai mult...

Litigiu de asigurări sociale având ca obiect obligarea Casei de Pensii să recalculeze drepturile de pensie în conformitate cu dispoziţiile oug nr. 4/2005 şi hgr. nr. 1550/2004

Litigiu de asigurari sociale având ca obiect obligarea Casei de Pensii sa recalculeze drepturile de pensie în conformitate cu dispozitiile OUG nr. 4/2005 si HGR. nr. 1550/2004. Echivalenta notiunii de „vechime în munca” prevazuta de Legea nr. 3/1977 cu cea de „stagiu complet de cotizare” enuntata de Legea nr. 19/2000 si efectele juridice ale...

Citeste mai mult...

Litigiu de asigurări sociale având ca obiect anulare decizie de recalculare pensie

Litigiu de asigurari sociale având ca obiect anulare decizie de recalculare pensie. Consecintele juridice ale nerespectarii termenului legal de 45 zile de la comunicare prevazut pentru depunerea contestatiei contra unei astfel de decizii. Recurs respins. - Legea nr. 19/2000, art.87-88 Prima instanta a interpretat si aplicat judicios dispozitiile art.87 alin.1 din Legea...

Citeste mai mult...

Litigiu de asigurari sociale având ca obiect contestatie împotriva unei decizii de revizuire a drepturilor de pensie. Existenta obligatiei Casei de Pensii de a opera revizuirea de la data nasterii dreptului persoanei de a primi pensia de asigurari so…

Litigiu de asigurari sociale având ca obiect contestatie împotriva unei decizii de revizuire a drepturilor de pensie. Existenta obligatiei Casei de Pensii de a opera revizuirea de la data nasterii dreptului persoanei de a primi pensia de asigurari sociale, iar nu de la data la care persoana îndreptatita avea posibilitatea de a observa greselile...

Citeste mai mult...

Contribuţii la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (f.n.u.a.s.s).

Contribuţii la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (F.N.U.A.S.S). Prin Decizia civilă. 1593/R din 7 Martie 2014 pronunţată de Curtea de Apel Târgu Mureş Secţia II-a civilă în Dosar nr. 4533/96/2012 a fost admis recursul formulat de reclamant, împotriva Sentinţei nr. 1413/10 aprilie 2013 şi a Sentinţei nr. 3822/11 septembrie 2013,...

Citeste mai mult...

Cazuri şi condiţii în care dreptul de asigurări sociale prevăzut de Legea 448/2006 poate fi suspendat pe baza dispoziţiei directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Cazuri şi condiţii în care dreptul de asigurări sociale prevăzut de Legea 448/2006 poate fi suspendat pe baza dispoziţiei directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. Potrivit art. 36 alin. 5 din H.G. nr. 268/2007 „Stabilirea, suspendarea sau încetarea dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale...

Citeste mai mult...

Drept civil . Asigurări sociale

3. Drept civil . Asigurări sociale Transformarea din nou a pensiei de serviciu în pensie de asigurări sociale şi reducerea în acest fel a cuantumului pensiei contestatorului, în temeiul dispoziţiilor art.1 lit.c din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, la care fac trimitere prevederile art.1 din OUG nr.59/2011 pentru stabilirea...

Citeste mai mult...

Drept procesual civil. Litigiu de asigurări sociale. Nerespectarea principiului contradictorialităţii

Prin sentinţa civilă nr.398/22.03.2011  pronunţată de Tribunalul N. în dosarul nr. 4705/103/2010 s-a admis acţiunea formulată de contestatorul A.V. în contradictoriu cu intimata C.J.P. Neamţ şi în consecinţă: S-a anulat decizia de pensionare nr.302385/30.09.2010 emisă de intimată. A fost obligată intimata să emită o nouă decizie de pensionare prin care să soluţioneze...

Citeste mai mult...

Asigurări sociale de sănătate. Obligaţia virării revine şi persoanelor fizice care exercită profesii libere sau celor care sunt autorizate să desfăşoare activităţi independente, iar plata unei contribuţii la Casa de asigurări a avocaţilor, nu scuteşt…

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3753 din 14 octombrie 2011 Prin sentinţa civilă nr.216 din 19.01.2011 a Tribunalului Maramureş s-a admis în parte acţiunea precizată, formulată de reclamanta H.N., împotriva pârâtei CASA DE ADIGURĂRI DE SĂNĂTATE MARAMUREŞ şi în consecinţă, s-a anulat în...

Citeste mai mult...

Contestatie la executare – Asigurari sociale

1. Contestaţie la executare. Excepţia de necompetenţă materială. Declinare. Art.373 alin.2 şi art.400 alin.1 Cod procedură civilă şi art. 172 alin.3, pct. 4 Codul de procedură fiscală. Reclamanta C.M.C.  a solicitat, în contradictoriu cu intimata CASMB, anularea titlului executoriu emis de aceasta ca fiind nelegal întocmit, anularea debitului şi a accesoriilor calculate pentru...

Citeste mai mult...