Cauta in aceasta categorie:

Buna credinţă în executarea contractului

BUNA CREDINŢĂ ÎN EXECUTAREA CONTRACTULUI Evocarea de către pârâtă a unor aspecte exterioare contractului încheiat cu reclamanta pentru a-şi justifica refuzul emiterii acceptului de plată reprezintă o practică incompatibilă cu principiul executării contractului cu bună-credinţă, consacrat de art. 970 C.civ. Ulterior efectuării reparaţiilor, plata ar putea fi refuzată doar în prezenţa unor...

Citeste mai mult...

51.condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească bunul vândut

51.CONDIŢIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ BUNUL VÂNDUT Vânzarea –cumpărarea este acel contract prin care una din părţi –vânzătorul –transmite celeilalte părţi –cumpărătorul –un drept în schimbul unei sume de bani, numită preţ. În principiu contractul de vânzare –cumpărare este un contract consensual, pentru valabilitatea sa fiind suficient consimţământul celor două părţi,...

Citeste mai mult...

Condiţiile de admisibilitate ale acţiunii pauliene

CONDIŢIILE DE ADMISIBILITATE ALE ACŢIUNII PAULIENE Potrivit prevederilor art.1562 şi urm. Cod civil, în situaţia în care un creditor dovedeşte un prejudiciu acesta poate cere ca anumite acte juridice încheiate de un debitor în frauda drepturilor sale să fie declarate inopozabile faţă de acesta, textul nefăcând referire expresă la situaţiile în care debitorul...

Citeste mai mult...

Contestarea semnăturii părţii dintr-o convenţie sub semnătură privată

CONTESTAREA SEMNĂTURII PĂRŢII DINTR-O CONVENŢIE SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ Susţinerile pârâţilor cu privire la faptul că reclamanta chemată la notar pentru a semna rezilierea contractului ar fi simulat că semnează şi n-a semnat nu pot avea relevanţă în cauză cât timp contractul de reziliere în formă autentificată nu poartă semnătura reclamantei, neavând nicio importanţă...

Citeste mai mult...

Eroarea obstacol, motiv de nulitate relativă a actului juridic

EROAREA OBSTACOL, MOTIV DE NULITATE RELATIVĂ A ACTULUI JURIDIC Art.954 din codul civil din 1864 consacră ceea ce literatura de specialitate denumeşte eroarea obstacol sau distructivă de voinţă care vizează fie natura actului ce se încheie (error in negotio) fie identitatea obiectului actului juridic (error in corpore). Art.954 din codul civil din...

Citeste mai mult...

Pretenţii-excepţia de necompetenţă

DOSAR NR. X R O M Â N I A TRIBUNALUL X SECŢIA  X ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de 25.10.2016 Tribunalul constituit din: Preşedinte: X Judecător: X Grefier: X Pe rol se află soluţionarea apelului declarat de apelantul X împotriva sentinței civile...

Citeste mai mult...