Cauta in aceasta categorie:

2. Autonomie publică locală. Legea nr. 215/2001. Acord/contract colectiv de muncă. Depăşirea competenţei de către autoritatea publică deliberativă.

2. Autonomie publică locală. Legea nr. 215/2001. Acord/contract colectiv de muncă. Depăşirea competenţei de către autoritatea publică deliberativă. Depăşirea de competenţă a autorităţii publice deliberative prin care s-a aprobat Acord/Contract colectiv de muncă poate fi cenzurată de instanţa de contencios administrativ întrucât art. 36 din Legea nr. 215/2001 enumeră atribuţiile Consiliului local...

Citeste mai mult...

Calitatea procesuala pasiva a consiliului local in cauzele avand ca obiect constatarea de catre instanta a calitatii de unic mostenitor a reclamantului

2.CALITATEA PROCESUALĂ PASIVĂ A CONSILIULUI LOCAL ÎN CAUZELE AVÂND CA OBIECT CONSTATAREA DE CĂTRE INSTANŢĂ A CALITĂŢII DE UNIC MOŞTENITOR A RECLAMANTULUI (Dosar nr. 330/241/2010, sentinţa civilă nr. 337/10.03.2010) Prin acţiune, reclamanta B.E. a chemat în judecată pe pârâtul  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI B., jud. Vâlcea, solicitând instanţei ca,  prin sentinţa ce se...

Citeste mai mult...

Cerere de anulare hotărâre consiliul local privind ordinea de prioritate pentru repartizarea locuinţelor ce se închiriază tinerilor . Lista solicitanţilor se aprobă de consiliul local la propunerea unei comisii sociale

Potrivit prevederilor art. 15 din H.G. nr. 962/2001, de aprobare a normelor  pentru aplicarea Legii nr. 152/1993, lista solicitantilor care au acces  la locuintele pentru tineri  destinate închirierii , precum  si stabilirea listei de prioritati , se aproba  prin hotarâre a consiliului local.   Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data...

Citeste mai mult...

Funcţionar public – poliţist local. Refuzul de acordare a majorării salariale cu un procent de 7,5% corespunzător a trei clase de salarizare succesive prevăzut de anexa nr. 1 lit. d punctul 3 a Legii nr. 284/2010 este justificat.

Aplicabilitate art. 1 din Legea nr. 285/2010, art. II din O.U.G. nr. 80/2010 aprobată cu modificări prin Legea nr. 283/2011 şi art. 1 din O.U.G. nr. 84/2012. Asupra recursului de faţă: Prin sentinţa civilă nr. 735/12.06.2014 Tribunalul Covasna a admis acţiunea formulată de reclamanţii B.L., G.A., J.S.A., V.I., T.C., M.G., O.L., O.C.,...

Citeste mai mult...

Uzucapiune – Respins: lipsa calitate consiliul local.

Dosar nr.7544/311/2007 UZUCAPIUNE – respins - lipsa calitate Consiliul Local Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 12.09.2007 reclamanta A a chemat in judecata pe paratul Consiliul Local al mun Slatina solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa constate ca este proprietara  ...

Citeste mai mult...

Hotărâri ale consiliului local care încalcă principiul consensualismului, materializat în clauzele contractelor de concesiune, dar şi principiul neretroactivităţii actelor normative

Hotărâri ale consiliului local care încalcă principiul consensualismului, materializat în clauzele contractelor de concesiune, dar şi principiul neretroactivităţii actelor normative   - art. 54(1) din OUG nr. 54/2006 - art. 1 şi 969 Cod civil, - art.18 LG.554/2004 Conform art. 54(1) din OUG nr. 54/2006, raporturile contractuale dintre...

Citeste mai mult...

Încetare de drept a mandatului de consilier local. Solutionarea cauzei fara citarea consiliului local. Încalcarea dreptului la aparare si a dreptului la un proces echitabil.

Încetare de drept a mandatului de consilier local. Solutionarea cauzei fara citarea consiliului local. Încalcarea dreptului la aparare si a dreptului la un proces echitabil. - art.161 alin.2 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 - art.21 alin.3 din Constitutia României - art.6 paragraf 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului ...

Citeste mai mult...

Anulare hotărâre consiliu local de aprobare a înfiinţării unui parc eolian. Obligativitatea organizării licitaţiei publice. Consecinţe

Anulare hotărâre consiliu local de aprobare a înfiinţării unui parc eolian. Obligativitatea organizării licitaţiei publice. Consecinţe Este nelegală hotărârea adoptată de o autoritate administrativă locală – consiliu local – privind aprobarea unei „convenţii” de realizare a unui parc eolian cu o societate comercială, ce se constituie în fapt ca o încredinţare directă a...

Citeste mai mult...

Calitate procesuala Consiliu Local

1. Calitate procesuală Consiliu Local, anulare certificat de mostenitor  Prin sentinta civilă nr. 39/21,02,2008 a Judecătoriei Hârlău s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Local şi respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului G A şi in consecintă respinsă acţiunea promovată de reclamanţii A N şi A I,...

Citeste mai mult...

Hotarirea consiliului local prin care au fost aprobate drepturi de natura salariala, altele decit cele prevazute de lege .

Hotarirea consiliului local prin care  au fost aprobate drepturi de natura salariala, altele decit cele prevazute de lege . Incalcarea dispozitiilor legale atrage  anulabilitatea acesteia Institutia Prefectului  a chemat in judecata Consiliul  Local al Orasului  B, pentru a se dispune anularea a doua Hotarari cu acelasi numar 33 din 29 martie 2007,...

Citeste mai mult...

Incetarea de drept a calitatii de consilier local. Anulare HCL.Respingere

 Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată în baza Legii contenciosului administrativ, formulată  de reclamantul B. V. în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL GHIMBAV, având ca obiect „anulare HCL Ghimbav  din 28.07.2011”.  La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se constată lipsa reclamantul B.V., pentru pârâtul Consiliul Local Ghimbav se prezintă, dl....

Citeste mai mult...

Acţiune în obligarea consiliului local a recunoaşte realizarea unui schimb de terenuri între reclamant şi municipiul Iaşi. Inadmisibilitate

Acţiune în obligarea consiliului local a recunoaşte realizarea unui schimb de terenuri între reclamant şi municipiul Iaşi. Inadmisibilitate În condiţiile în care reclamantei i-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de teren moştenite de la autorii săi, în condiţiile Legii nr. 18/1991 şi ale Legii nr.1/2000, aceasta nu poate opune autorităţilor...

Citeste mai mult...

Anulare hotărâre consiliu local de aprobare planuri urbanistice, desfiinţare construcţii pentru interese de ordin public, construirea pe domeniul public al statului a unor lucrări de investiţii private. Admisibilitate sub aspectul justificării intere…

Anulare hotărâre consiliu local de aprobare planuri urbanistice, desfiinţare construcţii pentru interese de ordin public, construirea pe domeniul public al statului a unor lucrări de investiţii private. Admisibilitate sub aspectul justificării interesului propriu Interesul reclamantelor societăţi comerciale private, de a participa la activitatea de amenajare a teritoriului municipiului Iaşi, prin exprimarea opiniei privitoare...

Citeste mai mult...

Acţiune în anularea Hotărârii Consiliului Local. Închiriere bunuri aparţinând domeniului privat al localităţii. Calitate procesuală activă.

Acţiune în anularea Hotărârii Consiliului Local. Închiriere bunuri aparţinând domeniului privat al localităţii. Calitate procesuală activă. Legea nr. 215/2001, art. 123 alin. 5, Legea nr. 52/2003, art. 39  Când se pretinde nelegalitatea hotărârii administrative, aceasta trebuie cântărită în raport de cerinţele de adoptare valabile a unei  astfel de decizii  chiar dacă...

Citeste mai mult...

Constatare încetare de drept mandat de consilier local

Titularul dreptului de a propune Consiliului local, să constate încetarea de drept a mandatului în cazurile prevăzute de art. 9 alin. 3 din lg. 393/2004 modificată, este primarul sau orice consilier local, Consiliul local în întregul său neavând această competenţă.  Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Mehedinţi, reclamantul Partidul România Mare – Filiala...

Citeste mai mult...

Hotărârea Consiliului Local de reglementare a regimului sancţionator al activităţii de taximetrie. Nelegalitate

Hotărârea Consiliului Local de reglementare a regimului sancţionator al activităţii de taximetrie. Nelegalitate Sunt nelegale reglementările privind transportul de persoane în regim de taxi şi de închiriere, în măsura în care adaugă prevederi noi ce contravin celor existente în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere...

Citeste mai mult...

Anulare Hotărâre Consiliu Local. Aplicare oug nr.110/2005.

Prin acţiunea formulată la instanţa de contencios administrativ, reclamanta TR, medic de familie în comuna V, jud. Botoşani a solicitat anularea Hotărârii nr.23 din 2 sept. 2005 a CL al comunei V, jud. Botoşani, prin care a fost aprobată trecerea dispensarului medical V din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii...

Citeste mai mult...

Anulare hotărâre Consiliu local. Constatare mod de calcul al impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice potrivit Codului Fiscal.

Anulare hotărâre Consiliu local. Constatare mod de calcul al impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice potrivit Codului Fiscal. Sentinţa civilă 273 din 14.02.2006 pronunţată de Tribunalul Teleorman , Complet specializat pe Contencios administrativ şi fiscal. Prin cererea înregistrată la acest tribunal la data de 21.12.2005, reclamanta Societatea Comercială Romtelecom SA...

Citeste mai mult...

Anulare Hotarâre a Consiliului Local privind încetarea raporturilor de munca – Încalcare a dispozitiilor art. 55 coroborate cu art. 58, 73 – 75 Codul Muncii

Anulare Hotărâre a Consiliului Local privind încetarea raporturilor de muncă – Încălcare a dispoziţiilor art. 55 coroborate cu art. 58, 73 – 75 Codul Muncii Prin cererea înregistrată la Secţia contencios administrativ a Tribunalului, reclamanta Prefectura jud.Olt, a chemat în judecată Consiliul local S., pentru a se dispune anularea hotărârii nr....

Citeste mai mult...