Cauta in aceasta categorie:

Suplimentarea masei partajabile potrivit dispoziţiilor art.673/7 cod procedură civilă

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 1504/2004 pe rolul Judecătoriei Tecuci, reclamanţii Carp Veronica şi Carp Maricel au chemat în judecată pe pârâţii Carp Dumitru şi Carp Niţă pentru partajarea averii succesorale rămasă în urma decesului lui Carp Antonică susţinând următoarele : Reclamanta Carp Veronica este soţia supravieţuitoare, iar reclamantul Carp Maricel este fiul...

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare a certificatului de moştenitor. Calitate procesuală activă.

Acţiune în anulare a certificatului de moştenitor. Calitate procesuală activă. Legea nr. 36/1995 – art. 88 Potrivit art. 88 alin. 1 din Legea nr. 36/1995, cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti anularea acestuia şi stabilirea drepturilor lor conform legii. Astfel,...

Citeste mai mult...

Partaj succesoral. Calitate procesuala activa.

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr 11701/311/2006 reclamantul V.M. a chemat in judecata pe parata V.V., solicitand instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna iesirea din indiviziune asupra bunurilor ramase de pe urma autorului J.V.T., decedat la 18.01.1997, sa se constate ca mostenitori cu vocatie succesorala au...

Citeste mai mult...

Partaj succesoral. Reductiunea liberalitatilor excesive. Prescriptia extinctiva.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul instantei la 04.04.2006, reclamanta G.L. a chemat în judecată pe pârâta P.E. solicitând instantei ca prin hotărâre să se dispună  următoarele: să se constate deschisă succesiunea de pe urma autorului G.I., decedat la 29.04.2003, să se constate că masa suc esorală se compune din 1...

Citeste mai mult...

Calitatea de moştenitor legal a colateralului dr grad v în cazul transmiterii dreptului de opţiune succesorală în cadrul termenului de acceptare. Distincţie faţă de instituţia reprezentării succesorale.

Transmiterea patrimoniului succesoral se produce de drept din momentul deschiderii succesiunii, succesibilul având dreptul de a alege, respectiv dreptul de opţiune succesorală, între consolidarea titlului de moştenitor prin acceptarea moştenirii şi desfiinţarea acestui titlu prin renunţare. Dreptul de opţiune aparţine tuturor persoanelor cu vocaţie succesorală. În caz de deces al titularului...

Citeste mai mult...

Partaj succesoral. Netemeinicia actiunii mostenitorului legal indreptata impotriva statului roman atata timp cat nu s-a emis certificat de vacanta succesorala.

PARTAJ SUCCESORAL. NETEMEINICIA ACTIUNII MOSTENITORULUI LEGAL INDREPTATA IMPOTRIVA STATULUI ROMAN ATATA TIMP CAT NU S-A EMIS CERTIFICAT DE VACANTA SUCCESORALA. Prin sentinta civila nr. 273 din 22.01.2007 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 10827/311/2006 s-a admis actiunea reclamantei L.I. formulata in contradictoriu cu Statul  Roman prin  Ministerul Finantelor  Publice – Directia Generala...

Citeste mai mult...

Constatarea calităţii de unic moştenitor

Dosar nr. 471/304/2007 - acţiune în constatare - SENTINŢA CIVILĂ NR. 743/28.06.2007 Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 471/304/2007, reclamantul Ş. Gh. a chemat în judecată pe pârâta comuna Măceşu de Sus - prin Primar, solicitând instanţei să se constate deschisă succesiunea tatălui său, Ş. M., calitatea sa...

Citeste mai mult...

Consecinţele dreptului de sezină

Calitate procesuală activă. Consecinţele dreptului de sezină. Legea nr. 114/1996, art. 27 alin 1 litera b, Codul civil, art. 653 alin 1  ,,sezina este un beneficiu al legii în virtutea căruia anumiţi moştenitori au drept de posesiune a succesiunii din momentul morţii autorului şi conferă moştenitorului posibilitatea juridică de a intra în...

Citeste mai mult...

Nulitate testament. Art. 859 Cod civil.

Nulitate testament. Art. 859 Cod civil Prin acţiunea civilă formulată de reclamanţii B.D. şi B.G. în contradictoriu cu pârâtul B.D.D. s-a solicitat constatarea nulităţii absolute a înscrisului denumit „testament” încheiat de autorul B.I. în favoarea pârâtului, cu cheltuieli de judecată. În motivarea acţiunii s-a arătat că pârâtul a folosit înscrisul într-o cauză civilă,...

Citeste mai mult...

Certificat de moştenitor. Acţiune în anulare. Calitate procesuală activă.

O persoană cu vocaţie generală la o moştenire, aflată în clasa a II-a de moştenitori, are calitate procesuală activă să solicite constatarea nulităţii certificatului de moştenitor eliberat pentru acea moştenire în favoarea unui succesibil din clasa I de moştenitori dacă dovedeşte că a acceptat moştenirea în termenul prevăzut de lege. O persoană cu...

Citeste mai mult...

Chemarea în judecata a unei persoane fizice decedate. Neîndeplinirea conditiilor de validitate a actiunii civile cu consecinta constatarii nulitatii absolute a acesteia

Nulitatea actiunii civile pentru lipsa unei conditii esentiale de validitate Chemarea în judecata a unei persoane fizice decedate. Neîndeplinirea conditiilor de validitate a actiunii civile cu consecinta constatarii nulitatii absolute a acesteia Prin sentinta civila nr. 1857 din 14 septembrie 2007 Judecatoria Roman a constatat nulitatea absoluta a actiunii civile d iesire...

Citeste mai mult...

Imprescriptibilitatea acţiunii civile prin care se solicită fructe civile produse de un bun succesoral, după deschiderea succesiunii.

Prin sentinţa civilă nr. 90/2.03.2006 pronunţată de Judecătoria Tg. Bujor, jud. Galaţi a fost admisă acţiunea civilă de partaj succesoral formulată de reclamanta C.L.E., în contradictoriu cu pârâtele M.V.M. şi S.L.A., s-a constatat deschisă succesiunea rămasă de pe urma lui de cujus C.S., decedată la  data de 25.01.1991, s-a constatat că au calitate de...

Citeste mai mult...

Testament. Substituţie fideicomisară. Neîntrunirea condiţiilor în cazul când liberalităţile nu sunt succesive ci se realizează în acelaşi moment şi au obiect diferit.

Substituţia fideicomisară presupune două liberalităţi consecutive, succesive, având acelaşi obiect, dintre care prima este în favoarea instituitului şi se execută la decesul testatorului, iar cea de a doua în folosul substituitului şi se execută la moartea instituitului. Condiţiile substituţiei fideicomisare nu sunt întrunite când cele două liberalităţi nu sunt succesive ci...

Citeste mai mult...

Succesiuni. Certificat de calitate de moştenitor. Condiţii de emitere. Efecte

Succesiuni. Certificat de calitate de moştenitor. Condiţii de emitere. Efecte Legea nr. 36/1995, art. 84 C.civ., art.650 Potrivit dispoziţiilor art. 84 din Legea nr. 36/1995 se poate emite certificat de calitate de moştenitor dacă nu s-a făcut dovada existenţei unor bunuri în patrimoniul defunctului ori determinarea acestora necesită operaţii de...

Citeste mai mult...

Acceptarea tacită a moştenirii. Condiţii.

Acceptarea tacită a moştenirii. Condiţii. Nu constituie act de  acceptare al moştenirii faptul folosirii unui imobil proprietatea tabulară a defunctului, începând  cu o dată anterioară deschiderii moştenirii. Secţia civilă – Decizia civilă nr. 523/23 noiembrie 2007 Prin sentinţa civilă nr. 2090/2007, pronunţată de Judecătoria Petroşani, a fost admisă  acţiunea reclamantei...

Citeste mai mult...

Drept de succesiune. – Testament autentic.Actiune în anularea certificatului de mostenitor. Admisibilitate.

SECTIA CIVILA MIXTA      MATERIE  - Drept de succesiune. - Testament autentic. - Actiune în anularea certificatului de mostenitor. Admisibilitate. În cazul în care toti mostenitorii sunt prezenti în fata notarului si solicita eliberarea certificatului de mostenitor, recunoscându-si reciproc drepturile succesorale, consimtind la...

Citeste mai mult...