Cauta in aceasta categorie:

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare cumparare . Vanzarea lucrului altuia . Cauza ilicită sau frauda . Dovada relei credinte a partilor la incheierea actului

Prin decizia civila nr. 276 din 11.02.2009 Tribunalul Prahova  a respins ca nefondat recursul formulat de recurenta -reclamanta MID , in contradictictoriu cu intimatul parat PIR  , impotriva sentintei civile nr. 7731 /12.09.2008 pronuntata de Judecatoria Ploiesti , prin care a fost respinsa ca neintemeiata actiunea in constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare...

Citeste mai mult...

Competenta de solutionare a actiunii în constatarea nulitatii contractelor de privatizare apartine sectiei civile a Tribunalului, nu sectiei comerciale, deoarece nu se pune în discutie comercialitatea actului sau natura comerciala a contractelor de …

Competenta de solutionare a actiunii în constatarea nulitatii contractelor de privatizare apartine sectiei civile a Tribunalului, nu sectiei comerciale, deoarece nu se pune în discutie comercialitatea  actului sau natura comerciala a contractelor de vânzare-cumparare. - art. 46 alin.4 si art. 48 din Legea nr. 10/2001; DECIZIA CIVILA NR.562A Sedinta publica de...

Citeste mai mult...

Constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare-cumparare

Dosar nr.127/179/2009 Domeniu alocat : Vânzari/cumparari Tip speta : sentinta civila Data spetei : s.c. nr. 984/07.10.2010 Titlu: constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare-cumparare Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. 127/179/2009 din 16.01.2009reclamanta M.S. a chemat în judecata pârâtii Comuna Sarichioi , prin Primar...

Citeste mai mult...

Constatarea nulitatii absolute a Hotarârii aga. Nelegala convocare, motiv de nulitate absoluta.

Constatarea nulitatii absolute a Hotarârii AGA. Nelegala convocare, motiv de nulitate absoluta. - Legea nr. 31/1990, art. 117, art. 121. Atât practica, cât si doctrina au statuat ca hotarârea AGA luata cu nelegala convocare este nula absolut pentru lipsa consimtamântului actionarilor care nu au fost prezenti în cadrul adunarii datorita chiar neîndeplinirii...

Citeste mai mult...

Constatarea nulitatii clauzelor din contractul individual de munca privind formarea profesionala. Distinctie fata de rezolutiune. Dovada cheltuielilor

1. Constatarea nulitatii clauzelor din contractul individual  de munca privind formarea profesionala. Distinctie fata de rezolutiune. Dovada cheltuielilor Nerespectarea de catre angajator a numarului de ore pentru pregatirea practica nu poate conduce la nulitatea anexei si a actului aditional din 2006, pentru ca, pe de o parte, aceste împrejurari sunt ulterioare încheierii celor...

Citeste mai mult...

Procedura insolventei . Apel. Procedura insolventei. Posibilitatea invocarii nulitatii relative a unui contract pe calea contestatiei la tabelul preliminar de creante, ca exceptie sau aparare, si obligatia instantei de a o analiza

PROCEDURA INSOLVENTEI . Apel. Procedura insolventei. Posibilitatea invocarii nulitatii relative a unui contract pe calea contestatiei la tabelul preliminar de creante, ca exceptie sau aparare, si obligatia instantei de a o analiza - art. 124 alineat 1 din Noul Cod de procedura civila Decizia nr. 261/A din 15.10.2015 Dosar...

Citeste mai mult...

Autoritate de lucru judecat. Actiunea în constatarea nulitatii titlului de proprietate – tripla identitate. Temeiuri juridice diferite.

Domeniu asociat - Autoritate de lucru judecat. Actiunea în constatarea nulitatii titlului de proprietate – tripla identitate. Temeiuri juridice diferite. Sectia civila. Decizia civila nr.1050/AC din 27.11.2006. Prin sentinta civila nr.1143 din 30.05.2006 pronuntata de Judecatoria Târgu Neamt a fost respinsa actiunea pentru anulare titlu de proprietate formulata de reclamantul D.P. în...

Citeste mai mult...

Actiune pentru constatarea nulitatii absolute. Inaplicabilitatea regulii unanimitatii coindivizarilor

Actiune pentru constatarea nulitatii absolute. Inaplicabilitatea regulii unanimitatii coindivizarilor Cererea de constatare a nulitatii absolute poate fi promovata de orice persoana interesata, inclusiv în cazul persoanelor îndreptatite sa formuleze actiunea în temeiul Legii nr.10/2001. Regula unanimitatii nu se aplica în aceste cazuri, nefiind promovata o actiune în revendicare a imobilului în litigiu....

Citeste mai mult...

Apel. Actiune în constatarea nulitatii absolute a unor clauze din contractele de credit, introdusa de mai multi reclamanti cu domicilii sau sedii în diferite localitati din tara, împotriva aceleasi banci pârâte, în temeiul unor contracte de credit diferit

SECTIA A II – A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Apel. Actiune în constatarea nulitatii absolute a unor clauze din contractele de credit, introdusa de mai multi reclamanti cu domicilii sau sedii în diferite localitati din tara, împotriva aceleasi banci pârâte, în temeiul unor contracte de credit diferite, încheiate de fiecare reclamant cu...

Citeste mai mult...

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare cumparare . Vanzarea lucrului altuia . Cauza ilicită sau frauda . Dovada relei credinte a partilor la incheierea actului Proprietate privată

Pentru a pronunta aceasta solutie tribunalul a retinut ca , desi prin Dispozitia nr. 10180 /22.12.2004 emisa in baza Legii nr. 10/2001 s-a dispus restiutuirea in natura a imobilului, retinandu-se ca acesta a fost trecut in proprietatea statului in baza Decretelor nr. 157 /1957 si a Decretului nr. 287/1989 recurenta -reclamanta MID nu a facut...

Citeste mai mult...

Constatarea nulitatii unui act notarial încheiat de un necunoscator al limbii române fara a i se asigura interpret Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.

  S.C. 3181/09.12.2011 Acţiuni în anulare.... Constatarea nulităţii unui act notarial încheiat de un necunoscător al limbii române fără a i se asigura interpret. La data de 21 martie 2011 s-a înregistrat in dosar nr -/257/2011 cererea de interventie in interes propriu a Asociatiei M.- R. – sectia F. M. F. cu sediu in...

Citeste mai mult...

Litigiu de munca – Constatarea nulitatii absolute a clauzei cuprinse în contractul colectiv de munca prin care se stabilesc alte clauze de suspendare a contractului individual

Litigiu de - Constatarea nulitatii absolute a clauzei cuprinse în contractul colectiv de munca prin care se stabilesc alte clauze de suspendare a contractului individual de munca decât cele ale art.52 alin.1 codul muncii. Anularea deciziei prin care s-a dispus unilateral suspendarea contractului individual de munca.Prin cererea înregistrata la 09.06.2004 la Tribunalul Bucuresti, reclamanta...

Citeste mai mult...

În cazul constatarii nulitatii contractului de vânzare-cumparare încheiat în temeiul Legii nr.112/1995, cumparatorii au dreptul la restituirea pretului actualizat al imobilului. Vânzări-Cumpărări

  SECŢIA A III-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE 1) În cazul constatării nulităţii contractului de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr.112/1995, cumpărătorii au dreptul la restituirea preţului actualizat al imobilului. Inaplicabilitatea dispoziţiilor ce reglementează garanţia pentru evicţiune (CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A III-A CIVILĂ ŞI PENTRU...

Citeste mai mult...

Constatarea nulitatii absolute a Hotarârii AGA. Nelegala convocare, motiv de nulitate absoluta. Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.

          Constatarea nulitatii absolute a Hotarârii AGA. Nelegala convocare, motiv de nulitate absoluta. - Legea nr. 31/1990, art. 117, art. 121. Atât practica, cât si doctrina au statuat ca hotarârea AGA luata cu nelegala convocare este nula absolut pentru lipsa consimtamântului actionarilor care nu au fost prezenti în cadrul adunarii...

Citeste mai mult...

Constatarea nulitatii absolute partiale a Hotarârii AGOA. Limitele judecatii în recurs. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

        Constatarea nulitatii absolute partiale a Hotarârii AGOA. Limitele judecatii în recurs. - Legea nr.31/1990, art. 67, 7 - Codul de Procedura Civila, art. 294 Textul art. 67 din Legea nr.31/1990 lasa deplina libertate societatii, ca prin actul constitutiv sa prevada orice criteriu de distribuire a dividendelor catre asociati. Regula art....

Citeste mai mult...

Conventie întemeiata pe o cauza falsa. Actiune în constatarea nulitatii acesteia. Admisibilitate. Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.

Conventie întemeiata pe o cauza falsa. Actiune în constatarea nulitatii acesteia. Admisibilitate. Potrivit art.966 "Obligatia fara cauza sau fondata pe o cauza falsa, sau nelicita, nu poate avea nici un efect". Conform textului de lege mai sus evocat, conventia încheiata între parti, întemeiata pe o cauza falsa nu poate produce nici un efect în temeiul art.966...

Citeste mai mult...

Constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare-cumparare încheiat de catre chirias, în temeiul Legii nr.112/1995. Vânzări-Cumpărări

C.p.cv., art.304 pct.9, art.312, art.1082-1083 Cod Civil Reclamanta a suferit un prejudiciu, constând în lipsa de folosinta a imobilului ocupat de pârâti, Ocuparea de catre apelantii-pârâti a imobilului, ulterior datei la care actiunea în revendicare a fostului proprietar a fost admisa în mod definitiv si titlul de proprietate al pârâtilor a fost anulat, constituie o...

Citeste mai mult...

Sanctiunea nulitatii prevazuta de art. 46 alin. 1 din Legea nr. 85/2006. Lipsa de relevanta juridica a împrejurarii ca platile au fost facute anterior notificarii deschiderii procedurii insolventei. Faliment

- privind procedura insolventei, art. 46 alin. 1 Platile efectuate dupa data deschiderii procedurii insolventei intra sub incidenta prevederilor art. 46 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, respectiv sunt acte lovite de nulitate absoluta. Este lipsita de relevanta juridica împrejurarea ca plata a fost efectuata anterior notificarii deschiderii procedurii întrucât nulitatea prevazuta de art....

Citeste mai mult...

Conflict de munca. Aplicarea sanctiunii nulitatii absolute a deciziei de concediere în cazul neindicarii în continutul acesteia a temeiului legal al masurii dispuse de angajator. Consecinte din perspectiva dreptului substantial. Contracte de muncă

Într-adevar, concedierea este încetarea contractului individual de din initiativa angajatorului, care poate fi dispusa numai în situatiile expres si limitativ prevazute de lege, în speta, de art. 61 si 65 din Codul muncii. Or, necesitatea restrângerii cheltuielilor bugetare în cadrul administratiei publice nu este prin sine însasi motiv de concediere reglementat ca atare...

Citeste mai mult...