Cauta in aceasta categorie:

Uzucapiune – neîndeplinirea conditiilor legale, consecinte.

Uzucapiune – neîndeplinirea conditiilor legale, consecinte. (Judecatoria Lipova, sentinta civila nr. 211 din 26.02.2009 în dosar nr. 1122/250/2008) Prin sentinta civila nr. 211 a Judecatoriei Lipova din dosar nr. 1122/250/2008, definitiva si irevocabila, s-a respins atât actiunea reclamantului Z.P. pentru uzucapiune  în contradictoriu cu pârâtul Z. N. cât si opozitia precizata în...

Citeste mai mult...

Ordin de protectie. Neîntrunirea conditiilor speciale prevazute de lege. Introducerea cu rea-credinta a unei cereri vadit netemeinice. Amenda judiciara.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 20.05.2016 sub nr.__/212/2016, reclamanta R.I. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul R.M. - L. emiterea unui ordin de protectie în sensul obligarii pârâtului sa pastreze o distanta minima de 100 m fata de persoana reclamantei, interzicerea oricarui contact cu aceasta, evacuarea pârâtului...

Citeste mai mult...

Îndeplinirea conditiilor legale pentru constatarea reabilitarii judecatoresti. Reabilitare (de drept sau judecătorească)

Tip: sentinta penala Nr./data: 157 din 12.11.2008 Domeniu asociat: Reabilitare judecatoreasca. Titlu: Îndeplinirea conditiilor legale pentru constatarea reabilitarii judecatoresti. Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Corabia la data de 17.09.2008 sub nr. 1731/213//2008, petentul condamnat G. D., a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna reabilitarea sa pe cale...

Citeste mai mult...

Indeplinirea conditiilor starii de necesitate cu caracter de cauza care inlatura caracterul penal al faptei,Neagravarea situatiei inculpatului in propria cale de atac. Neincidenta pedepsei accesorii prevazuta de art. 71 C.p. rap. la art. 64 alin. 1 lit. c

Prin sentinta penala nr. 36 din 01.02.2010, pronuntata de Judecatoria Caracal in dosarul nr. 6050/207/2009, in baza dispozitiilor art.86 al.2 din OUG nr.195/2002 rep., cu aplicarea art.37 alin. 1 lit. a C.p.(fapta din 22.10.2008), a fost condamnat inculpatul S G, pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana...

Citeste mai mult...

Îndeplinirea conditiilor legale pentru constatarea reabilitarii judecatoresti.

Tip: sentinta penala Nr./data: 157 din 12.11.2008 Domeniu asociat: Reabilitare judecatoreasca. Titlu: Îndeplinirea conditiilor legale pentru constatarea reabilitarii judecatoresti. Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Corabia la data de 17.09.2008 sub nr. 1731/213//2008, petentul condamnat G. D., a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna reabilitarea sa pe cale judecatoreasca în ce priveste pedeapsa...

Citeste mai mult...

Indeplinirea conditiilor pentru atragerea raspunderii contractuale Societăţi comerciale

ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECTIA A VI- A CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ NR. 1304 Şedinţa publică de la 8.06.2012 Tribunalul constituit din : PREŞEDINTE: Popescu Rodica JUDECĂTOR: Vasilache Maria Aurelia JUDECĂTOR: Bălan Ionica GREFIER: Manea Camelia Pe rol se află soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta - reclamanta SC E C I SRL împotriva sentinţei civile nr. 20375, pronunţată la data de 20.10.20110 de...

Citeste mai mult...

Ordonanta presedintiala-drept de retentie-neindeplinirea conditiilor de admisibilitate. Ordonanţă Preşedinţială

Prin cererea de chemare în judecată introdusă pe rolul acestei instanţe la data de, reclamanta HFA, în contradictoriu cu pârâta MN, a solicitat instanţei instituirea unui drept de retenţie asupra bunului mobil utilaj, pe care îl deţine, până la plata de către pârâta a sumei reprezentând dreptul de creanţă. În motivare, reclamanta a arătat că la...

Citeste mai mult...

ORDONANTA PRESEDINTIALĂ NEINDEPLINIREA CONDITIILOR PREVĂZUTE DE ART.581 C.PR.CIV RESPECTIV A CELOR TREI CONDITII CUMULATIVE ŞI ANUME: URGENŢA, VREMELNICIA, NEPREJUDICIEREA FONDULUI – NU INDEPLINESTE

ORDONANTA PRESEDINTIALĂNEINDEPLINIREA CONDITIILOR PREVĂZUTE DE ART.581 C.PR.CIVRESPECTIV A CELOR TREI CONDITII CUMULATIVE ŞI ANUME: URGENŢA, VREMELNICIA, NEPREJUDICIEREA FONDULUI - NU INDEPLINESTE CONDITIILE ORDONANTEI PRESEDINTIALEDOSAR NR 1226/324/2008SENTINŢA CIVILĂ NR 814/2008I N S T A N Ţ A Asupra cererii civile de faţă; Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului constată următoarele: Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.1226/324 din...

Citeste mai mult...

Indeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul somatiei de plata Contracte

R O M Â N I A TRIBUNALUL BUCUREŞT SECŢIA A-VI-A COMERCIALĂ SENTINTA COMERCIALA Nr. 813 Şedinţa publică de la 03 Februarie 2010 Completul compus din: PREŞEDINTE Lucia Ecaterina Ghiţă Grefier Valentina Ispas Pe rol solutionarea cauzei comerciale privind pe creditoarea SC A C SRL in contradictoriu cu debitoarea SC C C SRL avind ca obiect – somatie de plata . Dezbaterile si sustinerile...

Citeste mai mult...

Răspundere patrimonială. Neîndeplinirea conditiilor răspunderii patrimoniale. Lipsa dovezii existentei prejudiciului.

Răspundere patrimonială.Neîndeplinirea conditiilor răspunderii patrimoniale. Lipsa dovezii existentei prejudiciului. Reclamanta SC V. SRL CRAIOVA a chemat in judecată pârâta B. C. solicitând instanţei obligarea acesteia la plata sumei de 17216,54 lei reprezentând prejudiciu produs societăţii in exercitarea funcţii de director economic plus dobânzile legal calculate conform OG nr. 9/2000 până la data plătii efective a debitului.In...

Citeste mai mult...

Autorizarea modificarii actului constitutiv. Neîndeplinirea conditiilor. Art.199 alin.1 pct.1 lit. a, respectiv art.205 al.3 din Legea nr. 31/1990. Autorizare

Potrivit art. 199 din Legea nr. 31/1990, actul constitutiv poate fi modificat de avocati, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute pentru încheierea lor, iar art. 205 alin. 3 din lege prevede ca diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social pot fi incluse în rezerva si utilizate pentru majorarea capitalului social. In raport cu textele...

Citeste mai mult...

CONDAMNARE. NEINTRUNIREA CONDITIILOR LEGITIMEI APARARI Legitimă apărare

Sentinta penala nr. 440/24.02.2005 Prin plangerea prealabila formulata la 25.10.2004 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 11446/2004, partile vatamate D.I.G. si D.F.D. au solicitat condamnarea inculpatului C.M., pentru savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente, prevazute de art. 180 alin. 2 din Codul penal, aratand ca, la data de 27 septembrie 2004, în jurul...

Citeste mai mult...

Indeplinirea conditiilor pentru atragerea raspunderii contractuale. Societăţi comerciale

ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECTIA A VI- A CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ NR. 1304 Şedinţa publică de la 8.06.2012 Tribunalul constituit din : PREŞEDINTE: Popescu Rodica JUDECĂTOR: Vasilache Maria Aurelia JUDECĂTOR: Bălan Ionica GREFIER: Manea Camelia Pe rol se află soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta - reclamanta SC E C I SRL împotriva sentinţei civile nr. 20375, pronunţată la data de 20.10.20110 de...

Citeste mai mult...

Răspundere patrimonială. Neîndeplinirea conditiilor răspunderii patrimoniale. Lipsa dovezii existentei prejudiciului. Raporturi de muncă

Neîndeplinirea conditiilor răspunderii patrimoniale. Lipsa dovezii existentei prejudiciului. Reclamanta SC V. SRL CRAIOVA a chemat in judecată pârâta B. C. solicitând instanţei obligarea acesteia la plata sumei de 17216,54 lei reprezentând prejudiciu produs societăţii in exercitarea funcţii de director economic plus dobânzile legal calculate conform OG nr. 9/2000 până la data plătii efective a debitului. In motivarea...

Citeste mai mult...

Plângere contraventie – neîndeplinirea conditiilor legale, consecinte. Contravenţii. Închisoare contravenţională

(Judecatoria Lipova, sentinta civila nr. 432 din 7 mai 2009 în dosar nr. 1604/250/2008 Prin sentinta civila nr. 432 a Judecatoriei Lipova din dosar nr. 1604/250/2008, definitiva si irevocabila, s-a respins plângerea petentului S.D-M. S-a retinut în considerentele hotarârii ca petentul a fost amendat cu suma de 486 lei conform art.121 din HG 1391/2006 si s-a...

Citeste mai mult...

Aprecierea modului de indeplinire a conditiilor cumulativ prevazute de art. 148 lit. f C.p.p. (incheierea din data de 11.08.2010) Arest preventiv

La data de …..08.2010, pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a fost înregistrat sub nr. …… referatul nr. …../P/2009 din data de….08.2010, prin care Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului F.E.G. , pe o durata de 30 de zile, începând cu data de ….08.2010 până...

Citeste mai mult...

Suspendarea contractului de munca. Îndeplinirea conditiilor art. 52 alin. 1 lit. c din Codul Muncii Contracte de muncă

Punerea in miscare a actiunii penale nu echivaleaza cu trimiterea in judecata penala, cele doua institutii având reglementari diferite si constituind etape diferite ale actiunii penale. Numai trimiterea in judecata a salariatului poate constitui cauza de suspendare a contractului individual de al acestuia din initiativa angajatorului, iar cauzele de suspendare sunt legale si...

Citeste mai mult...