Cauta in aceasta categorie:

Închidere procedură conform art. 131 din Legea insolvenţei

Închidere procedură conform art. 131 din Legea insolvenţei fără a fi promovată acţiune în răspunderea administratorului debitorului. Rolul activ al judecătorului sindic . Se reţine că  lichidatorul  nu a promovat acţiune în temeiul art. 138 alin.1 din Legea insolvenţei, că  nu s-a promovat cerere în condiţiile reglementate de art. 138 alin.3 din legea...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii întemeiată pe bilete la ordin. Invocarea de către debitoare, pe calea contestaţiei prevăzute de articolul 33 alin. 2 din legea nr.85/2006, a unor apărări privitoare la lipsa mandatului semnatar…

DECIZIA COMERCIALĂ NR.495 DIN 19  MARTIE 2009 IREVOCABILĂ. CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA A V A COMERCIALĂ Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii întemeiată pe bilete la ordin. Invocarea de către debitoare, pe calea contestaţiei prevăzute de articolul 33 alin. 2 din legea nr.85/2006, a unor apărări...

Citeste mai mult...

Apel suspendat ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei. Consecinţele închiderii acestei proceduri judiciare

Apel suspendat ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei. Consecinţele închiderii acestei proceduri judiciare - Codul de procedură civilă: art. 161 - Legea nr. 86/2006: art. 36 Societăţile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române, ceea ce înseamnă că, după îndeplinirea formalităţilor de constituire, în condiţiile legii, societatea comercială este...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. închiderea procedurii insolvenţei în temeiul art.132 alin.2 din legea nr.85/2006. -art.132 alin.2 din Legea nr.85/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. ÎNCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI ÎN TEMEIUL ART.132 ALIN.2 DIN LEGEA NR.85/2006. -art.132 alin.2 din Legea nr.85/2006. Potrivit art. 132 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 “O procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanţe în condiţiile art.75 (1) din Legea nr.85/2006. Interpretarea greşită a tezei finale.

Procedura insolvenţei. Contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanţe în condiţiile art.75 (1) din Legea nr.85/2006. Interpretarea greşită a tezei finale. Legea nr.85/200: art.73, art.75 Teza finală a articolului 75 (1) din Legea nr.85/2006, ce a stat la...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Contestaţie la tabelul de creanţe. Existenţa unei hotărâri judecătoreşti irevocabile anterioare. Consecinţe. Cerere de acoperire de către practician a prejudiciului cauzat creditorilor

Procedura insolvenţei. Contestaţie la tabelul de creanţe. Existenţa unei hotărâri judecătoreşti irevocabile anterioare. Consecinţe. Cerere de acoperire de către practician a prejudiciului cauzat creditorilor Legea nr. 85/2006, art. 11, art. 22, art. 73, art. 121, art. 123 Având în vedere că instanţa de control judiciar, în urma admiterii unui alt recurs al...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Atribuţiile administratorului judiciar.

Procedura insolvenţei. Atribuţiile administratorului judiciar.  În considerarea dispoziţiilor articolului 20 din Legea nr. 146/1997 şi a articolului  67  din Legea nr. 85/2006 administratorul judiciar propune judecătorului-sindic anularea declaraţiei de creanţă, instanţa fiind cea care aplică sancţiunea.  -  Articolul 67  din Legea nr.85/2006.  Dispoziţiile art.67 alin.1 din legea nr.85/2006 care stabilesc că...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. procedura insolvenţei. confirmare propunerii administratorului judiciar de prelungire a planului de reorganizare al debitoarei. -art.95 alin.3 şi 4 din Legea nr.85/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. PROCEDURA INSOLVENŢEI. CONFIRMARE PROPUNERII ADMINISTRATORULUI JUDICIAR DE PRELUNGIRE A PLANULUI DE REORGANIZARE AL DEBITOAREI. -art.95 alin.3 şi 4 din Legea nr.85/2006. Legiuitorul a prevăzut la articolul 95 alin.3 şi 4  din Legea nr.85/2006 că...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. procedura insolvenţei. confirmare plan de reorganizare. necercetarea fondului cauzei de către judecătorul sindic. casare cu trimitere. -art.101 lit.e din Legea nr.85/2006 ; -art.95 din Legea nr.85/2006; -art.3…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. PROCEDURA INSOLVENŢEI. CONFIRMARE PLAN DE REORGANIZARE. NECERCETAREA FONDULUI CAUZEI DE CĂTRE JUDECĂTORUL SINDIC. CASARE CU TRIMITERE. -art.101 lit.e din Legea nr.85/2006 ; -art.95  din Legea nr.85/2006; -art.312 alin.1 şi 5 teza...

Citeste mai mult...

Comercial.Procedura insolvenţei

Curtea de  Apel  Timisoara, având în vedere caracterul litigios al pretentiilor precuniare ridicate de creditoare cu privire la contravaloarea lucrarilor pretins executate, a retinut ca:,, nu revine judecatorului sindic si nici  instantei de recurs, în cadrul judiciar limitat al cauzelor de insolventa, sa cerceteze raporturile juridice fundamentale existente între partile litigante, pentru a descoperi...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. procedura insolvenţei. contestaţie împotriva deciziei judecătorului sindic de desemnare a administratorului judiciar al debitoarei. -art.19 alin.21 din Legea nr.85/2006 ; -art.11 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. PROCEDURA INSOLVENŢEI. CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA DECIZIEI JUDECĂTORULUI SINDIC DE DESEMNARE A ADMINISTRATORULUI JUDICIAR AL DEBITOAREI. -art.19 alin.21 din Legea nr.85/2006 ; -art.11 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006; -art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006....

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Efectele închiderii procedurii.

 Procedura insolvenţei. Efectele închiderii procedurii.         De la data rămânerii irevocabile a sentinţei de închidere a procedurii insolvenţei judecătorul sindic se consideră dezînvestit, sau altfel spus, descărcat de orice îndatoriri ori responsabilităţi decurgând din calitatea sa de judecător sindic căruia i-a fost repartizată aleatoriu cauza având...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Creditor îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei.

Procedura insolvenţei. Creditor îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei.  Împrejurarea că împotriva tabelului preliminar de creanţe creditoarea a formulat contestaţie nu are relevanţă în cauză atâta timp cât la momentul desfăşurării adunării creditorilor (21.05.2012) aceasta nu era înscrisă pe tabelul de creanţe, astfel că nu era creditor îndreptăţit la acel moment să participe...

Citeste mai mult...

Taxe judiciare de timbru. Procedura insolvenţei

Taxe judiciare de timbru. Procedura insolvenţei În acţiunile, cererile şi contestaţiile introduse în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare şi al O.G. nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004, participanţii datorează taxa judiciară...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Atragerea răspunderii personal patrimonială a persoanelor menţionate în articolul 138 alin.1 din Legea nr.85/2006.

Procedura insolvenţei. Atragerea răspunderii personal patrimonială a persoanelor menţionate în articolul 138 alin.1 din Legea nr.85/2006.  Art.138 alin. (1) nu instituie o prezumţie a vinovăţiei şi a legăturii de cauzalitate dintre fapta ilicită şi insolvenţă, întrucât aceasta ar însemna o îndepărtare nejustificată de litera şi spiritul Codului civil, care instituie sarcina probei asupra...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. procedura insolvenţei. contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor debitoarei. -art.72 alin.1 din Legea nr.85/2006 ; -art.41 alin.2 din Legea nr.85/2006; -art.65 alin.1 din Legea nr.85/2006; -art.76 alin.1 …

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. PROCEDURA INSOLVENŢEI. CONTESTAŢIE LA TABELUL PRELIMINAR AL CREANŢELOR DEBITOAREI. -art.72 alin.1 din Legea nr.85/2006 ; -art.41 alin.2 din Legea nr.85/2006; -art.65 alin.1 din Legea nr.85/2006; -art.76 alin.1 din Legea nr.85/2006;...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. procedura insolvenţei. antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere ale societăţii debitoare. -art.138 li.d din Legea nr.85/2006 ; -art.28 din Legea nr.85/2006; -art.129 alin.1 teza ii Cod procedură c…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. PROCEDURA INSOLVENŢEI. ANTRENAREA RĂSPUNDERII MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE ALE SOCIETĂŢII DEBITOARE. -art.138 li.d din Legea nr.85/2006 ; -art.28 din Legea nr.85/2006; -art.129 alin.1 teza II Cod procedură civilă. În conformitate...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Executarea silită împotriva persoanelor prevăzute la articolul 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006

Procedura insolvenţei. Executarea silită împotriva persoanelor prevăzute la articolul 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 Textul legal are în vedere ipoteza în care, urmare a admiterii de către instanţă a acţiunii în răspundere întemeiată pe dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006, persoanele responsabile de cauzarea stării de insolvenţă a debitorului persoană...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Deschiderea procedurii.

Procedura insolvenţei. Deschiderea procedurii. Este inadmisibila o cerere de interventie principala formulata de creditor in dosarul pornit la initiativa debitorului pentru deschiderea procedurii insolventei care sa constituie singular temeiul declansarii acestei proceduri. (CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA A VI-A CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ NR. 772 din 12.04.2013) Prin sentinţa civilă...

Citeste mai mult...