Cauta in aceasta categorie:

Prin sentinţa penală nr.1810/14.09.2006 pronunţată în dosarul nr. 11336/301/2006, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a trimis în baza art. 285 C.p.p. rap. la art. 279 alin.2 C.p.p. şi art. 197 al.2 C.p.p. cauza având ca obiect plângerea prealabilă fo…

Prin sentinta penala nr.1810/14.09.2006 pronuntata în dosarul nr. 11336/301/2006, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a trimis în baza art. 285 C.p.p. rap. la art. 279 alin.2 C.p.p. si art. 197 al.2 C.p.p. cauza având ca obiect plângerea prealabila formulata de partea vatamata E.O.A. împotriva inc. T.C. pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 180 al.2 C.p,...

Citeste mai mult...

Sinteza penala nr. 950/a/23.11.2006

Despăgubiri cuvenite persoanelor păgubite prin vătămare corporală ori deces. Angajarea răspunderii civile. Societate de asigurare. Răspundere. 1.Răspunderea civilă contractuală a asigurătorului pentru plata despăgubirilor cuvenite persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces ori prin avarierea sau distrugerea de bunuri are un caracter prioritar în raport cu răspunderea civilă delictuală a celui asigurat...

Citeste mai mult...

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Olt la data de 14.12.2006, reclamanta s.c. „Comat”S.A. a chemat în judecată pe pârâtul n.s. pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să fie obligat la plata sumei de 150.000 lei ron, reprezen…

Prin actiunea înregistrata pe rolul Tribunalului Olt la data de 14.12.2006, reclamanta S.C. „Comat”S.A. a chemat în judecata pe pârâtul N.S. pentru ca, prin hotarârea ce se va pronunta, sa fie obligat la plata sumei de 150.000 lei RON, reprezentând prejudiciul cauzat, cu cheltuieli de judecata. În...

Citeste mai mult...

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Olt la data de 14.12.2006, reclamanta S.C. „Comat”S.A. a chemat în judecată pe pârâtul N.S. pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să fie obligat la plata sumei de 150.000 lei RON, reprezentând p A

reclamanta S.C. „Comat”S.A. a chemat în judecata pe pârâtul N.S. pentru ca, prin hotarârea ce se va pronunta, sa fie obligat la plata sumei de 150.000 lei RON, reprezentând prejudiciul cauzat, cu cheltuieli de judecata. În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca în perioada aprilie – august 2004 pârâtul a îndeplinit functia de director comercial si, fara stirea si...

Citeste mai mult...

RAPORTAT LA PREVEDERILE ART. 2 ALIN. 2 DIN O.G. NR. 1/12.01.2006 POTRIVIT CĂRORA „SUMELE CARE FAC OBIECTUL PREVEDERILOR ART. 27 ALIN. 2 DIN LEGEA NR. 19/2000, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, AFERENTE PERIOADELOR ANTERIOARE DATEI DE 1.01.2006,

Pe parcursul judecăţii, reclamanta şi-a completat acţiunea, în sensul chemării în judecată, în calitate de pârâtă, în ceea ce priveşte capătul de cerere privind plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă a Casei de Asigurări de Sănătate. Motivându-şi acţiunea, reclamanta a arătat că în cadrul societăţii S.C. „P.” S.A. Dorohoi a avut loc o concediere colectivă,...

Citeste mai mult...

Aria de reglementare a OUG nr 34 2006 este strict stabilită de legiuitor iar organul administrativ jurisdictional are competenţa de soluţionare limitată la cadrul procesual instituit de respectivul act normativ

Excepţiile specifice de la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34 2006, republicată, prevăzute în mod expres în Secţiunea a 2-a, art. 243-248, justifică soluţia CNSC de respingere a contestaţiei formulate în legătură cu procedura de atribuire a contractelor vizate de excepţiile specifice, ca inadmisibilă.Aria de reglementare a O.U.G. nr. 34 2006, republicată, este strict stabilită de...

Citeste mai mult...

Prin acţiunea înregistrată la data de 27.06.2006, reclamantul A.C. a chemat în judecată pe pârâţii D.I. şi D.E., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să îi oblige pe pârâţi să lase în deplină proprietate şi posesie apartamentul cu 3 A

reclamantul A.C. a chemat în judecată pe pârâţii D.I. şi D.E., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să îi oblige pe pârâţi să lase în deplină proprietate şi posesie apartamentul cu 3 camere situat în Piteşti, str.Crinului nr.7, et.1, judeţul Argeş, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată, cu motivarea că a dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentului...

Citeste mai mult...

2. Individualizarea pedepsei Prin sent. Pen. Nr. 1359/14.06.2006 Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti l-a condamnat pe inculpatul B. B. În baza art.

2. Individualizarea pedepseiPrin sent. pen. nr. 1359/14.06.2006 Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti l-a condamnat pe inculpatul B. B. în baza art. 197 al. 2 lit. c C.p. cu aplicarea 37 lit. b C.p. la o pedeapsa de 5 ani si 8 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de viol în stare de recidiva postexecutorie, iar în baza...

Citeste mai mult...

2. Individualizarea pedepsei Prin sent. pen. nr. 1359/14.06.2006 Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti l-a condamnat pe inculpatul B. B. în baza art. 197 al. 2 lit. c C.p. cu aplicarea 37 lit. b C.p. la o pedeapsă de 5 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârş

Prin sent. pen. nr. 1359/14.06.2006 Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti l-a condamnat pe inculpatul B. B. în baza art. 197 al. 2 lit. c C.p. cu aplicarea 37 lit. b C.p. la o pedeapsa de 5 ani si 8 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de viol în stare de recidiva postexecutorie, iar în baza art.192 al...

Citeste mai mult...

1. Aprecierea materialului probator Prin sent. pen. nr. 1181/25.05.2006 Judecătoria Sector 3 Bucureşti a achitat pe inculpatul N.D. în baza art. 11 alin. 1 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1 lit. a C.p.p. pentru infracţiunea de furt calificat

Prin sent. pen. nr. 1181/25.05.2006 Judecatoria Sector 3 Bucuresti a achitat pe inculpatul N.D. în baza art. 11 alin. 1 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1 lit. a C.p.p. pentru infractiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1- 209 alin. 1 lit. a C.p. În motivare, instanta a retinut...

Citeste mai mult...