Cauta in aceasta categorie:

Procedura insolventei. Cererea de angajare a raspunderii administratorilor pentru acoperirea diferentei de pasiv. Raspundere civila delictuala. Conditii.

Procedura insolventei. Cererea de angajare a raspunderii administratorilor pentru acoperirea diferentei de pasiv. Raspundere civila delictuala. Conditii. Raspunderea persoanelor implicate in conducerea,supravegherea sau activitatea debitorului, daca au comis una sau mai multe fapte ilicite dintre cele enumerate limitativ de lege, ca natura juridica este o raspundere civila delictuala. Raspunderea persoanelor implicate in...

Citeste mai mult...

Insolventa. Angajarea raspunderii administratorilor. Termenul limita în care trebuie sa fie cunoscute persoanele carora le-ar fi imputabila starea de insolventa.

Insolventa. Angajarea raspunderii administratorilor. Termenul limita în care trebuie sa fie cunoscute persoanele carora le-ar fi imputabila starea de insolventa. Termenul limita în care trebuiau sa fie cunoscute persoanele carora le-ar fi imputabila starea de insolventa este cel stabilit de judecatorul sindic pentru depunerea raportului privind cauzele si împrejurarile care au dus la...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Răspunderea administratorilor. Stabilire în sarcina administratorului statutar şi în cea a administratorului de fapt.

Folosirea bunurilor societăţii în interesul propriu sau al altor persoane Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, 8566 din 16 septembrie 2013 Prin sentinţa civilă nr.3490 din 26.09.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, a fost admisă cererea precizată formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei SC P. SRL, H.B.I....

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Răspunderea administratorilor. Continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetare de plăţi

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, decizia nr. 7979 din 2 septembrie 2013 Prin sentinţa civilă nr.561 din 15.03.2013 pronunţată de Tribunalul Bistriţa Năsăud, a fost respinsă ca neîntemeiată excepţia prescrierii dreptului la acţiune ridicată de pârâtul H.I.. A fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea în răspundere patrimonială...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Răspunderea administratorilor. Folosirea bunurilor societăţii în interes personal. Neţinerea contabilităţii

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, 7962 din 10 iulie 2013 Prin sentinţa civilă nr. 4173 din 13.11.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj s-a admis cererea formulată de lichidatorul judiciar C.I.I. D.A. în contradictoriu cu pârâţii D.V. şi R.A.V.. Au fost obligaţi pârâţii în solidar la plata...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Răspunderea administratorilor. Respingerea cererii lichidatorului.

Utilizarea de către administratorul statutar a bunurilor aparţinând debitoarei în interes personal nu a constituit factorul determinant în ajungerea societăţii în stare de Curtea de Apel Cluj, Secţia a Il-a civilă, de administrativ şi fiscal, decizia nr. 8246 din 2 septembrie 2013 Prin sentinţa civilă nr.839 din 19.03.2013, a Tribunalului Specializat Cluj...

Citeste mai mult...

Insolvenţă. Răspunderea administratorilor în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006. Administratori de fapt. Administrator statutar. Cesiuni de părţi sociale

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, decizia nr. 9389 din 4 octombrie 2013 Prin sentinţa civilă nr. 1209 din 04.03.a Tribunalului Sălaj în baza art.138 alin.1 lit. a şi d din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, s-a admis cererea lichidatorului judiciar soc. prof. I. IPURL şi au...

Citeste mai mult...

Angajarea răspunderii patrimoniale a administratorilor debitoarei. Existenţa unei persoane care a putut angaja societatea în raporturi comerciale. Necesitatea ca judecătorul-sindic să se pronunţe asupra cererii de chemare/introducere în judecată a acelei

În condiţiile în care din probele administrate în cauză rezultă că alături de administratorii statutari ai debitoarei a avut acces la activitatea societăţii şi o altă persoană, care în temeiul mandatului acordat a fost în măsură să angajeze societatea în diverse raporturi comerciale, este necesar ca în soluţionarea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale...

Citeste mai mult...

Insolvenţă. Antrenarea răspunderii patrimoniale a administratorilor debitorului. Folosirea bunurilor societăţii în beneficiul personal sau al altor persoane

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, decizia nr. 654 din 30 ianuarie 2012 Prin sentinţa civilă nr.3847 din 15 iunie 2011 pronunţată de Tribunalul Sălaj a fost admisă acţiunea formulată de lichidatorul judiciar I.I. SPRL, şi continuată de I. IPURL, reprezentantul debitoarei SC C.C. SRL societate în...

Citeste mai mult...

Natura juridică a acţiunii în răspundere a administratorilor societăţilor comerciale

Întrucât obligaţiile şi răspunderile administratorilor societăţilor comerciale instituite de dispoziţiile art. 72 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată fac trimitere la reglementările referitoare la mandat cât şi la dispoziţiile speciale prevăzute de lege, acţiunea în răspundere a administratorilor are o natură complexă, putând fi atât contractuală, mai ales faţă de societate, când rezultă din...

Citeste mai mult...

Răspunderea administratorilor.

Nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.138 din Legea nr.85/2006 pentru antrenarea răspunderii dacă pârâtul nu se încadrează în categoria persoanelor enumerate de dispoziţia legală menţionată şi dacă nu există legătură de cauzalitate între fapta săvârşită şi ajungerea societăţii în stare de . Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de administrativ şi fiscal, decizia...

Citeste mai mult...

Reorganizare judiciară şi faliment. Angajarea răspunderii administratorilor ulterior încheierii procedurii. Inadmisibilitate. Faliment

Legea nr. 64/1995 republicată art. 137 Angajarea răspunderii administratorilor potrivit art. 124, în prezent 137, din Legea nr. 64/1995 poate fi realizată numai în cadrul procedurii de reorganizare judiciară şi faliment. Curtea de Apel Timişoara, secţia comercială şi de administrativ, decizia nr. 1799 din 21 septembrie 2005 Prin sentinţa civilă nr. 10/S din...

Citeste mai mult...

Reorganizare judiciară şi faliment. Angajarea răspunderii administratorilor ulterior închiderii procedurii. Faliment

Legea nr. 64/1995 republicată – art. 135, art. 137, art. 138 Cererea privind antrenarea răspunderii administratorilor nu poate fi formulată şi soluţionată decât anterior hotărârii de închidere a procedurii. Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială şi de administrativ, decizia nr. 250/R din 7 martie 2006 Prin sentinţa civilă nr. 101/S din 17 noiembrie...

Citeste mai mult...

Insolventa. Angajarea raspunderii administratorilor. Termenul limita în care trebuie sa fie cunoscute persoanele carora le-ar fi imputabila starea de insolventa. Societăţi comerciale

Termenul limita în care trebuiau sa fie cunoscute persoanele carora le-ar fi imputabila starea de insolventa este cel stabilit de judecatorul sindic pentru depunerea raportului privind cauzele si împrejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa a debitorului iar, în absenta acestui termen, termenul de 60 de zile de la desemnarea practicianului în insolventa. Prin...

Citeste mai mult...

Procedura insolventei. Cererea de angajare a raspunderii administratorilor pentru acoperirea diferentei de pasiv. Raspundere civila delictuala. Conditii. Societăţi comerciale

Raspunderea persoanelor implicate in conducerea,supravegherea sau activitatea debitorului, daca au comis una sau mai multe fapte ilicite dintre cele enumerate limitativ de lege, ca natura juridica este o raspundere civila delictuala. Aceasta interpretare priveste inclusiv situatia in care cererea este indreptata impotriva administratorului societatii, raspunderea antrenata in temeiul Legii insolventei, excedand mandatului acordat in...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Cerere de antrenare a răspunderii administratorilor. Rolul activ al judecătorului-sindic. Limite Faliment

Legea nr. 85/2006, art. 138 C.proc.civ., art. 129 Invocarea de către recurentă a dispoziţiilor art. 129 din nu poate duce la concluzia, cum greşit aceasta sugerează în motivele de recurs, că în virtutea rolului activ instanţa de judecată s-ar putea substitui părţilor şi, prin urmare, ar fi fost obligată să dispună şi să...

Citeste mai mult...

Răspunderea administratorilor debitorului aflat în procedura reglementată de Legea nr. 64/1995 Faliment

Creditorii SC B.I.SA şi AFP au chemat în judecată pe SM şi DM, administratori ai debitorului aflat în procedură pentru antrenarea răspunderii materiale a acestora, întrucât nu au ţinut o conform legii, şi nu au depus la dosar actele prevăzute de lege, deşi au fost somaţi. Prin sentinţa nr.29 din 14 ianuarie 2004, pronunţată...

Citeste mai mult...

Faliment . Răspundere solidară a administratorilor . Insolvenţă creată prin omisiune urmărire creanţe Faliment

Creditoarea D.G.F.P. Mures a formulat recurs împotriva hotarârii judecatorului sindic. Analizând hotarârea atacata prin prisma motivelor invocate, prevederilor art. 3041 Cod procedura civila, instanta a constatat ca recursul creditoarei este fondat din urmatoarele considerente: Din analiza situatiei financiar-contabile a firmei debitoare depusa de lichidatorul judiciar SC C. C. SRL la fila 133 dosar fond vol.I, în ceea...

Citeste mai mult...

Societate in nume colectiv. Revocarea administratorilor numiţi prin contractul de societate şi modificarea remuneraţiei lor. Condiţii.

în cazul administratorilor numiţi prin contractul de societate, revocarea din funcţie şi modificarea remuneraţiei, pot fi hotărâte doar de unanimitatea asociaţilor şi nu de asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social. Secţia Comercială, decizia nr. 4109 din 12 noiembrie 1998. Tribunalul a admis cererea formulată de reclamanta H.S., astfel cum a fost restrânsă, împotriva pârâţilor O.O.,...

Citeste mai mult...