Cauta in aceasta categorie:

Măsura asiguratorie. Citarea părţilor interesate.

Măsura asiguratorie. Citarea părţilor interesate. Soluţionarea cererii în contra măsurii asiguratorii  luate în cursul procesului penal  se poate realiza doar cu respectarea dispoziţiilor imperative  prev. de art. 291 cod procedură penală  privind citarea tuturor părţilor interesate. Secţia penală - Decizia penală nr. 258/11 aprilie 2006 Prin încheierea penală din 27...

Citeste mai mult...

POPRIRE ASIGURATORIE – LIPSA CALITATII PROCESUALE ACTIVE A TERTULUI POPRIT Popriri

ROMANIA TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A VI A COMERCIALA Decizia comercială nr. 376 Şedinţa publică de la data de 26.03.2010 Completul constituit din : PREŞEDINTE: CRISTINA FARCAŞ-ŞURPANU JUDECĂTOR : GABRIELA ROLEA JUDECĂTOR: CĂTĂLINA ILEA GREFIER : MARIANA ISTODORESCU Pe rol se află recursul declarat de SC M N S SRL în contradictoriu cu SC C C R SRL, SC A T G SRL, B T...

Citeste mai mult...

Contestaţie cu privire la măsura asiguratorie luată în cursul urmăririi penale de către procuror. Sechestru asigurator cu privire la un imobil. Natura juridică. Bunuri şi valori imobiliareSechestru. Confiscare specială

Natura juridică. Art. 166, 168 C.pr.pen. Existenţa unor ipoteci intabulate cu privire la imobilul asupra căruia s-a instituit sechestrul asigurator, nu sunt de natură a permite creditorului ipotecar executarea silită a creanţei sale, cu ignorarea măsurii asiguratorii, interesul general ce a justificat luarea măsurii precumpănind asupra celui particular. Decizia penală nr. 807, din 16 august 2010 Prin...

Citeste mai mult...

Poprire asiguratorie Popriri

TRIBUNALUL COVASNA SECŢIA CIVILĂ Î N C H E I E R E Şedinţa Camerei de consiliu din 02 februarie 2012 PREŞEDINE : ….. GREFIER : ….. Pe rol fiind soluţionarea cererii de înfiinţare a unei popriri asigurătorii formulată de reclamanta SC ….. SRL în contradictoriu cu pârâta SC …. SRL şi terţii popriţi ….. , ….. , …… , ……….....

Citeste mai mult...

Sechestru asigurator. Măsură asiguratorie având un caracter accesoriu litigiului de fond. Competenţă

Prin decizia civilă nr. 123/A/2001 a Curţii de Apel Alba Iulia s-a admis apelul declarat de pârâta-societate cu răspundere limitată împotriva sentinţei civile nr. 1431/2000, pronunţată de Tribunalul Sibiu, sentinţă care a fost desfiinţată cu trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei competente, respectiv Tribunalul Bucureşti. Instanţa de apel a reţinut că, prin sentinţa civilă nr. 1431/C/2000, Tribunalul...

Citeste mai mult...

Contestaţie. Poprire asiguratorie.

Faţă de faptul că debitoarea nu are cont deschis la banca contestatoare, urmează să se admită contestaţia şi să se anuleze încheierea atacată. (Secţia comercială, sentinţa nr. 1.533/14.04.1997). Prin încheierea nr. 252 din 28.01.1997, pronunţată în în dosarul nr. 391/ 1997, Tribunalul Bucureşti - secţia comercială a admis cererea formulată de creditoarea S.C. "M." - S.A. în...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. Poprire asiguratorie. Suspendare.

Măsura de suspendare a popririi asigurătorii, până la soluţionarea litigiului în fond, se justifică prin faptul că debitul reclamant nu este cert, lichid şi exigibil, iar, în cadrul procesului, contestatoarea a formulat cerere reconvenţională, care îi conferă şi calitatea de reclamantă în respectivul dosar. (Secţia comercială, sentinţa nr. 1.757/12.05.1997). Prin contestaţia la formulată de S.C. "C....

Citeste mai mult...

Competenţa materială. Poprire asiguratorie şi sechestru asigurător. Cerere principală aflată pe rolul unei instanţe arbitrale din străinătate.

Faţă de valoarea obiectului cauzei - 600.000 dolari SUA, competenţa soluţionării cererii revine tribunalului şi nu judecătoriei. împrejurarea că fondul procesului se soluţionează la o instanţă arbitrală în altă ţară - conform pactului compromisoriu existent în contractul părţilor -, apare lipsit de relevanţă, atâta timp cât - în sensul art. 17 Cod proc. civilă, dacă între...

Citeste mai mult...

Măsura asiguratorie constând în blocarea transferului unui pachet de acţiuni asupra cărora există litigiu cu privire la dreptul de proprietate asupra acestora. Legalitate

Statutul CNVM1’1, art. 17 alin. (1) Articolul 17 alin. (1) din Statutul CNVM, prevede măsurile asigurătorii pe care CNVM le poate aplica entităţilor reglementate, asemenea măsuri putându-se referi la blocarea de conturi bancare, restrângerea unor transferuri patrimoniale sau blocarea transferului unor valori mobiliare ori a altor instrumente financiare. Este legală măsura asiguratorie instituită de...

Citeste mai mult...

Masuri asiguratorii. Înfiintare poprire asiguratorie asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile. Popriri

Prin actiunea adresata Tribunalului Constanta si înregistrata sub nr. 4202/118/06.04.2010, petenta S.C. I. S.R.L. a solicitat ca prin hotarâre judecatoreasca sa se dispuna înfiintarea masurii popririi asiguratorii asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale, urmaribile datorate debitoarei S.C. D. S.A. Motivând actiunea învedereaza în esenta ca, între creditoarea S.C. I. S.R.L....

Citeste mai mult...

Anulare decizie de instituire măsura asiguratorie de către organul fiscal.Conditii cerute pentru admisibilitatea instituirii acestei masuri. Chemare în judecată (acţiuni, cereri)

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 2592 din 06.07.2011 Anulare decizie de instituire măsura asiguratorie de către organul fiscal.Conditii cerute pentru admisibilitatea instituirii acestei masuri. INSTANŢA Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele: Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 22.06.2011 şi înregistrată sub nr. 4418/202/2011 contestatoarea S.C. I S.A cu sediul în c a formulat contestaţie...

Citeste mai mult...

POPRIRE ASIGURATORIE – Respinsă Popriri

În drept, au fost invocate prevederile art. 597 C.pr.civ. În dovedirea cererii, reclamanţii au depus la dosar, în fotocopie: dispoziţie de poprire din data de 04.02.2011 emisă de Societatea Civilă Profesională a Executorilor Judecătoreşti T. T. şi G. , proces verbal de stabilire cheltuieli de executare, încheierea din 10.04.2008 dată de Judecătoria Mizil în dosarul nr.1826/259/2008,...

Citeste mai mult...

Poprire asiguratorie. Inadmisibilitatea cererii de suspendare a executării

Prin încheierea din 4 iunie 2002, Tribunalul Vaslui a admis cererea formulată de S.C. „M." S.A. Vaslui şi, în temeiul dispoziţiilor art. 403 Cod procedură civilă, a suspendat executarea popririi înfiinţată prin ordonanţa din 16.05.2002 a Tribunalului Vaslui, până la soluţionarea contestaţiei la executare. împotriva acestei hotărâri, creditoarea „W.I." Limited a formulat recurs, susţinând...

Citeste mai mult...

Poprire asiguratorie. Condiţii. Inadmisibilitate

Prin cererea înregistrată sub nr. 5 886/16.12.2002 la Tribunalul Constanţa, reclamanta C.I. a solicitat înfiinţarea popririi asigurătorii asupra acţiunilor şi părţilor sociale deţinute de debitorul M.A. la S.C. „A.I." S.R.L., S.C. „B.P." S.R.L. şi S C. „G.M." S.A., motivat de faptul că acesta este debitorul său pentru suma de 130.000 USD, în temeiul poliţei...

Citeste mai mult...