Cauta in aceasta categorie:

Concedierea salariatului conform prevederilor art. 264 alin. 1 lit. f din codul muncii. Solicitarea salariatului de a se constata că raporturile sale de muncă cu angajatorul au încetat prin demisie. Incidenţa în cauză a prevederilor art. 75 alin. 1 ş…

Prin acţiunea adresată Tribunalului Suceava – Secţia civilă şi înregistrată la data de 3.05.2005, reclamantul M. I., în contradictoriu cu pârâta S.C. „E.” S.R.L. Frătăuţii Noi, judeţul Suceava, a solicitat să se constate că raporturile cu pârâta au încetat prin demisie şi pârâta să fie obligată la plata despăgubirilor rezultate din înregistrarea tardivă a...

Citeste mai mult...

7.decizia de concediere în temeiul prevederilor art. 65 din codul muncii. nelegalitatea deciziei. nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 70 din codul muncii. nelegalitatea sentinţei de respingere a contestaţiei salariatului

Prin acţiunea adresată Tribunalului Suceava – secţia civilă şi înregistrată la data de 6.06.2005, reclamantul M.L. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta SC”A”SA Suceava, anularea deciziei de încetare a contractului individual  de muncă nr. 623 din 25.04.2005, obligarea pârâtei  la plata drepturilor salariale începând cu data desfacerii contractului de muncă şi până la data...

Citeste mai mult...

Concedierea salariatului conform prevederilor art. 65 din codul muncii. Nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 69 şi 70 din codul muncii anterior emiterii deciziei de concediere. Consecinţe

Prin cererea adresată Tribunalului Botoşani, înregistrată sub nr. 2738/C din 15.04.2005, contestatoarea M.M. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimata S.C. ROMTELECOM S.A. Regiunea de Telecomunicaţii Bacău, să se dispună nulitatea absolută a deciziei de concediere, repunerea în situaţia anterioară, obligarea la plata drepturilor salariale de care ar...

Citeste mai mult...

Revocarea din funcţia de conducere şi trecerea salariatului într-o funcţie de execuţie prin decizia unilaterală a angajatorului, cu schimbarea locului muncii şi diminuarea salariului. Inaplicabilitatea în cauză a unor dispoziţii legale considerate „l…

Revocarea din funcţia de conducere şi trecerea salariatului într-o funcţie de execuţie prin decizia unilaterală a angajatorului, cu schimbarea locului muncii şi diminuarea salariului. Inaplicabilitatea în cauză a unor dispoziţii legale considerate „lege specială” în raport de Codul muncii. Între intimata A.R.R. şi contestatorul-recurent F.C. s-a încheiat, la data de 11.08.2003, în urma...

Citeste mai mult...

Acţiunea salariatului – asistent judiciar –pentru obligarea tribunalului, a ministerului justiţiei şi a casei de asigurări de sănătate a apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti la restituirea contribuţiei pentru …

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Suceava – Secţia civilă sub nr. 677/C din 9.02.2005, după casare cu trimitere pentru rejudecare, reclamanta M.L., în calitate de asistent judiciar la Tribunalul Suceava, a chemat în judecată pârâţii Tribunalul Suceava, Ministerul Justiţiei şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, pentru...

Citeste mai mult...

Desfacerea contractului de muncă a salariatului conform prevederilor art. 264 lit. f din codul muncii. Incidenţa în cauză a prevederilor art. 287 şi 266 din codul muncii

Prin contestaţia adresată Tribunalului Botoşani la data de 12.07.2004, contestatorul H.D. a chemat în judecată intimatul Ministerul Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie de Frontieră a Judeţului Botoşani, solicitând anularea dispoziţiei nr. 212074/1.09.2003, care i s-a comunicat la 01.07.2004, precum şi reîncadrarea sa pe postul deţinut anterior concedierii. Motivându-şi contestaţia, cel în...

Citeste mai mult...

Caracterul angajamentului de plată dat de salariat pentru eventualele pagube produse unităţii pe parcursul executării contractului individual de muncă. Admisibilitatea acordului părţilor pentru repararea în acest mod a prejudiciului în raport de disp…

Caracterul angajamentului de plată dat de salariat pentru eventualele pagube produse unităţii pe parcursul executării contractului individual de muncă. Admisibilitatea acordului părţilor pentru repararea în acest mod a prejudiciului în raport de dispoziţiile art. 295 alin. 1 teza  2-a şi art. 269 alin. 2 coroborate cu art. 8 Codul muncii şi art. 970 Cod...

Citeste mai mult...

Concedierea reclamantului fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Consecinţe. Anularea deciziei de concediere astfel emisă. Reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior în ipoteza existenţei demisiei acestuia, anterioare emiterii…

Concedierea reclamantului fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Consecinţe. Anularea deciziei de concediere astfel emisă. Reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior în ipoteza existenţei demisiei acestuia, anterioare emiterii deciziei de concediere. Prin decizia nr. 404/2005, intimata a dispus încetarea contractului de muncă al contestatorului P.F. începând cu data de 01.08.2005, în temeiul dispoziţiilor art....

Citeste mai mult...

5.decizia de concediere a salariatului în temeiul art. 55 lit. a din codul muncii. nelegalitate. consecinţe

Prin acţiunea adresată Tribunalului Suceava – secţia civilă şi înregistrată la data de 8.12.2003, reclamantul T.A., în contradictoriu cu pârâtele D.S. Suceava şi R.N.P. „ROMSILVA”Bucureşti, a solicitat anularea deciziei nr. 2503 din 5.11.2003 emisă de directorul prim-pârâtei, reîncadrarea pe funcţia de consilier juridic deţinută anterior şi obligarea pârâtelor la plata unei despăgubiri egală cu...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Prima de concediu acordată magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti. Dezlegarea dată acestei probleme de drept prin decizia pronunţată în urma soluţionării recursului în interesul legii

Conform prevederilor art. 329 alin. 3 Cod pr. civila dezlegarea data problemelor de drept judecate prin recursul în interesul legii este obligatorie pentru instante. Actiunea reclamantei având ca obiect acordarea drepturilor banesti reprezentând prima de concediu pentru perioada 2003-2005 se impune a fi respinsa în conditiile în care prin Decizia nr. XXIII...

Citeste mai mult...

2.concedierea salariatului în temeiul prevederilor art. 65 alin. 1 din codul muncii. nelegalitate a sentinţei de respingere a acţiunii salariatului în anularea deciziei de concediere. nerespectarea de către angajator a dispoziţiilor art. 72 din co…

Prin contestaţia adresată Tribunalului Botoşani la data de 16.08.2005, contestatoarea U. M. solicitat în contradictoriu cu intimata B.R.D. Groupe Societe Generale – Grup Iaşi  ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie anulată decizia nr. 130/4.08.2005, reintegrarea pe postul deţinut anterior şi acordarea drepturilor de care a fost lipsită, de la data încetării...

Citeste mai mult...

1.decizie de concediere pentru motive disciplinare. nelegalitatea şi netemeinicia sentinţei prin care sancţiunea desfacerii contractului de muncă a fost înlocuită cu o altă sancţiune disciplinară mai uşoară raportat la gravitatea deosebită a abateri…

Prin acţiunea adresată Tribunalului Botoşani – Secţia civilă şi înregistrată la data de 22.09.2005, reclamanta C. E. în contradictoriu cu pârâta S.C. „F.D.F.E.E. – E. M.” S.A. – Sucursala Botoşani, a solicitat anularea deciziei nr. 120 din 24.08.2005, prin care i s-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă, reintegrarea pe postul deţinut anterior concedierii,...

Citeste mai mult...

Contract individual de muncă pe perioadă determinată încheiat cu încălcarea dispoziţiilor imperative prevăzute de art. 82 alin. 1 Codul muncii. Continuarea raporturilor de muncă cu angajatorul

Contract individual de muncă pe perioadă determinată încheiat cu încălcarea dispoziţiilor imperative prevăzute de art. 82 alin. 1 Codul muncii. Continuarea raporturilor de muncă cu angajatorul Prin sentinţa civilă nr. 12 din 4.01.2006, Tribunalul Iaşi s-a pronunţat după cum urmează. Admite contestaţia formulată de contestatoarea S.I.L în contradictoriu cu intimatul Primarul comunei...

Citeste mai mult...

Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului unei părţi din unitate, prin lege, către alt angajat.efecte în cazul declarării neconstituţionalităţii legii de transfer art.169 codul muncii

Este obligatorie reintegrarea pe veche funcţie a salariatului transferat o dată cu o parte din unitatea cedentă,în cazul declarării neconstituţionalităţii legii în temeiul căreia s-a făcut cesiunea către unitatea cesionară, chiar dacă pentru cerinţe de formă salariatul a depus o cerere de demisie, câtă vreme probele administrate demonstrează în afara oricăror dubii că intenţia...

Citeste mai mult...

Viii.contract individual de muncă încheiat pe durată determinată. continuarea activităţii de către salariat după expirarea termenului pentru care contractul de muncă a fost încheiat. tacita reconducţiune. consecinţe

Potrivit art.33 din Legea nr.272/2004 copilul nu poate fi separat de părinţii săi sau de unul dintre ei, împotriva voinţei acestora, cu excepţia cazurilor expres şi limitativ prevăzute de lege, sub rezerva revizuirii judiciare şi numai dacă acest lucru este impus de interesul superior al copilului. Minora I.M., născută la 12 noiembrie 1989,...

Citeste mai mult...

Vi.plăţi compensatorii prevăzute de oug nr.8/2003. condiţii de acordare. neincidenţa în cauză a prevederilor art. 5 alin. 1 şi 2 din codul muncii

Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 6.03.2006, contestatorul S. Ş. a solicitat anularea deciziei nr. 6 – 3C/96.02.2006 emisă de intimata S.N.T.F.M. „CFR MARFĂ” SA Sucursala I, Revizia de Vagoane S. a şi obligarea acesteia la plata drepturilor salariale aferente celor trei zile de suspendare. Motivându-şi contestaţia, contestatorul a arătat, că...

Citeste mai mult...

Contestaţie la titlu privind înţelesul, întinderea şi aplicarea dispozitivului- neîncadrare în condiţiile de admisibilitate a contestatiei

Prin cererea înregistrată sub nr. 1736/2005 la Tribunalul Vrancea, reclamantul Apostu Costică a chemat în judecată pe pârâta SNP PETROM SA Sucursala Transpeco Bucureşti, solicitând lămurirea înţelesului titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 202/05.09.2003 a Tribunalului Vrancea. A arătat că, prin sentinţa civilă nr. 202/2003, Decizia nr. 50 din 21.04.2003 prin care...

Citeste mai mult...

Cheltuieli de judecată . Diminuarea acestora ca urmare a disjungerii cererii de chemare în judecată şi trimiterea la o instanţă diferită.

Cheltuieli de judecată . Diminuarea acestora ca urmare a disjungerii cererii de chemare în judecată şi trimiterea la o instanţă diferită. Asupra recursului de faţă : Constată că , prin sentinţa civilă nr. 594/2006 , Tribunalul Braşov a respins cererea formulată de reclamanta, în contradictoriu cu pârâta  B.E. SA şi a obligat...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Funcţionari publici îndepărtaţi din funcţie pe motiv de reorganizare a unor servicii, fără ca sfera lor de activitate să se fi modificat în mod esenţial

Contencios administrativ. Funcţionari publici îndepărtaţi din funcţie pe motiv de reorganizare a unor servicii, fără ca sfera lor de activitate să se fi modificat în mod esenţial Decizia  nr. 263/27.11.2006 Prin sentinţa civilă nr. 86/CA din 22 mai 2006, Tribunalul Vaslui a admis cererea în contencios administrativ formulată de reclamantul D.D....

Citeste mai mult...

Desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Situaţia consultării organului sindical, conform art. 132 din Codul muncii

Desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Situaţia consultării organului sindical, conform art. 132 din Codul muncii Prin sentinţa civilă nr.865 din 27.04.2006 a Tribunalului Mureş s-a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamantul R. A.  în contradictoriu cu pârâta SC D. N. SA(în prezent E.O. G.  România SA). Pentru a pronunţa această...

Citeste mai mult...