Cauta in aceasta categorie:

Sancţiune disciplinară funcţionar public cu statut special conf. Leg. 293/2004, nerespectarea condiţiilor specifice de aplicare a procedurii şi modalităţii de sancţionare

Prin cererea înregistrată sub nr. 665/91/2007, la Tribunalul Vrancea, Sindicatul Naţional al Lucrătorilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor în calitate de reprezentant legal al Grupei Sindicale din Penitenciarul de Maximă Siguranţă Focşani,a solicitat obligarea Penitenciarului de Maximă Siguranţă Focşani, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Ministerul Justiţiei obligarea la plata către membrii de sindicat a...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. abatere disciplinară. recunoaşterea prin notă explicativă a stării de fapt de către contestator. necuprinderea motivelor de către angajator în decizia de sancţionare. neincidenţa dispoziţiilor art.268 alin.2 lit.c codul muncii în a…

LITIGIU DE MUNCĂ. ABATERE DISCIPLINARĂ. RECUNOAŞTEREA PRIN NOTĂ EXPLICATIVĂ A STĂRII DE FAPT DE CĂTRE CONTESTATOR. NECUPRINDEREA MOTIVELOR DE CĂTRE ANGAJATOR ÎN DECIZIA DE SANCŢIONARE. NEINCIDENŢA DISPOZIŢIILOR ART.268 ALIN.2  LIT.C CODUL MUNCII ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE. Art.268 alin.2  lit.c Codul muncii. Faptele fiind...

Citeste mai mult...

Dreptul muncii. Abatere disciplinară. Termenul de aplicare al sancţiunii disciplinare. Nulitatea deciziei de sancţionare disciplinară pentru neindicarea prevederilor din statutul personal, regulamentul intern ori contractul colectiv de muncă aplicabi…

Dreptul muncii. Abatere disciplinară. Termenul de aplicare al sancţiunii disciplinare. Nulitatea deciziei de sancţionare disciplinară pentru neindicarea prevederilor din statutul personal, regulamentul intern ori contractul colectiv de muncă aplicabil, ce au fost încălcate de către salariat C.muncii, art. 268 alin. (1) (2) lit. b) Art. 268 alin. (1) din Codul Muncii...

Citeste mai mult...

Funcţionar public. Decizie sancţiune disciplinară. Neindividualizarea „neglijenţelor” ce i se impută. Consecinţe

Funcţionar public. Decizie sancţiune disciplinară. Neindividualizarea „neglijenţelor” ce i se impută. Consecinţe  Sintagma folosită de organul administrativ în decizia de sancţionare privind „neglijenţa repetată în soluţionarea lucrărilor”, fără individualizarea acestora, a intervalului de timp când s-au consumat şi a motivelor pentru care s-au înlăturat apărările funcţionarului public, sunt de natură a conduce la...

Citeste mai mult...

Contestaţie împotriva deciziei de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Neacordare preaviz. Individualizarea sancţiunii.

În cauză, s-a concluzionat în mod corect sub aspectul vinovăţiei şi gravităţii celor două abateri disciplinare săvârşite de reclamantă, iar faţă de împrejurarea că una dintre acestea se situează chiar la limita infracţionalităţii, nu este întemeiată nici susţinerea potrivit căreia sancţiunea aplicată ar fi excesivă şi disproporţionată în raport de criteriile de individualizare prevăzute...

Citeste mai mult...

Sancţiune disciplinară

Descrierea faptei care constituie abatere disciplinară trebuie făcută în mod concret şi precis şi nu generic, indicându-se împrejurările concrete de producere. Legiuitorul a impus angajatorului să descrie fapta ce constituie abatere disciplinară pentru ca salariatul să poată să-şi formuleze apărarea în raport de elementele concrete care i se impută, iar pe de altă...

Citeste mai mult...

Funcţionar public. Sancţiune disciplinară. Nelegalitate.

Funcţionar public. Sancţiune disciplinară. Nelegalitate. H.G. nr. 1210/2003 – art. 35 alin. 2 lit. a Este nulă absolut decizia de sancţionare disciplinară a unui funcţionar public care nu conţine descrierea abaterii disciplinare, conform art. 35 alin. 2 lit. a din H.G. nr. 1210/2003. Curtea de Apel Timişoara, Secţia contencios administrativ şi...

Citeste mai mult...

Sancţiune disciplinară în baza legii 360/2002.efectuarea cercetării prealabile. asimilarea cercetării prealabile a raportului de inspecţie efectuată de corpul de control al ministrului.

SANCŢIUNE DISCIPLINARĂ ÎN BAZA LEGII 360/2002.EFECTUAREA CERCETĂRII PREALABILE. ASIMILAREA CERCETĂRII PREALABILE A RAPORTULUI DE INSPECŢIE EFECTUATĂ DE CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI. Prin sentinţa civilă 139/2005 s-a admis acţiunea reclamantului şi a fost anulată dispoziţia 4048/23.02.2005 emisă de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi s-a dispus radierea sancţiunii disciplinare. Pentru a pronunţa...

Citeste mai mult...

Contestaţie împotriva deciziei de  sancţionare disciplinară

Art. 248, al. 1, lit. a, Codul Muncii, - art. 252, al.2, lit. a, b Codul Muncii. Descrierea faptei presupune menţionarea aspectelor care o individualizează, respectiv în ce constă, modalitatea în care s-a comis, în raport cu care să se poată verifica temeinicia celor reţinute în sarcina angajatului. Astfel, în lipsa unor asemenea...

Citeste mai mult...

Termen de preaviz. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă în perioada de preaviz.

Asupra apelului de faţă: Constată că prin cererea de chemare în judecată, contestatorul R.A. a solicitat, în contradictoriu cu intimata S.C. S.P.I.  S.R.L., anularea Deciziei nr. 2.375/01.04.2014 de încetare a contractului individual de muncă emisă de către intimată, obligarea pârâtei la plata de despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte...

Citeste mai mult...

Avertismentul ca sancţiune disciplinară – art. 263 alin.2, art. 264 alin. 1 lit. a Codul muncii;art. 252 alin.1 şi 2 Codul muncii

                În cazul aplicării sancţiunii disciplinare cu avertisment, nu este necesară parcurgerea etapei cercetării disciplinare. Fiind vorba de sancţiunea cea mai uşoară, dreptul la apărare invocat de contestatoare se exercită direct pe calea contestaţiei.                 Asupra apelului de faţă; Constată că prin sentinţa civilă nr. 1083/9 iulie 2014, Tribunalul Braşov a respins contestaţia formulată şi...

Citeste mai mult...

Nulitatea deciziei de sancţionare disciplinară – art. 89 alin. 1 din Legea nr. 567/2004;  art. 252 alin.1 din Codul muncii.

               Exprimarea concisă a deciziei nu echivalează cu lipsa elementelor esenţiale referitoare la  motivele pentru care au fost înlăturate apărările, de natură să atragă sancţiunea nulităţii. Instanţa de fond a neglijat în analiza sa starea de fapt pe care contestatoarea nu o neagă. Potrivit art. 89 alin.1 din Legea nr. 567/2004, aplicarea sancţiunii s-a realizat...

Citeste mai mult...

Funcţionar public. Decizie sancţiune disciplinară. Neindividualizarea neglijenţelor” ce i se impută. Consecinţe

Funcţionar public. Decizie sancţiune disciplinară. Neindividualizarea neglijenţelor" ce i se impută. ConsecinţeSintagma folosită de organul administrativ în decizia de sancţionare privind neglijenţa repetată în soluţionarea lucrărilor", fără individualizarea acestora, a intervalului de timp când s-au consumat şi a motivelor pentru care s-au înlăturat apărările funcţionarului public, sunt de natură a conduce la nulitatea deciziei de...

Citeste mai mult...

Sancţiune disciplinară – sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură cu excepţia celei prevăzute de art.264 ali.1 Lit.A (avertismentul scris) nu poate fi

Cercetarea prealabilă, ascultarea salariatului şi verificarea susţinerilor sale înainte de a i se aplica sancţiunea disciplinară constituie o condiţie esenţială a cărei aducere la îndeplinire este obligatorie, deoarece sancţiunea disciplinară poate fi aplicată numai dacă cerinţa legii a fost satisfăcută, prevederea legală respectivă având caracterul unei măsuri de protecţie în scopul de a preveni aplicarea...

Citeste mai mult...

LITIGIU DE MUNCĂ. ABATERE DISCIPLINARĂ. RECUNOAŞTEREA PRIN NOTĂ EXPLICATIVĂ A STĂRII DE FAPT DE CĂTRE CONTESTATOR. NECUPRINDEREA MOTIVELOR DE CĂTRE ANGAJATOR ÎN DECIZIA DE SANCŢIONARE.

LITIGIU DE MUNCĂ. ABATERE DISCIPLINARĂ.RECUNOAŞTEREA PRIN NOTĂ EXPLICATIVĂ A STĂRIIDE FAPT DE CĂTRE CONTESTATOR. NECUPRINDEREAMOTIVELOR DE CĂTRE ANGAJATOR ÎN DECIZIA DESANCŢIONARE. NEINCIDENŢA DISPOZIŢIILOR ART.268ALIN.2 LIT.C CODUL MUNCII ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE. Art.268 alin.2 lit.c Codul muncii. Faptele fiind recunoscute de către contestator, în modcorect decizia de sancţionare nu cuprinde motivele pentru care aufost înlăturate apărările formulate de salariat,...

Citeste mai mult...

Răspunderea disciplinară a salariaţilor.

Stabilirea unei norme de încasări în tren în sarcina şefilor de tren şi sancţionarea acestora pentru nerealizarea normei sunt practici ilegale, atât timp cât nu s-a făcut dovada că salariaţii nu şi-au respectat îndatoririle de serviciu. Decizia civilă nr. 869/R din 15.12.2008 a Curţii de Apel GalaţiPrin sentinţa civilă nr. 1140/22.09.2008 Tribunalul Galaţi a respins ca...

Citeste mai mult...

DECIZIE DE SANCŢIONARE DISCIPLINARĂ. LIPSA CALITĂŢII PROCESUALE PASIVE A ANGAJATORULUI. NERESPECTAREA PREVEDERILOR ART. 267 ALIN. 1 ŞI 268 ALIN. 2 LIT. C DIN CODUL MUNCII.

Prin sentinţa nr. 352 din 27.02.2008 a Tribunalului Botoşani - Secţia civilă, a fost admisă contestaţia formulată de contestatoarea A.V. în contradictoriu cu intimata Regia Naţională a Pădurilor Romsilva" - prin Direcţia silvică şi s-a constatat nulitatea deciziei nr. 332 din 3.12.2007 emisă de intimată. Instanţa de fond a reţinut, motivat, că în cauză unitatea emitentă...

Citeste mai mult...

CONCEDIERE DISCIPLINARĂ A CONTRACTULUI DE MUNCĂ. ABATERI DISCIPLINARE SĂVÂRŞITE DE SALARIAT ÎN CONCEDIUL DE ODIHNĂ

Prin sentinţa nr. 507 din 19.03.2008 a Tribunalului Suceava - Secţia civilă, s-a admis acţiunea reclamantului I.V. în contradictoriu cu pârâtul I.J.P.F. Suceava. S-a anulat decizia nr. S.L. 712.669 din 21.09.2007 emisă de pârât. S-a dispus reintegrarea reclamantului în funcţia avută anterior emiterii deciziei. S-a dispus reintegrarea reclamantului în funcţia avută anterior emiterii deciziei. A fost obligat pârâtul să...

Citeste mai mult...

Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Nerespectarea prevederilor art. 267 din Codul muncii. Decizie lovită de nulitate absolută.

Potrivit art. 267 din Codul muncii, sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări prealabile. În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. În speţă,...

Citeste mai mult...