Cauta in aceasta categorie:

Stabilire paternitate si stabilire pensie de intretinere Cereri

I N S T A N T A: A. ASUPRA CERERII DE FATA: 1. La data de 19.12.2008 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea (dosar nr. …………..) cererea de chemare in judecata formulata de către reclamanta …………….. in calitate de reprezentant al minorei ……………., in contradictoriu cu paratul ………………, solicitând instanţei ca prin hotărârea sa...

Citeste mai mult...

Recunoastere paternitate Paternitate. Stabilire. Tăgadă

Sedinta publica din 6 martie 2009 Asupra actiunii civile de fata: Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr............./327/2008 din 11.11.2008 reclamanta ............., calitate de reprezentanta legala a minorei ..............., nascuta la data de 04 august 2000, a chemat în judecata pe pârâtul .................., pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se încuviinteze...

Citeste mai mult...

Stabilire paternitate. Calitate procesuala pasiva. Asigurarea respectarii dreptului de acces la justitie. Minori

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecătoriei Slatina reclamantul L.I. a solicitat instantei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu pârâta B.G., să se stabilească filiaţia sa faţă de defunctul T.I.. In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca s-a născut din relaţia de concubinaj a mamei sale O.E., cu T.I., care la momentul respectiv nu a...

Citeste mai mult...

Tagada paternitate. Prescriptie. Efectele deciziei Curtii Constitutionale nr.1033/2010. Inaplicabilitatea art.8 C.E.D.O. Paternitate. Stabilire. Tăgadă

    Tăgadă paternitate. Prescripţie. Efectele deciziei nr.1033/2010. Inaplicabilitatea art.8 C.E.D.O. Prin prisma art.51 din României în aplicarea legii interne nu poate fi ignorată interpretarea dată acesteia de Curtea Constituţională sub aspectul compatibilităţii sale cu norma constituţională, inclusiv prin raportare la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, conform art. 20 din Constituţie, având...

Citeste mai mult...

Contestare recunoaştere paternitate. Jurisprudență Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia); Minori

Judecătoria GURA HUMORULUI Sentinţă civilă nr. 813 din data de 16.09.2015 Reclamantul CV, în contradictoriu cu pârâta minoră CBG prin reprezentant legal PIF, a solicitat instanței să constate că reclamantul nu este tatăl minorei CBG, născută la 18.08.2009, să dispună rectificarea actului de naștere al minorei cu privire la numele tatălui respectiv minora să poarte...

Citeste mai mult...

Tagada paternitate Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia)

Tip speta -Sentinta Civila nr.64/2011 Domeniu -familiei -tagada paternitate Asupra procesului civil de fata: Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Judecatoriei Macin la data de 13.10.2010 sub nr. ......, reclamanta N.L., în contradictoriu cu pârâtii N.M, B.P. si S.V. a solicitat instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa admita actiunea în...

Citeste mai mult...

Contestarea recunoaşterii de paternitate. Imprescriptibilitatea acţiuni. Încălcarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii . Consecinţe. Paternitate. Stabilire. Tăgadă

Cod procedură civilă: art. 105, art. 304 pct. 5, art. 312 alin. 5. . Codul familiei : art. 58, art. 61. Dreptul de apărare şi judecata cauzei cu respectarea principiului contradictorialităţii reprezintă coordonate de esenţă ale oricărui proces, relevate juridic de art. 105 alin. 2 Cod procedură civilă, care constituie dreptul comun în materia...

Citeste mai mult...

Stabilire paternitate. Încuviinţarea purtării de către minor a numelui tatălui faţă de care s-a stabilit paternitatea Paternitate. Stabilire. Tăgadă

Prin sentinţa civilă nr. 2257 din 3 august 2010 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, s-a admis acţiunea civilă intentată de reclamanta T.I., împotriva pârâtului C.I. şi în consecinţă, s-a stabilit că pârâtul C.I. este tatăl minorului T.A., născut la data de 30 mai 2009 în Sighetu Marmaţiei, naşterea fiind înregistrată în actul de naştere nr. 327...

Citeste mai mult...

TAGADA PATERNITATE Paternitate. Stabilire. Tăgadă

În motivarea cererii, în fapt, reclamantul a aratat ca a fost casatorit cu pârâta din anul 2001, locuind o perioada împreuna dar niciodata nu s-au comportat ca soti. De comun acord casatoria dintre parti a fost desfacuta, instanta pronuntând în acest sens sentinta civila nr. 2188/19.10.2011., prilej cu care atât reclamantul cât si pârâta au sustinut...

Citeste mai mult...

Contestare paternitate Paternitate. Stabilire. Tăgadă

- să se constate că reclamantul nu este tatăl minorului B.C.; - să se dispună radierea din certificatul de naştere al minorului B.C. de la rubrica „DATE PRIVIND PĂRINŢII” – TATĂL-NUMELE DE FAMILIE- B. şi PRENUMELE – I. şi de la rubrica NUME – numele de B.; - obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, în caz...

Citeste mai mult...

Paternitate. Stabilire. Tăgadă. Paternitate. Stabilire. Tăgadă

Actiunea în stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi introdusa de catre mama, în numele copilului, actiunea introdusa de mama în nume propriu fiind lipsita de legitimare procesuala. Copilul cu capacitate de exercitiu restrânsa si copilul care are capacitate de exercitiu deplina pot introduce singuri actiunea, deoarece aceasta are caracter personal. Prin sentinta civila...

Citeste mai mult...

Dreptul familiei. Stabilire paternitate Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia)

- Art.60 din Codul familiei. Potrivit art. 61 Cod familiei „Timpul cuprins între a trei sute şi a o sută optzecea zi dinaintea naşterii copilului este timpul legal al concepţiunii. El se socoteşte de la zi la zi”. În situaţia în care din expertiză medico – legală privind cercetarea paternităţii rezultă în procent ridicat că pârâtul...

Citeste mai mult...

Stabilire paternitate minor Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia)

Şedinţa publică de la 04 Iulie 2011 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr.1652/199/09.12.2010, reclamanta A. A.-M. a chemat în judecată pe pârâtul C. V., pentru stabilirea paternităţii minorului, născut şa 08.06.2010. Cererea, a fost legal timbrată cu 6 lei taxă de timbru şi timbru judiciar. În motivarea cererii, reclamanta a învederat instanţa că a fost prietenă...

Citeste mai mult...

Stabilire paternitate Minori

Titlu: stabilire paternitate Data speţă: 14.03.2011 Prin cererea înregistrată sub nr.22/199/06.01.2011, pe rolul Judecătoriei Buhuşi, reclamantul C. M. a chemat în judecată pe pârâta C. M., pentru ca instanţa, prin hotărârea pronunţată să stabilească faptul că reclamantul este tatăl minorei M. D., născută la data de 10.08.2007, iar minora să-i poarte numele. Cererea a fost legal timbrată cu...

Citeste mai mult...

Civil – pretenţii Paternitate. Stabilire. Tăgadă

Prin cauza ce face obiectul dosarului nr. 13899/320/2010 al Judecătoriei Tg. Mureş, reclamanta AI a solicitat obligarea pârâtului MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE la plata despăgubirilor privind imobilul situat în Tg.Mureş, str. Transilvaniei, nr. 59, ap.8, jud. Mureş, înscris în CF colectiv 46386 Tg.Mureş, nr. top 3735/13, care în natură reprezintă apartament în bloc de locuinţe compus...

Citeste mai mult...

Dreptul familiei. Stabilire paternitate. Încuviinţarea ca minora să poarte numele tatălui. Paternitate. Stabilire. Tăgadă

Asupra acţiunii civile de faţă; Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 10.03.2011 si înregistrată sub nr. XXX/202/2011, reclamanta M.M. l-a chemat în judecată pe pârâtul B.H., solicitând instanţei ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se stabilească că pârâtul este tatăl minorei I.A., născută la data de 11.11.2010, să...

Citeste mai mult...