Cauta in aceasta categorie:

Asistenţă judiciară. scutire de plata taxei de timbru.condiţii de acordare

Prin  cererea lor, reclamantele  LIGA  DEMOCRATICA  PENTRU  DREPTATE DIN  ROMÂNIA si I.G. au  chemat în  judecata  pârâtele BANCA  COMERCIALA ROMÂNA  BUCURESTI si BANCA COMERCIALA  ROMÂNA – Sucursala  Ialomita,  solicitând  obligarea acestora la plata catre entitatea  S.C. „ T & g TRADING” S.R.L.  (al  carui  actionar  este reclamanta I.G. )  sumei de  50.900 U.S.D. - ...

Citeste mai mult...

Cerere de asistenţă judiciară internaţională

Prin cererea introdusă la Judecătoria Mizil şi înregistrată la data de 05.11.2014 sub nr……, Hauptzollamt Landshut (Biroul Vamal Central Landshut), a solicitat recunoaşterea deciziei având număr de referinţă 7524-SV 3300-EV 768/12-F1002 din data de 22.10.2012, definitivă la data de  05.11.2012, prin care numitului P.S.M., i s-a aplicat pedeapsa amenzii în cuantum de 100 euro...

Citeste mai mult...

Penalităţi de plată către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Sentinta civila 175 din 29.01.2008 Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti, jud.Bacău reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului A a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Local Z, jud.Bacău solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 2008,33 lei precum şi a penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,30 %...

Citeste mai mult...

Reducerea vârstelor standard de pensionare Asistenţă şi asigurări sociale

TRIBUNALUL BACAU SECTIA CIVILA Dosar nr. 1908/110/2008 SENTINTA CIVILA NR: 894/D/2008 Sedinta publica din 29.10.2008 Reprezentanta intimatei solicita respingerea cererii de interventie in interes alaturat contestatoarei , la dosar nu exista depus statutul Sindicatului A. ,iar contestatoarea a lucrat la o alta societate si nu la Scs din cadrul Sc A. SA Bacau. Instanta respinge cererea de interventie întrucât desi , contestatoarea...

Citeste mai mult...

Încalcarea dreptului la aparare. Asistenţă juridică

Prin sentinţa penală nr. 133 din 13 februarie 2007 Judecătoria Bârlad i-a condamnat pe inculpaţii G.I. şi G. Gh. la pedepse cu amenda pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 180 alin.2 Cod penal şi i-a achitat pe inculpaţii G.A. şi G.I. pentru aceeaşi infracţiune. Prin decizia penală nr. 437/R din 7 septembrie 2007 s-a...

Citeste mai mult...

Îcălcarea dreptului la apărare al inculpatului. Nelegalitate. Asistenţă juridică

(decizia penală nr. 317/R/1.06.2006 a Curţii de Apel Galaţi-dosar 1969/44/2006) Prin decizia penală nr. 317/R/1.06.2006 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi în dosarul nr. 1969/44/2006, a fost admis recursul declarat de inculpatul S.C. împotriva deciziei penale nr. 150/20.01.2006 a Tribunalului Vrancea (sentinţa penală nr. 3892/8.12.2005 a Judecătoriei Focşani). Au fost casate hotărârile judecătoreşti pronunţate...

Citeste mai mult...

Asistenţă juridică. Acordarea reducerii taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar prevăzute de art. 75 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă. Inexistenţa căii de atac împotriva încheierii instanţei

împotriva încheierii prin care s-a acordat reducerea taxei judiciare de timbru, în cadrul cererii de asistenţă judiciară, şi nu scutirea de plată a acestei taxe, nu se poate formula nici o cale de atac, având în vedere dispoziţiile art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă. în consecinţă, cererea de recurs împotriva acestei...

Citeste mai mult...

Punere sub interdictie; numire tutore Asistenţă şi asigurări sociale

Asistenţă şi asigurări sociale Punere sub interdicţie; numire tutore S.C. - 3103/05.12.2011 La data de 31.08. 2011, cu adresa nr.59/IV/7/2011, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaş a înaintat acestei instanţe spre soluţionare, conform art.30 din Decretul 32/1954, cererea de punere sub interdicţie a numitei B. E. formulată de către petentul P. M. G.. Ataşat cererii s-au depus raportul...

Citeste mai mult...

Drept civil . Asigurări sociale Asistenţă şi asigurări sociale

Transformarea din nou a pensiei de serviciu în de asigurări sociale şi reducerea în acest fel a cuantumului pensiei contestatorului, în temeiul dispoziţiilor art.1 lit.c din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, la care fac trimitere prevederile art.1 din OUG nr.59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la...

Citeste mai mult...

CERERE DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ. Jurisprudență Asistenţă juridică

Judecătoria MIZIL Sentinţă penală nr. 321 din data de 02.12.2014 Prin cererea introdusă la Judecătoria Mizil și înregistrată la data de 05.11.2014 sub nr……, Hauptzollamt Landshut (Biroul Vamal Central Landshut), a solicitat recunoașterea deciziei având număr de referință 7524-SV 3300-EV 768/12-F1002 din data de 22.10.2012, definitivă la data de 05.11.2012, prin care numitului P.S.M., i s-a...

Citeste mai mult...

Cerere de asistenţă judiciară internaţională în materie penală . Regulile de procedură aplicabile . Competenţa materială Competenţă materială

Competenta materiala a instantei române în cazul solutionarii unei cereri de asistenta judiciara în materie penala se stabileste în raport cu legea româna Prin sentinta penala nr. 465 din 16 septembrie 2008 Judecatoria Roman si-a declinat competenta materiala de solutionare a cererii de comisie rogatorie internationala formulata de Curtea de Apel Besiktas – Istanbul – Republica...

Citeste mai mult...

Cerere de asistenţă judiciară internaţională în materie penală. Regulile de procedură aplicabile. Competenţa materială

Cerere de asistenta judiciara internationala în materie penala. Regulile de procedura aplicabile. Competenta materiala Competenta materiala a instantei române în cazul solutionarii unei cereri de asistenta judiciara în materie penala se stabileste în raport cu legea româna Prin sentinta penala nr. 465 din 16 septembrie 2008 Judecatoria Roman si-a declinat competenta materiala de solutionare a cererii de...

Citeste mai mult...

Stagiu de cotizare. Asistenţă şi asigurări sociale

S.D. a declarat recurs la data de 4 aprilie 2007 împotriva sentintei civile nr. 103 din 23 februarie 207 pronuntata de Tribunalul Constanta, pe care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie. În fapt, reclamanta S.D. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeteana de Pensii Constanta a formulat contestatie împotriva deciziei de pensionare nr. 289307 din 20 septembrie...

Citeste mai mult...

Pretenţii Asistenţă şi asigurări sociale

În motivarea cererii sale, a arătat reclamantul că în executarea sentinţei civile nr.1554/D/2009 CJP Bacău a emis decizia de pensionare nr.204931 şi în ianuarie 2011 a primit suma de 24.350 lei, fără a se ţine, însă, cont de coeficientul de inflaţie, din calculul efectuat de INS – direcţia judeţeană Bacău rezultând o diferenţa de 1.777,98...

Citeste mai mult...

Asistenţă juridică. Apărare asigurată de o persoană care nu face parte dintr-un barou legal constituit. Consecinţe Asistenţă juridicăProcedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Asistenţă juridică. Apărare asigurată de o persoană care nu face parte dintr-un barou legal constituit. Consecinţe C. proc. pen., art.171, 197, 379 pct.2 lit.b teza a II-a REZUMAT: Potrivit Deciziei nr. XXVII (27) din 16 aprilie 2007, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, asistenţa juridică acordată în procesul penal unui inculpat sau învinuit...

Citeste mai mult...

Asistenţă juridică obligatorie. Soluţionarea unei cereri conexe cauzei în care s-a judecat o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare

Chiar dacă, potrivit art. 171 alin. (3) C.proc.pen., asistenţa juridică este obligatorie în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare, textul de lege citat are incidenţa şi în cazurile în care se soluţionează o cerere conexă celei în care s-a judecat...

Citeste mai mult...