Cauta in aceasta categorie:

Egea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Cererea de autorizare a comitetului creditorilor de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege.

Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Cererea de autorizare a comitetului creditorilor de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege. Scopul reglementarii aduse prin Legea nr.85/2006 atunci cand vorbeste despre comitetul creditorilor ca entitate, este acela de a asigura un for decizional consistent, format, potrivit art. 16 din Legea nr.85/2006 din 3...

Citeste mai mult...

Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Actiunea comitetului creditorilor de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege. Recurs formulat în nume propriu de reprezentantul comitetului creditorilor. Exceptia lipsei calitatii p…

Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Actiunea comitetului creditorilor de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege. Recurs formulat în nume propriu de reprezentantul comitetului creditorilor. Exceptia lipsei calitatii procesuale active a recurentei. Potrivit art. 294 C.proc.civ., inclus in materia "judecata apelului", la care art. 316 face trimitere, în calea de atac nu...

Citeste mai mult...

Procedura insolventei. Cererea de angajare a raspunderii administratorilor pentru acoperirea diferentei de pasiv. Raspundere civila delictuala. Conditii.

Procedura insolventei. Cererea de angajare a raspunderii administratorilor pentru acoperirea diferentei de pasiv. Raspundere civila delictuala. Conditii. Raspunderea persoanelor implicate in conducerea,supravegherea sau activitatea debitorului, daca au comis una sau mai multe fapte ilicite dintre cele enumerate limitativ de lege, ca natura juridica este o raspundere civila delictuala. Raspunderea persoanelor implicate in...

Citeste mai mult...

Legea procedurii insolventei – contestatie împotriva masurii de înscriere în tabelul preliminar al creditorului debitoarei.

Art.65 din Legea nr.85/2006 Art.968 Cod civil, art.967 Cod civil Prin cererea din data de 23.06.2009, creditoarea C.F.S.P. a formulat contestatie împotriva masurii de înscriere de catre administratorul judiciar în tabelul preliminar al creditorilor debitoarei SC V.B.A. a creantei depuse de catre creditoarea SC A.I. SRL în cuantum de 9.080.005,72 lei solicitând...

Citeste mai mult...

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Contestatie formulata împotriva respingerii cererii de înscriere a actualizarii declaratiei de creanta. Tardivitatea formularii contestatiei creditorului întemeiata pe dispozitiile art. 73 din lege.

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Contestatie formulata împotriva respingerii cererii de înscriere a actualizarii declaratiei de creanta. Tardivitatea formularii contestatiei creditorului întemeiata pe dispozitiile art. 73 din lege. - Legea nr.85/2006, art. 73 Prin recursul formulat recurenta DVBL SECTOR 2 critica neînscrierea în tabelul obligatiilor debitoarei a declaratiei sale de creanta...

Citeste mai mult...

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Cererea de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege formulata de lichidatorul judiciar. Recurs formulat de catre un creditor. Exceptia lipsei calitatii procesuale active a recurent…

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Cererea de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege formulata de lichidatorul judiciar. Recurs formulat de catre un creditor. Exceptia lipsei calitatii procesuale active a recurentei. - Legea nr.85/2006 În raport de dispozitiile art.294 si 316 Cod procedura civila, în calea de atac nu se...

Citeste mai mult...

Procedura insolventei. Raspunderea patrimoniala a organelor de conducere reglementata de prevederile art.138 din Legea nr.85/2006. Locul citarii fostilor administratori statutari.

Procedura insolventei. Raspunderea patrimoniala a organelor de conducere reglementata de prevederile art.138 din Legea nr.85/2006. Locul citarii fostilor administratori statutari.  - Legea nr.85/2006, art.7 alin.1, teza a II-a, art.31, art.90,92 Cod procedura civila Potrivit dispozitiilor art.90, 92 Cod  procedura civila cu referire la art.7 alin.1, teza a II-a, art.31 din Legea 85/2006...

Citeste mai mult...

Î Procedura insolventei. Formulare contestatie de catre debitoare si depunere de înscrisuri cu set pentru comunicare creditoarei. Necomunicarea contestatiei si înscrisurilor creditoarei. Neexercitarea rolului activ de catre judecatorul sindic.

Procedura insolventei. Formulare contestatie de catre debitoare si depunere de înscrisuri cu set pentru comunicare creditoarei. Necomunicarea contestatiei si înscrisurilor creditoarei. Neexercitarea rolului activ de catre judecatorul sindic. - Legea nr.85/2006, art. 129 Cod procedura civila ; Pentru aflarea adevarului în cauza, judecatorul sindic trebuia sa acorde creditoarei posibilitatea de a...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesionisti. Procedura insolventei. Capitalizarea dobânzii. Inadmisibilitate, în lipsa unei conventii speciale încheiate în acest sens.

SECTIA A II – A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL. RECURS LITIGII CU PROFESIONISTI. Procedura insolventei. Capitalizarea dobânzii. Inadmisibilitate, în lipsa unei conventii speciale încheiate în acest sens. - Art. 8 (2) din O.G. nr. 9/ 2000 Decizia nr. 325/ C/ 04. 11. 2014 a Sectiei a II –a...

Citeste mai mult...

Apel. Procedura insolventei. Contestatie la tabelul preliminar de creante si la tabelul preliminar modificat de creante. Imposibilitatea analizarii, pe calea contestatiei la tabelul preliminar de creante, a incidentei prevederilor art. 117-118 din Legea n

SECTIA A II – A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Apel. Procedura insolventei. Contestatie la tabelul preliminar de creante si la tabelul preliminar modificat de creante. Imposibilitatea analizarii, pe calea contestatiei la tabelul preliminar de creante, a incidentei prevederilor art. 117-118 din Legea nr. 85/2006, pentru o asemenea analiza fiind deschisa calea...

Citeste mai mult...

Procedura insolventei . Apel. Procedura insolventei. Posibilitatea invocarii nulitatii relative a unui contract pe calea contestatiei la tabelul preliminar de creante, ca exceptie sau aparare, si obligatia instantei de a o analiza

PROCEDURA INSOLVENTEI . Apel. Procedura insolventei. Posibilitatea invocarii nulitatii relative a unui contract pe calea contestatiei la tabelul preliminar de creante, ca exceptie sau aparare, si obligatia instantei de a o analiza - art. 124 alineat 1 din Noul Cod de procedura civila Decizia nr. 261/A din 15.10.2015 Dosar...

Citeste mai mult...

Procedura insolventei. Cerere privind închiderea procedurii formulata de lichidatorul judiciar, dupa aprobarea raportului final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite si când fondurile nereclamate au fost depuse…

Legea 85/2006 art.132 alin.2, Procedura insolventei se finalizeaza prin sentinta de închidere a procedurii. Este cunoscut ca închiderea procedurii poate fi pronuntata de judecatorul sindic, conform legii insolventei, în 5 situatii diferite: -insuficienta fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor administrative ale procedurii; -executarea cu succes a planului de reorganizare; ...

Citeste mai mult...

Recurs comercial. procedura insolventei. autoritate de lucru judecat.

SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL. Materie : RECURS COMERCIAL. PROCEDURA INSOLVENTEI. AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT. Hotarârea definitiva a instantei penale are autoritate de lucru judecat numai cu privire la existenta faptei, a persoanei care a savârsit-o si a vinovatiei acesteia. Cu privire la cuantumul prejudiciului nu are autoritate de lucru...

Citeste mai mult...

Procedura insolventei. Contestatie împotriva refuzului administratorului judiciar de a include în tabelul preliminar de creante împotriva averii debitoarei si a creantei sale reclamate, motivat de lipsa unui titlu executoriu.

Legea nr.85/2006, art.46, art.47, art.64 alin.3, art.73 Expresie a principiului disponibilitatii ce guverneaza procesul civil si, implicit, procesul de insolventa, toti creditorii cu creante anterioare deschiderii procedurii vor depune cerere de admitere a creantelor pe care le solicita, astfel cum rezulta din dispozitiile art.64 din Legea nr.85/2006. Este necesar a se retine...

Citeste mai mult...

Procedura insolventei. Apel. Actiune introdusa de debitoare, prin administrator special, în cadrul procedurii de insolventa, împotriva uneia din creditoare, prin care solicita deblocarea accesului la bunurile sale, retinute în spatiile creditoarei. Compet

SECTIA A II – A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Materie: PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Actiune introdusa de debitoare, prin administrator special, în cadrul procedurii de insolventa, împotriva uneia din creditoare, prin care solicita deblocarea accesului la bunurile sale, retinute în spatiile creditoarei. Competenta materiala si teritoriala de solutionare a cauzei. -art....

Citeste mai mult...

PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Contestatie la tabelul preliminar. Obligatia judecatorului-sindic de a determina cuantumul creantei contestate, neputând lasa în sarcina administratorului judiciar determinarea cuantumului, câta vreme acesta si-a spus parerea

SECTIA A II – A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Materie: PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Contestatie la tabelul preliminar. Obligatia judecatorului-sindic de a determina cuantumul creantei contestate, neputând lasa în sarcina administratorului judiciar determinarea cuantumului, câta vreme acesta si-a spus parerea asupra creantei prin notificarea de neacceptare a creantei. Necercetarea fondului contestatiei. Casare cu...

Citeste mai mult...

PROCEDURA INSOLVENTEI. Recurs. Contestatie la tabel preliminar. Necercetarea fondului cauzei. Obligatia judecatorului sindic de a analiza fondul pretentiilor în cazul în care între debitoare si creditoare a existat un litigiu, suspendat în baza art. 36 di

SECTIA A II – A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Materie: PROCEDURA INSOLVENTEI. Recurs. Contestatie la tabel preliminar. Necercetarea fondului cauzei. Obligatia judecatorului sindic de a analiza fondul pretentiilor în cazul în care între debitoare si creditoare a existat un litigiu, suspendat în baza art. 36 din Legea nr. 85/2006, si de a...

Citeste mai mult...

Deschiderea procedurii insolventei. Contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor asupra averii debitoarei.

Dispoziţiile art.7 alin.1 din Legea nr. 85/2006 instituie regula potrivit căreia „citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.” În art.7 alin.3 este prevăzută excepţia de la regula mai sus enunţată, potrivit căreia „se vor realiza, conform Codului de procedură civilă,...

Citeste mai mult...

Procedura insolventei. Cerere privind aprobarea bugetului previzionat. Conditia absentei disponibilitatilor. FalimentLichidare

În alin.1 al art.4 din legea insolventei se prevede, cu valoare de principiu, ca toate cheltuielile aferente procedurii vor fi suportate din averea debitorului. În alin.1 al art.4 din legea insolventei se prevede, cu valoare de principiu, ca toate cheltuielile aferente procedurii vor fi suportate din averea debitorului. Când averea debitorului este insuficienta pentru satisfacerea cheltuielilor, acestea...

Citeste mai mult...

Deschiderea procedurii insolventei. Cuantumului minim al creanţelor. Faliment

Domeniu asociat:Faliment Pentru a se aplica procedura insolvenţei, legea impune îndeplinirea cumulativă a mai multor condiţii: creditorul să aibă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă având o valoare cel puţin egală cu valoarea-prag indicată de lege şi debitorul să se afle în situaţia de a nu mai putea face faţă datoriilor sale comerciale. Creanţa trebuie să aibă...

Citeste mai mult...